thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3079
Rate :
 4
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2011-11-13  
    บันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร  
    เนื่องจากเนื้อหาเรื่องการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ในภาษาไทย มีความยาก และน้อยคนที่จะสอนหลักการอย่างถูกต้องได้ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร จ. ชลบุรี จึงได้นำการใช้เกม และบัตรคำ เป็นการใช้สื่อที่มีความสนุกและแฝงความรู้ไปในตัว ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้าง และหลักการเบื้องต้นของการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
คนไทยอาจจะอ่านและทำความเข้าใจทางภาษาได้ไม่ยากนักแต่บางครั้งก้อธิบายหรือขยายความได้ไม่ชัดเจนนัก บางคนอธิบายไม่ได้ พูดและอ่านภาษไทยได้โดยความเคยชิน ที่กล่าวมายังเป็นเพียงความเรียง หรือร้อยแก้วเท่านั้น ถ้าเป็นคำประพันธ์ความยุ่งยากก็มีมากข้นไปอีก และคำประพันะธ์ประเภทร้อยกรองของ่ไทยเรานั้นก็มีหลายประเภท แม้ทุกคนที่เรียนหนังสือจะได้เรียนภาไทยภาคบังคับทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองแต่จะหาผู้ที่มีทักษะสามรถแต่งหรือร้อยเรียงถ้อยคำออกมาก็ไม่ง่ายนัก บางคนอาจแต่งคำประพัธ์ได้แต่อาจจะไม่สละสลวย การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถทำได้โดยไม่คิดว่ายากเกินไปนักนั้น ไม่ง่ายเลย
โดย อารีย์ แก้วบังเกิด (2011-11-17 10:11:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะเด็กจะสนใจและเดิกการเรียนรู้โดยไม่กังวลว่ายากเกินไปเพราะเพลงเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบ ถ้าครูสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสนอของตนคาดว่าคงเป็นผลดี ดิฉันสอนชั้นม.ปลาย คือม.5 ก็จะลองนำไปปรับใช้กับการสอนเรื่องมัทธนพาธา ซึ่งเป็นคำฉันท์เหมือนกัน โดยจะสอนแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ นักเรียนควจะสนใจและเรียนรู้ได้ดีขึ้น จำได้และสามารถนำไปปรับใช่้ได้ ขอบคุณคุณครกรรณิกา มากค่ะที่ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ขอบคุณค่ะ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2011-11-18 10:09:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นวิธีการสอนที่โน้มน้าวใจผู้เรียนได้ดี ขอนำไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียนม.๔ ด้วยคนนะคะ เพราะมีอินทรวิเชียรฉันท์เช่นกันค่ะ
โดย นาตยา คำน้อย (2011-11-24 16:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากคะ ดีมาก ๆ เลย กำลังจะสอนม.๖ เรื่องฉันท์ได้แนวคิดที่ดีมากคะ
โดย อรสุมา ศรีอนันต์ (2011-11-28 14:04:23) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยครับคุณครูกรรณิกา ก็เคยคิดว่าจะฝึกแต่งฉันท์ แต่มองเป็นเรื่องยาก พอมาดีการสอนชองครู รู้สึกว่ามันง่าย หลักแรกที่โดนใจ คือ "มีตัวสะกดเหมาหมดเป็นครุ" ก็ได้หลักแล้ว จะลองฝึกดูนะครับ ว่างแล้วจะส่งชิ้นงานให้ครูตรวจ
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-11-29 01:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
คุุณครูกรรณิการ์เข้าใจคิดวิธีการสอนคำประพันธ์ประเภทฉันท์ให้เข้าใจได้ง่าย มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ดึงสิ่งทีอยู่ใกล้ตัวเข้ามาผููก นำเพลงมาให้สนุก นักเรียนเกิดความเข้าใจและได้ใช้ความคิดร่วมกัน เมื่อนักเรียนสามารถสร้างผลงานได้ นักเรียนก็ย่อมจะไม่คิดว่า การแต่งฉันท์เป็นเรื่องยากอีกต่อไป จะขอนำไปปรับใช้ในการสอนบ้างนะคะ ขอขอบคุณคุณครูกรรณิการ์ค่ะ
โดย อุทัยวรรณ อนันตชัย (2011-11-30 04:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กจะสนใจและเดิกการเรียนรู้โดยไม่กังวลว่ายากเกินไปเพราะเพลงเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบ ดึงสิ่งทีอยู่ใกล้ตัวเข้ามาผููก นำเพลงมาให้สนุก นักเรียนเกิดความเข้าใจและได้ใช้ความคิดร่วมกัน เมื่อนักเรียนสามารถสร้างผลงานได้ ก็สามารถ สรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุดยอดค่ะ :tv15:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2011-11-30 21:02:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น สอนแต่งฉันท์ได้สนุก น่าสนใจทั้งเทคนิคการสอนและสื่อการสอน ท่านเรียงลำดับการสอนเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การสอนมีกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนได้แสดงออก ได้คิด ได้แก้ปัญหา ได้ทำงานเป็นกลุ่ม ได้ผลิตผลงานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ท่านทำสิ่งที่เด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องยากให้ง่าย มีเคล็ดการจำเช่นการจำพยางค์ที่เป็นครุ ว่ามีตัวสะกดเหมาหมดเป็นครุ ครูกรรณิกา มีน้ำเสียงที่น่าฟัง มีจังหวะการพูดที่ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป ผมมีคำแนะนำนิดหนึ่ง ตรงคำอ่าน สุขศึกษา ครูเผลอเป็น สุ-คะ น่าจะ เป็น สุ-ขะ ครับ ผมจะนำวิธีการไปใช้กับเด็กๆของผมครับ
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2011-12-29 10:07:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูกรรณิกาเป็นการสอนที่ช่วยทำให้ทัศนคติของเด็กนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะการแต่งฉันท์ในภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ครูสามารถทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น มีหลักการและขั้นตอนที่เข้าใจได้ไม่ยาก อีกทั้งครูยังมีวิธีฝึกฝนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและสอนให้เด็กได้รู้จักคิดด้วยตนเองและกล้าแสดงความคิดเห็นของตนออกมา หนูคิดว่าการสอนในชั่วโมงของครูมีประโยชน์สำหรับเด็กๆมากค่ะ ขอบคุณสำหรับรายการดีๆที่นำมาเสนอนะคะคุณครู ^ ^
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-01-13 16:44:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องที่ยากๆให้ง่ายได้อย่างดี เป็นแนวทางใครหลายๆคน ได้เกิดความคิดหรือแนวคิดที่จะหาวิธีการสอนเรื่องที่น่าจะยากสำหรับนักเรียนให้เป็นเรื่องง่ายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน :tv15:
โดย อภิเชษฐ์ บุญศรี (2012-02-09 14:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้CDเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยมัธยมศึกษาค่ะ
โดย นันทนา ไชยแสง (2012-02-22 09:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
บันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร
เนื่องจากเนื้อหาเรื่องการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ในภาษาไทย มีความยาก และน้อยคนที่จะสอนหลักการอย่างถูกต้องได้ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร จ. ชลบุรี จึงได้นำการใช้เกม และบัตรคำ เป็นการใช้สื่อที่มีความสนุกและแฝงความรู้ไปในตัว ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้าง และหลักการเบื้องต้นของการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ได้เป็นอย่างดี การสอนคำประพันธ์ประเภทฉันท์ให้เข้าใจได้ง่าย มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ดึงสิ่งทีอยู่ใกล้ตัวเข้ามาผููก นำเพลงมาให้สนุก หลักที่โดนใจ คือ "ครุ มีตัวสะกดเหมาหมด" ชอบหลักการจำแบบนี้มากเลยครับ
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-03-07 10:54:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนบันได 5 ชั้น ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นและทำให้เด็กเกิดความสนใจมากขึ้นค่ะ เพราะว่าการแต่งคำประพันธ์นั้นีความยากมากทำให้ไม่อยากเรียนค่ะ แต่ครูกรรณิกามีแนวการสอนที่สนุกสนาน มีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการใช้บัตรคำ และเกมทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู้ลงไปในกิจกรรมต่างด้วย เป็นเทคนิคง่ายแต่เต็มไปด้วยความรู้จริงๆเลยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย อังคณา คำศรี (2012-03-10 15:40:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีบูรการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ มีกิจกรรมมากมาย เช่น เกม บัตรคำหรือแม้แต่การร้องเพลงก็ตามครูกรรริกาก็สามารถยังนำมาบูรณาสอนใช้ในการสอนนักเรียนได้ค่ะและ มีการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและได้ลองแต่งฉันต์เองด้วย เป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ อาจารย์กรร
ณิกาสอนเป็นกันเองกับนักเรียน และยังทำให้ใครหลายๆคนเปลี่ยนความคิดและทัศนคติที่มีต่อวิชาภาษาไทยไปเลยเพราะที่ผ่านมาคิดว่าภาษาไทยนั้นเข้าใจยากเพราะชมวีดีโอนี้ทำให้อยากเรียนภาษาไทยมากขึ้นเลย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย รุจิรา เพชรชุม (2012-03-10 18:12:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการสอนที่ดีมากทำให้เรื่องอยากได้กลายเป็นเรื่องง่ายเพราะฉันท์ในความคิดของครูและนักเรียนเป็นคำประพันธ์ที่อยากเพราะมีคำครุ ลหุ แต่อาจารย์รู้จักใช้กเกมส์ ใช้เพลงสิ่งที่เด็กชอบให้เด็กได้รู้จัก คำครุ คลุ เสียก่อนเมื่อรู้จักคำครุ ลหุ อย่างดีแล้วก็เริ่มสอนลักษณะคำประพันธ์ ใช้เพลงที่นักเรียนชอบเพื่อโยงจากเพลงไปสู่ฉันท์ในเรื่องของฉันทลักษณ์ อาจารย์เลือกเพลงทำให้นักเรียนชอบและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กไม่เบื่อ ชื่นชอบและรักที่จะแต่งคำประพันธ์ปรเภทฉันท์มากยิ่งขึ้นดูจากผลงานที่ออกมาเป็นเรื่องที่ดีมาก
โดย ปฤษณา แจ้มแจ้ง (2012-03-30 12:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
บันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร
เนื่องจากเนื้อหาเรื่องการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ในภาษาไทย มีความยาก และน้อยคนที่จะสอนหลักการอย่างถูกต้องได้ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร จ. ชลบุรี จึงได้นำการใช้เกม และบัตรคำ เป็นการใช้สื่อที่มีความสนุกและแฝงความรู้ไปในตัว ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้าง และหลักการเบื้องต้นของการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ได้เป็นอย่างดี การสอนคำประพันธ์ประเภทฉันท์ให้เข้าใจได้ง่าย มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ดึงสิ่งทีอยู่ใกล้ตัวเข้ามาผููก นำเพลงมาให้สนุก หลักที่โดนใจ คือ "ครุ มีตัวสะกดเหมาหมด" ชอบหลักการจำแบบนี้มากเลยครับ น่าสนใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย อรรถพล บัวทอง (2012-03-30 19:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีสอนที่ยอดเยี่ยมมากค่ะอาจารย์ อาจารย์เก่งมากเลยค่ะ ขอชื่นชมด้วยใจจริง อาจารย์สามารถสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สามารถเชื่อมโยงจากเรื่องที่นักเรียนเข้าใจว่าห่างไกลตัวเข้ามาสู่เรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจ หรือเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนได้อย่างดีเยิ่ยม ขออนุญาตนำเทคนิควิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในหัวข้อการแต่งคำประพันธ์ในงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษาบ้างนะคะ ขอบพระคุณสำหรับวิทยาทานที่ทรงคุณค่านี้ ดิฉันจะพยายามนำเทคนิคบันไดทั้ง ๕ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑ การเรียนรู้ลักษณะคำ จำง่ายๆ "มีตัวสะกด เหมาหมดเป็นครุ" ขั้นที่ ๒ นำมาวิเคราะห์ใช้ ขั้นที่ ๓ ฝีกใส่คำคล้องจอง รวมไปถึง ขั้นที่ ๔ ทตามครรลองวิธี และขั้นที่ ๕ ประยุกต์ใช้ ไปประยุกต์ในการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 07:57:33) [แสดงความคิดเห็น]
ในวิชา ภาษาไทย การเเต่งคำประพันธ์เป็นิีกหัวข้อหนึ่งที่ยาก เเละมีครูน้อยคนที่มีความเชียวชายในด้สนนี้ กิจกกรรม บันดัน ห้า ขั้น นอกจากจะสอนให้นักเรียนได้แต่งคำประพันธืได้เเล้วยังเป็นเทคนิคที่ครูจะนำไปใช้พัฒนาสตนเอง ซึ่งต้องเริ่มจากการคิดและใส่คำคล้องจอง โดยการนำเอาคำคล้องจ้องมากบทเพลงแล้วนำมาปรับแก้ เทียบให้ตรงตามฉันท์ลักษณ์ นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้เเล้วยังทำให้เขาเข้าใจและรับรู้ถึงมนต์เสน่ห์ของภาษาไทยเเละรักภาษาไทย
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-02 15:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะในเทคนิคการสอนของอาจารย์กรรณิกา เป็นเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ซึ่งต้องเริ่มนำบทเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์เพื่อให้นักเรียนจำง่าย ต้องมีหลักในการจำคือ ฉันท์ มีคำบังคับเสียงหนักเสียงเบา อาจจะจำผิดบ้างถูกบ้างจึงต้องใช้คำครุลหุ จึงทำให้คำประพันธ์ประเภทฉันท์ ดูน่าสนใจ เข้าใจง่าย มีชีวิตชีวา น่าสนใจ และทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
โดย สุกฤตา สุภานิล (2012-04-04 21:58:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการดทรทัศน์ครู ตอนบันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์ซึ่งสอนโดย คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร เนื่องจากเนื้อหาเรื่องการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ในภาษาไทย มีความยาก และน้อยคนที่จะสอนหลักการอย่างถูกต้องได้ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร จ. ชลบุรี จึงได้นำการใช้เกม และบัตรคำ เป็นการใช้สื่อที่มีความสนุกและแฝงความรู้ไปในตัว ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้าง และหลักการเบื้องต้นของการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ได้เป็นอย่างดี เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ จะเห็นได้จากการตอบสนองกาเรียนรู้ของนักเรียน
โดย ชมัยพร วงศ์จันทรมณี (2012-04-05 09:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมากครับ เพราะเด็กจะสนใจและเด็กเกิดการเรียนรู้โดยไม่กังวลว่ายากเกินไปเพราะเพลงเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบ ถ้าครูสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสนอของตนคาดว่าคงเป็นผลดี จะลองนำไปปรับใช้กับการสอน นักเรียนควรจะสนใจและเรียนรู้ได้ดีขึ้น จำได้และสามารถนำไปปรับใช่้ได้ ขอบคุณคุณครกรรณิกา มาก ๆ ครับที่ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นตัวอย่างที่ดีในการสอน และช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนอีกด้วย
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-05 10:39:25) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีสอนด้วยหลักการบันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์ ของคุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร เป็นหลักการคิดเพื่อการสอนที่ดีมาก เพราะท่านสามารถสอนหลักแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ที่หลายคนคิดว่าเป็นคำประพันธ์ที่แต่งยากและเหมาะสำหรับแต่งในเรื่องที่สูงส่งเท่านั้นมาใช้สอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ โดยเฉพาะหลักการจำด้วยประโยที่ว่า โโ‚ฌœมีตัวสะกดเหมาหมดเป็นครุ" นอกจากนั้นยังได้จัดขั้นตอนของวิธีการเพื่อให้นักเรียนไปสู่จุดหมายปลายทางคือแต่งฉันท์ได้อย่างสนุกสนาน ด้วยการเริ่มต้นจากเรียนรูลักษณะคำ นำมาวิเคราะห์ใช้ จนสุดท้ายมีการประยุกต์ใช้ แลที่น่าสนใจอึกอย่างคือ นำสิ่งที่ใกล้ตัวมายกตัวอย่างเช่นบัตรคำของสถานที่ในจังหวัด รายชื่อวิชาที่เรียนอยู่เป็นประจำ เป็นต้น
โดย สุวดี บุญราศรี (2012-04-08 23:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจครับ :tv18: :tv18: :tv15: :tv18: :tv18:
โดย กฤษฎา เขตสกุล (2012-04-10 14:49:21) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์แบบบันได ๕ ขั้น ของครูกรรณิกา เกิดชูชื่น เป็นวิธีการที่ดีมาก สามารถสร้างพื้นฐานความรู้ความสามารถในการเลือกใช้คำมาเรียบเรียงเป็นบทประพันธ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่าย ครูท่านใดที่มีปัญหาการสอนแต่งคำประพันธ์ ถ้าได้ดูวิธีการนี้แล้วต้องเกิดความคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับการแต่งคำประพันธ์ทุกชนิด นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียน และสามารถสร้างผลงานประพันธ์ได้ง่าย สิ่งที่เป็นผลตามมาคือ นักเรียนจะต้องรักการประพันธ์บทร้อยกรอง และจะสานสืบต่อมรดกทางภาษาอันมีคุณค่าต่อไปอย่างมีคุณภาพ
โดย พรเพ็ญ สว่างโชติ (2012-04-14 15:34:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมคุณครูกรรณิกา คุณครูมีเทคนิควิธีการสอนที่เป็นขั้นตอนพยายาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ง่าย การถ่ายทอดเป็นสิ่งสำคัญ คุณครูมีน้ำเสียงที่ไพเราะ ฟังง่าย และการพูดใช้ภาษาง่าย ๆ ฟังแล้วเข้าใจ การนำสิ่งใกล้ตัวนักเรียนมาประกอบการสอนก็ช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น การแต่งคำประพันธ์มีปัญหามากสำหรับนักเรียนสมัยนี้ ส่วนใหญ่จะผิดเรื่องคำสัมผัส นักเรียนไม่มีคลังคำที่หลากหลาย เวลาแต่งจึงนึกใช้คำไม่ได้ แล้วนำคำซ้ำๆ กันมาใช้ ได้แนวคิดและวิธีการที่ดีจากการสอนครั้งนี้ค่ะ :tv18:
โดย มาลี ผ่องศิริ (2012-04-17 21:53:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมงืดิทัศน์ เรื่อง บันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร
เนื่องจากเนื้อหาเรื่องการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ในภาษาไทย มีความยาก และน้อยคนที่จะสอนหลักการอย่างถูกต้องได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้เกม และบัตรคำ เป็นการใช้สื่อที่มีความสนุกและแฝงความรู้ไปในตัว ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้าง และหลักการเบื้องต้นของการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ได้เป็นอย่างดี การสอนคำประพันธ์ประเภทฉันท์ให้เข้าใจได้ง่าย มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ดึงสิ่งทีอยู่ใกล้ตัวเข้ามาผููก นำเพลงมาให้สนุก สำหรับสิ่งที่ประทับใจ คือ "ครุ มีตัวสะกดเหมาหมด" และจะนำไปสอนเด็กๆนะคะ
โดย สมพร นามไพร (2012-04-22 04:54:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีค่ะ ครูทุกคนสามารถนำไปใช้ได้
โดยทำสื่อเพิ่มเติมนดหน่อย เช่น บัตรคำ และเตรียมเกม เตรียมกิจกรรม เตรียมเพลงที่กำลังเป็นที่สนใจ
เหมาะสมเป็นสื่อประกอบ ขอขอบคุณคุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น มากๆนะคะที่ทำให้ได้แนวคิด ดิฉันสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำลองนำไปใช้บ้าง เพื่อปรับวิธีการสอนให้หลายหลาย นักเรียนจะได้ไม่เบื่อ เรียนสนุก ได้ความรู้ไปด้วยและชอบวิชาภาษาไทยมากขึ้น
คิดว่าจะนำไปใช้ในการสอนเรื่องมัทนะพาธา ซึ่งจะต้องสอนให้นักเรียนแต่งฉันท์ด้วย สอนอินทรวิเชียรฉันท์
น่าจะเกิดประโยชน์และพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ใช้แล้วจะบอกต่อนะคะ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-04-22 10:08:00) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆๆคุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น สอนแต่งฉันท์ได้สนุก น่าสนใจทั้งเทคนิคการสอนและสื่อการสอน ท่านเรียงลำดับการสอนเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การสอนมีกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนได้แสดงออก ได้คิด ได้แก้ปัญหา ได้ทำงานเป็นกลุ่ม ได้ผลิตผลงานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ท่านทำสิ่งที่เด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องยากให้ง่าย มีเคล็ดการจำเช่นการจำพยางค์ที่เป็นครุ ว่ามีตัวสะกดเหมาหมดเป็นครุ ครูกรรณิกา มีน้ำเสียงที่น่าฟัง มีจังหวะการพูดที่ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป สามารถนำไปใช้ไดทุกระดับชั้นและเป้นกิจกรรม ที่มไน่เบื่อ :tv05:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 20:15:40) [แสดงความคิดเห็น]
บันได 5 ขั้น บทประพันธืแต่งฉันท์ ของคุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก ชอบตอนที่คุณครูนำบัตรคำที่มีเครื่องหมายครุ ลหุ ให้นักเรียนทายคำว่าเป็นคำว่าอะไร แล้วนำเพลงที่นักเรียนเลือกมาร้องอย่างสนุกสนาน ให้นักเรียนบอกคำครุ คำลหุ ในบทเพลงของตนเอง เพราะนอกจากนักเรียนจะได้ฝึกทักษะทางด้านการอ่าน การเขียนแล้ว นักเรียนยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งฉันท์ รู้จักนำมาประยุกต์ใช้ได้ :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-05-14 19:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ฟังเรื่องบันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร มีเทคนิคการสอนในเรื่องคำประพันธ์ มีการสอนเรื่องฉันท์ นำเพลงมาประยุกต์ใช้กับบทเพลงมาใช้ในการแต่งฉันท์ :tv17: :tv17: ได้รุ้จักขั้นตอนการเรียนรู้ลักษณะของคำ เช่นลักษณะของฉันท์ "มีตัวสะกดเหมาหมดเป็นครุ" เป็นวิธีการท่องที่ทำให้เราสามารถจดจำได้ ซึ่งเราสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อค่ะ
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-26 22:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับรู้เทคนิคในการสอนที่นำไปใช้สอนได้ การสอนมีกิจกรรมที่หลากหลายนำเหตการคำใกล้ตัวมาใช้และนำเพลงมาประกอบทำให้เด็กไม่เบื่อ
โดย วรรณสิริ สุขดี (2012-05-28 12:56:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนการแต่งฉันท์ที่ดีมากครับ นักเรียนหลายคนจะไม่ค่อยชอบเรื่องการแต่งคำประพันธ์ของไทยเรา แค่กลอนแปด ก็ไม่เอาแล้วครับ ยิ่งอินทรวิเชียรฉันท์แล้วละก็ ผมสอน ม.5 แล้วก็เคยสอนนักเรียนแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ เรื่องฉันทลักษณ์คำครุ ลหุ นักเรียนผมเข้าใจ นักเรียนหลายคนก็แต่งได้ดีนะครับ แต่อีกส่วน(ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลย) นักเรียนจะติดตรงที่หาคำลหุมาใช้ในการแต่งครับ เขาไม่รู้จะหาคำอะไรมา คำศัพท์ในหัวเขามีน้อยมาก อยากจะให้คุณครูทุกท่านช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาข้อนี้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
โดย เฉลิมไชย ขันยอด (2012-07-08 13:53:39)
เป็นเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยม มีกิจกรรมที่หลากหลายทำให้เด็กสนใจ ขอชื่นชมคุณครูกรรณิการ์ เกิดชูชื่นค่ะ
โดย กรกมล ทองเปี้ย (2012-07-15 13:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในตอนนี้เป็นการฝึกการเขียนบทประพันธ์ประเภทฉันท์ ครูอ่านบทประพันธ์ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกัน มีการเรียนรู้ไปตามลำดับขั้นตอน ๕ ขั้น เริ่มตั้งแต่ ขั้นที่ ๑ เรียนรู้ลักษณะคำ คำเสียงหนัก เสียงเบา โดยให้ท่องจำให้ขึ้นใจว่า "มีตัวสะกด เหมาหมดเป็นครุ" นักเรียนก็จะเข้าใจว่าคำครุ ลหุเป็นอย่างไร ขั้นตอนที่ ๒ นำมาวิเคราะห์ใช้ ให้เรียนรู้คำที่ใช้อยู่ทั่วไปแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าคำใดเป็นครุหรือลหุขั้นตอนที่ ๓ ฝึกใส่คำคล้องจอง นักเรียนช่วยกันระดมสมอง นำคำจากบทเพลงมาใส่ความคล้องจอง ทำงานกลุ่มร่วมกัน ขั้นตอนที่ ๔ ทำตามครรลองวิธี นักเรียนนำฉันท์ที่เขียนมาอ่านให้เพื่อนฟัง ขั้นตอนที่ ๕ ประยุกต์ใช้ นักเรียนนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ ก่อนการเรียนนัdเรียนรู้สึกว่าฉันท์เป็นเรื่องยากแต่เมื่อเรียนแล้ว จับหลักได้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
โดย เบญจวรรณ โถนคำ (2012-10-03 10:08:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีค่ะครูสามารถนำวิธีการนี้ไปสอนตามลำดับขั้นตอนทั้งห้าขั้นจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจได้แม่นยำขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้ไปตามลำดับ จากเรื่องที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่าย
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:33:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกมากคะ่ สอนจากชีวิตจริงนักเรียนเรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ แบบนี้แหละครูมืออาชีพ :tv15:
โดย ลำดวน ไชยสอาด (2012-10-16 19:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกดีครับ
โดย นายปริญญา ปั้นสุวรรณ์ (2012-10-24 14:51:38) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกดีครับ
โดย นายปริญญา ปั้นสุวรรณ์ (2012-10-24 14:51:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv