thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 112
Rate :
 0
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2011-11-07  
    หลักสูตรการงานอาชีพ 14 - 19 มัธยมศึกษา : วิชาชีพธุรกิจจัดเลี้ยง - Secondary 14-19 Vocational : Professional Catering  
    รายการตอนนี้นำเสนอนักเรียนมัธยมปลาย ที่สมัครเข้าโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับต้น ในธุรกิจส่งอาหาร ที่วิทยาลัยสเทรตฟอร์ด อัพออนเอวอน นักเรียนจะไปเรียน ร่วมกับนักเรียนวิทยาลัยชีพที่แก่กว่า ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเรียนในครัวมืออาชีพ และภัตตาคารจริง แผนกการศึกษาวอริกชายร์ เป็นโครงการ 14-19 อาชีวะศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยม มีหน้าที่เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วิทยาลัยการศึกษาเพื่อความก้าวหน้า และผู้จัดการอบรม โรงเรียนจะให้โอกาสนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เรียนรู้พื้นฐานของงาน จัดให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้เวลา 1 วันต่อสัปดาห์ในโลกของการทำงาน คณะหัวหน้าครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมเซนต์เบเนดิกส์ โรมันคาทอลิก และวิทยาลัยสเทรตฟอร์ด อธิบายให้เราทราบถึงจุดเชื่อมโยงที่โรงเรียน และวิทยาลัยรวมทั้งโอกาสจากทั้งสองโรงเรียน กุญแจสำคัญคือ การศึกษาระดับวิชาชาชีพ ไม่ใช่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่เก่งเท่านั้น จงรักษาสภาวะแวดล้อมในครัวให้เหมือนจริงให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นหมายความถึงเต็มไปด้วยความกุลีกุจอ และเสียงตะโกน จงรักษาความสะอาด และความปลอดภัยตลอดเวลาที่ทำงานในครัว  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เนื่องจากนักเรียนได้มีการศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา หากการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ สามารถจัดได้ในประเทศไทยก็น่าจะดี เพราะจะได้เห็นถึงขั้นตอนและการเรียน การทำงานในระดับที่สูงกว่า และใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด หากเป็นไปได้ ควรจัดให้นักเรียนไทยได้ปฏิบัติแบบนี้เช่นกัน เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตนเอง ในขณะที่ได้ไปเรียนในระดับที่สูงกว่า ขอชื่นชมการจัดการแบบนี้ ที่นับว่าดีมาก
โดย สุจิตรา พันธนิตย์ (2011-11-11 10:39:25) [แสดงความคิดเห็น]
หากเรามาบูรณาการใช้กับการจัดงานเลี้ยงดูผู้คนหลังกิจกรรมสำคัญ เช่น งานอวมงคล มีการจัดเลี่้ยงูแขกที่มาช่วยเหลืองานกิจกรรมร่วมงานสวดอภิธรรมศพหรือหลังร่วมทำกิจกรรมทำณาปนกิจศพของภาคอีสานตอนล่าง จัดให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนและบูรณากลางกับวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมประเพณี นักเรียนก็จะนำมาปรับใช้ในชีวิตข้างต่อไป เพราะเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติต่อไป :tv10:
โดย วิรัตน์ ค้ำมา (2011-11-11 14:31:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv