thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 319
Rate :
 1.5
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2011-11-07  
    การจัดการระดับประถมศึกษา : ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม - Primary Management : Involving Parents  
    ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบการศึกษามีผลสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน ในรายการตอนนี้ โรงเรียนประถมศึกษา มูลสโคม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดดังกล่าว ได้แสนอแนะตัวอย่างการสร้างแรงบันดาลใจ และกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อชาลส์ เดวี ผู้อำนวยการเข้ามาสอนที่มูลสโคม เป็นครั้งแรกเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เป้าหมายของเขาคือการยกระดับความสำเร็จของนักเรียน ซึ่งหัวใจของงานนี้ ก็คือความต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ในเขตมูลสโคม ต่างก็มีทัศนคติในเชิงลบเกี่ยวกับโรงเรียน และระบบการศึกษา เพื่อช่วยให้พวกเขากำจัดทัศนคติดังกล่าว เขาได้ขอความช่วยเหลือไปยังลูซี เรย์เนอร์ เจ้าหน้าที่ชุมชน เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและดึงดูดใจให้กับโรงเรียน ปัจจุบัน โครงการของเดวี ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว และมีโครงการ และกิจกรรมที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากถึง 15 โครงการ ซึ่งรวมทั้งกลุ่ม ออกกำลัง ทำอาหาร และเต้นรำ เพื่อสนับสนุนการเรียนของเด็ก รายการตอนนี้จะนำเสนอ เพื่อแสดงให้ผู้ปกครองเห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมในเรื่องการศึกษาของลูก ๆ พยายามดึงดูดให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมจัดการกิจกรรมของโรงเรียน และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น และน่าดึงดูดให้กับโรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร
ที่วัดแห่งนี้สร้างโอกาส สร้างกิจกรรมให้กับเด็ก พระครูสมุห์วิเชียรไม่ได้สอนหนังสือใด แต่สอนการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี สอนจริยธรรม คุณธรรมที่ดีให้กับเด็ก เพิ่มเติม

รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 1 - School Matters : Including Parents 1
สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม

รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 2- School Matters : Including Parents 2
(ตอนต่อ) สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม

 
 
การจัดการระดับประถมศึกษา : ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม สื่อที่เราได้รับชมนี้สะท้อนให้เราได้เห็นว่าผู้ปกครองมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ของลูกมีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามาในโรงเรียนหรือสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนสนับสนุนในการเรียนของลูกๆ ด้วยตัวเอง ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวเอง มีความเข้าและมั่นใจในโรงเรียนมากขึ้น เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ช่วยให้การยกระดับความสำเร็จของนักเรียนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ฉะนั้นการที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการศึกษาของลูกๆจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนควรใส่ใจและสนับสนุนเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมสื่อนำเสนอเรื่องนี้ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนต้องพัฒนาไปด้วยกันค่ะ
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-07-01 21:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv