thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1350
Rate :
 4.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน ว 1. 1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด
มฐ ว 1.1 ป.5/ 4 อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์

การกำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากภาพ เสียง และภาษา ที่สื่อนั้น เสียงต่อการศึกษาแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย ดังนั้น ครูจำเป็นต้อง กำหนด โดยใช้คำถามแบบมีทิศทาง เป็นต้นว่า นำเสนอไปแต่ละขั้น และถามคำถามไปพร้อม ๆ คำตอบที่จะพบได้ หรือไม่ ครูก็สามารถสร้างคำถามที่สอดคล้องกับกระบวนการสืบเสาะ(Inquiry) เช่น ๑.เพศใดที่สามารถตั้งครรภ์ได้... ๒.การตั้งครรภ์ใช้เวลาเท่าไหร่... ๓.การตั้งครรภ์เกิดจากเซลล์สืบพันธุ์แบบใด... ๔.เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีลักษระอย่างไร... ๕.เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียมีลักษณะอย่างไร ๖.เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมีย ทำไมจึงต้องมีจำนวนต่างกันมาก... ๗.เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเกิดการปฏิสนธิ์เมื่อใด... ๘.เซลล์ที่ได้รับการปฏิสนธิมีการเจริญต่อหรือไม่ อย่างไร... ๙.ทารกในครรภ์เริ่มมีระบบหัวใจเมื่อใด... ๑๐.การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ง่ายหรือยาก เพราะเหตุใด... ตัวอย่างคำถามที่ให้ผู้เรียนได้ลำดับเหตุการณ์และนำไปสู่การตัดสินใจ(ขั้นการประเมิน) ที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ คำถามเหล่านี้อาจจะยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ แต่การที่ครูสามารถกำหนดคำถามก่อนการศึกษา VTR จะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการชม แบบสามารถตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ชั้นสูง
สื่อสามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่สำคัญของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และผลของการสืบพันธุ์ได้เป็นอย่างดี
โดย ธรรมศักดิ์ ช่วยวัฒนะ (2011-10-17 23:11:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเนื้อหาที่เหมาะจะนำไปสอนและเปิดให้เด็กได้ดู
โดย ประสิทธิ์ วีระโห (2011-10-28 15:05:40) [แสดงความคิดเห็น]
สารคดีเรื่องนี้ดีมาก น่าสนใจ ชัดเจนเป็นเรื่องราวที่สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.5 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน ว 1. 1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด
มฐ ว 1.1 ป.5/ 4 อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่การปฏิสนธิ จนถึงการตั้งครรภ์ปลายสัปดาห์ที่ 4 ทำให้ผู้ชมมีความเข้าใจ เป็นอย่างดี
โดย จีรนันท์ ขาวเื้ชื้อ (2011-11-07 15:41:12) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อดีมากครับเหมาะสมตามวัย
โดย นภวัชร มัดถาปะโท (2011-11-29 13:35:50) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวผมเองไม่ใช่ครู แต่มีลูกตัวเล็ก ๆ กำลังเรียนอนุบาล เลยเข้ามาหาข้อมูล ในเว็บ โทรทัศน์ครู :tv02: บ่อย ๆ เพื่อเอาไปปรับใช้ บางอย่างก็เข้าท่ามาก หลายเทคนิคก็ได้นำไปใช้แล้วครับ เรื่องการตั้งครรภ์ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สมัยก่อน
ตอนผมเป็นเด็ก การเรียนรู้เรื่องแบบนี้ เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก เป็นเรื่องที่ปกปิด และนักเรียนมักจะคิดเป็นอย่างอื่น ไม่ค่อยตั้งใจถึงเนื่อหาที่เขาต้องการบอก

ผมชอบรายการฝรั่งที่ภาคภาษาไทย รายการฝรั่ง ตั้ดต่อได้ดี น่าสนใจ (แต่ก็ใช่ว่ารายการไทยจะไม่ดี ตอนนี้ ของไทยก็ตัดต่อได้ดี แต่รายการของฝรั่ง น่าตื่นเต้นกว่านิด ๆ นะภาพและข้อมูลขชัดเจนดีมาก)

ถ้าคุณครูนำวีดีโอนี้ไปให้เด็ก ๆ ดูผมเชื่อว่า เด็กจะสนใจ และเข้าใจมากกว่าอ่านจากหนังสือ เพียงอย่างเดียวครับ ขอบคุณครับ :tv18:
โดย วรวุฒิ ศรีทอง (2011-12-14 13:10:54) [แสดงความคิดเห็น]
รับชมรายการแล้วดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ม.2 เรื่องระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์ในเพศชายและหญิง เพราะระบบสืบพันธุ์มีอวัยวะหลายชนิดที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การสอนในเนื้อหามีความสมบูรณ์มากเพราะอภิปรายอย่างเดียวนักเรียนนึกภาพไม่ออกสื่อที่นำมาชัดเจนมากทุกขั้นตอน ผู้เรียนมีความเข้าใจมากและเกิดเป็นภาพความคิดในสมองครูสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและชี้ให้เห็นของคนที่เป็นแม่ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรลูกจึงจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์
โดย ยุพา เตชสุนทรกุล (2012-01-06 10:12:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ในชุดนี้ทำให้ กระผมในฐานนะครูผู้สอนได้รับความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนา การนำไปปรับปรุง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนผู้น่ารักและอนาคตของชาติเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งต่อไป
โดย สุริยา บัวหอม (2012-04-01 22:55:02) [แสดงความคิดเห็น]
ครูโลกกว้าง ตอน การตั้งครรภ์ ตอน 1 - Kru Loke Gwang : Pregnancy Episode 1สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนเรื่องระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์ในเพศชายและหญิง เพราะระบบสืบพันธุ์มีอวัยวะหลายชนิดที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การสอนในเนื้อหามีความสมบูรณ์มากเพราะอภิปรายอย่างเดียวนักเรียนนึกภาพไม่ออกสื่อที่นำมาชัดเจนมากทุกขั้นตอน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้นและเกิดเป็นภาพความคิดในสมองครูสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและชี้ให้เห็นของคนที่เป็นแม่ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรลูกจึงจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์
โดย yongyut.nl@gmail.com (2012-04-05 10:26:58) [แสดงความคิดเห็น]
รับชมรายการแล้วดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ม.2 เรื่องระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์ในเพศชายและหญิง เพราะระบบสืบพันธุ์มีอวัยวะหลายชนิดที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การสอนในเนื้อหามีความสมบูรณ์มากเพราะอภิปรายอย่างเดียวนักเรียนนึกภาพไม่ออกสื่อที่นำมาชัดเจนมากทุกขั้นตอน ผู้เรียนมีความเข้าใจมากและเกิดเป็นภาพความคิดในสมองครูสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและชี้ให้เห็นของคนที่เป็นแม่ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรลูกจึงจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์
:tv17: :tv17:
โดย ขันธนา พันธะ (2012-06-14 21:24:06) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจง่าย และ ทำให้หายสงสัย ในเชิง วิทยาศาสตร์
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-08-19 20:11:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv