thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 307
Rate :
 0
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2011-11-12  
    ไอซีที มัธยมศึกษา : การเรียนรู้เฉพาะตัวด้วยไอซีที ตอน 1 - Secondary ICT : Personalised Learning with ICT 1  
    เครือข่ายระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรในการจัดการแผนการเรียนของรัฐบาล รายการตอนนี้จะไปดูโรงเรียน 2 แห่ง ที่กำลังใช้ ระบบการจัดการข้อมูล และรูปแบบของการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนและการสอน โรงเรียนแรก คือ โรงเรียนเตรียมอุดมเซเว่น คิงส์ ในอิลฟอร์ด เอสเซ็กส์ ได้ทำตามนโยบายในเรื่องรูปแบบของการเรียนรู้สำหรับวิสัยทัศน์ในเรื่องการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยี คูเปอร์ ในเมืองเคนท์ ได้ลงทุนในโครงการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่เหมือนจริง ที่ส่งเสริมให้ครูสามารถสร้าง และแบ่งปันแหล่งข้อมูลขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และนักเรียนสามารถเข้าถึงงานที่ได้รับมอบหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดการสัมภาษณ์กับฝ่ายบริหารชั้นผู้ใหญ่ ครูและนักเรียน เราจะพบว่าระบบดังกล่าวมีการติดต่อร่วมกันอย่างไร รวมทั้งอนาคตของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กุญแจสำคัญคือ การใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อการเรียนรู้ส่วนบุคคล การปรับปรุงให้เข้าถึงระบบข้อมูลในสภาวะแวดล้อมของโรงเรียน การตัดสินแบบมีประสิทธิภาพของเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป - Primary ICT : Laptop Pros and Cons
การวางแผนสำหรับผู้อำนวยการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาแหล่งสื่อการเรียนการสอนในด้านไอซีที เพิ่มเติม

ไอซีที ประถมศึกษา : คำแนะนำการใช้กระดานไวท์บอร์ด - Primary ICT : Whiteboard Top Tips
การเอาชนะโรคกลัวกระดานไวท์บอร์ด ชมเคล็ดลับสุดยอดสำหรับผู้ใช้กระดานไวท์บอร์ดมือใหม่ ทำอย่างไรให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั่วโมงเรียน ที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดอย่างได้ผล เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : กลับสู่ระดับมาตรฐาน - Primary ICT : Back On Line
โรงเรียน ได้ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนอย่างไร ระบบการศึกษาในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียน เพิ่มเติม

ปลดภาระ: เครื่องมือใหม่เพื่อช่วยสอน - Ease The Load : New Tools of the Trade
เราสามารถรับมือกับงานหนัก และช่วยพัฒนาเรื่องการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตการทำงาน โดยการนำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยบรรเทาภาระการสอน เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ทักษะอ่านเขียน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนภาษา - Primary ICT : Literacy - Working with Words
วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ พร้อมกับให้คำแนะนำว่าจะทำให้การเรียนในวิชานั้น ๆ พัฒนาไปได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
 
เป็นการใช้ict ต่อการเก็บข้อมูลที่ดีมากทำให้ทราบประวัติและข้อมูลของนักเรียนได้อย่างดีและเป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษานักเรียนได้ถูกต้องตรงกับนักเรียนและข้อมูลถูกแชร์ให้อาจารย์ท่านอื่นทราบด้วยทำให้รับช่วงในการปรึกษาต่อได้ ซึ่งทุกวันนี้หากไม่ได้สอนนักเรียนคนนั้นครูก็ไม่ทราบประวัติเด็กเลย และประทับใจการนำระบบการเรียนการสอนict มาใช้ให้เด็กได้เรียนด้วยตนเองครูมีส่วนช่วยเหลือเพิ่มเติมส่วนที่ขาดและเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น การเรียนการสอนทั่วถึงได้อย่างดี แต่ในสถานศึกษาทั่วไปของประเทศไทยอาจติดขัดที่ไม่มีครูเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบได้ ทางผู้เกี่ยวข้องต้องคิดช่วยเหลือเรีองนี้ด้วย ขอบคุณมากครับ
โดย นิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร (2012-04-05 12:08:29) [แสดงความคิดเห็น]
ไอซีที มัธยมศึกษา : การเรียนรู้เฉพาะตัวด้วยไอซีที ตอน 1 - Secondary ICT : Personalised Learning with ICT 1 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ควรเน้นการฝึก ค้นพบ การค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆแหล่งด้วยกัน โดยเฉพาะการค้นคว้าผ่าน ICT กับโลกยุคปัจจุบัน จำเป็นที่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะข้อมูลที่ได้รับจากการถ่ายของครูในห้องเรียนอย่างไม่เพียวพอ แต่นักเรียนจะศึกษาด้วยตนเองด้วย แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัดในโรงเรียนที่ยังไม่ความพร้อมด้าน ICT ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่รัฐจะต้องแก้ไขตรงจุดนี้ เพื่อที่จะให้มีความสมบูรณ์และรองรรับการศึกษาด้าน ICT ด้วย
โดย อาดัม ยูโซะ (2012-04-07 06:48:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชม ผมมีความคิดเห็นว่าทาง กระทรวงศึกษาธิการ น่าจะพัฒนาระบบ จากตัวอย่างของทั้งสองโรงเรียน ดึงเอาจุดเด่นของแต่ละโรงเรียนมาพัฒนาให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนในบ้านเรา ซึ่งในส่วนของโปรแกรมวัดผลประเมินผล และงานกิจการเสริมต่างๆ ทาง สำนัก GPA ได้ทำการสร้างโปรแกรม Student มาให้ใช้งานแล้ว แต่ยังอยู่ในรูปแบบของการใช้งานส่วนบุคคล ซึ่งหากสามารถพัฒนา ให้ใช้ผ่านเครือข่ายได้ จะช่วยให้ครูสามารถนำมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ทาง กระทรวงเองได้มี สารสนเทศนำไปใช้ได้ทุกเวลาตามต้องการอีกด้วย
โดย สุเมธ ชาญวัฒนา (2012-04-07 10:02:32) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้ ไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเอื้อต่อการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทเพราะสามารถควบคุมนักเรียนได้เป็นอย่างดี เมื่อนักเรียนหายไปก็จะสามารถติดตามได้ในระยะเวลาอันสั้นจะสามารถแก้ปัญหาการไม่เข้าเรียนของนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง แต่การจะนำมาใช้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ถึงแม้ว่าเราจะมีระบบเครือข่ายที่ดีก็ตาม เราก็จำเป็นต้องมีงบประมาณในการบริหารจัดการ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมถึงต้องได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานด้วยกัน อีกด้วยเช่นกัน ถ้าสามารถทำได้ก็จะแก้ปัญหาการโดดเรียนได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว และการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ควรต้องมีการตรวจสอบและอยู่ในความควบคุมของครู เพื่อไม่ให้นักเรียนออกนอกกรอบได้
โดย ศิวกานต์ บัวมาก (2012-04-07 14:08:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv