thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2056
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2011-11-13  
    เขียนโวหารไทย ไม่ใช่เรื่องยาก คุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ รร.ทุ่งช้าง  
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้โวหารในการเขียน ของครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ รร.ทุ่งช้าง จ. น่าน ก็เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการใช้โวหาร รวมถึงฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ เพลิดเพลิน และซาบซึ้งประทับใจกับการใช้โวหารในการเขียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจากตนเอง การเรียนรู้การฝึกเขียนจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพ และเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น มากกว่าที่ครูจะนำเรื่อง หรือ ประโยคมาให้นักเรียนศึกษา การสะท้อนความคิดให้นักเีรียนได้รับทราบข้อดี ข้อที่ควรปรับปรุงโดยทันทีช่วยให้นักเรียนรู้ความสามารถของตนเอง และพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น :tv18: :tv18:
โดย มาลี ผ่องศิริ (2011-11-14 21:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีสอนดีมากๆค่ะ
โดย ศิริพร กอนวงศ์ (2011-11-20 11:18:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากคะ น่าสนใจ ครูภาษาไทยสามารถนำไปใช้ได้จริง นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนโดยครูค่อยๆฝึกเขียนจากสิ่งที่นักเรียนสนใจและมีความรู้ นักเรียนเกิดจินตนาการ สามารถเขียนได้ และมีการสะท้อนความคิดเห็น ข้อดี ข้อบกพร่องในการเขียนเพื่อนำไปปรับปรุงงานเขียนของตนเอง ในการทำกิจกรรมควรมีทั้งกิจกรรมกลุ่ม และให้กิจกรรมเดี่ยว ฝึกให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนด้วยตนเอง โดยกิจกรรมเริ่มต้นอาจให้ทำเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมั่นใจมากขึ้นก็จะสามารถเขียนงานเขียนด้วยตนเองอย่างมั่นใจ ดิฉันจะลองนำไปใช้สอนบ้าง ขอขอบคุณคุณครูพุ่มพวงมากค่ะที่จุดประกายความคิดให้
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2011-11-21 14:13:45) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ดีมากเรยคร้าบบบ
โดย ศุภวัฒน์ แย้มฉวาก (2011-11-21 23:02:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดูว่าโวหารเรื่องยาก เเต่มาดูวิธีการสอนนีเเล้วรู้สึกว่าง่าย
โดย สุรีรัตน์ พิมพ์สิงห์ (2011-11-22 18:10:46) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักๆๆๆๆ :tv15:
โดย อรทัย บุดดีคำ (2011-11-22 21:13:11) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้ดีค่ะ น่าชื่นชมค่ะ
โดย จินตนา ศิริรักษา (2011-11-23 15:30:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูพุ่มพวง ที่เข้าใจที่จะจัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวา กระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีการสอนเป็นลำดับขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆ ใกล้ตัว แล้วค่อยๆยากขึ้น นักเรียนได้ระดมพลังสมองร่วมกัน ได้ทำความเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่ม นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้มานำเสนอด้วยความภาคภมิใจ นับเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจยิ่ง ขอขอบคุณคุณครูพุ่มพวง ที่เผยแพร่แก่เพื่อนครูและเป็นกำลังใจในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ต่อไป
โดย อุทัยวรรณ อนันตชัย (2011-11-24 04:41:05) [แสดงความคิดเห็น]
เลิศ
โดย ชมพูนุท เทียมลม (2011-12-03 17:41:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมในห้องเรียนที่น่าสนใจมาก ทำให้เด็กๆไม่เบื่อและสนุกไปกับการเรียน และอีกอย่างนอกจากเด็กจะได้ความสนุกแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สำนวนโวหารและเข้าใจในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น
โดย วัลลีย์ เมืองสวัสดิ์ (2011-12-07 17:56:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจากตนเอง การใช้แผนผังความคิดในการให้นักเรียนได้ลงมือคิดก่อนการเขียนโวหาร เป็นวิธีการที่ดีมาก ครูภาษาไทยสามารถนำไปใช้ได้จริง นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนโดยครูค่อยๆฝึกเขียนจากสิ่งที่นักเรียนสนใจและมีความรู้ นักเรียนเกิดจินตนาการ สามารถเขียนได้ และเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นมาก
โดย ปิ่นทอง ไชยวาปิน (2011-12-17 21:45:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องยากแต่สามมารถเรียนรู้ได้จากวิดีโอชุดนี้ค่ะ
โดย กฤษณา เส็มหมาน (2011-12-20 14:23:06) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้โวหารในการเขียนเรื่องต่างๆ ทั้ง ๕ โวหาร ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียน เพราะบางครั้งครูผู้สอนเองอยากสอนให้นักเรียนเข้าใจ เเยกได้ว่าเป็นโวหารชนิดใดเเละสามารถนำมาสูการเขียนเรื่องราวต่างๆโดยใช้โวหาร เเต่ก้ไม่สามารถที่จะสอนให้นักเรียนได้เข้าชัดเจน จากการสอนของอ.พุ่มพวง ถือได้ว่าเป็นกลวิธีการสอนจากเรื่องง่ายๆ สุการเขียนเรื่องยากๆ ได้เป็นอย่างดี มีการบูรณาการจากสิ่งรอบตัว จากพืช ธรรมชาติ หรือเเม้เเต่ของดีในท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาเป็นเเบบอย่างได้ ขอบคุณคะ จะนำไปใช้สอนด้วยจ้า
โดย ไซยหนาบ อาแว (2011-12-21 00:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้โวหารในการเขียนของอ.พุ่มพวงเป็นการจัดการเรียนสอนที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์
โดย ดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย (2011-12-21 10:23:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคในการสอนเรื่องการใช้โวหารมากเลยค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นม.3ได้ และคุณครูที่สอนก็น่ารัก
โดย ศศิธร เรืองชัย (2011-12-24 01:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมมากค่ะ....นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำไปประยุกต์ใช้ได้ดี ดูแล้วรู้สึกว่าทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน คุณครูก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะ...
โดย วัชรี เกณฑ์ปัญญา (2011-12-25 23:08:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมมากมายครับกับสื่อการสอนชิ้นนี้เพราะนักเรียนสามารถเพิ่มความรู้จากห้องเรียนให้มากขึ้นได้ และสอนเทคนิคในการคิดคำที่จะใช้ในโหร
โดย อโนชา ทะเรรัมย์ (2011-12-26 22:21:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโวหารของครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เป็นการสอนที่บูรณาการความรู้ และส่งเสริมทักษะการคิดอย่างหลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ นำกิจกรรมกลุ่มมาใช้ให้นักเรียนได้ระดมความคิด และทำงานร่วมกัน รู้จักประสานงาน แบ่งงานกัน การสอนส่งผลให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิด กล้า เขียน กล้าพูด ครูมีอารมณ์ดี นักเรียนจึงมีอารมณ์ดี มีความสุขในการเรียน มีอารมณ์ขัน เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและผมรับฟังความคิดเห็นกัน เด็กๆได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เป็นครูที่น่าชื่นชมมากครับ
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2011-12-29 10:57:10) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมขอยกย่องคุณครูพุ่มพวง ที่สามารถนำหลักการสอนโวหาร ที่มีความยากยิ่งมาประยุกต์เพื่อนสอนแก่นักเรียนอย่างง่าย สงเกตได้ว่าหลักการสอนของคุณครูมีความเรียบง่าย เข้าใจง่าย สามารถนำสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันหรือใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อแนึ่งการที่คุณครูได้มห้นักเรียนร่วมมือกันทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนั้นจะสามารถทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อส่วนรวมและจะทำให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักรับฟังความคิดของเพื่อนและยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ วึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็ฯส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าสังคมได้อย่างกว้างขวางและง่ายยิ่งขึ้น
โดย ณรงค์ชัย วงค์วาร (2012-01-07 23:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย มูฮาหมัดอาฟิ เจ๊ะอูมา (2012-01-24 17:51:59) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้โวหารในการเขียนเรื่องต่างๆ ทั้ง ๕ โวหาร ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียน เพราะบางครั้งครูผู้สอนเองอยากสอนให้นักเรียนเข้าใจ เเยกได้ว่าเป็นโวหารชนิดใดเเละสามารถนำมาสูการเขียนเรื่องราวต่างๆโดยใช้โวหาร เเต่ก้ไม่สามารถที่จะสอนให้นักเรียนได้เข้าชัดเจน จากการสอนของอ.พุ่มพวง ถือได้ว่าเป็นกลวิธีการสอนจากเรื่องง่ายๆ สุการเขียนเรื่องยากๆ ได้เป็นอย่างดี มีการบูรณาการจากสิ่งรอบตัว จากพืช ธรรมชาติ หรือเเม้เเต่ของดีในท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาเป็นเเบบอย่างได้ ขอบคุณคะ จะนำไปใช้สอนด้วยจ้า
โดย มาสือรัน มีนา (2012-02-03 20:27:45) [แสดงความคิดเห็น]
เขียนโวหารไทย ไม่ใช่เรื่องยาก คุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ รร.ทุ่งช้าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้โวหารในการเขียน ของครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ รร.ทุ่งช้าง จ. น่าน ก็เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการใช้โวหาร รวมถึงฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ เพลิดเพลิน และซาบซึ้งประทับใจกับการใช้โวหารในการเขียน นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนสมัยนี้พูดได้ อ่านออก แต่เขียนไม่ค่อยเป็น จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการใช้โวหารในการเขียนจะช่วยเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนในหลายๆด้าน
โดย สุมาลี ทุมมา (2012-02-03 20:55:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูพุ่มพวง น่าสนใจดีมาก มีกิจกรรมให้นักเรียนทำที่หลากหลาย นักเรียนได้ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการพรรณาโวหาร มีการบูรณาการที่เยี่ยมยอด เพราะใช้สิ่งของรอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำเทคนิควิธีการสอนนี้ไปเป็นแบบอย่างได้ ขอให้คุณครูอุทิศตัวเพื่อการสอนอย่างนี้ตลอดไปนะคะ น่าชื่นชมมากจริงๆ เลยค่ะ
โดย สุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (2012-02-05 13:25:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ เพราะออกข้อสอบบ่อยมาก ซึ่งการเรียนเรื่องโวหารนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานเขียนหลายประเภทไม่ว่าการเขียนเรียงความ การเขียนบทร้อยกรอง ต่างๆ นับเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ที่จะนำไปสอนเด็กได้เป็นแนวทางในการเขียน น่าชื่นชมค่ะ และจะนำแบบอย่างดีๆไปสอนเด็ก
โดย บุญญานันท์ บุญจันทร์ (2012-02-05 18:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้โวหารในการเขียน ก็เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการใช้โวหาร รวมถึงฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ เพลิดเพลิน และซาบซึ้งประทับใจกับการใช้โวหารในการเขียน
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-03-06 21:44:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโวหารของครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เป็นการสอนที่บูรณาการความรู้ เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจากตนเอง การใช้แผนผังความคิดในการให้นักเรียนได้ลงมือคิดก่อนการเขียนโวหาร เป็นวิธีการที่ดีมาก ครูภาษาไทยสามารถนำไปใช้ได้จริง นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนโดยครูค่อยๆฝึกเขียนจากสิ่งที่นักเรียนสนใจและมีความรู้ นักเรียนเกิดจินตนาการ สามารถเขียนได้ และเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นมาก
โดย นางสาวนฤมล วัลย์ศรี (2012-03-15 11:03:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้สอนการเขียนโวหารไทย ให้สามารถแยกโวหารได้ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้โวหาร เพื่อให้งานเขียนนั้น ๆ มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น มีความไพเราะมากขึ้น คุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ มีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้คำ และฝึกทักษะนักเรียนอย่างง่าย โดยยังไม่เสอนเนื้อหารื่องโวหาร โดยสอนเรื่องโวหารในภายหลัง โดยให้นักเรียนนำเสนอผลงานก่อน แล้วครูก็แนะนำ แล้วจึงเรียนรู้เรื่องโวหาร :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-03-31 13:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ คุณครูอายุยังน้อยอยู่เลย เป็นคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจริงๆค่ะ วิธีการสอนของคุณครูดีมากๆเลยนะคะ เริ่มจากง่ายไปหายาก มีการบูรณาการจากสิ่งรอบตัว และทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเริ่มจากนักเรียนเองทั้งหมด เข้าใจว่าจุดนี้ด้วยที่ก่อให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นและลุ้นๆไปกับเรื่องราวที่เพื่อนๆช่วยกันแต่งแต้มและต่อเติม ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้คำโวหาร นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถแยกประเภทของโวหารได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเกิดมโนทัศน์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ ขออนุญาตนำความรู้ที่ได้รับจากการชมเนื้อหาในตอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะ ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 08:25:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้โวหารในการเขียน ก็เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการใช้โวหาร รวมถึงฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ เพลิดเพลิน และซาบซึ้งประทับใจกับการใช้โวหารในการเขียน จัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวา กระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีการสอนเป็นลำดับขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆ ใกล้ตัว แล้วค่อยๆยากขึ้น มีการบูรณาการจากสิ่งรอบตัว จากพืช ธรรมชาติ หรือเเม้เเต่ของดีในท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาเป็นเเบบอย่างได้ สุดท้ายขอพระคุณ คุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เป็นอย่างสูงครับ
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-04-01 14:02:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ สนุกและท้าทายกระบวนการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการคิดง่ายๆไปสู่การที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ทุกขั้นตอนนักเรียนในกระบวนการคิดอยู่ตลอด เป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ นักเรียนสามารถเขียนเรื่องราวโดยใช้โวหารได้อย่างถูกต้อง สละสลวย
กิจกรรมนี้น่าสนใจค่ะ ดิฉันขออนุญาตนำมาปรับใช้ประกอบการสอนนักเรียนของดิฉันด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณครูพุ่มพวงที่ถ่ายทอดวิธีการสอนที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์กับนักเรียนได้จริงๆ ขอบคุณค่ะ
โดย ศิริพรรณ รักร่วม (2012-04-02 18:03:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะที่ดีเยี่ยมทำให้นักเรียนเพิ่มความเข้าใจจากเรื่องที่เข้าใจยากเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นวิธีการสอนของคุณครูดีมากๆเลยนะคะ เริ่มจากง่ายไปหายาก มีการบูรณาการจากสิ่งรอบตัว และทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเริ่มจากนักเรียนเองทั้งหมด เข้าใจว่าจุดนี้ด้วยที่ก่อให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้น ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้คำโวหาร นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถแยกประเภทของโวหารได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเกิดมโนทัศน์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะจัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวา กระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ขออนุญาตนำความรู้ที่ได้รับจากการชมเนื้อหาในตอนนี้ไป
โดย ราตรี ติเพียร (2012-04-02 19:34:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหัวข้อ เขียนโวหารไทย ไม่ใช่เรื่องยาก โดย คุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ รร.ทุ่งช้าง เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี การสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงหน้าชั้นเรียน จะช่วยทำให้นักเรียนได้รับความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านหนังสือเอง การฝึกด้วยเรื่องที่ง่าย ๆ ก่อน ไปสู่เรื่องที่ยาก จะทำให้นักเรียนได้พัฒนาและฝึกปรือตนเองไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลดีกับตัวนักเรียนเอง
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-03 09:17:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพุ่มพวงเป็นต้นแบบของการสอนเขียนสื่อสาร โดยใช้โวหารซึ่งครูเรื่มจากการสอนแบบง่ายๆ แล้วเลื่อนเป็นยาก ซึ่งการสอนดังกล่าวทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นจากเรื่องใกล้ตัว จะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องที่ครูคิดไม่ถึงแต่นักเรียนกลับแสดงผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี
โดย ทรายทอง อุดมสารี (2012-04-11 00:50:58) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้โวหารในการเขียนเรื่องต่างๆ ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียน เพราะบางครั้งที่ครูผู้สอนอยากสอนให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถเเยกได้ว่าเป็นโวหารชนิดใด เเละนำมาสู่การเขียนเรื่องราวต่างๆโดยใช้โวหาร เเต่ก็ไม่สามารถที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจนนัก ซึ่งจากการสอนของอ.พุ่มพวง ถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนจากเรื่องง่ายๆ ไปสู่การเขียนในเรื่องยากๆ ได้เป็นอย่างดี มีการนำสิ่งรอบตัว จากธรรมชาติ หรือเเม้เเต่ของดีในท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาเป็นเเบบอย่างในการสอนนักเรียนได้
โดย กัลยา มั่นต่าย (2012-04-11 20:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโวหารการเขียนของคุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับการฝึกประสบการณ์การระดมความคิด นักเรียนได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการเขียน ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และคิดสร้างสรรค์เรื่องราวที่ตรงกับประเด็นที่ครูกำหนด นักเรียนของคุณครูพุ่มพวงแสดงความสามารถในการเขียนโดยใช้โวหารทุกชนิด ทำให้เห็นความสำเร็จของการคิดค้นวิธีการสอนการเขียนโดยใช้โวหารต่างๆ นักเรียนมีความสามารถในการเขียนที่สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโวหารการเขียนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา น่าชื่นชมคุณครูพุ่มพวงที่ช่างคิด ดิฉันจะขออนุญาตนำไปใช้บ้างนะคะ
โดย พรเพ็ญ สว่างโชติ (2012-04-14 16:18:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการโทรทัศน์ตอน เขียนโวหารไทย ไม่ใช่เรื่องยาก ของคุณครูพุ่มพวง รู้สึกว่าการเขียนโวหาร สามารถนำไปสอนนักเรียนได้ง่ายขึ้น ถ้าครูรู้จักจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนให้มีการระดมความคิด ให้คิดกว้างและคิดลึกลงไป จากนั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโวหาร นักเรียนก็สามารถนำไปปรับเสริมเติมแต่งในเรื่องเดิมให้ถูกต้องตามโวหารแต่ละประเภท ทำให้เห็นถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่นักเรียนเกิดความความสนุกสนาน สนใจการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ที่สำคัญเห็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลากหลายกลุ่มแตกต่างกันไป
โดย นวพรรษ ฟักนาค (2012-04-17 22:46:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูพุ่มพวง น่าสนใจดีมาก มีกิจกรรมให้นักเรียนทำที่หลากหลาย นักเรียนได้ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการพรรณาโวหาร มีการบูรณาการที่เยี่ยมยอด เป็นการนำสิ่งใกล้ตัวๆมากใช้วนการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนมีคความเข้าใจในบทเรียน มีความสุขในการเรียนค่ะ :tv06:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-24 20:00:36) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูพุ่มพวง ที่จัดการเรียนการสอนที่ดูแล้วเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของการเรียนการสอนของคุณครู นักเรียนเกิดความสนุกสนาน นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นระดมพลังสมองร่วมกันในกลุ่มของตัวเอง และ นำเสนอให้กํบเพื่อนร่วมห้องหน้าชั้นเรียน กระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีการสอนเป็นลำดับขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆ ใกล้ตัว จนไปหาเรื่องยาก รวมทั้งให้นักเรียนนำเอาข้อมูลในท้องถิ่นตนเองมานำเสนอเพื่อความภาคภูมิใจในการเขียน ความรู้ที่ได้รับจากการชมเนื้อหาการเรียนการสอนในตอนนี้ ขอนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเองนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย พรทิภา แสงทับทิม (2012-05-02 14:30:38) [แสดงความคิดเห็น]
เขียนโวหารไทย ไม่ใช่เรื่องยาก คุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ รร.ทุ่งช้าง ไม่ใช้เรื่องยากจริง ๆ มีกระบวนการที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก ใช้โวหารในการเขียน ของครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ รร.ทุ่งช้าง จ. น่าน ก็เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการใช้โวหาร รวมถึงฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ เพลิดเพลิน และซาบซึ้งประทับใจกับการใช้โวหารในการเขียน
โดย แพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ (2012-05-14 10:27:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ สนุกและท้าทายกระบวนการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการคิดง่ายๆไปสู่การที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ทุกขั้นตอนนักเรียนในกระบวนการคิดอยู่ตลอด เป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ นักเรียนสามารถเขียนเรื่องราวโดยใช้โวหารได้อย่างถูกต้อง คุณครูพุ่มพวงที่ถ่ายทอดวิธีการสอนที่น่าสนใจจัดการเรียนการสอนที่ดูแล้วเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของการเรียนการสอนของคุณครู นักเรียนเกิดความสนุกสนาน นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นระดมพลังสมองร่วมกันในกลุ่มของตัวเอง และ นำเสนอให้กํบเพื่อนร่วมห้องหน้าชั้นเรียน กระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีการสอนเป็นลำดับขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆ ใกล้ตัว ไปหาเรื่องยาก ยอดเยี่ยมมากคะ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-05-29 20:20:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูพุ่มพวง ดูแล้วไม่ยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย คุณครูสอนได้เก่ง :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-09-13 10:12:09) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในตอนนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้โวหารในการเขียน มีการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโวหาร มีการทำงานกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับการเขียนโดยฝึกการเขียนในรูปของแผนภูมิ นำเสนอผลงานการเขียนของกลุ่มที่หน้าห้อง ครูวิจารณ์การเขียนและแนะนำให้ใช้โวหารในการเขียนจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นน เนื้อความมีความสละสลวย ได้ถ่ายทอดจินตนาการออกไป ผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนในแบบนี้ไม่ยาก ทำให้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้น นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
โดย เบญจวรรณ โถนคำ (2012-10-03 10:04:49) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในตอนนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้โวหารในการเขียน มีการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโวหาร มีการทำงานกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับการเขียนโดยฝึกการเขียนในรูปของแผนภูมิ นำเสนอผลงานการเขียนของกลุ่มที่หน้าห้อง ครูวิจารณ์การเขียนและแนะนำให้ใช้โวหารในการเขียนจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นน เนื้อความมีความสละสลวย
โดย สมจิตต์ ตุนา (2012-10-03 11:07:43) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในตอนนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้โวหารในการเขียน มีการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโวหาร มีการทำงานกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับการเขียนโดยฝึกการเขียนในรูปของแผนภูมิ นำเสนอผลงานการเขียนของกลุ่มที่หน้าห้อง ครูวิจารณ์การเขียนและแนะนำให้ใช้โวหารในการเขียนจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นน เนื้อความมีความสละสลวย
โดย สมจิตต์ ตุนา (2012-10-03 11:11:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวประภาสุข แจ่มจันทร์ นักศึกษาปีที่ 2 เอกภาษาไทย ห้อง 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากที่ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ก็ได้ให้ไปศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทยในโทรทัศน์ครู ดิฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนโวหารของอาจารย์พุ่มพวง วรสันติวงศ์ เป็นการสอนที่บูรณาการความรู้ และส่งเสริมทักษะการคิดอย่างหลากหลาย ทั้งด้านการคิด การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล อีกทั้งอาจารย์มีการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนทำให้กระตุ้นเด็กนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเด็กจึงเกิดความเข้าใจในสิ่งที่สอนได้ง่ายส่วนในเรื่องการสอนนั้นอาจารย์ได้ให้นักเรียนระดมความคิดในการทำงานเป็นกลุ่มทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอน และสนุกสนานในการเรียนในวิชาภาษาไทย
โดย ประภาสุข แจ่มจันทร์ (2012-12-11 19:31:11) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะเป็นเรื่องที่ยากแต่สอนแล้วไม่ยาก
โดย สุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์ (2013-03-21 21:21:23) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยค่ะ ^^ :tv03:
โดย ปิยนุช ชะละจิตต์ (2013-09-22 19:10:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv