thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1265
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.39 นาที | Online : 2011-09-08  
    สนุกกับเกม Present Continuous Tense Uncut Classroom ตอน 2 ครูอารี เอียงอุบล รร.วัดดอนไก่เตี้ย  
    (ตอนต่อ) การเรียนเรื่อง Tense เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับนักเรียน ครูอารี เอียงอุบล รร.วัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี จึงนำเกมมาผสมผสานในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเกม How old is the number man? เกม matching เกม What’s Sam doing? และเกม Bingo ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
ปกติการสอนเรื่อง tense นั้น เป็นเรื่องที่นักเรียนจะไม่ชอบเพราะนักเรียนต้องจำ โครงสร้างหรือรูปประโยคของ tense นั้น และนักเรียนจะจำในเวลาสั้นๆ เมื่อเรียนจบเรื่อง tense นั้นๆ แล้วและนักเรียนเรียนtense เรื่องใหม่นักเรียนจะลืมเรื่องเก่าที่เรียนไปแต่ครูอารี เอียงอุบลได้นำเทคนิคการสอน tense ที่เป้นเรื่องน่าเบื่อให้เป็นเรื่องสนุก เมื่อนักเรียนได้เรียนรูอย่างสนุกสนาน นักเรียนก็เกิดความประทับใจและจะมีความจำที่ถาวร โดยเฉพาะการใช่เกมมาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่นักเรียนชอบมากและมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและถาวร
โดย สุพรรณา แก้วเพิ่มพูน (2011-09-27 10:30:50) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้เรียนได้เรียนเรื่อง tense ได้อย่างหลากหลาย ใช้เกมส์ในการดึงดูดให้สนใจเรียน
โดย ว่าที่ร.ต.อิศเรศ พรมพุ้ย (2011-10-01 19:15:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขึ้นชื่อว่าภาษาอังกฤษมักจะเป็นอะไรที่ยากในความรู้สึกของนักเรียนส่วนมากอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าภาษาอังกฤาไม่ใช่เรื่องยากนั้นจะสามารถทำให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เกม คือว่ามีความเเหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก เกมเป็นสิ่งที่คู่กับเด็กๆ นักเรียนที่ได้เรียนผ่านกิจกรรมการเล่นเกม จะรู้สึกว่าได้เล่นมากกว่าการเรียน นอกจากได้เล่นแล้วยังได้ความรู้ทางภาษาอังกฤษผ่านเกมอีกด้วย เกมจึงมีความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
โดย บุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2011-10-12 12:26:24) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ส่วนมากแล้วจะน่าเบื่อหน่ายสำหรับเด็ก แต่เมื่อได้ดูการสอนของอาจารย์อารีย์แล้ว ทำให้เกิดความคิด และจุดประกายการสอนให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะอย่างที่เรารู้อยู่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ค่อนข้างยาก ถ้าครูจัดการะบวนการสอนที่ไม่ดีแล้ว ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็จะไม่เป็นที่น่าพอใจ และตัวนักเรียนเองก็จะไม่ได้อะไรกับการเรียนรู้ภาษากับครูที่จะทำการสอน ดังการสอนนี้ ทำให้ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้ มาเป็นแนวในการสอนของโรงเรียนตนเองได้ค่ะ
โดย วาสนา ราชนิยม (2011-10-12 15:52:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาต่างประเทศอาจเป้นการเรียนรู้ที่ยากสำหรับนักเรียนแต่หากมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาร่วมด้วยจะทำให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจในบทเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนนั้นต้องให้สอกคล้องกับเนื้อหาเรื่องต่างๆมีสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถสัมผัสได้เพราะการใช้สื่อที่นักเรียนสัมผัสได้นั้นจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้เป้นอย่างดีและในการจัดกิจกรรมต้องให้นักเรียนได้มีส่วนร่งวมในการแสดงความคิดเห้นด้วย
โดย ภคมน ช่วยโสภา (2011-10-13 10:47:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ยากมาก จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเพื่อที่จะเป็นแนวที่สามารถทำให้เด็กเข้าใจ เช่น การใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ อย่างในวิดีโอเรื่องนี้ มี่การใช้เกมส์เป็นตัวช่วยในการเรียนพื่อให้เด็กได้รับความรู้อย่างเข้าใจ โดยใช้แผ่นคำภาษาอังกฤษ เป็นตัวช่วยเพิ่มความจำในบทเรียน แล้วในเฉพาะเรื่องนี้ เรื่อง tense การที่จะทำให้เด็กได้เข้าใจนั้นยากมากๆเลยค่ะ
โดย คัทลียา คล้ำมณี (2011-10-13 10:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
การที่มีสือการสอนที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมาก และมีรูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เห็นและเข้าใจกระบวนการทางภาษาและหลักไวยากรณ์ได้เข้าใจและชัดเจน และเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าการที่เรียนเพียงแค่มีหนังสืออย่างเดียว และทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนภาษามากขึ้นอีกด้วย ซึ่งไม่รู้สึกถึงความเบื่อหน่ายต่อการเรียนภาษาต่างประเทศและทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
โดย ณัฐวัฒน์ เนื่องจำนงค์ (2011-10-13 17:01:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดดูวิธีการสอนของคุณครู ได้รับความรู้ในการนำไปใช้สอนในวิชาภาษาอังกฤษ กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ปีที่1-6 ดดยสามรถนำวิธีการสอนไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้หลายหลายวิธีการ เช่น การสอนคำศัพท์ การสอนการท่องจำ การสอนกระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ ซึง่สามารถ จัดองค์ประกอบ ขั้นนตอนและกระบวนการ สามารถจัดลำดับ ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสนุกสานดีมาก
โดย สุมาลี ผ่องสุขใจ (2011-10-14 13:17:30) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดี มีการเน้นหลักไวยากรณ์ในภาษาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจรูปประโยค ครูนำเกมจับคู่มาใช้เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบื่อ อยากให้ครูไทยทุกคนได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ที่สร้างความสนใจ สร้างความเเรงจูใจให้นักเรียน จริงๆ เเล้วการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนไทย เนื่องมาจากปัญหาอยู่ที่ตัวครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สร้างนวัตกรรรมการสอนที่เป็นรูปเเบบที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน
โดย ปริญญาณี ซากีรี (2011-10-14 16:46:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการสอนนี้เเล้วทำให้เรื่องเเกรมม่าไม่น่าเบื่อ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ พิมพ์สิงห์ (2011-11-05 17:52:11) [แสดงความคิดเห็น]
ปกติเรื่อง tense นั้นน่าเบื่อ แล้วรู้สึกว่าเรียนแล้วเหนือย แต่เมื่อนำมาผสมให้เป็นเกมส์จึงเป็นแนวการสอนที่น่าดึงดูดใจสำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งดิฉันคิดว่าต่อไปจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเ)้นสื่อที่ดิฉันจะนำไปใช้ในการสอนนักเรียน :tv02:
โดย วิลาสินี เหมะรักษ์ (2011-11-05 19:17:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับชมการเรียนการสอนในเนื้อหาของการเรียน Present Continuous Tense โดยครูวารี เอียงอุบล ทำให้พบว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากเลยโดยเฉพาะเรื่อง Tense ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแต่ครูวารี เอียงอุบล ก็มีเทคนิคที่หลากหลายที่นำมาใช้ในการสอน โดยการให้ผู้เรียนทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และไม่น่าเบื่อในการเรียน เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูมากเลยนะคะ ที่นำเสนอเทคนิคการสอนดีๆแบบนี้ :tv09:
โดย ชลธิชา บัวสุวรรณ (2011-11-28 22:07:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนเรื่องTense ที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะเด็กส่วนใหญ่มักลือโครงสร้างทางภาษา โดยเฉพาะการเติม ing ซึ่งเด็กหลายคนมักเติมผิดกฏเสมอ อีกทั้งการสอนของครูอารี ทำให้ได้แนวคิดและเทคนิคไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับชั้นป.4 ของโรงเรียนผู้เขียนเอง ชื่นชอบที่เด็กๆสนใจและสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ จะขอนำเทคนิคของอ.อารีไปประยุกต์ใช้ รวมไปถึงเกม ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้ฝึกการคิดคำศัพท์และการเติม ing ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการแต่งประโยคของ Present Continuous ได้ถูกต้อง และที่สำคัญทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น
โดย วสวัส วรวงศ์ (2012-04-03 14:32:46) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาอังกฤษเป้นวิชาที่เข้าใจยากแต่ถ้าครูมีวิะีการสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายและมีกิจกรรมหลากหลายก็จะทำให้เด็กสามารถเรียนรรู้ได้เร็วและเข้าใจในสิ่งที่เีัยนรู้ดีขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อสำหรับนักเรียน ทดสอบความรู้ความเข้าของเด้กด้วยการเติมเต็มให้นักเรียนด้วยคำแนะนำสำหรับเด็กๆ ต้องมีใบงานสำหรับทดสอบความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนเพื่อให้นักเรียนได้รุ้ว่าตัวเองเข้าใจในระดับของบทเรียนอยู่ในระดับใดเพื่อครูผุ้สอนจะได้นำไปปรับและเพิ่มกิจกรรมที่มีเนื้อหาควรเพิ่มสิ่งใดอีกให้เด็กๆ
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-04-04 18:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
ครูให้นักเรียนดูบัตรคำและจัดกลุ่มคำกริยาที่เติม ing เช่น คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e จะตัด e ออกแล้วเติม ing dance- dancing ride - riding คำกริยา run เติมตัวสะกดอีกคำก่อนเติม ing run - running แล้วครูให้เอกสารการทำ Present Continuous คือ Subject + Verb to be + V.ing + time ครูอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ แล้วครูให้เล่นเกม Matching ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับบัตรคำ แล้วออกมาพูดประโยคหน้าห้อง เช่น He is running now. He is eating sandwich at the moment. แล้วครูแจกเอกสารให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนประโยคคนละ ๒ ประโยค ครูนำผลงานของนักเรียนมาฉายขึ้นจอภาพเพื่อตรวจ
โดย Khanittha Phutthong (2012-05-08 23:23:38) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv