thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2974
Rate :
 5
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2011-11-13  
    การหา ห.ร.ม. ในชีวิตประจำวัน คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์  
    คณิตศาสตร์สำหรับเด็กมัธยมต้น จะเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจ ถ้านักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่แน่นมาก่อน คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์ จ. ศรีสะเกษ จึงหาวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายๆ เน้นที่กระบวนการไม่เน้นการท่องจำสูตร โดยครูจะใช้เทคนิคง่าย ๆ คือการนำรูปภาพของผลไม้ส้ม และมังคุด มาเป็นโจทย์ให้นักเรียนหาคำตอบเรื่องตัวประกอบร่วม ซึ่งการหาตัวประกอบร่วมก็คือการหารร่วมมากในทางคณิตศาสตร์นั่นเอง และเมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่อง ห.ร.ม. ครูก็จะให้นักเรียนนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครูจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเรื่อง ของการเกิดอุทกภัยมาให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เรื่อง ห.ร.ม. มาใช้แบ่งของที่บริจาคมาให้ได้จำนวนเท่า ๆ กัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องที่เรียนมาแล้วเพื่อมาสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่จะเรียนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญไปกว่านั้นได้แก่การที่นำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและเกิดความเข้าใจที่คงทนในเรื่องที่เรียนเป็นอย่างดี
โดย สุทธิพร ศิรประภา (2011-11-14 12:47:23) [แสดงความคิดเห็น]
จริงๆแล้วสิง่ของใกล้ตัวในธรรมชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี อญุ่ที่การวางแผน การใช้ทักษะในการนำเสนอที่ดี ย่อมนำไปสู่เป้าหมายที่วางไวได้
โดย วิสูตร แก้วสวัสดิ์ (2011-11-21 10:43:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ครอบคลุมมากค่ะ ทำให้นักเรียนมีความรู้รอบด้านแล้วสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สิรีรัตน์ จ่าวัง (2011-11-23 17:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของคุณครูนับได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่เนื้อหาที่เป็นนามธรรม ซึ่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของนามธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งคุณครูยังสามารถใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงได้ โดยได้ลงมือฝึกปฏิบัติ และสรุปข้อความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถใช้คำถามปลายเปิดได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้หลากหลาย หากตอบผิดได้คิดค้นว่าทำไมตนเองจึงทำผิดด้วย
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2011-11-28 20:11:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี เป็นคุณครูที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สิ่งใกล้ตัวจากสิ่งที่เป็นนักเรียนรู้จักเป็นสื่อ นับได้ว่าเป็นการเชื่อมโยง รูปธรรมไปสู่เนื้อหาที่เป็นนามธรรม ซึ่งคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของนามธรรม คุณครูยังสามารถใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงได้ โดยได้ลงมือฝึกปฏิบัติ และสรุปข้อความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูใช้คำถามปลายเปิด ทำให้นักเรียนได้ลองผิดลองถูก เน้นให้เดการคิดในระดับสูง นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดที่หลากหลาย คิดไตร่ตรอง คิดหาเหตุผล คิดสร้างสรรค์ รู้จักทบทวนสิ่งที่ตนคิดด้วย
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2011-11-28 20:25:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆเลยครับ
โดย ฐิติพงศ์ นันทา (2011-11-30 18:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายในวิชาที่เรียนยาก เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอนได้ดีเยี่ยมมากค่ะ
โดย สุกัญญา เปรียญ (2011-11-30 20:42:30) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดีมาก เน้นนักเรียนมีส่วนร่วม ใช้สื่อการเรียนที่เข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สอนได้ดีเยี่ยมมากค่ะ
โดย สุกัญญา เปรียญ (2011-11-30 20:44:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ คณิตอาจจะเป็นวิชาที่เด็กไม่ชอบแต่อย่ามองข้ามมันไป เพราะคณิตสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ชอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ :tv02:
โดย กัลยาณี เวียงคำ (2011-12-01 17:29:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครูกันทรารมณ์ค่ะ
โดยเฉพาะครูธัญรัศน์
จากที่ดูวิดีโอของครู
ธัญรัศน์เป็นการสอนที่ดีในสื่อที่ใกล้ตัว :tv15:ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย กัลยาณี เวียงคำ (2011-12-01 17:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ :tv15:ครับ
โดย ศราวุธ บุญพิรินทร์ (2011-12-02 10:05:46) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้ดีมากเเละนักเรียนก็ตั้งใจเรียน
โดย อรรถพล นาคนวล (2011-12-02 10:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมาก
โดย โชควิวัฒน์ ลินลาด (2011-12-02 14:04:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นเข้าสู่หลักการคณิตศาสตร์อย่างเต็มตัวและเป็นการย้อนหรือทบทวนวิชาความรู้เก่าๆในเทอม1เช่นการหาครน.ซึ่งเป็นหลักสูตรของเทอมแรกและยังเน้นการเข้าสู่กระบานการทางคณิตศาสตร์ด้วยในความคิดของผมผมว่าเป็นการสอนที่ :tv15:มากขอให้ชนะเลิศนะครับ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิสิษฐ์ สีส่วน (2011-12-07 19:28:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีใช้สิ่งใกล้ตัวจากสิ่งที่เป็นนักเรียนรู้จักเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้รอบด้านแล้วสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุพัตรา เศรษสระ (2012-01-07 15:49:56) [แสดงความคิดเห็น]
สำรบ การสอนของคุณครู ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ผม ิดว่า เป็นการสอน ที่ ดี มาก ๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆ อ่ะ ครับ เพราะ เป็นการสอบ แบบ ที่เรียบ ง่าย ไม่ซับซ้อน นักเรียน เข้าใจง่าย เหมาะ สำหรับ ปลูกฝังทัศน ของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียน เลข ให้ มองเห็นความสำคัญของวิชาคณิต มาก ขึ้น ดีมาก ๆๆ ครับ >>> ผมชอบ ในส่วนที่ นำเอาเหตุหารณื ที่ เกิดขึ้นจริงเช่น เหตุการณ์นำ้ท่วม มา เป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรม

แต่ ผม มีข้อข้องใจ อยากจะถาม ว่า เวลา คุณครู จะวัดผลสัมฤทธิ์ คุณครู จะมีวิธีการอย่างไรครับ ต้อง ให้ บัตร รูปภาพ ใน ห้องสอบด้วยหรือ ป่าว ?? หรือ ว่าจะถาม คำถามแบบ ธรรมดา อ่ะ ครับ
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2012-01-08 13:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนน่าสนใจ นำสิ่งที่ใกล้ตัวมาใช้เป็นสื่อการสอนจากนามธรรมมาสู่รูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และความรู้ที่คงทนที่นักเรียนสามารถนำความรู้นั้นไปใช้หรือแนะนำคนอื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ของคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย และควรให้เด็กสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนออกแบบสื่ออย่างอื่นมาเพิ่มเติมจากครูที่จัดเตรียมมาให้ นักเรียนจะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกทางหนึ่งด้วย
โดย สุชัญญา เยื้องกลาง (2012-01-18 14:44:22) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนน่าสนใจ นำสิ่งที่ใกล้ตัวมาใช้เป็นสื่อการสอนจากนามธรรมมาสู่รูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และความรู้ที่คงทนที่นักเรียนสามารถนำความรู้นั้นไปใช้หรือแนะนำคนอื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ของคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย และควรให้เด็กสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนออกแบบสื่ออย่างอื่นมาเพิ่มเติมจากครูที่จัดเตรียมมาให้ นักเรียนจะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกทางหนึ่งด้วย
โดย สุชัญญา เยื้องกลาง (2012-01-18 14:44:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนน่าสนใจ นำสิ่งที่ใกล้ตัวมาใช้เป็นสื่อการสอนจากนามธรรมมาสู่รูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และความรู้ที่คงทนที่นักเรียนสามารถนำความรู้นั้นไปใช้หรือแนะนำคนอื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ของคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย และควรให้เด็กสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนออกแบบสื่ออย่างอื่นมาเพิ่มเติมจากครูที่จัดเตรียมมาให้ นักเรียนจะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกทางหนึ่งด้วย
โดย สุชัญญา เยื้องกลาง (2012-01-18 14:44:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการสอนที่ดีเหมาะแก่การนำไปใช้
โดย สมชาย ฤทธิ์บำรุง (2012-01-23 09:09:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีมากโดยนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียนโดยใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนนั้นๆ :tv15:
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-01-30 15:41:55) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ดี.ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและยังนำเหตุการณ์ปัจจุบันที่น่ามีความรู้และน่าติดตามมาดึงดูดใจเด็กๆทำให้กิจกรรมน่าติดตามทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นสามารถสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียนได้ดีกว่าเดิมสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์งานได้อย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ที่ได้รับง่ายๆค่ะ
โดย อวยพร วงค์ประดิษฐ์ (2012-02-04 22:25:57) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากค่ะ คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ดี.ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและยังนำเหตุการณ์ปัจจุบันที่น่ามีความรู้และน่าติดตามมาดึงดูดใจเด็กๆทำให้กิจกรรมน่าติดตามทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นสามารถสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียนได้ดีกว่าเดิมสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์งานได้อย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ที่ได้รับง่ายๆค่ะ
โดย จำนงค์ จั่นวิจิตร (2012-02-05 09:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนเรื่อง การหา ห.ร.ม. ในชีวิตประจำวัน คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์ ทำให้เราได้ทราบถึงเทคนิคการสอนที่ทำให้วิชาคณิตเป็นวิชาที่ไม่น่าบื่อเพราะว่า
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กมัธยมต้น จะเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจ ถ้านักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่แน่นมาก่อน คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์ จ. ศรีสะเกษ จึงหาวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายๆ เน้นที่กระบวนการไม่เน้นการท่องจำสูตร โดยครูจะใช้เทคนิคง่าย ๆ คือการนำรูปภาพของผลไม้ส้ม และมังคุด มาเป็นโจทย์ให้นักเรียนหาคำตอบเรื่องตัวประกอบร่วม ซึ่งการหาตัวประกอบร่วมก็คือการหารร่วมมากในทางคณิตศาสตร์นั่นเอง และเมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่อง ห.ร.ม. ครูก็จะให้นักเรียนนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครูจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเรื่อง ของการเกิดอุทกภัยมาให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เรื่อง ห.ร.ม. มาใช้แบ่งของที่บริจาคมาให้ได้จำนวนเท่า ๆ กัน จากการสอนของคุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรีทำให้มีประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ :tv15:
โดย ชาลี แก้ววารี (2012-03-09 14:34:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉ้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลังจากได้ชมวีดีโอนี้มีความประทับใจมาก เพราะได้รับความรู้ใหม่ๆเทคนิคการสอนใหม่ๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ ซึ่งเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าเด็กไม่ค่อยมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์สักเท่าไร ดังนั้นการใช้เทคนิกการสอนเพื่อดึงความสนใจจากเด็กจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งเทคนิกคการสอนของอาจารย์ธัญรัศม์ ประเสริฐศรีได้ดึงเอาความสนใจที่เด็กมี มาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ ทำให้คณิตศาสตร์ไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป ดิฉันขอบคุณอาจารย์ธัญรัศน์ที่ให้ความรู้ดีๆ และขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางดีๆ
โดย สุพัตรา แสงอรูณ (2012-03-10 00:24:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมาก เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนักเรียนจะเบื่อหน่ายในการเรียน เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เข้ากลุ่มเพื่อปฏิบัติกิจกรรม ใด้สัมผัส ได้แสดงความคิดเห็น ได้ร่วมกันแก้ปัญหา มีการนำเสนอตัวอย่างการตั้งโจทย์ปัญหาโดยใช้เหตุการณ์ที่เกดขึ้นในปัจจุบันซึ่งนักเรียนและคนทั่วไปกำลังสนใจ อีกจุดหนึ่งที่ประทับใจก็คือพฤติกรรมการสอนของครู ครูมีความอดทนในการรอคำตอบจากนักเรียน
โดย ชูศักดิ์ สำเภาเงิน (2012-03-20 21:56:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีมากผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีมากโดยนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียนโดยใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนนั้นๆและสรุปข้อความรู้ได้ด้วยตนเอง และครูใช้คำถามปลายเปิด ทำให้นักเรียนได้ลองผิดลองถูก เน้นให้ความคิดรวบยอด นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดที่หลากหลาย คิดไตร่ตรอง คิดหาเหตุผล คิดสร้างสรรค์ รู้จักทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-04-01 10:23:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนน่าสนใจ นำสิ่งที่ใกล้ตัวมาใช้เป็นสื่อการสอนจากนามธรรมมาสู่รูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และความรู้ที่คงทนที่นักเรียนสามารถนำความรู้นั้นไปใช้หรือแนะนำคนอื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ของคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย และควรให้เด็กสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนออกแบบสื่ออย่างอื่นมาเพิ่มเติมจากครูที่จัดเตรียมมาให้ นักเรียนจะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกทางหนึ่งด้วย
โดย ธนากร อินทร์มั่ง (2012-04-01 20:35:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีมาก กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงนำสิ่งที่ใกล้ตัวมาใช้เป็นสื่อการสอนจากนามธรรมมาสู่รูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และความรู้ที่คงทนที่นักเรียนสามารถนำความรู้นั้นไปใช้หรือแนะนำคนอื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ของคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย และควรให้เด็กสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนออกแบบสื่ออย่างอื่นมาเพิ่มเติมจากครูที่จัดเตรียมมาให้
โดย สมร ปาดวง (2012-04-02 11:44:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อ เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เข้ากลุ่มเพื่อปฏิบัติกิจกรรม ใด้สัมผัส ได้แสดงความคิดเห็น ได้ร่วมกันแก้ปัญหา มีการนำเสนอตัวอย่างการตั้งโจทย์ปัญหาโดยใช้เหตุการณ์ที่เกดขึ้นในปัจจุบันซึ่งนักเรียนและคนทั่วไปกำลังสนใจ :tv02:
โดย ผกามาศ หางาม (2012-04-03 18:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีนะค่ะ เพราะจากที่ครูธัญรัศม์ กล่าวมาว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก และน่าเบื่อ ซึ่งในความคิดเห็นของดิฉันก็คือ จริงค่ะ แต่พอดิฉันได้เห็นการสอนคณิตศาสตร์ของครูธัญรัศม์ ทำให้ดิฉันไม่เบื่อ และชอบวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะครูธัญรัศม์ มีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย เน้นที่กระบวนการ ไม่เน้นการท่องจำสูตร โดยครูธัญรัศม์ จะมีวิธีการสอนที่ใช้เทคนิคง่ายๆ มาประยุกต์ใช้กับเด็ก และยังให้เด็กมีส่วนร่วมในเนื้อหาวิชาอีกด้วย
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-03 21:25:23) [แสดงความคิดเห็น]
1. การเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นรูปธรรมเข้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและเป็นสื่อที่สัมผัสได้จากประสบการณ์จริง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ห.ร.ม. เมื่อผู้เรียนทดลองปฏิบัติและใช้สื่อการเรียนรู้นั้นหลาย ๆ ครั้ง จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการหา ห.ร.ม. ได้ด้วยตนเอง และความรู้ที่ได้จะเป็นความรู้ที่คงทน
2. การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนสร้างสถานการณ์โจทย์ปัญหา โดยยกเอาสถานการณ์ที่พบในปัจจุบันมาสร้างปัญหาเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้เรียนจำเป็นต้องนำความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ในตัวอย่างสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ว่าสามารถนำใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง
3. การใช้คำถามปลายเปิด ครูได้เลือกนำคำถามปลายเปิดมาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยคำถามปลายเปิดจะเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดได้หลากหลายวิธี สามารถลองผิดลองถูก หรือปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้ และคำตอบที่ได้มีหลากหลายคำตอบ เมื่อนักเรียนคนหนึ่งตอบคำถามได้ถูกต้องแล้ว นักเรียนคนอื่นๆ ยังมีสิทธิ์ในการตอบคำถามได้ถูกต้องอีก ซึ่งการใช้คำถามปลายเปิดมีประโยชน์อย่างมากสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นการฝึกวิธีคิดในหลากหลายลักษณะ เปิดกว้างทางการแก้ปัญหา
4. การเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเข้ากับเนื้อหาที่เรียน โดยผู้สอนนำเอาสถานการณ์น้ำท่วมที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้ขบคิดและช่วยกันแก้ปัญหา เมื่อผู้เรียนได้พบกับปัญหาดังกล่าว สังเกตได้ว่าผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นช่วยกันแสวงหาคำตอบ ดังนั้นเนื้อหาของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะแก้โจทย์ปัญหา เพราะถ้าหากเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและกำลังเป็นที่สนใจ จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ใคร่รู้มากขึ้น
5. เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการหารลงตัว การหารไม่ลงตัว หรือการหา ห.ร.ม. ครูได้จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือในการแบ่งรูปภาพผลไม้ที่ครูนำมาให้ โดยผู้เรียนจะต้องผ่านการลงมือปฏิบัติจึงจะสามารถหาคำตอบได้ เมื่อนักเรียนได้กระทำด้วยตัวเอง นักเรียนเริ่มที่เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการหารลงตัวและไม่ลงตัว รวมทั้งการหา ห.ร.ม.ด้วยตนเองอย่างเข้าใจ ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และคงทน :tv15: :tv15:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-03 23:07:50) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากเลยครับ คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมาก เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนักเรียนจะเบื่อหน่ายในการเรียน เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เข้ากลุ่มเพื่อปฏิบัติกิจกรรม ใด้สัมผัส ได้แสดงความคิดเห็น ได้ร่วมกันแก้ปัญหา มีการนำเสนอตัวอย่างการตั้งโจทย์ปัญหาโดยใช้เหตุการณ์ที่เกดขึ้นในปัจจุบันซึ่งนักเรียนและคนทั่วไปกำลังสนใจ อีกจุดหนึ่งที่ประทับใจก็คือพฤติกรรมการสอนของครู ครูมีความอดทนในการรอคำตอบจากนักเรียน
โดย จีระศักดิ์ วงค์เหลา (2012-04-05 18:15:35) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากเลยครับ คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดครับ เพราะนักเรียนได้ลงมือทำปฏิบัติจริงแก้ปัญหาเองเป็นครบทุกองค์ประกอบ นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูได้อย่างไม่อาย การเชื่อมโยงเนื้อหาให้ทันกับยุคปัจจุบัน การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด เป็นการทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและทำงานกับเพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน แต่ในลักษณะดังกล่าวนักเรียนสามารถช่วยเพื่อนและสามารถร่วมกันหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเป็นที่ประทับใจมากครับ
โดย จีระศักดิ์ วงค์เหลา (2012-04-05 18:19:56) [แสดงความคิดเห็น]
1. การเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นรูปธรรมเข้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและเป็นสื่อที่สัมผัสได้จากประสบการณ์จริง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ห.ร.ม. เมื่อผู้เรียนทดลองปฏิบัติและใช้สื่อการเรียนรู้นั้นหลาย ๆ ครั้ง จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการหา ห.ร.ม. ได้ด้วยตนเอง และความรู้ที่ได้จะเป็นความรู้ที่คงทน
2. การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนสร้างสถานการณ์โจทย์ปัญหา โดยยกเอาสถานการณ์ที่พบในปัจจุบันมาสร้างปัญหาเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้เรียนจำเป็นต้องนำความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ในตัวอย่างสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ว่าสามารถนำใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง
3. การใช้คำถามปลายเปิด ครูได้เลือกนำคำถามปลายเปิดมาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยคำถามปลายเปิดจะเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดได้หลากหลายวิธี สามารถลองผิดลองถูก หรือปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้ และคำตอบที่ได้มีหลากหลายคำตอบ เมื่อนักเรียนคนหนึ่งตอบคำถามได้ถูกต้องแล้ว นักเรียนคนอื่นๆ ยังมีสิทธิ์ในการตอบคำถามได้ถูกต้องอีก ซึ่งการใช้คำถามปลายเปิดมีประโยชน์อย่างมากสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นการฝึกวิธีคิดในหลากหลายลักษณะ เปิดกว้างทางการแก้ปัญหา
4. การเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเข้ากับเนื้อหาที่เรียน โดยผู้สอนนำเอาสถานการณ์น้ำท่วมที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้ขบคิดและช่วยกันแก้ปัญหา เมื่อผู้เรียนได้พบกับปัญหาดังกล่าว สังเกตได้ว่าผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นช่วยกันแสวงหาคำตอบ ดังนั้นเนื้อหาของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะแก้โจทย์ปัญหา เพราะถ้าหากเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและกำลังเป็นที่สนใจ จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ใคร่รู้มากขึ้น
5. เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการหารลงตัว การหารไม่ลงตัว หรือการหา ห.ร.ม. ครูได้จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือในการแบ่งรูปภาพผลไม้ที่ครูนำมาให้ โดยผู้เรียนจะต้องผ่านการลงมือปฏิบัติจึงจะสามารถหาคำตอบได้ เมื่อนักเรียนได้กระทำด้วยตัวเอง นักเรียนเริ่มที่เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการหารลงตัวและไม่ลงตัว รวมทั้งการหา ห.ร.ม.ด้วยตนเองอย่างเข้าใจ ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และคงทน
โดย ภมร ดาวแดน (2012-04-05 21:57:48) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจเนื่องจากมีความเป็นนามธรรมสูงจึงเป็นวิชาที่เด็กๆไม่ชอบ การใช้สื่อจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนหันมาใส่ใจในการเรียนมากขึ้น ดังที่คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ได้ใช้สื่อการสอนที่สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของเนื้อหาที่เรียน และเรียนอย่างสนุกสนาน
โดย นวพล ชัยชนะ (2012-04-06 18:57:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การหา ห.ร.ม. ในชีวิตประจำวัน คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์ นับว่าเป็นการสอนที่ดีมาก เป็นการนำสื่อรูปธรรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ของคณิตศาสตร์ที่เนื้อหายากให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ครูใช้คำถามปลายเปิดประกอบการอธิบาย และนักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบ นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่ครูสอนเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการค้นหาคำตอบ อีกทั้งยังเชื่อมโยงโจทย์ปัญหาที่ทันสมัย เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ตัวอย่างการสอนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย คำสา สุโพธิ์ (2012-04-07 20:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
สำรบ การสอนของคุณครู ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ผม ิดว่า เป็นการสอน ที่ ดี มาก ๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆ อ่ะ ครับ เพราะ เป็นการสอบ แบบ ที่เรียบ ง่าย ไม่ซับซ้อน นักเรียน เข้าใจง่าย เหมาะ สำหรับ ปลูกฝังทัศน ของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียน เลข ให้ มองเห็นความสำคัญของวิชาคณิต มาก ขึ้น ดีมาก ๆๆ ครับ >>> ผมชอบ ในส่วนที่ นำเอาเหตุหารณื ที่ เกิดขึ้นจริงเช่น เหตุการณ์นำ้ท่วม มา เป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรม

แต่ ผม มีข้อข้องใจ อยากจะถาม ว่า เวลา คุณครู จะวัดผลสัมฤทธิ์ คุณครู จะมีวิธีการอย่างไรครับ ต้อง ให้ บัตร รูปภาพ ใน ห้องสอบด้วยหรือ ป่าว ?? หรือ ว่าจะถาม คำถามแบบ ธรรมดา อ่ะ ครับ
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2012-04-08 13:30:29) [แสดงความคิดเห็น]
การหา ห.ร.ม. ในชีวิตประจำวัน คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์

เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมาก เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนักเรียนจะเบื่อหน่ายในการเรียน ดังนั้นเนื้อหาของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะแก้โจทย์ปัญหา เพราะถ้าหากเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและกำลังเป็นที่สนใจ จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ใคร่รู้มากขึ้น ในตัวอย่างสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ว่าสามารถนำใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง
โดย สิทธิพล สินธุวงศ์ (2012-04-11 12:45:51) [แสดงความคิดเห็น]
การหา ห.ร.ม. ในชีวิตประจำวัน คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจเนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม การใช้สื่อจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมาก คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก ตัวอย่างการสอนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ของคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย ขอบคุณครูที่ได้คิดสื่อการสอนน้ี
โดย อะริมา มะลี (2012-04-12 13:45:53) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณตัวอย่างการสอนดี ๆ เรื่อง ห.ร.ม. ของคุณครูธัญรัศน์ ประเสริฐศรี มาก ๆ นะครับ ซึ่งผมเองจะนำมาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของผมให้ีดีขึ้น จากตัวอย่างการสอนจะให้ได้ว่า ผู้สอนให้ความใส่ใจในละเอียดของการสอนทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหาที่จะสอน นำมาสู่การจัดรูปแบบการสอนที่มีเทคนิคหลายอย่างประสมอยู่เช่นการใช้กิจกรรมกลุ่ม การใช้คำถามปลายเิปิด การใช้สื่อการสอน ใบงานประกอบสื่อที่สอดคล้องและ่เชื่อมโยงเนื้อหาเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งคิดแก้ไขปัญหานักเรียนชั้น ม.3 ที่ลืม วิธีการหา ห.ร.ม. โดยการให้นักเรียนชั้น ม.1 เชื่อมโยงความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน คือ น้ำท่วม ได้อย่างลงตัว เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และส่งเสริมจิตสาธารณะอีกด้วย
โดย วรัญญู อติศักดิ์กุล (2012-04-22 01:50:22) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูธัญรัศน์ ประเสริฐศรี สอนดีค่ะนำสิ่งใกล้ตัวนักเรียนมายกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจน :tv15:
โดย ศิริวรรณ นพรัตน์ (2012-05-01 15:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก สามรถนำประยุกต์ใช้ได้จริง แต่บางโรงเรียนไมีมีสื่อการเรียนการสอนแบบนี้ ไม่มีบัตรภาพ ประกอบกับนักเรียนยังมองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก และไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
โดย ภาณุกา ทุมสิงห์ (2012-06-21 09:59:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการนำความรู้ในห้องเรียนออกสู่ชุมชนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนับว่าเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก ซ้ำยังทำให้เด็กได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การหา ห.ร.ม. ว่ามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร และนำมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมอย่างไร ตอ้งขอขอบคุณ คุณครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี รร.กันทรารมณ์ ที่ทำให้ได้เห็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้ครับ
โดย จิรานุวัฒน์ ดรพล (2012-06-26 10:53:08) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถไปใช้ประกอบการสอนในเนื้อหาการแยกตัวประกอบของจำนวนนับได้โดยใช้รุปภาพมาช่วยในการอธิบายได้ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและเกิดความเข้าใจ ขอบคุณมากค่ะสำหรับวิธีการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ
โดย ณัฐยาพร คำแพง (2012-08-10 16:46:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีมากโดยนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งข้าพเจ้าจะนำเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการสอนเด็ก ม.1 ที่ข้าพเจ้าจะต้องสอนทำให้ดิฉันเกินความรู้ใหม่และรู้ว่าจะต้องใช้เทคนิคอย่างไรจึงจะหมดเหมาะสมกับชั้นที่สอน
โดย ฑิตยา เห็นแก้ว (2014-05-16 03:55:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv