thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 373
Rate :
 5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-09-08  
    ผลิบานผ่านมือครู : บูรณาการละครสอนชีวิต ครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์ ห้องเรียนต้นรัก  
    การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสรีระ อารมณ์ในช่วงวัยรุ่น ส่งผลเป็นทวีคูณสำหรับเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร ครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์ ห้องเรียนต้นรัก ช่วยนำพลังภายในอันพลุ่งพล่านของวัยรุ่นในห้องเรียนต้นรัก ออกไปสู่การทำงานสร้างสรรค์ ผ่านชั้นเรียนประวัติศาสตร์ การผจญภัยของมาร์โคโปโล(ม.1) ผู้เรียนได้ฟังวรรณกรรมชั้นเยี่ยม และการได้ใช้ทุกผัสสะเรียนรู้อย่างบูรณาการทั้งในวิชาโภชนาการ หัตถศิลป์ ฯลฯ เพื่อซึมซับ และถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดออกมาเป็นละครในช่วงปลายปีการศึกษา ครูอัญชนาเลือกเรื่องราวที่นำมาเติมเต็มช่วงวัยของผู้เรียน ที่ต้องการแบบอย่าง การผจญภัย ออกไปเผชิญโลกกว้าง เรียนรู้ที่จะปรับตัวยืดหยุ่นไปกับสิ่งที่ต้องเผชิญ หากแต่ภายในตัวละครมีความขัดแย้ง การตัดสินใจเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค เหล่านี้ ล้วนเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้ซึมซับ สวมบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ละครทุกขั้นตอน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม

ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม

เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

 
 
ดิฉันได้เข้าร่วมดูรายการโทรทัศน์ครูมานานพอสมควรแล้วค่ะ และจากการที่ได้ดูคลิปได้ให้ความรู้แก่ตัวดิฉันมากนะค่ะ และดิฉันได้นำไปใช้ในการเรียน และการสอนเด็กนักเรียนที่ดิฉันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีและเกิดพัฒนาการเรียนรู้ไปในทางที่ดีค่ะ และในวันนี้ได้เข้าร่วมงานของรายการโทรทัศน์ครูดีใจมากค่ะ และได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อต่าง ๆ และคิดวจากการได้อบรมครั้งนี้ดิฉันจะได้นำไปประยุกต์ใช้กั่บกิจกรรมการเรียนการสอนของดิฉันเพื่อให้ประโยชน์ต่อการศึกษาของไทยให้มากที่สุดค่ะ และหวังว่ารายการโทรทัศน์ครูจะยังคงอยู่ต่อไปนะค่ะ
โดย สาวิตรี ฤทธา (2011-10-13 21:47:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีสำหรับครูมากๆผมได้ดูผ่านจานดาวเทียมในเรื่องเทคนิคการสอนต่างๆและจำเทคนิคต่างๆไปใช้สอนในชิชาดนตรีและบูรณาการวิชาอื่นๆ อีกอยากให้ครูทุกคนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆและผมอยากเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆของโทรทัศน์ครู เพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพในการสอน และเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในลำดับชั้นที่ผมได้ทำการสอน
โดย อรรฐพร สมบูรณ์ทวี (2011-10-17 10:01:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์และทีมงานมูลนิธิต้นรักเพื่อบุคคลพิเศษที่ร่วมมือกันอย่างขันแข็งขอชื่นชมด้วยหัวใจ เพราะงานพัฒนาและบำบัดด้วยการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการพิเศษนั้นเป็นงานยากและต้องได้รับการเอาใจใส่พิเศษเช่นเดียวกัน การทำงานของมูลนิธิทำให้เห็นการร่วมมือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และครูในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ ทำให้คนที่เป็นครูที่สอนนักเรียนปกติมุ่งมั่นมากขึ้น ผมได้กำลังใจจากเรื่องนี้มากขึ้นทีเดียวครับ ขอบคุณที่ีมีสิ่งดี ๆ ให้เรียนรู้ครับ
โดย ทีปพัฒน์ พรหมวงศ์ (2012-03-30 09:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์และทีมงานมูลนิธิต้นรักเพื่อบุคคลพิเศษที่ร่วมมือกันอย่างขันแข็งขอชื่นชมด้วยหัวใจ เพราะงานพัฒนาและบำบัดด้วยการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการพิเศษนั้นเป็นงานยากและต้องได้รับการเอาใจใส่พิเศษเช่นเดียวกัน การทำงานของมูลนิธิทำให้เห็นการร่วมมือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และครูในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ ทำให้คนที่เป็นครูที่สอนนักเรียนปกติมุ่งมั่นมากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาโดยผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและสร้างความร่วมมือกับภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิดประโยชน์สุงูสุดแก่ผู้เรียนต่อไป
โดย อุดมพร กันทะใจ (2012-04-09 07:59:42) [แสดงความคิดเห็น]
ผลิบานผ่านมือครู : บูรณาการละครสอนชีวิต ครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์ ห้องเรียนต้นรัก
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสรีระ อารมณ์ในช่วงวัยรุ่น ส่งผลเป็นทวีคูณสำหรับเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร ครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์ ห้องเรียนต้นรัก ช่วยนำพลังภายในอันพลุ่งพล่านของวัยรุ่นในห้องเรียนต้นรัก ออกไปสู่การทำงานสร้างสรรค์ ผ่านชั้นเรียนประวัติศาสตร์ การผจญภัยของมาร์โคโปโล ขอชื่นชมคุณครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์และทีมงานมูลนิธิต้นรักเพื่อบุคคลพิเศษที่ร่วมมือกันอย่างขันแข็งขอชื่นชมด้วยหัวใจ เพราะการทำดังกล่าวต้องทำด้วยใจ ขอชื่นชมจริง ๆค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-28 16:21:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์และคณะที่ให้สิ่งดีดีแก่น้องๆเด็กพิเศษ ทำให้ดิฉันมีพลังในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และจะพยายามทำตามแบบอย่างที่ดีที่ได้รับในครั้งนี้ ขอบคุณมากคะ :tv18: :tv17: :tv17:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-12-22 21:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv