thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 144
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-11-09  
    ครูผู้ช่วย ระดับมัธยมศึกษา : ทำงานแบบตัวต่อตัว - Secondary TAs : Working One to One  
    รายการตอนนี้จะติดตามครูผู้ช่วย 4 คนที่โรงเรียนเตรียมอุดม เอิร์ลส์ ในเฮลสโลเวน คือ จอห์น แพร์รี อดีตวิศวกรในวัย 50 ปี แคต ชัตเทิลเวิร์ท จบการศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ อเล็กซ์ โอห์ม เพิ่งจบจากวิทยาลัย และคริส เดวิส แม่ และอดีตเสมียนของผู้พิพากษา เราจะเห็นพวกเขาทำงานเป็นครูผู้ช่วยในชั้นเรียน ทำงานตัวต่อตัวกับนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนบางคนมีปัญหาด้านพฤติกรรม หรือปัญหาด้านการเรียนรู้บกพร่องอย่างเช่นโรคความผิดปกติในสมอง หรือโรคความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว และหนึ่งในนักเรียนก็นั่งเก้าอี้รถเข็น เราจะเห็นครูผู้ช่วยพยายามอธิบาย แปลความซ้ำแล้วซ้ำเล่า และติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ภายหลังพวกเขาได้อภิปรายถึงหน้าที่ดังกล่าวได้รับคำชมจากการทำงานแบบตัวต่อตัวกับนักเรียน ทอม จอห์นสตัน ผู้อำนวยการ และ รอส บาร์ตเลตท์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนด้านการเรียน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสอนแบบตัวต่อตัว และความต้องการในการทำงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนระดับมัธยมใหญ่ๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
ในห้องเรียนที่ดิฉันกำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ฝึกสอน)มีนักเรียนที่บกพร้องทางการเรียนรู้ 3 คน สองคนเป็นเพศชาย อีกหนี่งคนเป็นเด็กสาว แต่แรกฉันรู้สึกหงุดหงิดมองเห็นพวกเขาเป็นภาระเป็นสิ่งที่เพื่อนไม่อยากเข้าใกล้ แต่เมื่อพอฉันเข้าไปพูดคุยทำงานแบบตัวต่อตัว รู้สึกว่าเด็กนักเรียนมีปฎิกิริยาโต้ตอบ อีกทั้งยังรู้ว่าหนึ่งหนุ่มในนั้น วาดรูปได้ไม่แพ้ใครเลยทีเดียว
โดย ปุณฑริก สุขศิริ (2012-01-31 20:40:05) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกว่าว่า Teacher assistance ในภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยว่าครูผู้ช่วยนั้นจะไม่เหมือนกับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะหน้าที่ของครูผู้ช่วยในต่างประเทศจะทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีพิเศษ แตกต่างจากครูผู้ช่วยของไทยที่ทำหน้าที่สอนเหมือน ครู แต่ครูผู้ช่วยต้องสอนไม่ต่ำกว่าที่ทางราชการกำหนด (ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และรับการประเมินอย่างเข้ม ผมคิดว่าหากประเทศไทยแบ่งชั่วโมงสอนของครูผู้ช่วยออกมาสักหนึ่งในสามเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาเด็กพิเศษหรือมีพฤติกรรมพิเศษ น่าจะดี เพราะจะได้รับประสบการณ์ในการจัดการชั้นเรียนจากครูอาวุโสหลายๆท่านไปพร้อมกับการดูแลเด็ก :tv06:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2012-04-07 21:14:38) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv