thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 88
Rate :
 5
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2011-11-12  
    ไอซีที มัธยมศึกษา : การเรียนรู้เฉพาะตัวด้วยไอซีที ตอน 2 - Secondary ICT : Personalised Learning with ICT 2  
    (ตอนต่อ) อุปกรณ์มือถือ หรือผู้ช่วยเหลือส่วนตัวในระบบดิจิตอล หรือพีดีเอ สามารถช่วยขจัดอุปสรรคในการเรียนรู้ สร้างความยืดหยุ่นในการเข้าถึงข้อมูล และขยายโอกาสการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนได้หรือไม่ ในรายการตอนนี้ เราจะเยี่ยมชมโรงเรียน 2 แห่งที่มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นในโครงการดัดลี่ย์ ของศูนย์การศึกษาท้องถิ่นใน ระยะแรก เพื่อดูว่านักเรียน และคุณครูได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้อย่างไร แม้จะมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ผลตอบรับในเบื้องต้นจากโรงเรียน ก็เป็นไปในเชิงบวก ครูและนักเรียนเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนในอนาคตได้ กุญแจสำคัญของรายการคือ ความพยายามเบื้องต้นในการแนะนำให้รู้จักกับผู้ช่วยส่วนตัวในระบบดิจิตอล การใช้อุปกรณ์เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการศึกษา คุณค่าของอุปกรณ์มือถือในฐานะเครื่องมือด้านการศึกษา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป - Primary ICT : Laptop Pros and Cons
การวางแผนสำหรับผู้อำนวยการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาแหล่งสื่อการเรียนการสอนในด้านไอซีที เพิ่มเติม

ไอซีที ประถมศึกษา : คำแนะนำการใช้กระดานไวท์บอร์ด - Primary ICT : Whiteboard Top Tips
การเอาชนะโรคกลัวกระดานไวท์บอร์ด ชมเคล็ดลับสุดยอดสำหรับผู้ใช้กระดานไวท์บอร์ดมือใหม่ ทำอย่างไรให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั่วโมงเรียน ที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดอย่างได้ผล เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : กลับสู่ระดับมาตรฐาน - Primary ICT : Back On Line
โรงเรียน ได้ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนอย่างไร ระบบการศึกษาในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียน เพิ่มเติม

ปลดภาระ: เครื่องมือใหม่เพื่อช่วยสอน - Ease The Load : New Tools of the Trade
เราสามารถรับมือกับงานหนัก และช่วยพัฒนาเรื่องการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตการทำงาน โดยการนำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยบรรเทาภาระการสอน เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ทักษะอ่านเขียน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนภาษา - Primary ICT : Literacy - Working with Words
วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ พร้อมกับให้คำแนะนำว่าจะทำให้การเรียนในวิชานั้น ๆ พัฒนาไปได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
 
การนำเทคโนโลยี ปาล์ม เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่นักเรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น แต่การใช้เทคโนโลยี 100 % เข้ามาจัดการเรียนการสอนนั้น น่าจะไม่ถูกต้องนัก นักเรียนควรได้มีการใช้สมุด ดินสอ ในการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย เพราะเท่าที่ดู การใช้ปาล์ม นั้น นักเรียนจะใช้วิธีการจิ้ม ไม่ได้ใช้การเขียนเป็นหลัก จึงน่าจะมีปัญหาด้านการเขียนเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าเราจะนำเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียนในระดับการศึกษาต้น ๆ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรใช้สื่อผสม โดยใช้ทั้งเทคโนโลยี และสมุด ดินสอควบคู่กันไป น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
โดย ศิวกานต์ บัวมาก (2012-04-07 17:22:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv