thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 107
Rate :
 0
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2011-11-06  
    การออกแบบ และเทคโนโลยี มัธยมศึกษา : ยกระดับมาตรฐาน - KS3 Design and Technology : Raising Standards  
    การออกแบบ และเทคโนโลยีเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ในการอภิปรายระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 4 คน ในเรื่องการออกแบบกลยุทธ์ทางการศึกษาสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ยุทธศาสตร์แห่งชาติสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 11-14 ปี โดยเน้นเรื่องการเรียนการสอน มันยังเสนอให้มีการพัฒนาโอกาสสำหรับครูที่สอนวิชาต่าง ๆ เช่นเดียวกับการจัดการให้คำปรึกษา และวัสดุการสอน ในเรื่องการออกแบบ และเทคโนโลยี มีการตั้งเป้าหมายให้มุ่งความสนใจไปเน้นเรื่องงานออกแบบ ในรายการตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ และเทคโนโลยี 4 คน มาอภิปรายร่วมกันว่า วิชาของพวกเขาจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อกลยุทธทางการศึกษาในระดับชาติ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชารอน จิโรด ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุที่มีความต้านทาน จากโรงเรียนมัธยมโนฮิลล์ แฮโรว์ ซึ่งบทเรียนของเธอได้รับการนำเสนอในรายการตอนก่อนในชื่อชุด “ พัฒนาทักษะย่อยในการออกแบบ” ร่วมด้วย ลูอิส เดวิส ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และเทคโนโลยี ของสำนักงานคุณสมบัติและหลักสูตร และสมาชิกของคณะทำงานชุดนำร่องของประเทศ เคิร์สตี โกรฟส์ ที่ปรึกษาด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ จากองค์กรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และศาสตรจารย์ ริชาร์ด คิมเบลล์ จากมหาวิทยาลัยโกลด์สมิธส์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเพื่อการศึกษาด้านเทคโนโลยีของโรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

 
 
จากการดูรายการพัฒนาครู เรื่องการออกแบบ และเทคโนโลยี มัธยมศึกษา : ยกระดับมาตรฐาน - KS3 Design and Technology : Raising Standardsเป็นการจุดประกายความคิด และเทคนิคในการออกแบบนวัตกรรมชิ้นงานต่างๆที่น่าสนใจมาก ไม่กำหนดกรอบที่ตายตัวสามารถขยายแนวความคิดต่อยอดออกไปได้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์หรือออกแบบได้เป็ยอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนต้องจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีจำนวนที่เพียงพอและหลากหลาย
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-02-03 05:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv