thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2651
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-09-09  
    สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)  
    ที่ผ่านมาการสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ โดยเฉพาะสูตรการทำอาหารต่าง ๆ ในห้องเรียนจะไม่เกิดบรรยากาศของการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งจริง ๆ แล้วการปรุงอาหารมีแง่มุมของการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ได้มากมาย โดยเฉพาะหากนำวิทยาศาสตร์มาอธิบายแล้ว ทุก “เคล็ดลับ” จะมีที่มา และความหมาย ทำให้การเรียนปรุงอาหารกลายเป็นความสนุก นำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย โดย รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม

ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม

เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

เรียนรู้วิทย์และศิลป์จากการทำ "ผ้าบาติก" คุณครูวัลลภา มัจฉากิจ รร.เกาะปันหยี
ผ้าบาติกเป็นสินค้าพื้นเมืองของเกาะปันหยีมาตั้งแต่โบราณ ชมการสอนแบบบูรณาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ และศิลปศึกษาไปในตัว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถผลิตผ้าบาติกได้ เพิ่มเติม

 
 
อาจารย์มีความสามารถเป็นอย่างมากในด้านการเชื่อมโยงหลายๆสาขาวิชา และสามารถยกตัวอย่างที่เห็นได้จริงให้นักศึกษาได้เห็นภาพตาม การที่อาจารย์ได้ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดตามทำให้นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงว่า"เคล็บลับ"ต่างๆในการทำอาหารล้วนมีเหตุผลรองรับทั้งสิ้น ซึ่งถ้านำไปประมวลกับความรู้พื้นฐานเดิมที่นักศึกษารู้อยู่แล้วนักศึกษาจะเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์และการทำอาหารได้ทันที แต่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในกรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานในบางเรื่องอาจจะทำให้ความคิดเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้นได้ช้า อาจารย๋์อาจจะเป็นผู้คอยชี้แนะและให้คำแนะนำเพื่อไม่ได้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายได้หากตนเองไม่เข้าใจ
โดย จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช (2011-09-10 07:42:49) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ดูแล้วเกิดไอเดีย การจัดกิจกรรมเรื่องการออสโมซิสแบบใหม่ :tv03:
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-09-11 01:33:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบตรงที่อาจารย์ท่านบอกว่าด้วยความชอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวัยเด็ก จึงทำให้ท่านสอนเรื่องอาหารโดยอธิบายถึงเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเตรียมอาหาร การสอนแบบนี้สร้างผู้รู้อย่างแท้จริง มิใช่สอนวิธีทำให้ทแค่ทำได้เท่านั้น แต่ทำได้อย่างเข้าใจถึงที่มาที่ไปด้วย เมื่อรู้อย่างเข้าใจ จะสามารถพลิกแพลง ต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงาน ในที่นี้คืออาหารเมนูใหม่ ๆ ออกมาได้ ในแง่ของผู้เรียน ก็ิอยากจะเห็น ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ถึงเหตุผลที่มาที่ไปของเรื่องที่เรียนด้วย และกล้าที่จะถามผู้สอน
โดย สุรัชน์ อินทสังข์ (2011-09-13 18:38:36) [แสดงความคิดเห็น]
จาการชมผบว่า ที่ผ่านมาการสอนวิชา โ€œคหกรรมโ€ มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ โดยเฉพาะสูตรการทำอาหารต่าง ๆ ในห้องเรียนจะไม่เกิดบรรยากาศของการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งจริง ๆ แล้วการปรุงอาหารมีแง่มุมของการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ได้มากมาย โดยเฉพาะหากนำวิทยาศาสตร์มาอธิบายแล้ว ทุก โ€œเคล็ดลับโ€ จะมีที่มา และความหมาย ทำให้การเรียนปรุงอาหารกลายเป็นความสนุก นำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย โดย รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย จรูญ ยอดอุโมงค์ (2011-10-04 14:21:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์จำเป็นต้องได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเป็นต้นว่าเรียนเรื่องสารอาหารที่มีในสัตว์หรือพืชประเภทต่าง ๆเพื่นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในอาหารแต่ละอย่าง ดังนั้นครูที่สอนคหกรรม จึงต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องสารอาหารด้วย เพื่อจะได้สอนนักเรียนได้ทำอาหารที่มีคุณค่าส และเพื่อรักษาโรค เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่นอาหารทางภาคอีสานที่มีสมุนไพรมากในพืชเมื่อนำมาทำอาหารก็จะได้อาหารที่มีประโยชน์
โดย มโนรี อดทน (2011-10-13 14:50:13) [แสดงความคิดเห็น]
การทำอาหารเป็นการสอนที่อยู่ในห้องคหกรรมการทำอาหารบางทีก็ต้องนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพราะจะทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆที่มารวมกันแล้วทำเป็นอาหารชนีดหนึ่งถ้าเราเอาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการทำอาหารเราก็จะได้รู้ปริมานของส่วนผสมว่าเราควรจะผสมเครื่องปรุงชนิดนี้เท่าไหร่ถึงจะทำให้อาหารชนิดปรุงได้อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างการเพราะฉนั้นหากเราสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับคหกรรมได้ก็จะมีประโยชน์มาก
โดย สุมามาลย์ ศิลปพิบูลย์ (2011-10-14 11:24:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนทำอาหารโดยใช้วิทยาศ่าสตร์เป็นแนวทางในที่จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความสนใจ ในการเรียนมากขึ้น ซึ้งต่างจากการสอนเมือ่ในอดีตที่สอนให้แบบเป็นการท่องจำ ซึ่งการสอนทำอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นการนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย ดังนั้นหากอาจารย์ทุกท่านสามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนจะมีประโยชน์ยืงขึ้น
โดย จินตนา ขุนสุทน (2011-10-14 12:11:53) [แสดงความคิดเห็น]
ศาสตร์แห่งการประกอบอาหาร น่าสนใจมากขึ้นเมื่อได้รับความรู้ที่รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล ชี้ชวนให้เข้าใจจากการอธิบายในตอนนี้ตั้งแต่เรื่องการสูญเสียสภาพโปรตีน การออสโมซิส การทำให้แป้งเป็นเจล ซึ่งอาจารย์จะเน้นให้กล้าปฏิบัติสำหรับนักเรียน และครูคอยให้คำแนะนำ หากสอนในลักษณะบูรณาการคหกรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์จะทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดขั้นสูง ที่ชื่นชอบคือ Balance of Taste ซึ่งมีมะนาวแทนความเปรี้ยว น้ำปลาแทนความเค็ม และน้ำตาลแทนความหวาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหาความกลมกล่อม ซึ่งอธิบายด้วยการทำงานของต่อมรับรสอย่างมีเหตุผล ประทับใจในมุมมองของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนลักษณะแบบนี้ค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-10-15 10:17:13) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บูรณาการวิชาคหกรรมกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเป็นการบ่งบอกถึงการสอนที่ใหนักเรียนรู้ว่าวิชาทั้ง 2 มันไม่แยกออกจากกัน การที่สอนให้นักเรียนเห็นว่า ศษสตร์ทั้ง 2 กับชีวิตนักเรียนนั้นเป็นประโยชน์กับชีวิตนักเรียน นักเรียนก็จะรู้สึกอยากที่จะเรียน อยากที่จะรู้ เพราะมันเป็นเรื่องที่เขาต้องรู้เพื่อสามารถอยู่ในสังคมได้ นักเรียนเกิดความเข้าใจ ความรู้ที่คงทน เเละเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไปหรือในด้านต่างๆ ได้ในอนาคต
โดย จุฑาภรณ์ อุมาสะ (2011-10-16 20:41:38) [แสดงความคิดเห็น]
วิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกด้านของการเรียนรู้ ชอบที่อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เห็นข้อเท็จจริง ทำให้นักเรียนรู้จักการคิดวเคราะห์ เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิประจำวันได้ :tv03:
โดย รัชนี เขียวเงิน (2011-12-31 23:19:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วในการสอนอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์จำเป็นต้องได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและครูคอยให้คำแนะนำ หากสอนในลักษณะบูรณาการคหกรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์
โดย วันฮาฟีณี สะอุ (2012-01-08 18:07:30) [แสดงความคิดเห็น]
การทำอาหารเป็นการสอนที่อยู่ในห้องคหกรรมการทำอาหารบางทีก็ต้องนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพราะจะทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆที่มารวมกันแล้วทำเป็นอาหารชนีดหนึ่งถ้าเราเอาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการทำอาหารเราก็จะได้รู้ปริมานของส่วนผสมว่าเราควรจะผสมเครื่องปรุงชนิดนี้เท่าไหร่ถึงจะทำให้อาหารชนิดปรุงได้อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างการเพราะฉนั้นหากเราสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับคหกรรมได้ก็จะมีประโยชน์มาก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
การประกอบอาหาร เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบอาหารจำเป้นต้องรู้รอบด้าน เช่น การเลือกวัตถุดิบ การเตรียมก่อนปรุง และใช้วิธีปรุงอาหารที่เหมาะสมกับชนิดของอาหารนั้น ๆ จากการได้ชม วิธีการสอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ทำให้มีความร้เพิ่มขี้นและอยากให้ครูคหกรรมได้เรียนรู้และศึกษาวิธีการสอนที่ใช้การบูรณาการ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักการทางศิลปะในการจัดตกแต่งอาหารที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติอหารที่มีครบทุกรสในอาหาร หนึ่งจาน และมีคุณค่าทางโภชนาการ การปฏิบัติการประกอบอาหารพร้อมกับการบรรยายที่เชื่อมโยงสู่ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จำได้ ไม่มีวันลืม และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และมีประโยชน์ต่อตนเองด้วย
เกตุแก้ว พันธนะวาทิน (2012-03-31 22:58:20
โดย เกตุแก้ว พันธนะวาทิน (2012-03-31 22:59:43) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ทำให้มองเห็นภาพเนอะว่า จริงๆแล้วอ่ะ เราไม่ใช่สอนให้ท่องจำเพียงอย่างเดียวอ่ะ เราเอาอะไรหยิบมาใส่ก็ได้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ดีจังเลย ครูทำให้เห็นว่าผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันถั่วเขียวต้มน้ำตาล ต้มเท่าไหร่ก็ไม่สุกอ่ะ นั่นหละแม่บอกน้ำตาลรัดถั่ว 555 นี่หละมันคือหลักการออสโมซีส ครูเก่งมากจริงๆ ดูสิตอบคำถามนักเรียนได้หมดเลยอ่ะ อาจารย์ดีจังเลยที่สอนแบบไม่มีกั๊กเลย อยากเรียนกับอาจารย์จัง ฟังแล้วรู้เรื่องอ่ะเป็นภาษาง่ายๆ
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-01 01:25:03) [แสดงความคิดเห็น]
สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
ที่ผ่านมาการสอนวิชา โ€œคหกรรมโ€ มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ โดยเฉพาะสูตรการทำอาหารต่าง ๆ ในห้องเรียนจะไม่เกิดบรรยากาศของการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งจริง ๆ แล้วการปรุงอาหารมีแง่มุมของการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ได้มากมาย โดยเฉพาะหากนำวิทยาศาสตร์มาอธิบายแล้ว ทุก โ€œเคล็ดลับโ€ จะมีที่มา และความหมาย ทำให้การเรียนปรุงอาหารกลายเป็นความสนุก นำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย ดูแล้วในการสอนอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์จำเป็นต้องได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและครูคอยให้คำแนะนำ หากสอนในลักษณะบูรณาการคหกรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์ การทำอาหารเป็นการสอนที่อยู่ในห้องคหกรรมการทำอาหารบางทีก็ต้องนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพราะจะทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆที่มารวมกันแล้วทำเป็นอาหารชนีดหนึ่งถ้าเราเอาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการทำอาหารเราก็จะได้รู้ปริมานของส่วนผสมว่าเราควรจะผสมเครื่องปรุงชนิดนี้เท่าไหร่ถึงจะทำให้อาหารชนิดปรุงได้อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างการเพราะฉนั้นหากเราสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับคหกรรมได้ก็จะมีประโยชน์มาก :tv17: :tv18: :tv17:
โดย ถาวร นุ่นละออง (2012-04-01 11:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนแบบบูรณาการที่ชัดเจนมาก โดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้กับการสอนการทำอาหาร ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าในชีวิตประจำวันนั้นวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งว่าผู้ใดที่สามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีจะสามารถเข้าใจสิ่งรอบตัวได้ง่าย รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญกุลเป็นตัวอย่างผู้สอนในการนำเสนอการสอนแบบบูรณาการได้ดี ผู้ที่เข้าชมสามารถนำไปใช้ได้ จะสามารถเปลี่ยนแนวความคิดในชีวิตประจำวันได้ จากตัวอย่างการทำอาหารแต่อาจารย์สามารถนำเสนอสิ่งต่าง ๆ มากกว่าการทำอาหาร
โดย ศิริพร เอียดขลิก (2012-04-11 16:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
วิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกด้านของการเรียนรู้ ชอบที่อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เห็นข้อเท็จจริง ทำให้นักเรียนรู้จักการคิดวเคราะห์ เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิประจำวันได้ เป็นตัวอย่างการสอนแบบบูรณาการที่ชัดเจนมาก โดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้กับการสอนการทำอาหาร ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าในชีวิตประจำวันนั้นวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งว่าผู้ใดที่สามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีจะสามารถเข้าใจสิ่งรอบตัวได้ง่าย
โดย ธนกานต์ พุ่มเงิน (2012-04-16 23:56:41) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนวิชาคหกรรม ให้สอดคล้องกับศาสตร์สาขาอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะวิชาคหกรรมเป็นวิชาที่นำเอาเนื้อหาของวิชาอื่นมาใช้สอนร่วมด้วยและในการสอนคหกรรม การประกอบอาหารโดยใช้เนื้อสัตว์อาจารย์ได้แนะนำและให้ข้อเสนอแนะว่าการใช้ความร้อนมากกว่า ร้อยองศานั้นจะทำให้เนื้อสัตว์เหนียวฉะนั้นควรลดอุณหภูมิิไว้ประมาณ เก้าสิบองศา สิ่งนี้ก็ทำให้ผู้เรียนได้ใช้เทคนิคเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาใช้และในการทำผัดไทยที่ใช้พืชผักหลายชนิดและรสชาติที่หลากหลายนั้นยังสามารถโยงไปถึงการเรียนเรื่องของการสัมผัสของลิ้นอีกด้วย :tv15:
โดย วิรุณ เรือนวงศ์ (2012-04-17 19:24:01) [แสดงความคิดเห็น]
วิทยาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์หลาย ๆ อย่าง เป็นการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับหลาย ๆ สาขาวิชา ประทับใจมาก เพิ่งจะรู้ว่า คำว่าเคล็ดลับในการทำอาหารให้อร่อยนั้นมาจากการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารซึ่งความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สามารถที่จะทำให้อาหารนั้นมีรสชาติกลมกล่อม เหนียวนุ่ม เคล็ดลับเหล่านี้มาจากศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นั้นเอง สรุปว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านใด ๆก็ตามหากเรานำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นก็นเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
โดย คำแปลง บุ่งอุทุม (2012-04-19 10:23:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคหกรรมเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงหลักการทางวิทย์กับการสอนคหกรรม ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้ผู้เรียสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล การคิด อย่างมีระบบสามารถขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆโดยช่วยเหลือผู้เรียน ในการเชื่อมโยงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดค้นด้วยตัวเอง ค้นคว้าหาเเหตผล แก้ปัญหาได้
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-04-24 12:06:18) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆครับการสอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
ที่ผ่านมาการสอนวิชา โโ‚ฌœคหกรรมโโ‚ฌ มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ โดยเฉพาะสูตรการทำอาหารต่าง ๆ ในห้องเรียนจะไม่เกิดบรรยากาศของการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งจริง ๆ แล้วการปรุงอาหารมีแง่มุมของการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ได้มากมาย โดยเฉพาะหากนำวิทยาศาสตร์มาอธิบายแล้ว ทุก โโ‚ฌœเคล็ดลับโโ‚ฌ จะมีที่มา และความหมาย ทำให้การเรียนปรุงอาหารกลายเป็นความสนุก นำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย โดย รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:tv15:
โดย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ (2012-04-29 22:51:58) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้ประกอบอาหารจำเป้นต้องรู้รอบด้าน เช่น การเลือกวัตถุดิบ การเตรียมก่อนปรุง และใช้วิธีปรุงอาหารที่เหมาะสมกับชนิดของอาหารนั้น ๆ จากการได้ชม วิธีการสอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ทำให้มีความร้เพิ่มขี้นและอยากให้ครูคหกรรมได้เรียนรู้และศึกษาวิธีการสอนที่ใช้การบูรณาการ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักการทางศิลปะในการจัดตกแต่งอาหารที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติอหารที่มีครบทุกรสในอาหาร หนึ่งจาน และมีคุณค่าทางโภชนาการ การปฏิบัติการประกอบอาหารพร้อมกับการบรรยายที่เชื่อมโยงสู่ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จำได้ ไม่มีวันลืม และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และมีประโยชน์ต่อตนเอง
โดย ขวัญเรือน แก้วสวัสดิ์ (2012-05-31 23:57:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนทำอาหารโดยใช้วิทยาศ่าสตร์เป็นแนวทางในที่จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความสนใจ ในการเรียนมากขึ้น ซึ้งต่างจากการสอนเมือ่ในอดีตที่สอนให้แบบเป็นการท่องจำ ซึ่งการสอนทำอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นการนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย ดังนั้นหากอาจารย์ทุกท่านสามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนจะมีประโยชน์ยืงขึ้น
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-16 09:16:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนทำอาหารที่สุดยอดมากเลยค่ะทำให้รู้ในเรื่องของวิทยาศสตร์ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยการนำมาบุรณาการทำให้เกิดทักษะที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเองด้วย และสามารถประยุกต์ให้เกิดความชำนาญ ไม่ต้องจำอะไรมาก เพราะความรู้ที่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจจึงทำให้จำโดยที่ไม่ต้องท่อง :tv15:
โดย เพ็ญศิริ ระหา (2012-06-30 09:23:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv