thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2454
Rate :
 4
ความยาว : 15.03 นาที | Online : 2011-11-13  
    Uncut Classrooms : เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มเล็ก ตอน 1 คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ  
    เมื่อเปิดเทอมใหม่ และได้พบหน้าลูกศิษย์ชั้นป.1 ของปีนี้เป็นครั้งแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็ก ๆ ในชั้นเรียนกับลูกศิษย์ เพียงกิจกรรมพับ ตัด แปะ ก็ได้ทั้งการรู้จักชื่อเล่น ทักษะด้านการเขียน การพูด กล้ามเนื้อมือ และความสนุกสนาน เป็นงานศิลปะที่รวมเป็นหนังสือวิจัยหนึ่งเล่ม ในหนึ่งคาบเรียน ซึ่งช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมกับการสอน ได้เหมาะสมกับผู้เรียนในคาบต่อๆไปได้อย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
ขอบคุณ ครูยุวดี นุชทรัพย์ ที่นำเสนอสิ่งดี ๆ และสามารถนำมาปรับใช้ได้ ติดตามชมมาตลอด ชื่นชมมาก ๆ ค่ะ
โดย ดรุณี แก้วสุข (2011-11-13 17:09:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ที่นำเสนอแนวการสอนที่มีคุณค่าสำหรับเพื่อนครู ดิฉันติดตามผลงานของคุณครูตลอดทั้งสื่อการสอนที่เป็นวิธีการและที่เป็นอุปกรณ์ ดิฉันนำไปทดลองใช้เด็กๆชอบมาก และยังได้แนะนำให้เพื่อนครูได้ติดตามชมด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-12-05 23:14:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ที่นำเสนอแนวการสอนที่มีคุณค่าสำหรับเพื่อนครู ดิฉันติดตามผลงานของคุณครูตลอดทั้งสื่อการสอนที่เป็นวิธีการและที่เป็นอุปกรณ์ ดิฉันนำไปทดลองใช้เด็กๆชอบมาก
โดย แสงทอง บุญเชิด (2011-12-25 10:31:52) [แสดงความคิดเห็น]
ครูยุวดี มีบุคลิกดีในการสอน ทำให้นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีการสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยการให้จับมือ คิดว่านักเรียนคงมีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ที่มีโอาสจับมือครู ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-12-26 00:42:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ทำให้ผู้เรียนตื่นเต้น และต้องติดตามตลอดเวลาอย่างนี้ต้องเรียกว่าครูมืออาชีพจริงๆๆน่านับถือมากๆๆ
โดย วรวลัญช์ สามแก้ว (2011-12-26 14:30:53) [แสดงความคิดเห็น]
ท่าทางและการเร้าความสนใจของนักเรียนที่คุณครูยุวดีแสดงออกนั้น ช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน คลายความกังวลใจไปได้มาก เห็นได้จากนักเรียนแสดงท่าทาง กล้าๆ กลัวๆ ดิฉันคิดว่าเทคนิคการสัมผัสมือ เป็นการช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและ สนใจต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไป เป็นเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียนค่ะ
โดย วราพร นำภา (2011-12-26 18:28:46) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและความเป้นกันเองกับนักเรียน
กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดเวลา
ขอชื่นชมค่ะ
โดย สุภารัตน์ ประดุจชนม์ (2011-12-27 00:28:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ที่นำเสนอแนวการสอนที่มีคุณค่าสำหรับเพื่อนครู ดิฉันติดตามผลงานของคุณครูตลอดทั้งสื่อการสอนที่เป็นวิธีการและที่เป็น อุปกรณ์ ดิฉันนำไปทดลองใช้เด็กๆชอบมาก
โดย แสงทอง บุญเชิด (2011-12-27 10:08:47) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจในตัวครูเจี๊ยบตั้งแต่ที่ดูคลิปน้ำไม่เต็มแก้ว ตอนนั้นรู้สึกว่าครูเจี๊ยบเป็นต้นแบบที่ดีให้ครูสมัยใหม่ได้ดี คือรู้จักใฝ่หาความรู้และนำมาประยุกต์ ทำให้เกิดการเรียนการสอนที่ดี วันนี้ได้ดูครูเจี๊ยบในคลิปนี้รู้สึกประทับยิ่งขึ้นที่ครูเจี๊ยบมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะในการพบกับลูกศิษย์ครั้งแรก เราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกศิษย์แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตนอย่าไร ถ้าหากใช้เป็นวิธีถามตอบ หรือให้เด็กเขียนตอบ มันก็คงจะน่าเบื่อ แต่การที่มีกิจกรรมนันทนาการแบบนี้ คือมีเพลง มีนิทาน สามารถช่วยส่งเสริมให้ครูและเด็กๆ เกิดปฏสัมพันธ์กัน เด็กๆก็สนุกสนาน คุณครูก็ได้จดจำรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กๆ ได้ด้วย :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ เริงขำกลั่น (2011-12-27 11:35:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ที่นำเสนอแนวการสอนที่มีคุณค่าสำหรับเพื่อนครู ดิฉันติดตามผลงานของคุณครูตลอดทั้งสื่อการสอนที่เป็นวิธีการและที่เป็นอุปกรณ์ ดิฉันนำไปทดลองใช้เด็กๆชอบมาก และยังได้แนะนำให้เพื่อนครูได้ติดตามชมด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ สื่อการสอนที่นำมาใข้มากที่สุดคือนิทานสระค่ะ
โดย จีราพัชร์ อนันต์โสภา (2011-12-27 17:57:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูเจี๊ยบ ที่นำเสนอแนวการสอนที่มีคุณค่าสำหรับเพื่อนครู มีบุคลิกที่ทำให้เด็กต้องมองตลอดเวลาในการสอน ทำให้นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีการสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยการให้จับมือ คิดว่านักเรียนคงมีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ครูให้ความใกล้ชิดและสนใจ ทำให้นักเรียนไว้ใจและพร้อมที่จะบอกข้อมูลและรับฟังทุกอย่างเมื่อมีปัญหา เป็นการเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกดีค่ะ ทำให้ทราบข้อมูลพฤติกรรมรายบุคคลอีกด้วย
โดย สุกัญญา ศิริโยธา (2011-12-27 18:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักมาก นักเรียนจะมีความสุข สนุกกับบทเรียน :tv17:
โดย Khanittha Phutthong (2011-12-27 22:23:50) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักมาก นักเรียนจะมีความสุข สนุกกับบทเรียน :tv17:
โดย Khanittha Phutthong (2011-12-27 22:23:50) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-28 12:11:32) [แสดงความคิดเห็น]
จุดเด่น ของวีซีดีตอนนี้กล่าวถึงการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมเพลง และการเล่านิทาน
รายละเอียดของรายการเริ่มต้นที่ ครูยุวดี นุชทรัพย์ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ สอนและทำความรู้จักนักเรียนเมื่อเปิดเทอมใหม่ด้วยกิจกรรมเพลง และการเล่านิทาน โดยมีลำดับขั้นการสอนดังนี้
1. ครูทักทายนักเรียนสำหรับการเปิดเทอมใหม่และเป็นการเจอกันครั้งแรก ครูมีจุดมุ่งหมายอยากให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและอยากมาโรงเรียนทุกวัน ครูเริ่มต้นสร้างความกระตือรือร้นให้นักเรียนด้วยการให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกาย ได้แก่ ปรบมือ กระทืบเท้า ป้องปากหัวเราะ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในกิจกรรมที่กำลังจะปฏิบัติต่อไป
2. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการสอนนักเรียนร้องเพลงสวัสดี โดยมีท่าทางประกอบ นักเรียนทำตามและซ้อมหลายครั้ง จนสามารถทำได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
3. ครูทำความรู้จักนักเรียนทีละคนโดยครูจับมือนักเรียนและให้นักเรียนบอกชื่อทีละคน เป็นการสร้างความคุ้นเคย การสัมผัสกันช่วยให้เด็กไว้วางใจครู มีการส่งความรู้สึกถึงกันผ่านมือที่สัมผัสกัน
4. ครูสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เรื่อง การแปรงฟัน โดยมีหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบสวยงามประกอบการเล่าของครู ครูมีเทคนิคการเล่าที่ดีกระตุ้นความสนใจนักเรียนได้ดี ครูเล่าไปโดยเปิดหนังสือนิทานไปทีละหน้า จากนั้นใช้เพลงแปรงฟันร้องประกอบการเล่านิทาน
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ใช้กิจกรรมเพลง กิจกรรมการเล่านิทาน และสื่อหนังสือนิทาน ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ใช้หลักจิตวิทยาในการทำความเข้าใจนักเรียนช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียน

เป็นการจัดการียนการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15: :tv18: :tv17:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-28 12:14:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมวีซีดีของคุณครูยุวดีแล้ว ต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะ ดิฉันต้องเปิดชมแล้วชมอีกด้วยความประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครู ดิฉันได้นำมาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองบ้างแล้ว ได้ผลดีมากค่ะ เด็กวัยประถมศึกษาปีท่ี1 เป็นวัยที่ยังต้องการความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจและการยอมรับในตัวของเขาจากครู ความเข้าใจ ความเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจะทำให้เด็กมีความสุขในการมาเรียน ไม่เบื่อกับการเรียนแบบเดิมๆ หวังว่าคุณครูจะมีเทคนิคการสอนมาแบ่งปันอีกนะคะ ขอบคุณริงๆค่ะ :tv17:
โดย นงนุช สุอังคะ (2011-12-29 09:21:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดีจัดกิจกรรมการเรียนสอนได้สนุกและน่าสนใจมากค่ะ สังเกตเห็นได้ว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนมากค่ะ :tv15: :tv17:
โดย วาสนา ปิ่นตุรงค์ (2011-12-29 12:16:32) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เคยผิดหวังเลยกับการชมชุดการสอนจากครูเจี๊ยบจากคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของครูมาตลอด น่ารักมากๆเลยค่ะ เทคนิคดีๆที่ได้ในตอนนี้คือ การสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนในครั้งแรกที่เราได้พบกัน มีการทักทาย ร้องเพลง และให้สัมผัสผ่านมือของครู ที่สัมคัญต้องบีบมือครูแรงๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดความไว้เนื่อเชื่อใจผ่านการสัมผัสอย่างแยบยลในเชิงจิตวิทยา แล้วก็เล่านิทานอย่างน่าสนใจที่ขนาดเรายังจ้องตามนิทานที่ครูเล่า เด็กๆก็ต้องสนุกและสนใจ ที่สำคัญคือ พวกเขาสามารถจดจำว่า ต้องแปรงฟันอย่างเนื้อหาในนิทานนั่นเอง ขอชื่นชมว่า ครูเจี๊ยบมีความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยมที่สามารถถ่ายทอดให้เพื่อนครูได้อย่างน่าศรัทธา สอนได้ดีมากค่ะ ขอบคุณมากที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้นะคะ จะติดตามตอนต่อไปค่ะ
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2011-12-30 04:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
ครูยุวดี นุชทรัพย์ น้ำเสียงลีลาการพูด กระตุ้น ความสนใจของเด็ก เด็กได้แสดงท่าทาง ทางกายและความเป็นกันเองกับเด็กทำให้เด็กไว้ใจ เรียนอย่างสนุกสนาน ยอดคะ
โดย พรศรี เมฆประยูร (2012-01-01 21:22:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูที่นำสิ่งดี ๆ มาเสนอแนะ แต่ขอเสนอว่าหากหนังสือเล่มใหญ่เด็ก ๆ ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคงจะดีเพราะสอนนักเรียนทั้งห้องไม่ใช่สอนกลุ่มเล็ก ๆ แต่ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ เพื่อจะได้มอบสิ่งดี ๆ ให้เราอีก
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-01-07 08:03:39) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้สามารถส่งต่อให้เพื่อน ๆทีละหลายๆ คน จะได้ประหยัดเวลาและส่งไท่วถึงเพราะดิฉันมีเครือข่ายเยอะค่ะ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-01-07 08:04:50) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มเล็ก ตอน 1 ของ คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ มีเทคนิคในการสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนชั้น ป.1 หลายอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของตนเองได้ดีมาก เช่นการร้องเพลงทักทายกัน การสัมผัสมือของครูกับนักเรียนทำให้ครูทราบความพร้อมของกล้ามเนื้อมือของนักเรียน ลีลาการเล่านิทานของคุณครูกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนื้อหาในนิทานสามารถทำให้นักเรียนจดจำวิธีแปรงฟันได้อย่างดี ขอชื่นชมในความสามารถค่ะ
โดย เฉลิมขวัญ ศิริมาตย์ (2012-02-02 21:08:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปสอนให้กับเด็กได้ดีมากคะขอขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาให้ดูขอบคุณคะ
โดย กุลติมา เอี๋ยวสกุล (2012-02-22 11:40:58) [แสดงความคิดเห็น]
หนูขอชื่นชมในความเป็นครูของครูเจี๊ยบที่สามารถนำเรื่องราวของตนเองที่ทำการสอนมาเผยแพร่และขอขอบคุณ ที่นำเสนอสิ่งดีเหล่านี้หนูก็เป็นครูคนหนึ่งแต่ยังมีประสบการณ์น้อยพอได้มาชมการสอนของครูเจี๊ยบรู้สึกว่าอยากจะเป็นครูที่เก่งอย่างครูเจี๊ยบหนูได้จดจำการสอนและวิธีการพูดที่รู้สึกว่าเป็นกันเองกันกับเด็กนักเรียน เช่นการร้องเพลงประกอบท่าในการทักทายกัน การแนะนำตัวโดยให้นักเรียนจับมือครูให้แน่นๆ สื่อถึงความเชื่อมั่นเชื่อใจกัน(ในความรู้สึกของหนูนะ)ดูแล้วรู้สึกอยากจะลองสอนอย่างครูเจี๊ยบขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ปิดเทอมอยู่หนูจึงมีเวลาหาขอมูลต่าง ๆเพื่อเตรียมตัวทำการสอนในเทอมหน้าขอบคุณมากนะคะ :tv15: :tv18: :tv18:
โดย ชนิดาภา ประเสริฐสุข (2012-03-31 18:38:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ศึกษาดูตอนเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มเล็ก ตอน 1 คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ได้จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผมได้นำทักษะกระบวนการในการเรียนก่อนเปิดเทอมและวางแผนการทำวิจัยไปใช้ในตอนเปิดภาคเรียนใหม่ ผมคิดว่าการวิจัยเป็นการเรียนที่สามารถนำทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้และพัฒนานักเรียนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับคุณครูคนใหม่ได้เป็นอย่างดี และทราบถึงกระบวนการคิด การวางแผนในวิชาสาระต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ......................ขอบคุณครับ
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-04-05 11:59:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: ชอบวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมของคุฯครูยุวดี นุชทรัพย์ หรือครูเจี๊ยบของเด็กๆ มากเลยค่ะ ติดตามมาหลายตอนแล้ว ตั้งแต่นิ้วมือผันวรรรยุกต์ จริง ๆแล้วตอนนี้ก็เคยชมมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ในแผ่นท่ทางรายการส่งให้ท่โรงเรียน ชมแล้งยังเซพเก็บไว้มาให้แม่และน้องที่เป็นครูเหมือนกันดูและจะได้นำไปประยุกต์ใช้สอน ทั้งแม่ และน้องสาวชอบมาก หลานอยู่ชั้น ป.๓ ก็มานั่งดูด้วยและหัดทำตามด้วย และยังบอกอีกว่าครูเจี๊ยบสอนสนุกมากอยากให้คุณครูท่ดรงเรียนสอนอย่างครูเจี๊ยบบ้างก็เลยแนะนำหลานบอกให้ถามครูว่าเคยชมรายการโทรทัศน์ครูไหมคะดีนะคะครูน่าจะลองดูบ่าง หลานไม่กล้าบอกเลยกะว่าจะขอเมลล์ครูโรงเรียนหลานมาจะได้แนะนำ ขอบคุณคุณครูเจี๊ยบคุณครูคนเก่งผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูอีกหลายคน :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุรางคนา เพชรสุวรรณ (2012-04-08 11:37:01) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดเทอมใหม่กับการวิจัยเล่มเล็ก ตอนที่ 1 คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ คุณครูสอนสนุกมาก มีชีวิตชีวากับการสอน น้ำเสียงลีลาการพูด กระตุ้นความสนใจของนักเรียน นักเรียนก็สนุกมีความสุขกับการเรียน มีกิจกรรมมากมาย มีเพลงสร้างความกระตือรือร้นให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกาย มีนิทานเรื่องการแปรงฟัน โดยมีหนังสือนิทาน มีภาพประกอบ สวยงาม มีการสร้างสัมพันธ์กับเด็ก โดยการจับมือ ขอชมเชยว่าคุณครูเป็นครูมืออาชีพ จริง ๆ ค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-26 13:06:44) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนมีชีวิชีวามีเทคนิคการสอนดีมากนักเรียนตื่นตัวตลอดเวลาใช้สื่อและน้ำเสียงในการสอนดีมากค่ะแต่ขอติงเรื่องการออกเสียงร ล และควบกล้ำไม่ค่อยชัดค่ะ
โดย สวภาว์ คุ้มสุพรรณ (2012-04-27 02:16:01) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู เรื่่องเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มเล็ก ของคุณครูยุวดีแล้ว ต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะ ดิฉันประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครู ลีลาและนำ้เสียงที่น่าฟัง ดิฉันได้จะนำมา
ปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง เพราะเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 เป็นวัยที่ยังต้องการความเข้าใจ ความสนใจ ความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจและการยอมรับในตัวของเขาจากครู
โดย เกษมา อินทร์สว่าง (2012-05-04 09:36:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเเล้วเด็กนักเรียนมีความสุขมาก สนุกกับการเรียนไปเลย
โดย จารุวรรณ สุขขัง (2012-07-02 12:48:14) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผมได้นำทักษะกระบวนการในการเรียนก่อนเปิดเทอมและวางแผนการทำวิจัยไปใช้ในตอนเปิดภาคเรียนใหม่ ผมคิดว่าการวิจัยเป็นการเรียนที่สามารถนำทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้และพัฒนานักเรียนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับคุณครูคนใหม่ได้เป็นอย่างดี และทราบถึงกระบวนการคิด การวางแผนในวิชาสาระต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผมจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ให้มากที่สุด
โดย บัญญัติ กุลกรชกายกนก (2014-07-05 06:00:39) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผมได้นำทักษะกระบวนการในการเรียนก่อนเปิดเทอมและวางแผนการทำวิจัยไปใช้ในตอนเปิดภาคเรียนใหม่ ผมคิดว่าการวิจัยเป็นการเรียนที่สามารถนำทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้และพัฒนานักเรียนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับคุณครูคนใหม่ได้เป็นอย่างดี และทราบถึงกระบวนการคิด การวางแผนในวิชาสาระต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผมจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ให้มากที่สุด
โดย บัญญัติ กุลกรชกายกนก (2014-07-05 06:01:45) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผมได้นำทักษะกระบวนการในการเรียนก่อนเปิดเทอมและวางแผนการทำวิจัยไปใช้ในตอนเปิดภาคเรียนใหม่ ผมคิดว่าการวิจัยเป็นการเรียนที่สามารถนำทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้และพัฒนานักเรียนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับคุณครูคนใหม่ได้เป็นอย่างดี และทราบถึงกระบวนการคิด การวางแผนในวิชาสาระต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผมจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ให้มากที่สุด
โดย บัญญัติ กุลกรชกายกนก (2014-07-05 06:01:45) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv