thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 758
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-09-09  
    ผลิบานผ่านมือครู : เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง ตอน 1 รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
    แม้มีศักยภาพที่แตกต่าง แต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิ เมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษา เด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไร นอกจากพวกเขาต้องการทางเลือก และโอกาสที่สังคมหยิบยื่นให้แล้ว ความเข้าใจ ยืดหยุ่น และ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในตอนที่ 1 ติดตามเด็กพิเศษที่อยู่ในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน และฝึกซ้อมทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานในสหกรณ์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกการงานอาชีพภายนอกโรงเรียนต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
แผนการสอน
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้บนพื้นฐานของงาน ด้านบรรณสารสนเทศ สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ หลังการศึกษาภาคบังคับ

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
ดุเรื่องนี้แล้ว อย่างน้อยก็พอมีแรงฮึดสู้กับนักเรียนปกติแต่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ไม่สนใจเรียน หนีเรียน) ที่จะต้องมาหาวิแก้ไข และตั้งสติข่มใจที่จะไม่โกรธ ถ้าทำไม่ได้ก็คงต้องกลับมาดูตอนนี้อีก
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-09-12 01:25:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยคุณครูที่สอนเด้กพิเศษท่านมีความอดทนยอดเยี่ยม มีความตั้งใจสูง ดิฉันสอนเด้กปกติพรรคพวกที่ก้าวร้าว หนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียนบางครั้งอดใจข่มใจไม่ได้ ขอชมเชยพวกท่าน มากๆ ดิฉันจะนำมาเป็นแบบอย่าง คะ
โดย ใจดี ดิษโสภา (2011-09-15 12:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาพิเศษนี้มีการยากที่จะศึกษาและสอนให้เด็กพิเศษนี้ให้ดีได้จะนำการสสอนนี้ไปใช้ต่อคือจะนำไปปรับเปลืยนชีวิที่จะใกล้ชิดเกให้มากขึ้นฝึกฝนให้รู้จักทำความสอาดบ้านอย่างะรมดาก่อนแล้วค่อยๆมี การสอนแบบทดสอบไปวาดรูปต่างการใช้สีแบบอ่อนๆ ก่อนจากนั้นก็ให้ฝึกฝนให้เป็นธรรมชาติและมีความเข้าใจมากขึ้นโดยการฝึกฝนทุกวันๆๆบอ่ยๆๆ ครั้ง มีการสอนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา นำของเล่นแบบเป็นของจริงทั้งหมด จะเป็นในเรื่องของการเอาเมลตต่างมาเข้าช่วยสอนอีกแรงหนึ่ง
โดย pichet saelee (2011-10-13 15:56:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชอบและชมเชยคุณครูที่สอนเด็กพิเศษท่านมีความอดทนยอดเยี่ยม มีความตั้งใจสูง ดิฉันสอนเด็กพิเศษพวกที่าไม่ตั้งใจเรียน ขอชมเชยพวกท่าน มากๆ ดิฉันจะนำมาเป็นแบบอย่าง คะ
การศึกษาพิเศษนี้มีการยากที่จะศึกษาและสอนให้เด็กพิเศษนี้ให้ดีได้จะนำการสสอนนี้ไปใช้ต่อคือจะนำไปปรับเปลืยนชีวิที่จะใกล้ชิดให้มากขึ้นฝึกฝน มาก ขึ้นการสอนแบบทดสอบไปวาดรูปต่างการใช้สีแบบอ่อนๆ ก่อนจากนั้นก็ให้ฝึกฝนให้เป็นธรรมชาติและมีความเข้าใจมากขึ้นโดยการฝึกฝนบ่อยครั้ง มีการสอนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
โดย สุภาวดี มั่นใจ (2011-10-14 12:06:49) [แสดงความคิดเห็น]
อย่างน้อยก็พอมีแรงฮึดสู้กับนักเรียนปกติแต่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ไม่สนใจเรียน หนีเรียน) ที่จะต้องมาหาวิแก้ไข และตั้งสติข่มใจที่จะไม่โกรธ ถ้าทำไม่ได้ก็คงต้องกลับมาดูตอนนี้อีก การศึกษาพิเศษนี้มีการยากที่จะศึกษาและสอนให้เด็กพิเศษนี้ให้ดีได้จะนำการสสอนนี้ไปใช้ต่อคือจะนำไปปรับเปลืยนชีวิที่จะใกล้ชิดเกให้มากขึ้นฝึกฝนให้รู้จักทำความสอาดบ้านอย่างะรมดาก่อนแล้วค่อยๆมี การสอนแบบทดสอบไปวาดรูปต่างการใช้สีแบบอ่อนๆ ก่อนจากนั้นก็ให้ฝึกฝนให้เป็นธรรมชาติและมีความเข้าใจมากขึ้นโดยการฝึกฝนทุกวันๆๆบอ่ยๆๆ ครั้ง มีการสอนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา นำของเล่นแบบเป็นของจริงทั้งหมด จะเป็นในเรื่องของการเอาเมลตต่างมาเข้าช่วยสอนอีกแรง
โดย ซากี สะมะแอ (2011-10-19 00:25:49) [แสดงความคิดเห็น]
อย่างน้อยก็พอมีแรงฮึดสู้กับนักเรียนปกติแต่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ไม่สนใจเรียน หนีเรียน) ที่จะต้องมาหาวิแก้ไข และตั้งสติข่มใจที่จะไม่โกรธ ถ้าทำไม่ได้ก็คงต้องกลับมาดูตอนนี้อีก การศึกษาพิเศษนี้มีการยากที่จะศึกษาและสอนให้เด็กพิเศษนี้ให้ดีได้จะนำการสสอนนี้ไปใช้ต่อคือจะนำไปปรับเปลืยนชีวิที่จะใกล้ชิดเกให้มากขึ้นฝึกฝนให้รู้จักทำความสอาดบ้านอย่างะรมดาก่อนแล้วค่อยๆมี การสอนแบบทดสอบไปวาดรูปต่างการใช้สีแบบอ่อนๆ ก่อนจากนั้นก็ให้ฝึกฝนให้เป็นธรรมชาติและมีความเข้าใจมากขึ้นโดยการฝึกฝนทุกวันๆๆบอ่ยๆๆ ครั้ง มีการสอนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา นำของเล่นแบบเป็นของจริงทั้งหมด จะเป็นในเรื่องของการเอาเมลตต่างมาเข้าช่วยสอนอีกแรง
โดย ซากี สะมะแอ (2011-10-19 00:26:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วขอยกย่องและชื่นชมการดูแลเอาใจใส่ในการสอนเด็กพิเศษต้องบอกว่าสุดยอดของความเป็นครู ในขณะที่ตนเองสอนเด็กปกติเจอพฤติกรรมไม่พึงประสงค์บางพฤติกรรมบางครั้งบางขณะต้องอดทอนอดกลั้นแบบสุดสุด ได้ชมการ
สอนเด้กพิเศษของคณะครูแล้วมีแนวทางและการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กที่ตนเองสอนได้โดยการนำสิ่งที่ดีที่ได้รับทั้งการสอน การดูแล ความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครอง สิ่งสำคัญคือครูผู้สอนต้องตระหนักและรักเห็นคุณค่าของเด็กมีความตั้งใจจริงกับเด็กของเรา เมื่อนั้นเราสามารถทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เด็กนักเรียนก้าวไปสู่สังคมได้ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จัดหาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์มานำเสนอคะ :tv15: :tv17: :tv17:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-19 09:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันรู้สึกชื่นชม และรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่กับการที่ได้รับรู้ว่ามีใครสักคน ใครสักกลุ่มที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษซึ่งเป็นที่น่าเห็นใจแก่ชีวิตที่ต้องมีลักษณะพิเศษซึ่งเขาเองก้อเลือกไม่ได้ ครูที่มีเมตตาอยากพัฒนาพวกเขานับเป็นบุคคากรที่ยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เป็นอย่างย่งใหญ่หลวง ดิฉันจะพยายามนำแรงบันดาลใจที่ได้รับชมวิดิโอจากโทรทัศน์ครูซึ่งเปรียบเสมือประทีปแก่ครูนั้นนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
โดย วาสนา ภิรมย์ศรี (2011-10-21 10:23:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv15:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-17 12:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv