thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 327
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-11-03  
    เปลี่ยนวิชาสิ่งทอให้เป็นวิชายอดฮิต - Inspirations : Transforming Textiles  
    เรื่องสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับโครงการ โรงเรียนที่ทำให้เกิดความแตกต่าง สเตลลา โอทูล ประสบความสำเร็จในการทำให้วิชาสิ่งทอกลายเป็นวิชาที่ชื่นชอบมากที่สุดวิชาหนึ่งของโรงเรียนชุมชนเฮย์วูด เธอมาสอนพร้อมพลังที่เต็มเปี่ยม ความกะตือรือร้น และถุงเศษผ้าอีกหนึ่งถุงจากโรงงานท้องถิ่น เมื่อสเตลลาได้รับการว่าจ้างให้ทำงาน โรงเรียนมอบหมายงานท้าทายให้เธอ นั่นคือฟื้นการสอนวิชาสิ่งทอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นเมื่อห้องเรียนของเธอถูกไฟไหม้ แต่เธอไม่หวาดหวั่น สเตลลาฟื้นห้องเรียนกลับขึ้นมา และสร้างแรงดึงดูดให้กับวิชาของเธอ เพื่อให้ทั้งเด็กชาย และเด็กหญิงมาเข้าเรียน ด้วยงบประมาณสำหรับวัสดุเพียง 400 เหรียญ เธอสร้างคลังผ้าหลากสีสันขนาดใหญ่ขึ้นมา ด้วยการซื้อเศษผ้าจากโรงงานในพื้นที่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
ทัศนคติของเด็กไทยก็เหมือนกันในแง่ว่าเด็กชายไม่ชอบเรียนวิชาที่เกี่ยวกับผ้า งานบ้าน งานประดิษฐ์ เย็บปัก ส่วนใหญ่ถ้าให้เลือกเรียนก็จะมีนักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่
แต่ถ้าผู้ชายมาเรียนด้วยแล้วเขาก็จะทำได้ดีมากด้วย เห็นครูสเตล่าไม่ละพยายาม เราก็จะมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นเหมือนกัน เพราะจุดเด่นคือเมื่อเรียนแล้วมีผลงานปรากฏ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจสร้างแรงบันดาลใจได้ดี :tv03:
โดย อุไรวรรณ แสนมิตร (2012-03-21 22:22:15) [แสดงความคิดเห็น]
ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช้สอนโดยการห้ามเราก็จะมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นเหมือนกัน เพราะจุดเด่นคือเมื่อเรียนแล้วมีผลงานปรากฏ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจสร้างแรงบันดาลใจได้ดี ขอขอบคุณที่กระจายความรู้ต่างๆ ให้เรื่องสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับโครงการ โรงเรียนที่ทำให้เกิดความแตกต่าง สเตลลา โอทูล ประสบความสำเร็จในการทำให้วิชาสิ่งทอกลายเป็นวิชาที่ชื่นชอบมากที่สุดวิชาหนึ่งของโรงเรียนชุมชนเฮย์วูด เธอมาสอนพร้อมพลังที่เต็มเปี่ยม ความกะตือรือร้น และถุงเศษผ้าอีกหนึ่งถุงจากโรงงานท้องถิ่น เมื่อสเตลลาได้รับการว่าจ้างให้ทำงาน โรงเรียนมอบหมายงานท้าทายให้เธอ นั่นคือฟื้นการสอนวิชาสิ่งทอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นเมื่อห้องเรียนของเธอถูกไฟไหม้ แต่เธอไม่หวาดหวั่น สเตลลาฟื้นห้องเรียนกลับขึ้นมา และสร้างแรงดึงดูดให้กับวิชาของเธอ เพื่อให้ทั้งเด็กชาย และเด็กหญิงมาเข้าเรียน ด้วยงบประมาณสำหรับวัสดุเพียง 400 เหรียญ เธอสร้างคลังผ้าหลากสีสันขนาดใหญ่ขึ้นมา ด้วยการซื้อเศษผ้าจากโรงงานในพื้นที่
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-03 17:05:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เกิดจากความขาดไม่เพียงพอกับงบประมาณ หรือบอกได้ว่าเกิดจากการนำจุดเล็กๆมาขยายให้ใหญ่จนมองเห็นได้อย่างโดดเด่นยิ่งขึ้นจึงเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย และสร้างแรงดึงดูดให้กับวิชาของเธอ เพื่อให้ทั้งเด็กชาย และเด็กหญิงมาเข้าเรียน ด้วยงบประมาณสำหรับวัสดุเพียง 400 เหรียญ เธอสร้างคลังผ้าหลากสีสันขนาดใหญ่ขึ้นมา ด้วยการซื้อเศษผ้าจากโรงงานในพื้นที่ ดังนั้นความสำเร็จเกิดขึ้นได้ จึงมีผลงานให้เห็นเด่นชัดของดีภายในชุมชนเราเอง
โดย คนึงนิจ ชัยมี (2012-05-13 14:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียยนการสอนที่ดีมากๆเลยครับการนำสิ่งที่เหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติมาปรับใช้ในการเรียนการสอนทำให้ประหยัดและยังได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วยในส่วนของวิชาสิ่งทอหรือตัดเย็บต่างๆ ถือว่าเป็นวิชาที่สามารถใช้ได้จริง รวมทั้งยังเป็นการฝึกให้เกิดการจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้การออกแบบ เพื่อการเกิดทักษะกระบวนการจนกระทั่งเกิดความชำนาญ ซึ่งอนาคตสามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพได้ ดังนั้นจึงควรเห็นความสำคัญของวิชาสิ่งทอซึ่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็สามารถเกิดการเรียนรู้และมีทักษะติดตัวไปตลอด :tv01:
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-27 23:19:19) [แสดงความคิดเห็น]
ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช้สอนโดยการห้ามเราก็จะมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นเหมือนกัน เพราะจุดเด่นคือเมื่อเรียนแล้วมีผลงานปรากฏ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจสร้างแรงบันดาลใจได้ดี ขอขอบคุณที่กระจายความรู้ต่างๆ ให้เรื่องสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับโครงการ โรงเรียนที่ทำให้เกิดความแตกต่าง สเตลลา โอทูล ประสบความสำเร็จในการทำให้วิชาสิ่งทอกลายเป็นวิชาที่ชื่นชอบมากที่สุดวิชาหนึ่งของโรงเรียนชุมชนเฮย์วูด เธอมาสอนพร้อมพลังที่เต็มเปี่ยม ความกะตือรือร้น และถุงเศษผ้าอีกหนึ่งถุงจากโรงงานท้องถิ่น เมื่อสเตลลาได้รับการว่าจ้างให้ทำงาน โรงเรียนมอบหมายงานท้าทายให้เธอ นั่นคือฟื้นการสอนวิชาสิ่งทอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นเมื่อห้องเรียนของเธอถูกไฟไหม้ แต่เธอไม่หวาดหวั่น สเตลลาฟื้นห้องเรียนกลับขึ้นมา และสร้างแรงดึงดูดให้กับวิชาของเธอ เพื่อให้ทั้งเด็กชาย และเด็กหญิงมาเข้าเรียน ด้วยงบประมาณสำหรับวัสดุเพียง 400 เหรียญ เธอสร้างคลังผ้าหลากสีสันขนาดใหญ่ขึ้นมา ด้วยการซื้อเศษผ้าจากโรงงานในพื้นที่ :tv14: :tv14: :tv14:
โดย ขันธนา พันธะ (2012-06-24 22:16:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้ประหยัดและยังได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วย วิชาสิ่งทอหรือตัดเย็บต่างๆ ถือว่าเป็นวิชาที่สามารถใช้ได้จริง รวมทั้งยังเป็นการฝึกให้เกิดการจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้การออกแบบ สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพได้
โดย อานีตา มะยา (2012-10-19 09:17:04) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่ในการเรียนวิชาประเภทนี้
แต่ถ้านักเรียนชายมาเรียนด้วยแล้วเขาก็จะทำได้ดีมากด้วยจะทำได้ดีกว่านักเรียนผู้หญิงด้วยซำไป จากการศึกษาเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดี สามารนำมาปรับให้เข้ากับวิชาที่ตัวเองสอนได้ :tv11:
โดย สมบุญ ชุมแสง (2012-11-01 13:29:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv