thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2446
Rate :
 4
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2011-11-13  
    ตาชั่งสมการ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากัน) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งครูพิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากันก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
เป็นวิธีการสอนที่ดีค่ะ ที่นำตาชั่งมาใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องสมการ ทำให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจน และสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร การทำกิจกรรมกลุ่ม ทำให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา และได้ปฎิบัติจริง ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะ :tv15:
โดย ชนิกา-ไตรย์พืชน์ (2011-11-22 09:52:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ มากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงการประยุกต์การสอนในเรื่องที่ยากให้มีความง่ายขึ้นโดยใช้สื่อที่เคยเห็นในชีวิตประจำวันมาช่วยในการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ง่ายขึ้นและไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ก็ขอขอบคุณที่ได้นำเทคนควิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ง่ายมาเผยแพร่ผ่านคลิปทีวีครูนี้ ขอขอบคุณมากๆครับ
โดย ธันวา ดนูวัส (2011-12-03 13:48:50)
ดีมากๆๆ เห็นภาพชัดเจน
โดย อิสมาอีล ชำนาญเพาะ (2011-12-05 09:31:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เก๋มาก เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ เพราะเด็กได้ทดลองทำและสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง เกิดความสนุกสนาน และเห็นภาพความเท่ากันได้อย่างชัดเจน หาวัสดุใกล้ ๆ ตัว มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ นักเรียนสามารถช่วยในการผลิตสื่อแล้วนำมาใช้ในการเรียน ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ขอขอบคุณท่านผศ.พิมพ์พร มากค่ะ จะหาโอกาสนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนบ้างค่ะ :tv17:
โดย ศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ (2011-12-21 14:03:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะ ผศ.พิมพ์พร สอนเรืื่องที่เป็นนามธรรมมองไม่เห็น ให้นักเรียนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นักเรียนได้หยิบ ได้จับ ได้สัมผัส ปฏิบัติจริงและเกิดผลจริง นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากสิ่งที่นักเรียนเห็นได้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รักวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดในชั้นสูงต่อไปได้
โดย บุญนาค นาดี (2011-12-26 00:09:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการเลือกใช้สื่อประกอบได้อย่างเหมาะสมและได้้ผลที่เห็นเป็นรูปธรรมเป็นอย่างมาก นักเรียนได้มีการลองผิดลองถูก ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหา แสดงความคิด กล้าตอบ และมีความมั่นใจในการทำงานเรื่องสมการ และในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ ได้ดี อีกทั้งยังทำให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี
โดย นางสาวเกวรี แลใจ (2012-01-15 15:27:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูสอนเป็นธรรมชาติ น่ารักอยากเรียนด้วยคะ สนุกดีคะ
โดย อรทัย สุดบับ (2012-01-23 17:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ทำได้ง่าย นักเรียนสามารถทำได้ด้วยเอง นักเรียนจับต้องได้ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่ายขึ้น :tv15:
โดย พิมพวรรณ คงสกุล (2012-02-01 16:20:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่สนุกมากจริงๆ สามารถทำให้เด็กที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์รู้สึกสนุกในการเรียนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่จับต้องได้ เกิดการเรียนรู้จากการได้ลองทำด้วยตัวเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กๆในเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร อีกทั้งยังสามารถที่จะต่อยอดไปจนถึงการแก้สมการหาค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่า จากการเรียนรู้ในเรื่องตาชั่งสมการ โดยที่เด็กๆไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก กลับทำให้เด็กอยากที่จะค้นหาคำตอบเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์เป็นอย่างสูงที่ได้นำเสนอเทคนิคดีๆในการสอนคณิตศาสตร์ให้เห็นเป็นเรื่องสนุกที่จับต้องได้ค่ะ ^_______^" :tv03:
โดย โชติกา สงคราม (2012-02-05 00:54:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เก๋มาก เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆและเป็นการใช้สื่อการสอนที่ง่ายๆกิจกรรมการเรียนนักเรียนได้มีโอกาปฏิบัติจริง โดยได้มีการทดลองทำและสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง เกิดความสนุกสนาน และเห็นภาพความเท่ากันได้อย่างชัดเจน หาวัสดุใกล้ ๆ ตัว มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ นักเรียนสามารถช่วยในการผลิตสื่อแล้วนำมาใช้ในการเรียน ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เป็นวิธการสอนที่สมควรนำไปประยุกต์ใช้ขอขอบคุณท่านผศ.พิมพ์พร มากค่ะ ที่ทำให้มีแนวการสอนที่เด็กหาคำตอบโดยการหาคำตอบด้วยตนเอง :tv09: :tv18:
โดย จตุพร ดิษฐ์บรรจง (2012-03-05 19:53:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปทีวีครู "การชั่งสมการ" นี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบเทคนิคการสร้างสมการ ทำให้รู้ว่า สมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับ โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ และใช้ ตาชั่งสองแขน เป็นสื่อการสอน ซึ่งคลิปนี้ เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ เป็นสื่อการเรียนการสอน ทำให้เด็กที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เกิดความรักในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น เด็กได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง และทำเป็นกลุ่มเกิดการเรียนรู้ร่วมกนทั้งการบวก การลบ การคูณและการหารเป็นวิธีการสอนที่สามารถนำไปใช้ในการสอนเด็กได้จริง... :tv15: :tv15:
โดย ชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐ (2012-03-09 14:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ จากที่ดูคลิปการสอนเรื่องสมการแล้วทำให้ดิฉันรู้ว่าการเรียนเรื่องสมการนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเด็ก ดังนั้นเราก็ควรจะหาวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น และจากที่ดูจากคลิปซึ่งจะใช้ตาชั่งเป็นสื่อการสอน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกในการเรียนเพราะได้ทดลองทำด้วยตนเอง และจากที่ให้เด็กทดลองทำด้วยตัวเองแล้วจะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องของสมการมากขึ้นอีกด้วย ดิฉันจึงคิดว่าการสอนโดยการใช้ส่ือวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอนในอนาคตได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย นฤมล จานนอก (2012-03-09 14:41:45) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ จากที่ดูคลิปการสอนเรื่องสมการแล้วทำให้ดิฉันรู้ว่าการเรียนเรื่องสมการนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเด็ก ดังนั้นเราก็ควรจะหาวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น และจากที่ดูจากคลิปซึ่งจะใช้ตาชั่งเป็นสื่อการสอน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกในการเรียนเพราะได้ทดลองทำด้วยตนเอง และจากที่ให้เด็กทดลองทำด้วยตัวเองแล้วจะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องของสมการมากขึ้นอีกด้วย ดิฉันจึงคิดว่าการสอนโดยการใช้ส่ือวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอนในอนาคตได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย นฤมล จานนอก (2012-03-09 14:42:05) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ จากที่ดูคลิปการสอนเรื่องสมการแล้วทำให้ดิฉันรู้ว่าการเรียนเรื่องสมการนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเด็ก ดังนั้นเราก็ควรจะหาวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น และจากที่ดูจากคลิปซึ่งจะใช้ตาชั่งเป็นสื่อการสอน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกในการเรียนเพราะได้ทดลองทำด้วยตนเอง และจากที่ให้เด็กทดลองทำด้วยตัวเองแล้วจะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องของสมการมากขึ้นอีกด้วย ดิฉันจึงคิดว่าการสอนโดยการใช้ส่ือวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอนในอนาคตได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย นฤมล จานนอก (2012-03-09 14:42:08) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านายเกษมศักดิ์ คงนวน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่ต้องศึกษาวิธีการสอน จึงได้ชมคลิปวีดีโอนี้ ซึ่งจะสามารถเป็นแนวการสอน ซึ่งได้ให้ทำกิจกรรมนำความรู้ที่ได้จากการดูวีดีโอ จาก TV ครู เรื่อง "การชั่งสมการ" โดยผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ข้าพเจ้ารู้สึกว่า คุณครูมีวิธีการสอนที่ดีมากๆๆ ทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทั้งๆที่วิชานี้เป็นวิชาที่นักเรียนหลายๆคนไม่ค่อยชอบ ซึ่งได้ทราบเทคนิคการสร้างสมการ ทำให้รู้ว่า สมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับ โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ และใช้ ตาชั่งสองแขน เป็นสื่อการสอน ซึ่งคลิปนี้ เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ เป็นสื่อการเรียนการสอน ทำให้เด็กที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เกิดความรักในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น เด็กได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง และทำเป็นกลุ่มเกิดการเรียนรู้ร่วมกนทั้งการบวก การลบ การคูณและการหารเป็นวิธีการสอนที่สามารถนำไปใช้ในการสอนเด็กได้จริง มีการแบ่งกลุ่มการชั่งเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ รวมทั้งนำสื่อที่เหมาะสม มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ ถือว่าเป็นสื่อที่สามารถแสดงเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น และการได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้นักเรียนมีการวางแผนในการทำงานกลุ่มที่ดี มีความสาคัมคีในการทำงานกลุ่ม และรู้จักการรวมข้อมูลของแต่ละคนมารวมกันเพื่อหาคำตอบ เป็นการใช้วิธีการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมาก การดูคลิปนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากทำให้ข้าพเจ้าได้มีเทคนิคดีๆที่สามารถใช้ในการสอนของข้าพเจ้าและจะได้นำไว้ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสายที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนักเรียนต่อไป เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนจบและประกอบอาชีพนี้ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจะศึกษาเล่าเรียนจากวีดีโอทีวีครูต่อไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อข้าพเจ้าเองในอนาคต :tv03:
โดย เกษมศักดิ์ คงนวน (2012-03-09 15:50:10) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวลดาวัลย์ เขียวมะนี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ จากที่ได้ดูคลิปการเรียนการสอนเรื่องสมการแล้วทำให้ดิฉันได้ไปใช้ในทำกิจกรรมนำความรู้ที่ได้จากการดูวีดีโอ จาก TV ครู เรื่อง "การชั่งสมการ" โดยผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ข้าพเจ้าคีดว่าเป็นนเทคนิคการสอนที่สนุกมากจริงๆ สามารถทำให้เด็กที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์รู้สึกสนุกในการเรียนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่จับต้องได้ เกิดการเรียนรู้จากการได้ลองทำด้วยตัวเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กๆในเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร จากการที่ศึกษาเล่าเรียนจากวีดีโอทีวีครูเพื่อใช้ในประโยชน์ในอนาคตได้ค่ะ :tv15:
โดย ลดาวัลย์ เขียวมะนี (2012-03-09 17:31:57) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า นางสาวสิริวรรณ ศิลป์ชุมพล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปทีวีครู เรื่องตาชั่งสมการ ของ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ข้าพเจ้าคิดว่าเทคนิคการสอนนี้ดีมาก เพราะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องสมการมากขึ้นเพราะเรื่องสมการเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นครูจึงต้องหาวิธีการสอนให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนมากขึ้น ได้มีการลงมือทดลองทำด้วยตนเองจึงเป็นประโยชน์มาก
โดย สิริวรรณ ศิลป์ชุมมพล (2012-03-09 21:18:21) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวอภิญญา พรหมเมือง นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์เเละคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการที่ดิฉันได้ดูคลิป
เเละเทคนิคการสอนของอาจารย์ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ซึ่งท่านได้สอนเรื่องตาชั่งสมการ ทำให้ดิฉันมีความคิดเห้นว่าเป้นเทคนิคการสอน ที่มีความสนุกสนานเเละเป้นการสร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนให้มีความคิดเห็นร่วมกัน เเละเป็นวิธีการที่สามารถที่จะดึงความสนใจของเด็กให้ที่นไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หันมาสนใจเเละมีการนำสื่อการเรียนการสอนมายกตัวอย่างทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
โดย อภิญญา พรหมเมือง (2012-03-09 23:24:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องสมการเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กประถมมากค่ะแต่ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงค์ สอนเรื่องสมการได้สนุนและง่ายขึ้นทำให้เด็กเข้าใจและเกิดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มาก ถึงแม้เป็นกิจกรรมการเรียนที่ง่ายๆแต่สอดแทรกเทคนิคต่างเข้าไปทำให้เด็กๆได้นำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ได้จริงๆในชวิตประจำวันค่ะหลังจากการชมวิดีโอนี้ดิฉันคิดว่าเราน่าจะนำหลักการสอนแบบนี้ไปบูรณาการเข้ากับวิชาต่างได้และมีประโยชน์กับนักศึกษาสายครูอย่างดิฉันมาก ชอบการสอนแบบนี้มากเลยค่ะสนุนมากเลยค่ะ :tv15:
โดย ปนัดดา หอมจริง (2012-03-10 16:38:59) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์พิมพทพร สอนคณิตศาสตร์สนุกมากเลยค่ะสอนแล้วนักเรียนเข้าใจง่าย สอนแล้วทำให้เด็กให้ภาพชัดเจนและเห็นภาพจริงๆ เรียนแล้วสามารถคิดตามที่อาจารย์สอนได้เพาะอาจารย์มีตัวอย่างมาให้นักเรียน
ได้ปฎิบัติจริงและได้แสดงความคิดเห็นและได้ทำงานเป็นกลุ่มทำให้การเรียนการสอนความสนุกสนานมากขึ้นค่ะ เราสามารถบูรณาการนี้ไปปรับใช้กับวิชาอื่นได้และเหมาะที่นำไปสอนกับนักเรียนทุกชั้นทุกวัยเลยค่ะ เป็นแนวทางการที่น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้สอนนักเรียน และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสายครูอย่างมากเลยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv16:
โดย รุจิรา เพชรชุม (2012-03-10 18:32:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะ ผศ.พิมพ์พร สอนเรืื่องที่เป็นนามธรรมมองไม่เห็น ให้นักเรียนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นักเรียนได้หยิบ ได้จับ ได้สัมผัส ปฏิบัติจริงและเกิดผลจริง นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากสิ่งที่นักเรียนเห็นได้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รักวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดในชั้นสูงต่อไปได้
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-01 10:20:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีซีดีเรื่องนี่้ ทำให้รู้ว่าสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ เพราุะคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เด็กบางคนไม่อยากเรียนเรียนยาก เมื่อมีกิจกรรมหรือเครื่องมือมาทำให้เด็กสนุกสนานเหมือนอ.พิมพ์พร อสัมภินพงค์ สอนเรื่องสมการได้สนุนและง่ายขึ้นทำให้เด็กเข้าใจและเกิดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มาก ถึงแม้เป็นกิจกรรมการเรียนที่ง่ายๆแต่สอดแทรกเทคนิคต่างเข้าไปทำให้เด็กๆได้นำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ได้จริงๆในชวิตประจำวัน สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ผมขออนุญาตนำสื่ออาจารย์ไปผลิตไว้สอนเด็กเรื่องสมการด้วยคนครับ ขอบคุณครับ
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-04-01 21:24:12) [แสดงความคิดเห็น]
คลิปทีวีครู "การชั่งสมการ" นี้ ทำให้ได้ทราบเทคนิคการสร้างสมการ ทำให้รู้ว่า สมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับ โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ และใช้ ตาชั่งสองแขน เป็นสื่อการสอน ซึ่งเหมาะสำหรับเด็ก เป็นสื่อการเรียนการสอน ทำให้เด็กที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เกิดความรักในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น เด็กได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง และทำเป็นกลุ่มเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งการบวก การลบ การคูณและการหารเป็นวิธีการสอนที่สามารถนำไปใช้ในการสอนเด็กได้จริง...
โดย วิมล ดีประดิษฐ์ (2012-04-04 20:27:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม ตาชั่งสมการ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากัน) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งครูพิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากันก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้รับความรู้และสาระดีๆ
โดย สิรดนัย (2012-04-12 12:11:28) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม วีดีโอเรื่อง ตาชั่งสมการ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รู้จักว่าอาจารย์สอนเนื้อหาเรื่องสมการซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม และเข้าใจค่อนข้างยาก แต่อาจารย์ ก็นำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพ และเข้าใจเนื้อหาของสมการมากขึ้น โดยที่นักเรียนได้ข้อสรุป และเข้าใจหลักการด้วยตนเอง อีกทั้งนักเรียนก็สนุกกับการเรียนด้วย ทำให้บรรยากาศในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สนุกมากยิ่งขึ้น
โดย เมธี วรรณวงค์ (2012-04-15 11:09:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:สมการเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่สามารถแยกแยะและคำนวณด้านคณิตศาสตร์ได้ ด้วยเทคนิคของ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ เทคนิคนี้เป้นวิธีการหนึ่งที่ดิฉันเกิดแนวคิดเพื่อนำไปปรับใช้เพื่อเป็นสื่อสารเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สำหรับที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการนำลูกอมมาใช้เป็นสื่อ ยังสามารถนำไปเป็นสิ่งเสริมแรงเพื่อเป็นของรางวัล และสิ่งจูงใจในการเรียนการสอนได้ เด็กจะทราบข้อเท็จจริง เด็กนักเรียนทุกคนสามารถมีวิธีการคิดแก้ปัญหา หาเหตุผลได้เป็นลำดับขั้นตอนได้
โดย รัตนา แหล่งหล้า (2012-04-23 17:55:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณตัวอย่างที่ดีค่ะ การเรียนเรื่องสมการเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กประถมมากค่ะแต่ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงค์ สอนเรื่องสมการได้สนุนและง่ายขึ้นทำให้เด็กเข้าใจและเกิดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มาก ถึงแม้เป็นกิจกรรมการเรียนที่ง่ายๆแต่สอดแทรกเทคนิคต่างเข้าไปทำให้เด็กๆได้นำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ได้จริงๆในชวิตประจำวันค่ะหลังจากการชมวิดีโอนี้ดิฉันคิดว่าเราน่าจะนำหลักการสอนแบบนี้ไปบูรณาการเข้ากับวิชาต่างได้และมีประโยชน์กับนักศึกษาสายครูอย่างดิฉันมาก ชอบการสอนแบบนี้มากเลยค่ะสนุนมากเลยค่ะ ขอบคุณจริงๆๆจากใจเลยค่ะ ขอบคุณครูไทย :tv15:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 19:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ขอชื่นชมวิทยากรที่สามารถนำบทเรียนที่เป็นนามธรรมมาสื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดความสนุกสนาน อยากเรียนอยากรู้ กระตุ้นให้ติดตาม ค้นหา จนเกิดเป็นความรู้ที่คงทน รูปแบบการจัดกิจกรรมไม่ได้ยุ่งยากถ้าเพื่อนครูจะนำเทคนิคน้ีไปใช้ในชั้นเรียนของตนบ้างน่าจะสามารถทำได้ ขอบคุณวิทยากรและโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่ง
โดย ดาววิภา ยี่สาคร (2012-05-29 20:06:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เห็นภาพชัดเจนดีมากค่ะ
โดย อารีรัตน์ อัศวเวศน์ (2012-07-17 19:44:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv