thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 405
Rate :
 5
ความยาว : 14.35 นาที | Online : 2011-11-13  
    Uncut Classrooms : เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มเล็ก ตอน 4 คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ  
    (ตอนต่อ) เมื่อเปิดเทอมใหม่ และได้พบหน้าลูกศิษย์ชั้นป.1 ของปีนี้เป็นครั้งแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็ก ๆ ในชั้นเรียนกับลูกศิษย์ เพียงกิจกรรมพับ ตัด แปะ ก็ได้ทั้งการรู้จักชื่อเล่น ทักษะด้านการเขียน การพูด กล้ามเนื้อมือ และความสนุกสนาน เป็นงานศิลปะที่รวมเป็นหนังสือวิจัยหนึ่งเล่ม ในหนึ่งคาบเรียน ซึ่งช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมกับการสอน ได้เหมาะสมกับผู้เรียนในคาบต่อๆไปได้อย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เรียน ป.1 ไม่ยากค่ะ แต่สอน ป.1 ดูคุณครูเสียงจะแย่ลงไป แต่แววตายังแฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่น เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นครูผู้ให้ จริง ๆ ค่ะ ภูมิใจแทนสถานศึกษาที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ขอบคุณค่ะ
โดย ดรุณี แก้วสุข (2011-11-13 21:10:00) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีมากสามารถทำสื่อการสอนเร้าความสนใจให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
โดย สายฝน ศรีสุวรรณ (2011-12-18 15:17:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวีซีดีตอนนี้ ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีมากสามารถทำสื่อการสอนเร้าความสนใจให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นกิจกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยและความสนใจของนักเรียน นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสาน กระตือรือร้น และสนใจในบทเรียนเป็นอย่างมาก
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-03-31 02:12:50) [แสดงความคิดเห็น]
บทบาทของครูคือการสอนหนังสือเด็ก โดยเฉพาะเด็กในวัยแรกเริ่มที่จะต้องเข้ารับการอบรมสั่งสอนจากครู วัยป.๑ ที่เริ่มต้นเรียน คนทั่วไปจะมองว่าเรียนง่าย ๆ อะไรก็ได้ สอนไม่ยากหรอก แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสอนเด็กป.๑ นั้น ยากมาก เพราะครูต้องทำการบ้านมาเยอะพอสมควร การที่จะต้องสอนให้เด็กที่ยังไม่รู้ภาษา ยังไม่เข้าใจตัวหนังสือ และยังไม่รู้เรื่งราวของคำว่าเรียนรู้ ให้เข้าใจนั้น กระทำได้ยากมาก ครูต้องใจเย็น ๆ ค่อย ๆ ฝึก ค่อย ๆ สอน จัดกิจกรรมให้ออกมาเป็นที่ต้องการของเด็ก ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-02 17:22:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวีซีดีตอนนี้ แสดงว่าคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ มีเทคนิคในการสอนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีมาก สามารถทำสื่อการสอนเร้าความสนใจให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นกิจกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยและความสนใจของนักเรียน นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสาน กระตือรือร้น และสนใจในบทเรียนเป็นอย่างมาก การที่จะต้องสอนให้เด็กที่ยังไม่รู้ภาษา ยังไม่เข้าใจตัวหนังสือ และยังไม่รู้เรื่งราวของคำว่าเรียนรู้ ให้เข้าใจนั้น กระทำได้ยากมาก ครูต้องใจเย็น ๆ ค่อย ๆ ฝึก ค่อย ๆ สอน จัดกิจกรรมให้ออกมาเป็นที่ต้องการของเด็ก ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนตัวคุณครูก็ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี คล่องแคล่วว่องไว เสียงดังฟังชัดดี
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-04-26 14:18:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่สนุกสานานมาก นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ มีความตื่นเต้นและเกิดความกล้าที่จะแสดงออกดีมากๆ ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีมากสามารถทำสื่อการสอนเร้าความสนใจให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นกิจกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยและความสนใจของนักเรียน กเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นกิจกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยและความสนใจของนักเรียน ครูเสียงดังฟังชัดดี ยิ้มแย้มแจ่มใส น่าเรียนคะ
โดย ปิ่นทอง ไชยวาปิน (2012-06-26 14:53:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv