thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 578
Rate :
 3
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2011-10-11  
    สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา : ตื่นตัวแต่เช้า - KS2 PE : The Morning: Waking Up  
    ติดตามชมโรงเรียน 2 แห่ง ที่บรรจุกิจกรรมการออกกำลังกายไว้ในกิจกรรมประจำวัน และดูผลของการออกกำลังที่มีต่อนักเรียนทุกเช้า นักเรียนโรงเรียนวินเทอร์สโลว ในเมืองวิวไชร์ จะเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังประจำวันที่ชื่อว่า ตื่น และขยับ เป็นเวลา 10 นาที การออกกำลังนี้ได้รับการช่วยเหลือจากวิทยาลัยการกีฬาในท้องถิ่น โรงเรียนพบว่าการออกกำลังกายส่งผลอย่างมาก ไม่เพียงเฉพาะต่อร่างกายแต่รวมไปถึงความสำเร็จ และการเคารพตนเองของนักเรียนด้วย ที่โรงเรียนประถมศึกษาอีด ในเมืองเดวอน มีการทำกิจกรรมคล้าย ๆ กัน โรงเรียนจัดโครงการกระโดดเชือกเป็นส่วนหนึ่งของการนำปรัชญา "การเรียนรู้ด้วยสมองแบบองค์รวม" มาใช้ รายการยังนำเสนอการจัดให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ ลำดับต้นของทุกคนในโรงเรียน การหยุดพักช่วงสั้น ๆ เพื่อทำกิจกรรมการออกกำลังกายกระตุ้นประสิทธิภาพของนักเรียนได้อย่างไร การนำกลยุทธ์ "การเรียนรู้ด้วยสมองแบบองค์รวม" มาใช้ที่โรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการกระตุ้นสมองของเด็กทุกยามเช้า ส่งผลให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น :tv18: :tv18:
โดย อับดุลเลาะ เจ๊ะอาแว (2012-01-23 12:18:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างที่ดี
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-23 19:59:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องสำคัญ ลำดับต้นของทุกคนในโรงเรียนเลยครับ :tv15:
โดย อุสมาน ตาเละ (2012-01-24 04:06:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีธีที่ดีทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ
โดย อารง สาอุ (2012-01-26 18:46:35) [แสดงความคิดเห็น]
ทำเห็นให้ประโยชน์ของการบริหารสมอง
โดย ปิยะบุตร สีแดง (2012-01-30 11:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้เด้กมีสุขภาพที่แข็งแรง กิจกรรมนี้ยังฝึกทักษะกระบวนการคิดที่ดีและความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก
โดย ธนินท์ธร ชูแก้ว (2012-05-07 12:33:19) [แสดงความคิดเห็น]
จะได้นำเอาความรู้ที่ได้จากวีดีโอนี้ไปประยุกต์ใช้โดยให้มีการออกกำลังกายในช่วงเช้า ประมาณ 10-15 นาที ในรูปแบบของกิจกรรมเข้าจังหวะหรือแอโรบิคในกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีก คือ ด้านซ้ายและขวา โดยใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานก่อนการเริ่มต้นการเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความนิ่งสงบเป็นผลดีต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อไป นอกจากนี้ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นกล้าแสดงออกอีกด้วย :tv15:
โดย ยุทธพงศ์ การะยม (2012-05-12 21:22:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการกระตุ้นสมองของเด็กทุกยามเช้า ส่งผลให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-07-04 16:43:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv