thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1601
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.09 นาที | Online : 2011-11-11  
    ดนตรีเปลี่ยนชีวิต คุณครูถาวร อยู่สบาย รร.สวนลุมพินี  
    โรงเรียนสวนลุมพินี เป็นโรงเรียนที่ถึงแม้จะตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ แต่นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัด เป็นเด็กที่ค่อนข้างขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ หลายคนไม่มีสมาธิกับการเรียน ไม่สนใจเรียน ขาดระเบียบ แต่เมื่อครูถาวร อยู่สบาย หรือครูเอนำ “ดนตรี” เข้ามาสู่โรงเรียน มาสร้างวงโยธวาทิต นำเด็กที่บางคนคิดว่าเป็นส่วนเกินของสังคมเข้ามาอยู่ในวงโยธวาทิต มาฝึกดนตรี มาเล่นดนตรี จนทำให้เด็กที่สมาธิไม่มีกลับมามีสมาธิ เรียนหนังสือได้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และที่สำคัญ “ดนตรี” สร้างความเป็นคนให้กับเขาได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
ดนตรีในรูปแบบวงโยธวาทิตเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างวินัย ความรับผิดชอบ และรู้จักหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี ผมเชื่อและเห็นด้วยกับอาจารย์ที่สอนดนตรีทุกๆท่านครับ เป็นคลิปวีดีโอที่ดีมากครับ
โดย ชานนท์ เฮงสกุล (2011-11-12 17:42:38) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนตัวเจอนักศึกษาที่ไม่ค่อยสนใจเรียน ไม่สนใจในการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก ส่วนมากนักศึกษาเหล่านี้มักจะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนเกิน เรียนไม่เก่ง อาจารย์ไม่สนใจ แต่เมื่อเราให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่สนใจเฉพาะเด็กที่เรียนเก่ง จะทำให้นักศึกษาที่เคยเกเร รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับความสนใจ นอกจากนี้การมอบหมายงานที่เข้ากับจริตของเด็ก ก็ทำให้เด็กทำงานอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น เรียนสนุกมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ในการสอนพบว่า นักศึกษาที่เคยมีปัญหาในการเรียน ใส่ใจในการเรียนมากขึ้น ส่งงานมากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น ดิฉันคิดว่า เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น เพราะเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น และดนตรีช่วยในเรื่องพัฒนาการและสมาธิมากขึ้น
โดย รัตนภรณ์ แซ่ลี้ (2011-12-14 13:49:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดนตรี เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิ วินัย ได้ดีเลยคะ เห็นจากการที่ทำให้เด็กที่ไม่สนใจเรียน กลับมามีสมาธิในการเรียนได้เป็นอย่างดีคะ :tv15:
โดย ชิดชนก แก้วมณี (2012-01-19 19:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่ดีมาก ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ
โดย นายจรวย สมวงค์ (2012-01-20 09:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดนตรี ช่วยให้มีสมาธิ ระเบียบวินัย
โดย สุนันทา ศรีนาทม (2012-01-20 11:03:56) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่ไม่มีสมาธิก็ทำได้ เป็นวิธีทึี่ดีมากค่ะ
โดย อิสมาแอ มะแซ (2012-01-21 18:08:46) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้สื่อปฏิบัติเครื่องเป่าประเภทต่างๆมากจะได้สอนเด็กวงดยครับ
โดย เกียรติพล เกษมรัตนพร (2012-01-26 10:27:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย สังวาลย์-ตั้นเส้ง (2012-02-10 13:07:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย สังวาลย์-ตั้นเส้ง (2012-02-10 13:07:45) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะที่ผมก็เป็นครูดนตรี และในสมัยเด็กก็ได้เป็นนักเรียนวงโย และตอนนี้ผมก็ได้เป็นครูสอนวงโย ผมมีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาของชีวิตว่า วงโยธวาทิตสามารถสรา้งระเบียบวินัยและเปลี่ยนชีวิตของคนได้เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในสังคม เพราะกิจกรรมวงโยธวาทิตมีนักเรียนอยู่ร่วมวงซึ่งเป็นนักเรียนที่มีวัยต่างกัน เค้าจะยอมรับซึ่งกันและกัน ฝึกความรับผิดชอบเพื่อไม่ใช้ภาพรวมของวงโยต้องเสีย และยังได้ฝึกในเรื่องของการกล้าแสดงออก เมื่อเด็กได้ทำและมีคนยอมรับเค้าจะมีความภาคภูมิในในตนเอง และเมื่อได้มาดูรายการนี้ ผมยิ่งชื่นชมในตัวของครูเอ เพราะสิ่งที่ครูเอทำอยู่ ปัญหาที่ครูเอเจออยู่ คือปัญหาที่ผมกำัลังเจอและร่วมมือกับนักเรียนวงโยแก้ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค์เพื่อไปถึงจุดที่วางไว้ ขอขอบคุณครูเอ ที่ช่วยให้ผมค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาและแนะนำแนวทางที่ดีให้กับผม ผมจะขอประยุกต์ใช้วิธีเหล่านี้เพื่อนักดนตรีที่ดี ขอบคุณครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv03: :tv03: :tv03: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ปฏิภาณ อินทเนตร (2012-02-25 12:37:30) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทไหน วงโยฯ วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้านก็สร้างคนได้ทั้งนั้นครับ เชื่อว่าคุณครูผ็ควบคุมวงดนตรีทุกท่านน่าจะสอนเด็กประมาณนี้เหมือนกันครับ :tv15:
โดย วีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์ (2012-03-06 12:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
อาร์ทชอบมากที่ครู สอนแล้วให้เด็กสนุกแล้่วทำให้เด็กชอบแล้วก็เรื่มรัก เครื่องดนตรี ฃอบๆๆๆๆ :tv02:
โดย นาย ธรรมนูญ วงษาชัย (2012-03-09 14:14:51) [แสดงความคิดเห็น]
สอนดนตรี ทำให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี มีสุนทรียภาพทางเสียงที่สวยงาม ทำให้ผู้เรียนมีความรักเข้าใจในเรื่องทักษะทางการฟัง การคิด การปฏิบัติที่ต้องสอดคล้องกันทั้งทางตา หู รวมถึงการปฏิบัติทางกายที่เห็นได้ชัด จากการสัมผัส รูป เสียง ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างความรู้สึกของผู้ปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนที่รับรู้ได้จากการฟังว่านักเรียนทำได้ดีในระดับที่สูงขึ้นได้มาหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยๆ จะทำให้เห็นผลจากการฝึกสู่สิ่งที่จะเป็นผลสำเร็จต่อเนื่องขึ้นในอนาคตของตนเอง ใช้บ่อย ทำบ่อย ก็ประสบผลสำเร็จได้จริง แต่ต้องมีขั้นสูง สังคมยอมรับด้วยนะคะ ที่เห็นอยู่ขณะนี้ดีมากค่ะ ทำต่อนะคะเป็นกำลังใจ ครับ อาร์ท DC
โดย นาย ธรรมนูญ วงษาชัย (2012-03-09 14:21:59) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เด็กๆนั้นมีสมาธิสั้นปัญหานี้เกิดขึ้นกันในทุกโรงเรียนทุกระดับชั้นจะมีเด็กที่สมาธิสั้นไม่สนใจเรียนเพราะคิดว่าหมดชั่วโมงครูก็ปล่อย ดังนั้นการสอนโดยใช้ดนตรีมาบำบัดจากเด็กที่ไม่สนใจเรียนกลับมามีสมาธิจดจอกับการเรียนครูผู้สอนเป็นการฝึกให้เด็กรับรู้ได้ทั้งทางตา หู และประสาทรับรู้ต่างๆทำให้เกิดสมาธิได้ยาวนานขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีระเบียบ และทำให้เด็กเกิความภาคภูมิใจเมื่อได้เข้าประกวดในเวทีต่างๆ มีความคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย
โดย มนต์ทพร วันทมาตย์ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษาปี 2 ม.ราชภัฎเพชรบุรี (2012-03-10 14:41:43) [แสดงความคิดเห็น]
ดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้มีความละเอียดมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเป็นที่ยอมรับของบุคลรอบข้าง วงโยธวาฑิตเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนอีกแนวทางหนึ่งและยังช่วยเสริมสร้างวินัยให้กับนักเรียน ตัวผมเองวันนี้เป็นครูดนตรีคนหนึ่งที่เติบโตมาจากการเล่นวงโยธวาฑิต และได้รับโกาสและประสบการณืที่ดีจากการเล่นดนตรี มีวันนี้ได้ก็เพราะดนตรีที่ทำให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ ได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ เพราะอรรถะประโยชน์ที่ได้จากดนตรีจริงๆ ดนตรีเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆครับ เพราะผมได้รับประสบการณืเหล่นั้นมาแล้ว ดนตรีหล่อหลอมให้คนเป็นคนที่สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้จริงๆ
โดย ชานนท์ แสงผ่อง (2012-03-30 11:47:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูที่สอนอยู่ในสังกัดเดียวกัน และเขตปทุมวันที่เดียวกันมานาน..และรู้จักโรงเรียนสวนลุม แห่งนี้เป็นอย่างดีค่ะ เอาใจช่วยการเรียนการสอนวงโย ฯที่นี่มานานแล้ว และคุณครูที่โรงเรียนสวนลุม ก็เต็มที่กับเด็กในวงทุกคน ครูที่นี่....เฝ้านักเรียน ช่วงปิดเทอมครูก็ต้องสลับกันมาดูแลนักเรียนตลอดการฝึกซ้อม....เด็กทุกคนในวงก็เต็มที่....ต้องเต็มที่กับทุกอย่าง..ซึ่งผลก็ออกมาดี...และเป็นที่ภาคภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเอาชัยชนะมาให้โรงเรียนสวนลุมได้....สมกับความเหน็ดเหนื่อยทั้งครู นักเรียนและผู้ฝึกซ้อม....เด็ก ๆ เปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีขึ้นมาก.....ประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบจริง ๆ ค่ะ
โดย จุฑามาศ สวนอุดม (2012-03-31 20:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูนักเรียนที่ได้เรียนดนตีนั้นทำให้เรียนรู้ว่านักเรียนทุกคนสามารถฝึกได้ ไม่เฉพาะนักเรียนที่เก่งตั้งใจเรียนแค่นั้นแต่คนที่มีสมาธิสั้นก็สามารถเรียนได้ ซึ่งการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาได้ฝึกการใช้สมาธิก็จะทำให้เด็กมีความจดจำในเนื้อหาต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งเด็กยังเป็นเด็กที่เคารพกฎของชมรมซึ่งช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ร่วมกันโดยเคารพกติกาของการอยู่ร่วมกัน เป็นเด็กที่มีความสามารถ กล้าแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-04-22 14:58:36) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ถาวร เป็นครูที่ดีอีกคนหนึ่ง ที่อุทิศเวลาให้กับเด็ก เพราะรางวัลที่ได้คือข้อพิสูจน์ เด็กไทยเก่งครับ ถ้าหากมีครูดีๆ อย่างครูถาวร ครูดนตรีที่คิดพัฒนาวิชาดนตรีให้มีคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆ งบประมาณมีน้อย นักเรียนมีความเป็นอยู่ลำบาก การเรียนอยู่ในเกณฑ์ไม่สู้ดี ผู้ปกครองมีรายได้ต่ำ แต่ครูถาวรก็ยังพิสูจน์ให้เห็นว่า เด็กไทยเก่งจริง ขอบคุณความพยายามของคุณครับ
โดย ชยนต์ ยมนัตถ์ (2012-05-01 23:21:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากในเรื่องการเรียนเรื่องคนตรีเป็นการเรียนที่มีการฝึกฝนได้ได้สำหรับนักเรียนที่เก่งหรือมีสมาธิสั้นก็เรียนได้เช่นเดียวกันซึ่งการส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนจะเป็นการฝึกฝนให้เด็กได้เกิดความชำนาญการฝึกสมาธิจะทำให้สามารถจดจำสิ่งต่างได้เป้นอย่างดีเช่นในการจดจำของเนิ้อหาต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมตลอดจนสอนให้เด็กเคารพกฎกติกาของสังคมในการได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทำให้เด็มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป้นอย่างดีซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 14:59:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากในเรื่องการเรียนเรื่องคนตรีเป็นการเรียนที่มีการฝึกฝนได้ได้สำหรับนักเรียนที่เก่งหรือมีสมาธิสั้นก็เรียนได้เช่นเดียวกันซึ่งการส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนจะเป็นการฝึกฝนให้เด็กได้เกิดความชำนาญการฝึกสมาธิจะทำให้สามารถจดจำสิ่งต่างได้เป้นอย่างดีเช่นในการจดจำของเนิ้อหาต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมตลอดจนสอนให้เด็กเคารพกฎกติกาของสังคมในการได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทำให้เด็มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป้นอย่างดีซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเด็กไทยก็มีความสามารถเช่นกัน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 15:11:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากในเรื่องการเรียนเรื่องคนตรีเป็นการเรียนที่มีการฝึกฝนได้ได้สำหรับนักเรียนที่เก่งหรือมีสมาธิสั้นก็เรียนได้เช่นเดียวกันซึ่งการส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนจะเป็นการฝึกฝนให้เด็กได้เกิดความชำนาญการฝึกสมาธิจะทำให้สามารถจดจำสิ่งต่างได้เป้นอย่างดีเช่นในการจดจำของเนิ้อหาต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมตลอดจนสอนให้เด็กเคารพกฎกติกาของสังคมในการได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทำให้เด็มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป้นอย่างดีซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเด็กไทยก็มีความสามารถเช่นกัน :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv03: :tv03: :tv03: :tv03: :tv04: :tv04: :tv05: :tv10: :tv08: :tv08: :tv08: :tv07: :tv07: :tv07: :tv11: :tv16: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 15:16:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากในเรื่องการเรียนเรื่องคนตรีเป็นการเรียนที่มีการฝึกฝนได้ได้สำหรับนักเรียนที่เก่งหรือมีสมาธิสั้นก็เรียนได้เช่นเดียวกันซึ่งการส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนจะเป็นการฝึกฝนให้เด็กได้เกิดความชำนาญการฝึกสมาธิจะทำให้สามารถจดจำสิ่งต่างได้เป้นอย่างดีเช่นในการจดจำของเนิ้อหาต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมตลอดจนสอนให้เด็กเคารพกฎกติกาของสังคมในการได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทำให้เด็มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป้นอย่างดีซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเด็กไทยก็มีความสามารถเช่นกัน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 15:18:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากในเรื่องการเรียนเรื่องคนตรีเป็นการเรียนที่มีการฝึกฝนได้ได้สำหรับนักเรียนที่เก่งหรือมีสมาธิสั้นก็เรียนได้เช่นเดียวกันซึ่งการส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนจะเป็นการฝึกฝนให้เด็กได้เกิดความชำนาญการฝึกสมาธิจะทำให้สามารถจดจำสิ่งต่างได้เป้นอย่างดีเช่นในการจดจำของเนิ้อหาต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมตลอดจนสอนให้เด็กเคารพกฎกติกาของสังคมในการได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทำให้เด็มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป้นอย่างดีซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเด็กไทยก็มีความสามารถเช่นกัน :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv01: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv03: :tv03: :tv03: :tv03: :tv04: :tv04: :tv05: :tv10: :tv08: :tv08: :tv08: :tv07: :tv07: :tv07: :tv11: :tv16: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 15:18:44) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยดนตรีโดยคุณครูถาวร น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับ จากเด็กสมาธิสั้น ทำงานไม่เรียบร้อย ระเบียบวินัยไม่ดี ขาดความรับผิดชอบ คุณครูเริ่มต้นด้วยการหาวิธีการที่จะดึงเด็กให้เข้ามาสนใจดนตรี โดยการนำเครื่องดนตรีมาสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เด็กอยากเล่น จนกระทั่งเด็กเลือกเครื่องที่ตนเองพอใจ คุณครูจึงบอกวิธีการเล่น โดยสอนเทคนิคการใช้ปากเป่าเครื่องดนตรีให้ดัง เมือเด็กทุกคนทำได้ก็จะเริ่มสนุก ตามด้วยการปลูกฝังระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อืน ดนตรีสามารถหล่อหลอมเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ จากเด็กที่ไม่เคยมีบทบาท สมาธิสั้น เปลี่ยนเป็นมีความสุข มีความมั่นใจในการแสดงออก รู้จักการฟัง ตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น คุณครูถาวรเชื่อในความขยัน อดทน มุ่งมั่นของเด็กๆ จะสามารถดึงศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ได้ ขอชื่นชมครับ
โดย ศักดิ์นิรันดร์ จิตต์สม (2012-05-23 12:02:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดนตรีเป็นสิ่งจรรโลงใจทำให้มนุษย์มีจิตใจที่สูงขึ้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีของครูถาวรเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งทำให้เด็กที่ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบเกิดทักษะทางดนตรีและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเด็กในทางที่ดี
โดย ศิรวัฒน์ ลอสวัสดิ์ (2012-06-24 15:16:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูและนักเรียนโรงเรียนลุมพินี การพัฒนาศักยภาพคน การให้โอกาสการสร้างโอกาสทางดนตรีนับว่าเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจ ที่ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนการสอน จะเห็นว่ากระบวนการทางดนตรีนั้นสร้างทักษะครอบคลุมผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ การนำประยุกต์ใช้กับวิชาอืนๆ ได้ดีเลยทีเดียว การทุ่มเทเสียสละของครู ความร่วมมือของหลายๆส่วน ผู้ปกครอง ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนก็ดี เมื่อเห็นว่า กระบวนการด้านนี้มีประโยชน์ต่อการเรียน ในโอกาสต่อๆไปควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป..
โดย ประดิษฐ์ กุชโร (2012-07-02 10:40:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูและนักเรียนโรงเรียนลุมพินี การพัฒนาศักยภาพคน การให้โอกาสการสร้างโอกาสทางดนตรีนับว่าเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจ ที่ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนการสอน จะเห็นว่ากระบวนการทางดนตรีนั้นสร้างทักษะครอบคลุมผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ การนำประยุกต์ใช้กับวิชาอืนๆ ได้ดีเลยทีเดียว การทุ่มเทเสียสละของครู ความร่วมมือของหลายๆส่วน ผู้ปกครอง ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนก็ดี เมื่อเห็นว่า กระบวนการด้านนี้มีประโยชน์ต่อการเรียน ในโอกาสต่อๆไปควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป..
โดย ประดิษฐ์ กุชโร (2012-07-02 10:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
ผม นายสิทธิชัย ทองมา นศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกนาฏยดุริยางคศาสตร์ เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน

ขอชื่นชมคุณครูและนักเรียนโรงเรียนลุมพินี การพัฒนาศักยภาพคน การให้โอกาสการสร้างโอกาสทางดนตรีนับว่าเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจ ที่ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนการสอน จะเห็นว่ากระบวนการทางดนตรีนั้นสร้างทักษะครอบคลุมผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ การนำประยุกต์ใช้กับวิชาอืนๆ ได้ดีเลยทีเดียว การทุ่มเทเสียสละของครู ความร่วมมือของหลายๆส่วน ผู้ปกครอง ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนก็ดี เมื่อเห็นว่า กระบวนการด้านนี้มีประโยชน์ต่อการเรียน ในโอกาสต่อๆไปควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สิทธิชัย ทอง (2012-12-05 15:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
ผม ธีรเดข สีม่วง และ เกสรา ประสงคราม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดูโทรทัศน์ครู ตอนดนตรีเปลี่ยนชีวิต คุณครูถาวร อยู่สบาย โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนสวนลุมพินี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ แต่นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัด เป็นเด็กที่ค่อนข้างขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ เนื่องจากส่วนใหญ่พ่อแม่ของนักเรียนทำอาชีพรับจ้างจึงไม่มีเวลาดูแลลูกๆ จนทำให้นักเรียนมีปัญหากับเรื่องการไม่มีสมาธิกับการเรียน ไม่สนใจเรียน ขาดระเบียบ ขาดความรับผิดชอบ และขาดเรียน แต่เมื่อครูถาวร อยู่สบาย หรือครูเอนำ ครูสอน โ€œดนตรีโ€ เข้า มาสร้างวงโยธวาทิต โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียน โดยที่ครูเอ นำเครื่องดนตรีมาสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียนอยากเล่น เมื่อนักเรียนทุกคนสามารถทำได้ก็จะเริ่มสนุกกับการเล่น และครูเอก็ปลูกฝังเรื่องระเบียบ วินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ๆ เมื่อดนตรีสามารถหล่อหลอมเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จากนักเรียนที่ไม่เคยมีบทบาท สมาธิสั้น เปลี่ยนเป็นมีความสุข มีความมั่นใจในการแสดงออก รู้จักการฟัง ตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โ€œผมไม่เคยเชื่อเรื่องพรสวรรค์ แต่ผมเชื่อเรื่องความขยัน ความอดทน และความมุ่งมั่นโ€
โดย ธีรเดข สีม่วง เกสรา ประสงคราม (2012-12-06 00:49:22) [แสดงความคิดเห็น]
ผม ธีรเดข สีม่วง และ เกสรา ประสงคราม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ได้ดูโทรทัศน์ครู ตอนดนตรีเปลี่ยนชีวิต คุณครูถาวร อยู่สบาย โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนสวนลุมพินี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ แต่นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัด เป็นเด็กที่ค่อนข้างขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ เนื่องจากส่วนใหญ่พ่อแม่ของนักเรียนทำอาชีพรับจ้างจึงไม่มีเวลาดูแลลูกๆ จนทำให้นักเรียนมีปัญหากับเรื่องการไม่มีสมาธิกับการเรียน ไม่สนใจเรียน ขาดระเบียบ ขาดความรับผิดชอบ และขาดเรียน แต่เมื่อครูถาวร อยู่สบาย หรือครูเอนำ ครูสอน โ€œดนตรีโ€ เข้า มาสร้างวงโยธวาทิต โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียน โดยที่ครูเอ นำเครื่องดนตรีมาสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียนอยากเล่น เมื่อนักเรียนทุกคนสามารถทำได้ก็จะเริ่มสนุกกับการเล่น และครูเอก็ปลูกฝังเรื่องระเบียบ วินัย รับผิดชอบ อดทน ขยัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ๆ เมื่อดนตรีสามารถหล่อหลอมเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จากนักเรียนที่ไม่เคยมีบทบาท สมาธิสั้น เปลี่ยนเป็นมีความสุข มีความมั่นใจในการแสดงออก รู้จักการฟัง ตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โ€œผมไม่เคยเชื่อเรื่องพรสวรรค์ แต่ผมเชื่อเรื่องความขยัน ความอดทน และความมุ่งมั่นโ€
โดย ธีรเดข สีม่วง เกสรา ประสงคราม (2012-12-06 01:26:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบหนึ่งที่รงเรียนที่ไม่พร้องอะไรเลยยังเป๋นโรงเรียนที่มีวงโยที่ใหญ่ได้ เพราะว่ามีการสนับสนุนให้เครื่องดนตรีกับเด็ก แล้วทำไมไมม่ให้เคื่องดนตรีกับโรงเรียนอื่นบ้างเพื่อสร้างความสุขให้กับโรงเรียนอื่นเพราะว่าโณงเรียนอื่นก็อย่ามีเคื่องดนตรีเล่นบ้าง
โดย ศิริวรรณ นุกิจ (2013-01-03 07:54:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูทุกคน ที่หาวิธีช่วยเหลือเด็กนักเรียนจากที่เขามีสมาธิสั้น ไม่ตั้งใจเรียน ทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ เมื่อเด็กนักเรียนทุกคนสามารถทำได้ก็จะเริ่มสนุกกับการเล่นดนตรี และก็ช่วยฝึกสมาธิของพวกเขาด้วย ดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงจากนักเรียนที่ไม่เคยมีบทบาท สมาธิสั้น ทำให้พวกเขามีความกล้าแสดงออก ตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น :tv15:
โดย ศิริลักษณ์ พิมพ์เพี้ยน (2014-02-24 01:49:31) [แสดงความคิดเห็น]
นาย สถาพร หวนนิช 564107513 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชา หลักการเรียนรู้ กับอาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากที่ได้ดูวีดีโอนี้ ก็ขอชื่นชมผู้ฝึกสอน ที่ทำให้นักเรียนได้เปลี่ยนตัวเองโดยใช้ดนตรีเข้ามาเป็นแรงจูงใจ ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกสมาธิ ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์ในด้านใด ด้วยความพยายามฝึกซ้อม จึงทำให้เขาได้ชัยชนะมา........ :tv15:
โดย สถาพร หวนนิช (2014-02-24 05:22:29) [แสดงความคิดเห็น]
นายบุญญกฤษฎิ์ จันทร์ศิริ มหาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชา หลักการเรียนรู้กับอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จาการที่ได้ดูวีดีโอนี้ ส่วนใหญ่จะมีเด็กที่มาจากต่างจังหวัดเป็นเด็กที่ค่อนข้างขาดการดูการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ เนื่องจากส่วนใหญ่พ่อแม่ของนักเรียนทำอาชีพรับจ้างไม่มีเวลาดูแลลูกๆ จนทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไม่มีสมาธิในการเรียนไม่สนใจเรียน ขาดระเบียบขาดความรับผิดชอบและขาดเรียนครูจึงนเข้ามาสร้างวงโยธวาทิต โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน เมื่อเข้ามาจึงทำให้เด็กนักเรียนปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทนขยันมากขึ้น :tv15:
โดย บุญญกฤษฎฺ์ จันทร์ศิริ (2014-02-25 23:52:18) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี มีสุนทรียภาพทางเสียงที่สวยงาม ทำให้ผู้เรียนมีความรักเข้าใจในเรื่องทักษะทางการฟัง การคิด การปฏิบัติที่ต้องสอดคล้องกันทั้งทางตา หู รวมถึงการปฏิบัติทางกายที่เห็นได้ชัด จากการสัมผัส รูป เสียง ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างความรู้สึกของผู้ปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนที่รับรู้ได้จากการฟังว่านักเรียนทำได้ดีในระดับที่สูงขึ้นได้มาหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยๆ จะทำให้เห็นผลจากการฝึกสู่สิ่งที่จะเป็นผลสำเร็จต่อเนื่องขึ้นในอนาคตของตนเอง ใช้บ่อย ทำบ่อย ก็ประสบผลสำเร็จได้จริง แต่ต้องมีขั้นสูง สังคมยอมรับด้วย
โดย กิตติ พลชัย (2014-02-26 05:16:02) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี มีสุนทรียภาพทางเสียงที่สวยงาม ทำให้ผู้เรียนมีความรักเข้าใจในเรื่องทักษะทางการฟัง การคิด การปฏิบัติที่ต้องสอดคล้องกันทั้งทางตา หู รวมถึงการปฏิบัติทางกายที่เห็นได้ชัด จากการสัมผัส รูป เสียง ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างความรู้สึกของผู้ปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนที่รับรู้ได้จากการฟังว่านักเรียนทำได้ดีในระดับที่สูงขึ้นได้มาหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยๆ จะทำให้เห็นผลจากการฝึกสู่สิ่งที่จะเป็นผลสำเร็จต่อเนื่องขึ้นในอนาคตของตนเอง ใช้บ่อย ทำบ่อย ก็ประสบผลสำเร็จได้จริง แต่ต้องมีขั้นสูง สังคมยอมรับด้วย
โดย กิตติ พลชัย (2014-02-26 05:17:14) [แสดงความคิดเห็น]
ยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบในดนตรีแม้จะไม่ถนัดและยิ่งเห็นวีดีโอนี้ยิ่งสะท้อนคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆ และขอชมคุณครูที่เห็นปัญหาของเด็กส่วนนี้ นำเด็กที่บางคนคิดว่าเป็นส่วนเกินของสังคมเข้ามาอยู่ในวงโยธวาทิต มาฝึกดนตรี มาเล่นดนตรี จนทำให้เด็กที่สมาธิไม่มีกลับมามีสมาธิ เรียนหนังสือได้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และที่สำคัญ โ€œดนตรีโ€ สร้างความเป็นคนให้กับเขาได้ จะนำวิธีการจากแนวคิดนี้ไปใช้สอนเด็กในโรงเรียน ตชด.ค่ะ เพราะเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กด้อยโอกาสแม้จะมีความสามารถพรสวรรค์ด้านดนตรี แต่ขาดอุปกรณ์เครื่องดนตรี คงจะได้ช่วยกระตุ้นเด็กในส่วนนี้ และคงช่วยเด็กที่ไม่อยากเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และทำให้อยากมาโรงเรียน เล่นดนตรี เสริมสร้างพรสวรรค์ให้กับเค้า อีกทั้งช่วยลดปัญหาทางสังคมด้วย เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ประทับใจจริงๆ
โดย รัตติยา ไทรนิทัศน์ (2014-07-06 03:31:23) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv