thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 95
Rate :
 0
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-11-07  
    หลักสูตรการงานอาชีพ 14-19 มัธยมศึกษา : วิชาชีพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ - Secondary 14-19 Vocational : Textiles  
    แผนกการศึกษาวอริกชายร์ เป็นโครงการ 14-19 อาชีวะศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยม มีหน้าที่เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วิทยาลัยการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าและผู้จัดการอบรม โรงเรียนจะให้โอกาสนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เรียนรู้พื้นฐานของงาน จัดให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้เวลา 1 วันต่อสัปดาห์ในโลกของการทำงาน รายการตอนนี้จะนำเสนอนักเรียนที่เข้าร่วมในหลักสูตร ในภาพกว้างที่เกี่ยวข้องกับทักษะในโลกของสิ่งทอ ศูนย์เฮ็นเลย์ ของวิทยาลัย วอริกชายร์ ร่วมมือกับ สิ่งทอ ไอดีซี เพื่ออกแบบหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จะมีขึ้นระหว่างวัน และหลังโรงเรียนเลิก แนวทางคือ การจัดหาแบบที่เป็นประโยชน์สำหรับครู ที่จะช่วยในเรื่องการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มันประสบผลสำเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้าของการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ และช่วยส่งเสริมแรงกระตุ้นของนักเรียน และความตั้งใจในชั้นเรียนด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
ดีมากค่ะ
โดย กัญจนา-ไหมละเอียด (2011-11-22 11:42:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv