thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 132
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.53 นาที | Online : 2011-11-11  
    โรงเรียนการศึกษาพิเศษ : การเข้าถึงหลักสูตร ตอน 2 - Special Schools : Access the Curriculum 2  
    (ตอนต่อ) การสังเกตการณ์นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่งที่มีความต้องการด้านการศึกษาเป็นพิเศษ ว่าสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้อย่างไร โรงเรียนประถมศึกษาลิตเติล สแตนมอร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยผ่านเพลง ภายใต้โครงการโรมิโอและจูเลียต อันสนุกสนาน ขณะที่โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษวูดแลนส์ ให้เด็กรับรู้ช่วงของเวลาด้วยการใช้หัวข้อ ของเล่นจากอดีต ในการเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์ โรงเรียนทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอนนี้ ในไม่ช้าจะรวมเข้าด้วยกัน และนิก พีซี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผนวก และพัฒนากลยุทธสำหรับหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จะมาอภิปรายว่าพวกเขาวางแผนเรื่องการถ่ายทอด และประเมินบทเรียนอย่างไร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv