thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3401
Rate :
 4
ความยาว : 14.24 นาที | Online : 2011-09-08  
    สนุกกับเกม Present Continuous Tense Uncut Classroom ตอน 1 ครูอารี เอียงอุบล รร.วัดดอนไก่เตี้ย  
    การเรียนเรื่อง Tense เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับนักเรียน ครูอารี เอียงอุบล รร.วัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี จึงนำเกมมาผสมผสานในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเกม How old is the number man? เกม matching เกม What’s Sam doing? และเกม Bingo ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ :tv02: เด็กๆคงไม่เบื่อกับการเรียนtense แน่ๆๆๆ อยากให้มีครูภาษาอังกฤษ แบบนี้เยอะๆๆจังเลย ค่ะ เกมนี้ เป็นเกมใกล้ตัวด้วยนะคะ สอนได้ทั้งเรื่องตัวเลข อายุ บูรณาการไปได้หลายวิชา สุดยอดเลย ค่ะ ได้สอนคำกริยา touch คำว่า point อีกด้วย เป็นการนำเข้าสู่เรื่อง present continuous ได้สนุกสนานมากค่ะ
โดย สุรีพรรณ วงศ์งาม (2011-09-10 20:58:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆๆ ครับ ทำให้นนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่คิดว่าน่าเบื่อ และทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยที่นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพราะเรื่อง Tense เป็นเรื่องใหญ่ๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่จะทำห้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและไม่เบื่อในการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องคิดหา หรือจัดสร้างเกม ที่มีความน่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน และทำให้นักเรียนอยากเรียน
โดย เสมียน เรืองตังญาน (2011-10-12 09:27:07) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เช่น เกมส์ บทเพลง เป็นต้น เพราะนนักเรียนไม่ชอบการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ เพาราะส่วนมากนักเรียนจะคิดว่า เป็นวิชาที่น่าเบื่อ แต่เกมส์ต่างๆๆ จะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และตอนนี้ประเทศไททยก็กำลังก้าวสู่ยุคอาเซียน และช่วยให้นักเรียนสามารถทันต่อเหตุการณ์
โดย สุไฮลา หมานเหล็บ (2011-10-12 11:19:07) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูถือได้ว่าเป็นรายการโทรทัศน์ที่ดีมากรายกรหนึ่งได้ส่งเสริมศัพยภาพความเป็นครูและยกระดับคุณภาพของครูพร้อมทั้งพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครูได้อย่างดีที่สุดซึ่งในแต่ละตอนนั้นได้เน้นการจัดการเรียนรู้โดยให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งแต่ละตอนเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างในเรื่อง Present continuous tense นั้น ข้าพเจ้าได้นำตอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการในห้องเรียนทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
โดย วิภา สิงหภักดี (2011-10-12 13:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆๆ ครับ ทำให้นนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่คิดว่าน่าเบื่อ และทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยที่นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพราะเรื่อง Tense เป็นเรื่องใหญ่ๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่จะทำห้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและไม่เบื่อในการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องคิดหา หรือจัดสร้างเกม ที่มีความน่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน และทำให้นักเรียนอยากเรียน
โดย บุณฑริกา ชะเทียนรัมย์ (2011-10-12 14:33:56) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจมากและน่าเอาเป็นแบบอย่างอีกทั้งยังมีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีมากโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าโรงเรียนนี้ได้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพราะว่ามีการฉายสไลให้เด็กดู ซึ่งเด็กจะชอบเป็นอย่างมาก และดูจากบรรยากาศในห้องเรียนแล้วเด็กให้ความสนใจในการเรียน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจารย์ได้สอนในระดับที่ง่ายซึ่งเด็กจะรู้สึกว้าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ง่ายและพวกเค้าสามารถที่จะเรียนได้
โดย วันดี จันทร์บาง (2011-10-12 16:15:11) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องชมครูค่ะ จัดการเรียนการสอนเยี่ยมมาก ๆ ห้องเรียนมีอุปกรณ์ มี วิชวลไลเซอร์ ด้วย นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนหนูอีกค่ะ
การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ นักเรียนคงเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและพร้อมกับอาเซี่ยน ปี๒๕๕๘ พอดี
ซึ่งเกมที่ครูใช้สอนนักเรียนดีมาก และใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพราะภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่งั้นก็ลืมเพราะสิ่งแวดล้มบ้านเราใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ รายการอย่างนี้แหละที่เป้นแบบอย่างให้ครูทุกคนได้นำไปพัฒนาการสอนองตนเอง
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2011-10-12 22:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ครูน่านำไปใช้เป็นแบบอย่างประยุกต์เข้ากับการสอนภาอังกฤษ โดยใช้สื่อการสอนหรือนวัตกรรมที่เข้ากับเนื้อหาสาระ ในเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Present continuous tense ทหใดกไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เป็นการนำเกมส์มาใช้ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง ฝึกฝนสมอง ที่สำคัญครูอาร๊มองเห็นความสำคัญของเด็กทุกคนในห้องเรียน เด็กไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียนแม้แต่น้อย ดังนั้นการสอนด้วยวิธีนี้มีประโยชน์มากต่อครูและควรนำไปใช้ต่อไป
โดย พิชชาภรณ์ จันวิทย์ (2011-10-13 12:45:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถนำไปใช้ในการสอนเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนทักษะกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยการใช้สื่อการสอน ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเช่นการใช้เทคนิคนำเกมส์เข้ามาเกียวข้องในการเรียน หรือการใช้เพลงเข้ามาเสริมในเรื่องของการออกเสียง อย่างเรื่อง present conฯ นักเรียนและครูได้เรียนรู้ในกระบวนการสอน ได้อย่างไม่น่าเบื่อ และที่สำคัญภาษาออังกฤษเป็นการเรียนที่ต้องการฝึกฝนทุกบ่อยๆ ดังนั้นการสอนในรูปแบบและเทคนิคที่เป็นตัวอย่างในรายการโทรทัศน์ครูจึง มีประโยชน์มากสำหรับ ระบบการเรียนรู้และแลกแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างดี
โดย อังคณา แซ่เตียว (2011-10-14 09:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนนี้ทำให้เราไม่เบื่อในการเรียนเเกรมม่า มีกิจกรรมให้ทำตลอด
โดย เบสท์ (2011-11-05 17:33:04) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนนี้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียนเเกรมม่า ให้เกิดการจดในวิธีง่ายๆ มีกิจกรรมในชั้นเรียนที่น่าสนใจ
โดย สุรีรัตน์ พิมพ์สิงห์ (2011-11-05 17:34:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนฝึก คิด วิเคราะห์สิ่งที่ได้เห็น ครูมีบทบาทเป็นอย่างมากในการกระตุ้นนักเรียนให้คิด การใช้สื่อการสอนรูปภาพที่อาจารย์นำมานั้น เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีอย่างมาก สมองถูกกระตุ้น ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนสิ่งที่ครูกำลังจะสอน ดิฉันจะนำไปปรับใช้กับนักเรียนค่ะ
โดย วราพร นำภา (2011-11-06 17:49:26) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนของครูอารีน่าสนใจมากทำให้เดฌ็กนักเรียนไม่เบื่อซึ่งในการสอน Tense นั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก ส่วนการนำเอาเกม How old is the number man? มานำเข้าสู่บทเรียนนั้นดีมากคะเพราะช่วยกระต้นการคิดของนักเรียนและยังได้บูรณาการกับคณิตศาสตร์อีกด้วย
โดย วิภา สิงหภักดี (2011-11-11 11:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันน.ส. เหมือนฝัน ขุนราช นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากที่ดิฉันได้ดูคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนี้ มันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ทำให้เด็กๆไม่เบื่อกับการเรียน tense ซึ่งการเรียนTense เป็นการเรียนที่ยากและค่อนข้างที่น่าเบื่อแต่พอดิฉันได้เข้ามาดูคลิปวีดีโอนี้มันทำให้ฉันอยากจะนำวิธีการสอนแบบนี้มาประยุกต์ใช้ตอไปจริงๆเพราะเป็นการเรียนการสอนที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยเน้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และยังมีเกมส์ต่างๆๆ ที่จะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีสื่อการสอนที่มีความน่าสนใจมาก มีการนำเข้าสื่อบทเรียนโดยเกมส์ที่สนุกสนาน เพราะจะได้ช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียนได้ดีอีกด้วย ดิฉันจึงคิดว่าจากที่ได้ดูสื่อวีดีโอนี้มันสามารถให้ฉันนำไปประยุต์ใช้ในอนาคตได้
โดย โซเนีย สะแม (2011-11-29 10:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันน.ส. เหมือนฝัน ขุนราช นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากที่ดิฉันได้ดูคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนี้ มันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ทำให้เด็กๆไม่เบื่อกับการเรียน tense ซึ่งการเรียนTense เป็นการเรียนที่ยากและค่อนข้างที่น่าเบื่อแต่พอดิฉันได้เข้ามาดูคลิปวีดีโอนี้มันทำให้ฉันอยากจะนำวิธีการสอนแบบนี้มาประยุกต์ใช้ตอไปจริงๆเพราะเป็นการเรียนการสอนที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยเน้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และยังมีเกมส์ต่างๆๆ ที่จะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีสื่อการสอนที่มีความน่าสนใจมาก มีการนำเข้าสื่อบทเรียนโดยเกมส์ที่สนุกสนาน เพราะจะได้ช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียนได้ดีอีกด้วย ดิฉันจึงคิดว่าจากที่ได้ดูสื่อวีดีโอนี้มันสามารถให้ฉันนำไปประยุต์ใช้ในอนาคตได้ :tv15: :tv15:
โดย เหมือนฝัน ขุนราช (2011-11-29 10:33:11) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ tense ต่าง ๆ นักเรียนมักจะเบื่อ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนึงที่ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น present continuous เป็นtense เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ ถ้านักเรียนได้ออกเสียง และกริยาท่าทางทำให้นักเรียนน่าจะจดจำได้ง่ายขึ้น การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน นักเรียนเข้าใจง่ายเป็นการเปิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ การได้ชมคลิปนี้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน
โดย รัตนาภา วงค์เณร (2012-04-04 16:24:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนักศึกษาราชภัฎสุราษฯ จากที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครูซึ่ง แต่ละตอนมีกิจกรรมในการสอนที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก เป็นการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อย่างตอนสนุกกับเกมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติเอง คิดเอง ซึ่งเด็กๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นการฝึกภาษาของตนเองได้ วีดีโอคลิปนี้สามารถพัฒนาครูและผู้เรียนเป็นอย่างดี :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ซามีฮะห์ หะยีอับดุลเราะมัน (2012-04-08 15:32:59) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนของครูอารีไม่น่าเบื่อเลย ครูมีกิจกรรมที่สอนนักเรียนที่หลากหลายและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนและคำศัพท์ที่นำมาสอนนักเรียนก็ไม่ได้ยาก มีเกมและเพลงเข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานได้แสดงควมสามารถของตัวเองโดยไม่เคอะเขินด้วย :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-07-11 12:02:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เด็กนักเรียนไม่เบื่อ :tv15:
โดย กมลพร วิมลอักษร (2012-09-09 14:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากครับ จัดกิจกรรมได้เยี่ยมมากคับ ขออนุญาตินำไปทดลองใช้บ้างนะครับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อภิวัฒน์ จวงเจิม (2013-09-24 11:55:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv