thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5660
Rate :
 3.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

 
 
ตอนนี้หลายๆ โรงเรียนมีกระดานเหล่านี้แล้วนะครับ แต่เหมือนว่าจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งถ้าทำได้อย่างเขา คงสร้างจินตนาการที่ดีได้แน่
โดย ครูนัทดอนทอง (2010-08-20 10:07:19) [แสดงความคิดเห็น]
Can learn some wonderful ideas and the English language that very young kids have used. Cool.
โดย Kasem Phumphong (2010-09-10 19:09:07) [แสดงความคิดเห็น]
ลดเสียงบรรยายภาษาอังกฤษลง บรรยายไทยทับลงไปให้ชัดกว่า จะดีมาก
โดย satan (2010-10-10 08:24:37) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ บางคนก็ฟังไม่ค่อยออก
โดย samitanan sangaun (2012-07-02 20:16:35)
ตอนนี้โรงเรียนบางโรงเรียนได้รับกระดานที่เรียกว่า active board แล้วตามโครงการ SP2 แต่บุคลากรใช้ไม่เป็นแม้ว่าจะถูกส่งไปอบรมแล้วก้อตาม
โดย จนท.คอม (2010-10-18 09:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้สื่อประกอบการสอน แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ แต่ทำไมเด็กไทยไม่ทำเช่นนั้นนะ รอลอกกันอย่างเดียว
โดย ศราวุธ สอนสุภาพ Kmitl คอม 2 (2010-11-07 15:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้เด็กไทยเป็นอย่างนี้บ้าง
โดย อนุพร คำยา KMITL ครุฯ คอมฯ ห้อง 1 (2010-11-12 23:42:56) [แสดงความคิดเห็น]
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพขึ้นเยอะ สำคัญว่าผู้สอนจะต้องสามารถบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงด้วยนะครับ ... ^o^
โดย ศรัณย์ ศรีมังกรแก้ว 52630354 (2010-11-18 17:45:20) [แสดงความคิดเห็น]
ใช่แล้วค่ะคุณศรันย์ ศรีมังกรแก้วพูดถูก วันก่อนมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ได้รับจัดสรรกระดานนี้แต่รู้ไหม คุณครูใช้แทนจอ projector เห็นแล้วเสียดายจริงๆ
โดย เบญจมาศ (2010-11-24 15:28:28) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานพวกนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากมีการใช้งานแบบบูรณาการ คือ ควรมีสื่อมัลติมีเดียประเภท interactive เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและใช้เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
โดย ทศวัฒน์ (2010-12-07 22:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนของเด็กนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กมีสมาธิอยู่ในสิ่งที่กำลังสอนได้ดี
โดย นายนคร ปราบมนตรี (2011-02-03 02:59:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แปลกใหม่ น่าสนใจมาก เด็กนักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
โดย พิมพ์วลัญช์ มั่นเหมาะ (2011-04-21 10:01:02) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากๆ ค่ะ สามารถนำไปต่อยอดได้ ขอบคุณมากๆ ค่ะ
โดย ครูพีพี (2011-05-28 20:08:05) [แสดงความคิดเห็น]
projector ธรรมดาเด็กก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ ถ้าเด็กชายแดนได้มีโอกาสแบบเด็กในเมืองนอก เค้าคงจะสนุกมากเลยนะคะ
โดย เมธาวี (2011-06-02 22:30:55) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันกระดานอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น แต่ครูผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานให้ดีเสียก่อนเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจ และขั้นตอนการเรียนการสอนจะไม่สะดุด
โดย เสกสรรค์ หินแก้ว (2011-06-04 12:22:39) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนี้ กระดานอัจฉริยะน่าจะมีบทบาทที่จะช่วยให้เด้กนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น แต่อาจจะมีข้อเสียที่ว่าครูผู้สอนจะต้องเตรียมในการใช้งานให้คล่องแคล่วขึ้น อีกทั้งครูผู้สอนต้องสามารถประยุกต์กับเนื้อที่จะถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี หากทำได้แล้ว รับรองได้เลยว่าการศึกษาของเด็กจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
โดย อาสมาน ฮาแว (2011-06-13 20:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยค่ะ กระดานอัจฉริยะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการเรียนรู้ หากจะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรจะเตรียมความพร้อมให้บุคลากรให้ดีกว่านี้ก่อน
โดย เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ (2012-02-26 16:04:32)
เรื่องนี้เป็นแนวการสอนที่ดีในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย และน่าสนุกมากด้วยหรืออาจจะใช้คำถามหมวก 6 ใบ ก็ได้ นอกจากวิชาภาษาไทยแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกเป็นประโยชน์สามารถประยุกต์ได้หลากหลาย ขอบคุณโทรทัศน์ครูคะ
โดย ธัญฐิติ เกตุอ๊อต (2011-06-30 20:41:27) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้เป็นแนวการสอนที่ดีในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย และน่าสนุกมากด้วยหรืออาจจะใช้คำถามหมวก 6 ใบ ก็ได้ นอกจากวิชาภาษาไทยแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกเป็นประโยชน์สามารถประยุกต์ได้หลากหลาย ขอบคุณโทรทัศน์ครู
โดย กองสิน ชื่นชม (2011-07-09 22:07:24) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน
โดย เกศทิพย์ จ้อยศิริ (2011-07-14 09:03:06) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าได้มีโอกาสนำเจ้ากระดานอัจฉริยะที่ทันสมัยแบบนี้มาใช้ตามสถานที่ศึกษาที่ห่างไกลบ้างก็คงจะดี เพราะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กนักเรียน และเพิ่มเทคนิคการสอนให้แก่ผู้สอนประหยัดเวลามากขึ้น แต่ติดอยู่ที่ว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกระดานไวท์บอร์ดธรรมดาหรือโปรเจคเตอร์ :tv02:
โดย สุภาพร แก้วหลวง (2011-07-14 19:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจมากมากคะ คิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนได้มากขึ้น
โดย จีราวรรณ์ สิทธิภักดี (2011-07-16 17:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่มีคลิปที่มีสาระดี ๆ มาให้ดู เนื่องจากการเรียนการสอนในตอนนี้ ก็มีกระดานแบบนี้ แต่ยังไม่เคยใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ IT เพราะคิดว่าการใช้งานพื้นฐานโดยทั่วไปก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่พอมาดูวิธีการสอนที่ประยุกต์ใช้แบบนี้ แล้วรู้สึกดี เกิดแรงบันดาลใจว่า น่าจะไปประยุกต์ใช้สอนแบบที่ตัวเองคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนของเรา ให้เค้ารู้สึกสนุก และมีส่วนร่วมกับเรามากที่สุด ทำให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดย วรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์ (2011-07-18 22:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กบ้านนอกมีโอกาสเข้าใช้ห้อมคอมพิวเตอร์แค่สัปดาห์ละ 1-2 วันเครื่องไม่พอต้องนั่งเรียนด้วยกันอีกเห็นคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งน่าตื่นเต้นน่าเรียนรู้ แค่เสียดายที่โรงเรียนยังไม่มีสิ่งที่จะมารองรับความอยากรู้อยากเรียนของเด็ก ๆ ได้ หากรัฐบาลใหม่หันมาสนใจด้านการศึกษาอย่างจริงจัง คาดว่าเราน่าจะผลิตประชากรที่มีคุณภาพออกมาได้มากกว่าเดิม เด็กประถมหากมีการเรียนรู้ตามที่สนใจจะเป็นประโยขน์กับตัวเด็กมาก ๆ ครูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ :tv06: :tv06:
โดย ประภาศรี กุศล (2011-07-19 00:21:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอนได้ดีมาก แต่เด็กบ้านนอกคงยากที่จะนำไปใช้ ครูคงได้แต่ประยุกต์การสอนเด็กเอาเอง ในฐานะครูคนหนึ่งจะพยายามสอนเด็กให้ดีที่สุดค่ะ :tv15:
โดย ครูไผ่ (2011-07-19 13:27:27) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนก็มีค่ะ แต่คิดว่าน่าจะเหมาะกับห้องเรียนขนาดเล็กมากกว่า เพราะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสใกล้ชิดมากกว่าห้องเรียนที่มีจำนวนเด็กแออัด เพราะนักเรียนทุกคนคงไม่อยากแค่นั่งมองเฉยๆ ใช่ไหมคะ หากว่าจะให้้ครูจัดการเวลาโดยให้เด็กทุกคนมีโอกาสสัมผัสเท่าเทียมกัน เวลาในการเรียนการสอนที่มีอยู่อย่างจำกัดก็จะไม่เพียงพออีกล่ะค่ะ แต่ก็น่าจัสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้บ้างค่ะ :tv04:
โดย เศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร (2011-07-19 14:04:50) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำแนวการสอน ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีมาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียน สนุกสนาน อยากเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกการอ่านการเขียน เยี่ยมมากคะ :tv15:
โดย นางเบญจวรรณ อารีสุก (2011-07-20 21:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าทุกโรงเรียนมีกระดาน active board ก็คงจะดี เด็กชนบทครูบ้านอกจะได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะเด็กชนบทส่วนมากมีกระดานดำกับชอกล์ค แต่เดี่๋ยวทุกโรงเรียนมี วีดีโอ คงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้บ้างครับ ผมโชคดีที่ได้ดูรายการนี้ :tv12: :tv15:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-07-21 20:12:27) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่ดี อาจไม่ดีถ้าคนใช้ใช้ไม่เป็นก็จะไม่เกิดผลดีกับนักเรียน กระดานอัจริยะถือว่าเป็นสื่อทีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี ถ้าคุณครูผู้สอนรู้จักนำมาใช้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรวางแผนการใช้กระดานอัจริยะกับการจัดกิจกรรมควบคู่ให้ดี จึงจะประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน กระดานอัจริยะเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนสนใจ สามารถนำเหตุการณ์ปัจจุบันมานำเสนอให้กับนักเรียนได้อย่างทันเหตุการณ์ : :tv17: :tv18: :tv17:
โดย ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง (2011-07-24 23:26:10) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ
โดย ธิดารัตน์ ใจสุข (2011-07-27 15:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวอย่างจากครูทั้ง 3 คน เป็นตัวอย่างที่ดีมาก เพราะใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และทำให้เร้าความสนใจของเด็กได้ เด็ก ๆ มีความรู้สึกที่หลากหลายจากการชมวีดีโอ เช่น สงสัย ตื่นเต้น กลัว ฯลฯ และครูก็กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดจินตนาการ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน พูดคุย ถกเถียงกันและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถสรุปเป็นงานของตนเองหรืองานกลุ่มได้ และได้ออกมานำเสนองานของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยความภาคภูมิใจ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน โดยอาจประยุกต์ใช้ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อด้าน ICT อาจไม่ทัดเทียม ทันสมัยเท่าในเรื่องนี้ แต่โดยรวมแล้วได้เทคนิค แนวคิด วิธีการที่ดีจากเรื่องที่ได้ดูค่ะ :tv02:
โดย ธัญญารัตน์ บริสุทธิ์ (2011-07-30 15:45:45) [แสดงความคิดเห็น]
โอเค เลยครับ สำหรับการสอน โดยมองจากมุม คนไทย จะยากไหม หากต้องการสอนให้ได้อย่างเขา อย่างในต่างประเทศ เครื่องไม้ เครื่องมือต่าง ๆ อาจจะยังไม่เท่า หากเป็น เสียงภาษาไทย คงเป็นประโยชน์ต่อ หลาย ๆ โรงเรียน เพราะปัจจุบันนี้ เด็กปฐมวัย มีการเริ่มต้นที่ดี ที่จะให้ มีการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องครับ แม้ปััจจุบัน การพัฒนา ทั้งด้านเทคโนโลยี ของเมืองไทยไม่เท่า แต่การสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ัยังคง มีหลักสูตร ให้เด็กได้เีรียนรู้ เช่น บทบาท สมมุติ และผู้ดูแลเด็ก ถึงแม้จะมีการส่งเสริมให้เรียนต่อ ในระดับ ปริญญาตรี แต่ก็ยังมีอยู่หลาย ๆ คน ที่ยังไม่มีการพัฒนาตนเอง พอมีการนิเทศ ก็มีเรื่องราวของ เส้นสายเกิดขึ้น ยากหน่อยครับ สำหรับการพัฒนาอยา่างนี้ เมืองไทย น่าจะทำได้มากกว่านี้มาก
โดย ปรัชญา เพชรยิ่งวรพงศ์ (2011-08-06 15:07:20) [แสดงความคิดเห็น]
ครู หรือ ผู้ดูแลเด็กในประเทศไทย หลาย ๆ คนมักจะหาสิ่งใหม่ ๆ สื่อต่าง ๆ ที่ขนมาให้เด็กได้เรียนรู้ แต่ การเรียนรู้จากประสบกาณ์จริง ก็มีแต่ในห้องเรียน รอบโรงเรียนบ้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การอบรม ในโครงการต่าง ๆ ก็มีมากมาย แต่ผมว่า คุณภาพของครู หรือผู้ดูแลเด็กนั้น สำคัญมาก ๆ
โดย ปรัชญา เพชรยิ่งวรพงศ์ (2011-08-06 15:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมแล้วเป็นสิ่งดีสำหรับครูและนักเรียนซึ่งผมเคยเป็นครูที่โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพม.20 โดยได้เข้าอบรมการใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์และได้ใช้แล้วทำให้นักเรียนนั้นสามารถตอบโต้กับเราได้พร้อมทั้งให้นักเรียนสามมารถออกมาแสดงความคิดเห็นและรายงานนำเสนอผ่านกระดานแบบนี้ได้นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนควรจะมี แต่ราคาแพงมากครับ แต่ต่อนนี้ผมย้ายลงมาสอนที่โรงเรียนประถม เลยไม่มีโอกาสใช้ถ้ามีโอกาสจะนำมาใช้ให้ได้ เพราะมีประโยชน์จริง ๆ ผมลองมาแล้ว โดยโปรแกรมนี้จะมีเนื้อหาทุกรายวิชาเลยครับ ดีมาก ๆ ครับ
โดย ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ (2011-08-07 18:52:11) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้ารัฐบาลสนับสนุนกระดานอิเล็กทรอกนิกส์แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนละ 1 ตัวจะเป็นการดีมากเพราะครูทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากกระดานอัจฉริยะนี้ได้จริง ๆ ซึงใช้แล้วเราจะไม่ต้องสอนโดนครูเป็นศูนย์กลางเหมือนแต่ก่อนเพราะนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือทำการคิดวิเคราะห์ได้นะตอนนั้นได้เลย ครับ
โดย ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ (2011-08-07 18:56:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเรื่องนี้แล้วงงจริง ๆ ครับ แต่รู้ว่าการตั้งคำถามให้นักเรียนได้คิด
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-08-08 18:47:43) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นนวัตกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนแน่นอน ฉะนั้นรัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำกระดานอัจฉริยะมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้การศึกษาของเราได้พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล และส่งเสริมครูให้เรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ปัจจุบันหลายโรงเรียนได้มีการนำกระดานอัจฉริยะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในบางวิชา แต่ยังคงไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องการยังขาดทักษะในการออกแบบการสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าทางรัฐบาลควรที่จะสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะ มีการติดตั้งกระดานอัจฉริยะ และส่งเสริมให้ครูทุกคนมีโอกาสได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียน แต่ถ้าให้ดีที่สุดก็ควรจะเปลี่ยนทุกให้เรียนให้เป็นกระดานอัจริยะ แต่ทีสำคัญเมือมีแล้วควรดูแลรักษาให้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาอย่างแน่นอน
โดย นายกันต์กวี วะจิดี (2011-08-14 11:31:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูเรื่องนี้แล้ว มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยที่จะสอนให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิด โดยการตั้งคำถาม ซึ่งสำคัญอยู่ที่ว่า ครูจะมีความใส่ใจในการป้อนคำถามและมี feedback ตอบกลับในการตอบคำถามของเด็กอย่างไร ซึ่งสื่อที่นำมาใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกระดานอัจฉริยะก็ได้ เราสามารถประยุกต์เอาสื่อใกล้ๆตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ เพียง 1 เครื่อง ก็สามารถเปิดโลกกว้างให้เด็กได้แล้ว จุดเด่นอย่างนึงในการตั้งคำถามของครูทั้งสามท่านก็คือการให้เด็กจินตนาการว่ามีส่วนร่วมในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้
โดย สุนันทา พุฒพันธ์ (2011-08-15 13:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อจาก ICT มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี กระดานอัจฉริยะ (ที่โรงเรียนใช้กระดาษอัจฉริยะค่ะ) เด็กได้ร่วมกันคิด ใช้จินตนาการ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้ใช้ทักษะการสื่อสารฟัง พูด เขียน แสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม โดยครูใช้คำถามปลายเปิด เด็กทุกคนมีโอกาสตอบคำถาม ได้ฝึกเป็นผู้นำผู้ตาม ถ้าครูทุกคนนำวิธีการสอนเช่นนี้ไปใช้กับเด็ก เด็กไทยของเราจะเป็นเด็กคิดเป็น ฉลาด แก้ปัญหาได้ และมีความสุขกับการเรียน ไม่เบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียนเหมือนเช่นทุกวันนี้
โดย สรญา มณีโชติ (2011-08-23 17:55:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ .... อยากให้ครูทุกคนใช้คอมพิวเตอร์เป็น... และมี netebook ทุกคน อาจจะเป็นส่วนตัวหรือของโรงเรียนให้ยืมก็ได้...และต้องติดต่อเข้าสู่อินเทอร็เน็ตได้ด้วย และอยากให้ทุกห้องเรียนมีเครื่องฉาย... ไม่ว่าจะเป็นทีวี หรือ โปรเจคเตอร์ก็ได้...มีลำโพง...นักเรียนจะได้ศึกษาจากสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย โดยครูเป็นผู้ศึกษา ค้นหา และ สร้าง มาเพื่อสอนนักเรียนนอกเหนือไปจากการอธิบายและดูจากหนังสือเพียงอย่างเดียว.. การเรียนรู้จะหลากหลายและกว้างขึ้นมาก
โดย พิชญา ลิสอน (2011-08-24 11:13:58) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนยังไม่มีเลยค่ะ อยากได้บ้าง ทำอย่างไรดี
โดย นลิน สุดท้วม (2011-08-29 20:25:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสอนได้ดีมากๆครับ ลองเปรียบเทียบระหว่างการวาดลงกระดาษกับวาดลงกระดานอัจฉริยะ ความรู้สึกจะต่างกันครับ เด็กๆจะสนใจจากการวาดที่กระดานอัจฉริยะมากกว่า เมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว เราต้องนำเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพและเด็กๆได้มีความสุขกับการเรียนครั้งนั้นด้วยครับ
โดย ปัญญา กุลหงษ์ (2011-08-30 10:06:14) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นนวัตกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนแน่นอน ฉะนั้นรัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำกระดานอัจฉริยะมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้การศึกษาของเราได้พัฒนาการเรียนรู้สู่สากลถ้ารัฐบาลสนับสนุนกระดานอิเล็กทรอกนิกส์แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนละ 1 ตัวจะเป็นการดีมากเพราะครูทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากกระดานอัจฉริยะนี้ได้จริง ๆ :tv15:
โดย สุทัศน์ เพิ่มพูล (2011-08-30 20:55:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ก็อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน อย่างไรก็ตามกระดานอัจฉริยะก็เป็นสื่อที่น่าสนใจ แต่การจัดการเรียนรู้ปัจจุบันก็มีวิธีการ เทคนิคต่างๆมากมายที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน สนุก ไม่น่าเบื่อได้ก็ขึ้นอยู่คุณครูจะออกแบบการจัดการเรียนรู้นั่นเองครับ :tv07:
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2011-09-02 07:47:28) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนคิดการอ่าการเขียนได้ดีอันเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเราจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในห้องขอบคุณโทรทัศน์ครู :tv10: :tv17
โดย ถาวร สายทองคำ (2011-09-12 19:28:32) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสื่อเทคโนโลยี่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพราะมองเห็นภาพ ได้ยินเสียง มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-13 16:23:13) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสื่อกระดานอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง และยังยึดนักเรียนเป็นสำคัญโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนทำให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตนเองและกล้าแสดงออก สนุกสนานกับการเรียนรู้ตลอดเวลา ประเทศเราน่าจะสนับสนุนในวงกว้างให้มากเพราะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะใช้เฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับกลาง และเล็ก ยังไม่มีใช้
โดย พิเชษฐ์ หอมกลิ่น (2011-09-14 10:16:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการสอนเรื่องการอ่าน-เขียนของเด็กๆ โดยกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ หรือคุยกันในหมู่เพื่อนนักเรียนประถม เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก การนำสื่อกระดานอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนได้แสดงความคิด นักเรียนมีความคิดที่หลากหลาย คิดอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนสนุก เป็นการท้าทายในด้านการเรียนดีมากค่ะ
โดย วิจิตรธรรม วงศ์รักศักดิ์ (2011-09-15 09:49:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ชอบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยุ๋แล้วค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-15 22:38:02) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นสื่อกลางที่ทำให้ครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณครุที่เก่งก็จะนำความรู้ความสามารถมาร่วมแบ่งปันทำให้ครูที่ได้เข้ามาชมมีความรอบรู้ข้าพเจ้าได้เข้าชมรายการโทรทัศน์ครูครั้งแรกก็ติดใจได้โหลดความรู้ไว้สอนนักเรียนไว้มากมายและยังได้แนะนำให้เพื่อนครูให้เข้าชมด้วยค่ะ และขาดไม่ได้เลยต้องเข้าชมทุกวันเพื่อหากิจกรรมและสื่อการสอนดี ๆ ไว้สำหรับนักเรียน ในแต่ละวัน สรุปว่ารายการโทรทัศน์ครูเป้นรายการที่ดีมีประโยชน์ต่อครูที่จะนำไปใช้พัฒนา การเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย
โดย ดณุพล จิตประสงค์ (2011-10-12 13:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าได้เข้าชมการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความรู้มากมายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และให้ครูมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และแรกความคิดเห็นกันมาก และได้แบ่งปันเรี่องที่ได้มีประสบการณ์ที่ได้มาจากโรงเรียนของแต่ละท่าน และการนำสื่อการเรียนที่ได้จากงานไปใช้ในการสอนกับโรงเรียนของตน สำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผมคิดว่าไม่มากก็น้อยที่จะต้องนำไปปรับปรุงโรงเรียนในโอกาสต่อไปและในอนาคตผมอยากได้สื่อการสอนและสื่อโทรทัศน์นำไปใช้อีกด้วยครับ
โดย อดิสรชัย หน่อไชย (2011-10-12 13:15:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากเนื่องจากเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ไดลงมือทำเอง น่าจะมารายการแบบนี้ทางโทรทัศน์มากๆเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยได้เกิดการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นและได้วิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะทำการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นรายการที่ดีมากๆเลยค่ะ :tv02:
โดย กรรณิกา ดิลกวินิจกุล (2011-10-12 16:37:53) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนการสอนที่นำสื่อการสอนมาช่วยสอนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สำหรับอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ครูได้เรียนรู้และนำหลักการต่าง ๆ ไปใช้การเด็กนักเรียนที่แม้ว่าบางหลักการจะใช้ไม่ได้จริงกับนักเรียนของเรา แต่เราก็สามารถที่จะนำหลักการต่างๆ และทฤษฏีต่าง ๆ เหล่านั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางได้การเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากที่สุด และคิดว่าในโอกาสหากมีการอบรมในลักษณะแบบนี้อีก จะมาเข้าร่วมอีก
โดย ศิริรัตน์ มูลประเสริฐ (2011-10-12 17:01:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน เพราะเป็นการใช้เครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากกระบวนการกลุ่ม และตนเอง เพราะผู้เรียนจะต้องมีทักษะทางเทคโนโลยีคือ ต้องใช้งานให้เป็นจึงจะสามารถใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองได้รับ และทักษะทางสังคมคือ หากนักเรียนคนใดที่ใช้เป็นก็ควรที่จะถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ด้วย เพื่อทำให้เพื่อน ๆ ในห้องสามารถทำได้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องกระบวนการกลุ่มได้อีกทางด้วย
โดย คมกริช แม่นยำ (2011-10-12 22:33:14) [แสดงความคิดเห็น]
ทั้ง 3 วีดีโอเป็นการสอนทักษะการอ่านและการเขียนดดยครูผู้สอนเป็นคนเริ่มบทเรียนโดยที่ไม่ต้องมานั่งเล่านิทานหรือเปิดวีดีโอให้นักเรียนดูจนจบเรื่องแล้วค่อยมาตั้งคำถามว่าสิ่งนักเรียนดูและเห็นนักเรียนได้อะไรบ้าง และวิธีการสอนครูจะไม่ใช้วิธีการ talk and cholk แต่เป็นการสอนโดยการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดการคิดจินตนาการและสามารถเขียนแต่งเรื่องราวได้ดีเป็นการสอนที่ดีมากฝึกทักษะการคิด การแต่งเรื่องจากข้อมูลที่พบเห้นหรือสิ่งที่ได้ยิน เด็กๆจะทักษะกระบวนการคิดได้ดีมาก
โดย นิภาศิริ ฉุงน้อย (2011-10-13 11:51:26) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มีการพัฒนามากขี้นโดยมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้นไปมาก ซึ่งสื่อบางอย่างนำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น กระดานอัจฉริยะ และบางโรงเรียนได้มีการนำกระดานอัจฉริยะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสื่อของการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะเด็กจะรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะลองใช้ กระดานอัจฉริยะยังสามารถนำรูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวเข้าไปใส่ได้ด้วย ยิ่งช่วยให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น
โดย ภัทรภร สังขพิชัย (2011-10-13 12:42:59) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ความทันสมัย ทันเทคโนโลยี นักเรียบสามารถเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะหนังสือ แต่สามารถเรียนรู้ได้จาก อินเตอร์เนท ซึ่งมีความรู้ให้ได้สืบค้นอีกมากมาย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อจริง ได้เห็นภาพ มีเสียงประกอบจะทไห้ผู้เรียนสนใจ
โดย วาสนา สวนสีดา (2011-10-13 15:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
พนักงานให้การต้อนรับ และช่วยเหลือครูเป็นอย่างดี และสื่อการสอนผ่านโทรทัศน์ครูเป็นสื่อที่ดีช่วยให้การเรียนการสอนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น
โดย สุภาพร โพธิกุล (2011-10-13 15:55:47) [แสดงความคิดเห็น]
พนักงานให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือครูที่ต้องการสมัครสมาชิกเป็นอย่างดี ทำให้ครูที่ไม่มีทักษะ ก็สามารถใช้งานได้ และสื่อการสอนผ่านโทรทัศน์ครูเป็นสื่อการสอนที่ดี มีความน่าสนใจทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องไปที่สถานที่จริง ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และครูก็สามารถเตรียมการเรียนการสอนได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อ ได้เห็นภาพจริง
โดย สุภาพร โพธิกุล (2011-10-13 16:01:06) [แสดงความคิดเห็น]
เทคโนโลยีของกระดานอัจฉริยะนี้ก็น่าสนใจมากมันเป็นกระดานที่มีชีวิต มีสีสัน เหมาะกับการเรียนในทุกระดับ เพียงแต่ว่าครูผู้สอนอาจต้องมีการเรียนรู้การใช้เจ้าเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะนี้ให้มากหน่อยเพื่อที่จะได้ใช้เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะนี้ให้ได้เต็มประสิทธิภาพ ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ถ้าหากครูใช้กระดานได้ไม่คล่อง ไม่ถนัดแล้ว เจ้ากระดานอัจฉริยะนี้ก็อาจมีสภาพไม่ต่างจากกระดานธรรมดาสักเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการะดาอัจฉริยะนี้ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้ว แต่จะมีเจ้าเทคโนโลยีนี้ก็จะมีใช้เฉพาะในโรงเรียนเอกชนหรือรัฐที่มีฐานะ โรงเรียนเล็ก ๆ ยังขาดโอกาสอยู่คะ จึงเป็นที่น่าเสียดาย :tv01:
โดย สุภาวดี แก้วเก้า (2011-10-13 18:24:15) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจคะ สำหรับเทคโนโลยีกระดานอัฉจริยะ ดิฉันก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีโอกาสได้ใช้บ้างนะคะ เพราะมันมีสีสัน ทำให้รู้สึกว่ามันชักจูงความสนใจของผู้เรียนได้มาก เพียงแต่ว่าผู้สอนนั้นอาจจะต้องฝึกฝน ศึกษาวิธีการใช้งานให้มาก เพื่อที่จะได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถที่จะสร้างสื่อที่มีสีสัน มีความเป็นมีเดียสมัยใหม่ที่เด็กยุคนี้ให้ความสนใจ สร้างกราฟฟิกที่ดี มีความสอดคล้องของสีสัน เท่านี้ก็น่าจะชักจูงให้นักเรียนเกิดความสนใจในการสอนได้มากแล้วละคะ :tv18:
โดย สมพร แตงชาติ (2011-10-13 18:46:38) [แสดงความคิดเห็น]
ช่วงเวลาที่รับชมสั้นและรู้สึกไม่มีสมาธิเพราะมีผู้มารอเข้าคิวมาก รู้สึกเกรงใจ แต่อยากให้มีการนำวิธีนี้มาใช้ในนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาบ้าง เพราะการศึกษาในสายอาชีพนั้นต้องการฝึกทักษะ และถ้าในการฝึกทักษะนั้นสามารถทำในสภาพจริง หรือในสภาพที่จำลองคล้ายสภาพจริง จะมีประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษามาก แต่การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษานั้นต้องไปฝึกในสถานประกอบการซึ่งบางแห่งก็ไม่สามารถให้นักเรียนฝึกได้ตรงตามรายวิชาที่วิทยาลัยต้องการ
โดย อุษา ณะบุตรจอม (2011-10-14 10:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีสำหรับครูทำให้ได้รู้วิธีการสอนและแนวทางการสอนที่ทันสมัยและทำให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตามที่ได้ดู และสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมากช่วงเวลาที่รับชมรายการเป็นช่วงรายการที่เหมาะสมและอยากให้มีการสนทนาตอบคำถามร่วมกับทางรายการและถามข้อข้องใจและเกิดปัญหาในการสอนควรที่จะมีการนำเสอนรายการในช่วงเวลาที่ครูกลับจากโรงเรียนรายการที่ดูนี้ได้รับประโยชน์ต่อตนเองและเป็นข้อมูลที่ใกล้ตัว
โดย เพ็ญพิศษ์ แดงน้อย (2011-10-14 11:31:07) [แสดงความคิดเห็น]
เทคโนโลยีของกระดานอัจฉริยะนี้ก็น่าสนใจมากมันเป็นกระดานที่มีชีวิต มีสีสัน เหมาะกับการเรียนในทุกระดับ เพียงแต่ว่าครูผู้สอนอาจต้องมีการเรียนรู้การใช้เจ้าเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะนี้ให้มากหน่อยเพื่อที่จะได้ใช้เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะนี้ให้ได้เต็มประสิทธิภาพ ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ถ้าหากครูใช้กระดานได้ไม่คล่อง ไม่ถนัดแล้ว เจ้ากระดานอัจฉริยะนี้ก็อาจมีสภาพไม่ต่างจากกระดานธรรมดาสักเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการะดาอัจฉริยะนี้ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้ว แต่จะมีเจ้าเทคโนโลยีนี้ก็จะมีใช้เฉพาะในโรงเรียนเอกชนหรือรัฐที่มีฐานะ โรงเรียนเล็ก ๆ ยังขาดโอกาสอยู่คะ
โดย ประชิด เกิดมาก (2011-10-14 13:14:54) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts
เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการสอนเรื่องการอ่าน-เขียนของเด็กๆ โดยกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ หรือคุยกันในหมู่เพื่อนนักเรียนประถม นั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจ หาก โรงเรียนได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งกระดานอัจฉริยะนั้น มีความน่าสนใจมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งนักเรียนจะให้ความสนใจกว่าการใช้เมาส์คลิกอย่างเดียว ได้ใช้มือสัมผัสทำให้นักเรียนสนุกมากยิ่งขึ้น
โดย ทัศนีย์ แก่นภมร (2011-10-14 14:52:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้รู้จักนวัตกรรมของชาวต่างประเทศทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมีการนำสื่อวีดีโอมาช่วยในการสอนเพื่อให้เด็กๆๆ ได้เรียนรู้ได้อย่างดีและทำให้เด็กๆๆ สุนกสนานมากๆๆ อยากให้โทรทัศน์ครูนำคลิปวีดีโอจากประเทศหลายๆๆๆ ประเทศพร้อมทั้งแปลภาษาให้อัพขึ้นให้ครูทุกคนได้ศึกษาหาความรู้ อยากให้โทรทัศน์ครูมีกิจกรรมดีๆๆอย่างงี้ต่อไปอีกทุกๆๆ อยากให้มีกิจกรรมนี้ทุกๆๆนี้นะคับ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆๆ
โดย พิทักษ์พงษ์ สำเนียงล้ำ (2011-10-14 15:10:55) [แสดงความคิดเห็น]
ในการใช้สื่อมัลติมีเดีย วีดีโอ ที่มีทั้งภาพและเสียง ว่งเสริมจินตนาการเด็ก เป็นการสอนแบบให้นักเรียนรู้จักคิดเชิงสร้างสรรค์จากจินตนาการโดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ ผมถือว่าการส่งเสริมการเรียนรู้แบบนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีมาก จริงๆแล้วอยากให้โรงเรียนของไทยมีการเรียนการสอนแบบนี้ให้มากขึ้น
โดย เกรียงไกร ชทิสาจารย์ (2011-10-20 20:06:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมการเรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts
เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการสอนเรื่องการอ่าน-เขียนของเด็กๆ โดยกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ หรือคุยกันในหมู่เพื่อนนักเรียนประถม เป็นการสอนที่ใช้นวัตกรรมในการสอนที่ทันสม้ยเด็กให้ความสนใจดีเนื่องจากได้เรียนรู้โดยการดู ฟังและการถามคำถามของครูกระคุ้นให้นักเรียนซึ่งสนใจที่จะเรียนรู้ได้ตอบคำถาม อ่าน และเขียน
โดย วรุณ สวนสีดา (2011-11-02 20:38:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนแนวใหม่ที่ดีมาก กระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน เยี่นมมากเลยคะ
โดย รุ่งนภา ธานี (2011-11-12 22:10:55) [แสดงความคิดเห็น]
มองต่างมุมจากการได้ชมรายการนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ในรายการนี้ที่โรงเรียนไม่มีครับ แต่โปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ น่าจะประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน ที่น่าสนใจคือเทคนิคการสอนที่สังเกตเห็นคือ การตั้งคำถาม การเล่าเรื่อง และการให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้โต้ตอบเป็นระยะ เช่น มีการตั้งคำถาม มีการให้เล่าเรื่อง มีการให้เขียนบรรยายตามจินตนาการของผู้เรียนเอง และที่เห็นได้อีกประการหนึ่งคือมีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับครูผู้สอน...เยี่ยมครับ
โดย หัสนัย บุญชุ่ม (2011-11-19 21:56:43) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนก็มีกระดานอัจฉริยะ ไม่ทันได้ใช้สอนนักเรียน เกิดน้ำท่วมโรงเรียนทำให้กระดานเสียหายยังใช้ไม่ได้เลย ที่จริงจะได้นำแนวคิดในวีดีโอนี้ไปเป็นแนวในการใช้สอนเด็กบ้าง ฝึกให้นักเรียนตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น มีการให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ครูมีวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนอยากโต้ตอบตลอดเวลา มีความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้ากล้าออกความเห็น และการสอนโดยใช้กระดานนี้เป็นการใช้สื่อที่ทันสมัยชวนให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น :tv15:
โดย รุจรัก สุขเกษม (2011-11-20 17:22:29) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่ว่าอุปกรณ์ดีแค่ไหน ถ้าครูขาดเทคนิคการสอนที่ดีก็ไร้ผล
โดย กชพร พรหมช่วย (2011-11-22 11:55:11) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts --- ส่วนตัวผมก็นำเอาคอมพิวเตอร์มาต่อกับ projector แล้วฉายขึ้น กระดาน Whiteboard +ลำโพง ต่ออินเตอร์เน็ต เพราะว่า เราสามารถใช้วิธีนี้สอนได้เกือบครบทุกสาระการเรียนรู้ ทำให้เด็กได้เห็นภาพจริง ได้ยินเสียง หรือค้นหาสิ่งที่เด็กนักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมได้ จากที่ดูใน คลิป ก็จะมีการสอน + คำถาม และกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่ง ครูทุกคนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี กว่าการที่มาสอนแบบพูดปากเปล่า จัดเป็นสื่อที่ดี มีประโยชน์มากๆ แต่แน่นอน สื่อดี แต่ก็ต้องใช้กับผู้ที่ใช้สื่อเป็น เพราะถ้าเอาไปให้กับคนที่ไม่มีความรู้ด้าน ICT หรือมีความรู้น้อยก็จะย่อมเกิดประโยชน์น้อยเช่นกัน ส่วนตัวคิดว่าสื่อชิ้นนี้มีประโยชน์มากๆ ถ้า ผอ. มีให้ติดไว้ที่โรงเรียนสัก 1 ชุด ไม่ต้องทุกห้องก็สามารถ สอนเด็กได้มากมาย เพียงแต่ครูต้องใช้สื่อ + กับ การเรียนการสอนที่กระตุ้นผู้เรียน ไม่ใช่เอาแต่เปิดสื่อให้เด็กดูแล้วนั่งโต๊ะ พอเด็กดูจบก็ให้ทำงาน ถ้าเช่นนั้นก็เปล่าประโยชน์ เหมือนกับ ทีวีทางไกล ที่ครูปัจจุบัน มักจะเปิดให้เด็กดู และให้เด็กทำตามทีวีโดยที่ตัวครูเองไม่ต้องสอนไม่ต้องทำอะไรเลย ซึ่งแบบนี้เป็นการใช้งานสื่อที่ดี แบบผิดวัตถุประสงค์ และไร้ค่าจริงๆ
โดย ชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษม (2011-11-23 23:21:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการเรียนการสอนที่นับว่าดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้สอนด้วย จะเป็นการกระตุ้นทำให้เด็กๆ ตั้งใจ และ สนใจเรียนกันมากขึ้น จากการสอนโดยลักษณะนี้ก็จะได้เห็นตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งก็ไม่ได้มีกระดานอัจฉริยะแบบนี้ แต่ก็สามารถใช้โปรเจคเตอร์ ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องฉายอื่นๆ ตามที่โรงเรียนนั้นๆ มีอุปกรณ์ แล้วก็นำสื่อการเรียนการสอนออกนำเสนอให้แก่เด็กๆ นักเรียน ซึ่งเด็กๆ ก็สนใจมาก :tv01:
โดย ประสาร น้อยก้อม (2011-11-24 09:22:08) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจดีน่ะค่ะ :tv15:
โดย เมขลา กรรณลา (2011-11-25 20:37:21) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:46:56) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:47:41) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:48:08) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:48:21) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:48:47) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:49:14) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:49:53) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:50:33) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:53:38) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ คงอีกนานกว่าที่โรงเรียนขนาดเล้กตามชนบทจะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ องคืประกอบสำคัญคงจะไม่พ้นวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างในคลิปตัวอย่าง วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุปไปในตัว แสดงว่าครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv11:
โดย บุษบา ปองไป (2011-12-02 09:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: กระดานอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทหนึ่งในการช่วยสอน ในการใช้ไอซีที ให้เกิดประโชยน์ เป็นส่วนเสริม ในการเรียนการสอนยุคปัจจุบัน แต่ยังมีราคาค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับการในสื่อต่างๆ เข้ามาใช้ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนเหล่านี้ แต่ยังนับว่าเป็นช่องทางที่ดี ที่จะทำให้เด้กได้เกิดการตื่นตัวและชอบได้ทดลองในสิ่งใหม่ ๆที่น่าสนใจ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต๋มที่

การที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องพึ่งพาอาศัยในหลาย ๆส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งองค์ความรู้
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2011-12-02 14:21:23) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้นำเสนอวิธีการสอนแบบไทยให้มากเพราะธรรมชาติชองการเรียนรู้เด็กไทยไม่เหมือนชาวต่างชาติครับโดยเฉพาะสภาพของนักเรียนตามชนบทที่ยังขาดสื่อและอุปกรณ์ช่วยในการจัดการเรียนการสอน
โดย สุรพล ฉลาดธัญญกิจ (2011-12-20 11:51:16) [แสดงความคิดเห็น]
การนำกระดานอัจฉริยะมาใช้ในการเีรียนการสอนทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและอยากจะเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
โดย พัชรี เปาริก (2011-12-21 12:36:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ทั้งอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเมื่อสัมผัสที่ หน้าจอ ก็จะสามารถออกคำสั่งตามที่ต้องการได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง แต่มี ความละเอียดและการใช้ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งห้องเรียน และให้ นักเรียนหลายคนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งคิดว่าเป็นตัวช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กนักเรียน และเพิ่มเทคนิคการสอนให้แก่ผู้สอน ได้อย่างดีที่เดียว
:tv15:
โดย เสาวลักษณ์ สักคุณี (2011-12-23 09:31:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ทั้งอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเมื่อสัมผัสที่ หน้าจอ ก็จะสามารถออกคำสั่งตามที่ต้องการได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง แต่มี ความละเอียดและการใช้ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งห้องเรียน และให้ นักเรียนหลายคนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งคิดว่าเป็นตัวช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กนักเรียน และเพิ่มเทคนิคการสอนให้แก่ผู้สอน ได้อย่างดีที่เดียว
:tv15:
โดย เสาวลักษณ์ สักคุณี (2011-12-23 09:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ เป็นอุปกรณืที่ทันสมัย นร.มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เป้นอุปกรณ์ที่กระตุ้นความสนใจนร.ได้ดี แต่อาจจะไม่คุ้มค่าหาก ร.ร.นั้น ๆ สัญญาณinternet ไม่ดี แต่ครูควรป้อนคำถามให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด พร้อมทั้งบูรณาการวิชาอื่นเข้าไปด้วยหลาย ๆวิชา ก้จะเกิดประโยชนืกับตัวเด้กมากขึ้น จากสภาพจริงคิดว่าแรกๆ ก็นำมาใช้บ่อย ๆ แต่ก็คงจะไม่ใช้ตลอดทุกเนื้อหาเพราะต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพของนักเรียน เนื้อหาและเวลา
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2011-12-23 12:03:04) [แสดงความคิดเห็น]
อุปกรณ์ที่มีในเรื่อง ทางโรงเรียนที่ผมสังกัดก็มีเกือบทุกห้อง และมีห้องเรียนอัจฉริยะที่อยู่ในการดูแลของผมเอง ซึ่งมีอุปกรณ์ไอที ให้ครบวงจร อาทิโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสื่อการสอนครบทุกวิชา มีเครื่องขยายเสียง มีเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไอทีครบทุกอย่าง ซึ่งคอมพิวเตอร์ยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง ห้องเรียนอื่น ๆ และอินเตอรืเน็ตได้ ใช้ระบบสัมผัสหน้าจอ ทั้งหมดมานี้ เหมือนจะดุดี แต่ครูใช้ได้ไม่หมดทุกอย่าง หรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยนอกจากเครื่องปรับอากาศ สื่อการสอนที่มีอยู่มากมาย เป็นหมื่นเป็นพันเครื่อง ก็ไม่สามารถเข้าใช้ได้ครูยังคงเดิมใช้ไวท์บอร์ด ให้นักเรียนจด พูดตาม ยัดเนื้อหา ให้เด็ก ดูจากคิปวิดีโอสอน ครูมีการตอบโต้กับนักเรียน นักเรียนแสดงความคิดเห็น มี interactive กับครุ ซึ่งแต่ต่างจากการสอนในประเทศไทย ที่มีอัตราส่วนครุกับนักเรียนที่สูง เวลา ในคาบเรียนน้อย ปกติก็ไม่น้อย แต่นักเรียนมาเข้าเีรียนช้า หรือบางคนไม่เข้าเรียนเลย จึงทำให้การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
โดย ธนัชชา โพธิกุล (2011-12-24 23:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
อุปกรณ์ที่มีในเรื่อง ทางโรงเรียนที่ผมสังกัดก็มีเกือบทุกห้อง และมีห้องเรียนอัจฉริยะที่อยู่ในการดูแลของผมเอง ซึ่งมีอุปกรณ์ไอที ให้ครบวงจร อาทิโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสื่อการสอนครบทุกวิชา มีเครื่องขยายเสียง มีเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไอทีครบทุกอย่าง ซึ่งคอมพิวเตอร์ยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง ห้องเรียนอื่น ๆ และอินเตอรืเน็ตได้ ใช้ระบบสัมผัสหน้าจอ ทั้งหมดมานี้ เหมือนจะดุดี แต่ครูใช้ได้ไม่หมดทุกอย่าง หรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยนอกจากเครื่องปรับอากาศ สื่อการสอนที่มีอยู่มากมาย เป็นหมื่นเป็นพันเครื่อง ก็ไม่สามารถเข้าใช้ได้ครูยังคงเดิมใช้ไวท์บอร์ด ให้นักเรียนจด พูดตาม ยัดเนื้อหา ให้เด็ก ดูจากคิปวิดีโอสอน ครูมีการตอบโต้กับนักเรียน นักเรียนแสดงความคิดเห็น มี interactive กับครุ ซึ่งแต่ต่างจากการสอนในประเทศไทย ที่มีอัตราส่วนครุกับนักเรียนที่สูง เวลา ในคาบเรียนน้อย ปกติก็ไม่น้อย แต่นักเรียนมาเข้าเีรียนช้า หรือบางคนไม่เข้าเรียนเลย จึงทำให้การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
โดย ธนัชชา โพธิกุล (2011-12-24 23:23:00) [แสดงความคิดเห็น]
อุปกรณืที่ดีจะอยู่คู่กับบุคลกรที่ใช้เป็นถ้าใช้เป็นแล้วก็จะสามารถดึงความสามารถต่างๆออกมาร่วมกับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู ถ้าครูมีประสบการณ์มากพอที่จะใช้ การเรียนการสอนในห้องเรียนก็จะดูน่าสนใจ ตื่นเต้น เกิดปฏิสัมพันธ์กับครูและผู้เรียนมากขึ้น นักเรียนเกิดความสนใจและจินตนาการมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อดีของกระดานอัจฉริยะ ถ้ามีในโรงเรียนแล้วจะต้องใช้ในห้องเรียนให้ได้ไม่ใช่ รอคนอัจริยะมาใช้งานกระดานอัจริยะเพียงอย่างเดียว
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-27 22:13:30) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอีเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการการสอนอย่างหนึ่ง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดเป็นสำคัญ ทำให้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย โดยสามารถนำมาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไทยเรามาก ๆ เพราะจะทำให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้ก้าวไกล ยิ่งเด็กที่อยู่ห่างไกลหรือชนบทครูต้องคอยช่วยกระตุ้นให้คิดตลอดเวลา
โดย บังอร พิมพ์โยวงษ์ (2011-12-28 22:07:52) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนก็มีหนึ่งเครื่องค่ะแต่ขาดการใช้งานที่ขาดประสิทธิภาพเนื่องจากระบบการจัดการ เพราคนอบรมกับคนสอนคนละคนกัน..แต่เมื่อเห็นการใช้ที่มีประสิทธิภาพแบบนี้แล้วจะศึกษาและใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่า
โดย ปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล (2011-12-29 18:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระดานอัจฉริยะ ซึ่งทำให้ภาพ การใช้งาน ไม่ใช่เพียงแค่ให้เด็กนั่งดู หัวเราะ หรือแค่หรือสึกตื่นเต้น แต่ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ของกระดานอัจฉริยะ คือ การใช้รูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย แต่จะมีประโยชน์ยิ่งขึ้น หากนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ... ขอบคุณครูไทย ที่ให้แนวคิดในการจัดการเรียนสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ในกระดานอัจฉริยะ ซึ่งผมก็กำลังทดลองใช้อยู่ และจะนำแนวความคิดนี้ ไปทดลองใช้ ในปีใหม่ พ.ศ.ใหม่ 2555 นี้ครับ
โดย เจษฎา แสงจันทร์ (2012-01-01 11:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
บรรยากาศของห้องเรียนดีมาก มีโต๊ะเรียน ที่ีปฏิบัติงาน จำนวนนักเรียนไม่มาก ครูใช้สื่อแล้วตั้งคำถาม เพื่อให้นักเรียนได้ตอบ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน การตอบคำถามนั้นหลากหลายในเรื่องทึี่ดูเรื่องเดียวกัน สำหรักระดานอัจฉริยะ น่าจะมีทุกโรงเรียนเพราะมีประโยชน์มาก เอาเงินที่จะซื้อเครื่องคอมแจกเด็ก ป.1 มาซื้อกระดานนี้ให้ทุกโรงเรียนน่าจะดีกว่า ได้ประโยชน์คุ้มค่า
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-02 10:13:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับ ทีวีครู เรื่องนี้ เหมาะสมมากในการจัดกิจกรรมเเก่ผู้เรียน
โดย นูรือมา สะหะเม๊าะ (2012-01-13 19:50:50) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์
เพราะว่าเทคโนโลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไปหยุดยั้ง
เช่นเดียวกับการศึกษาที่ไม่ยุดนิ่งเพื่อเพิ่มพูลศักยภาพของตนเอง การใช้สื่อการสอนเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่าย ขอบคุณครับ
โดย กฤษฎา นุชมี (2012-01-17 12:07:29) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคในการสอนได้ดีมากค่ะและช่วยกระตุ้นให้เด็กเป็นความคิดที่น่าใจและมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตทำให้ผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น
โดย นูซีฮัน เจะแต (2012-01-24 17:38:43) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันกระดานอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น แต่ครูผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานให้ดีเสียก่อนเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจ และขั้นตอนการเรียนการสอนจะไม่สะดุด
โดย มาฮาดี ดือราแม (2012-01-30 20:03:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับ ทีวีครู เรื่องนี้ เหมาะสมมากในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน
โดย วัลชัย ผัดศรี (2012-02-01 12:01:58) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เรียกความสนใจเด็กได้ดีมาก เทคนิคการสอนเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับว่าครูจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด การจัดกิจกรรมในตอนนี้ถ้าครูไทยนำมาใช้เป็นแนวทางในการสอนก็จะส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ดีมาก
โดย เบญจมาศ ชนะน้อย (2012-02-03 10:34:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เทคนิคในการสอนได้ดีมากค่ะและช่วยกระตุ้นให้เด็กเป็นความคิดที่น่าใจและมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตทำให้ผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-02-03 10:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจริยะถือว่าเป็นสื่อทีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี ถ้าคุณครูผู้สอนรู้จักนำมาใช้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรวางแผนการใช้กระดานอัจริยะกับการจัดกิจกรรมควบคู่ให้ดี จึงจะประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน กระดานอัจริยะเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนสนใจ สามารถนำเหตุการณ์ปัจจุบันมานำเสนอให้กับนักเรียนได้อย่างทันเหตุการณ์
ขอบคุณสำหรับ ทีวีครู เรื่องนี้ เหมาะสมมากในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน
โดย ชาญชัย ศาลาจันทร์ (2012-02-05 10:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าพูดถึง กระดานอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อใช้กับการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้ฝึกสอน, ผู้อบรม สามารถขีดเขียนบนกระดานอัจฉริยะได้เลย โดยไม่ต้องใช้ปากกา, ชอล์ก, เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์รูปแบบกับระหว่างผู้อบรม และผู้ฟัง โดยการทำงานของ กระดานอัจฉริยะนั้น จะเป็นการ เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถขีดเขียน, เล่นไฟล์ ภาพถ่าย, ไฟล์ สไลด์, ไฟล์ vdo, Flash animation ทั้งนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับ Internetได้อีกด้วย
เหมาะสำหรับการอบรม เพื่อเรียนรู้ทั้งห้องเรียน และยังสามารถให้ นักเรียนหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมกับ กระดานอัจฉริยะได้ ปัจจุบัน กระดานอัจฉริยะถูกนำมาใช้แผร่หลายใน การอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ หรือธุรกิจ และการนำเสนองานต่างๆ โรงเรียน, หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชน,ศูนย์อบรม โดยสามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายได้ง่ายขึ้น เพราะตัวนี้ผมใช้สอนอยู่ ค่อยข้างที่จะเป็นอะไรที่ OK มากๆๆครับ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พนิต เหมทรง (2012-02-06 03:06:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ ICT เป็นกระดานที่ดีมาก สามารถประยุกต์นำสื่อในเรื่องต่างๆ มาเป็นสื่อในการสนอนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ดี อย่างตัวในวีดีโอ ก็มีการนำนิทานมาใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ทำให้เด็กที่เรียน มีความน่าสนใจไม่เบื่อกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดูเด็กๆทุกคนที่เรียนมีความสนใจในการเรียนดีมาก ก็ขอฝากกับท่านผู้บริหาร ถ้าอย่างให้ประเทศไทยจัดการศึกษาเหมือนกับต่างประเทศ โรงเรียนก็ควรมีสื่อที่ทันสมัยเหมือนกับต่างประเทศ ผมเชื่อว่าครูไทยเราก็สามารถที่จะสอนนักเรียนได้เหมือนกันกับครูที่สอนในวีดีโอได้อย่างแน่นอนครับ เพราะครูไทยเราแก่งอยู่แล้วพร้มที่จะพัฒนาอยู่แล้วครับ
โดย วันชัย ภิบาล (2012-02-07 19:41:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการนี้แล้วมองเห็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด และการเขียน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน การนำเสนอเรื่องราว หรือฉากของคุณครูทั้ง 3 คน ผ่านกระดานอัจฉริยะ แน่นอนคงจะเร้าความสนใจและสมจริง แต่ในมุมมองของดิฉัน กลับเห็นความน่าสนใจของกิจกรรมมากกว่า ถ้าเราไม่มีกระดานอัจฉริยะ แค่คอมพิวเตอร์ ดีขึ้นมาหน่อยก็เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอภาพและชุดเครื่องเสียง หรือแม้แต่ภาพนิ่ง อะไรก็ได้ที่จะเป็นสื่อให้นักเรียนเห็นภาพและนำไปสู่การคิดและเขียน สำคัญที่คำถามกระตุ้นความคิด บรรยากาศ และการเสริมแรง และยิ่งถ้ามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมสรรพเช่นนั้น ก็จะยิ่งทำให้การสอนน่าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
โดย เบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ (2012-02-17 13:24:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเทคโนโลยี และวิธีการสอนมานำเสนอให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการตามและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของครูและนักเรียนทั่วประเทศ อุปกรณ์ต่างๆ ควรจัดงบประมาณสนับสนุน จะเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาของเราพัฒนาไปได้ในระดับหนึ่งครับ :tv09:
โดย สุภักดิ์ ภักดีสมัย (2012-02-23 13:57:29) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์
เพราะว่าเทคโนโลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไปหยุดยั้ง
เช่นเดียวกับการศึกษาที่ไม่ยุดนิ่งเพื่อเพิ่มพูลศักยภาพของตนเอง การใช้สื่อการสอนเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่าย
โดย ธัญญรัตน์ เทศมี (2012-02-29 22:05:51) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนของเด็กนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กมีสมาธิอยู่ในสิ่งที่กำลังสอนได้ดี ถ้าคุณครูผู้สอนรู้จักนำมาใช้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรวางแผนการใช้กระดานอัจริยะกับการจัดกิจกรรมควบคู่ให้ดี จึงจะประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน กระดานอัจริยะเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนสนใจ สามารถนำเหตุการณ์ปัจจุบันมานำเสนอให้กับนักเรียนได้อย่างทันเหตุการณ์ นักเรียนหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมกับ กระดานอัจฉริยะได้ ปัจจุบัน กระดานอัจฉริยะถูกนำมาใช้แผร่หลายใน การอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ หรือธุรกิจ และการนำเสนองานต่างๆ
ขอบคุณสำหรับ ทีวีครู เรื่องนี้ เหมาะสมมากในการจัดกิจกรรมเเก่ผู้เรีย
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-03-01 20:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้อย่างยิ่ง แต่สำหรับโรงเรียนที่ไม่พร้อมควรมีวิธีการจัดการที่ดี เพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล ควรวางแผนการใช้กระดานอัจริยะกับการจัดกิจกรรมควบคู่ให้ดี จึงจะประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน กระดานอัจริยะเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนสนใจ
โดย อมรรัตน์ คันชั่ง (2012-03-04 08:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน :tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-03-23 20:46:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆกระดานอีเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการการสอนอย่างหนึ่ง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดเป็นสำคัญ ทำให้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย โดยสามารถนำมาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไทยเรามาก การจัดกิจกรรมในตอนนี้ถ้าครูไทยนำมาใช้เป็นแนวทางในการสอนก็จะส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ดีมาก
โดย ณัฐชยา ชุมศรี (2012-03-30 11:48:22) [แสดงความคิดเห็น]
ที่ รร ผมก็มีครับ แต่ไม่ค่อยได้ใช้กัน เท่าที่สังเกตุดูคือครูยังไม่มีความเข้าใจในการใช้งานมากนัก และบทเรียนที่ทางราชการจัดมาให้ ไม่มีคู่มือที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที มีแต่คู่มือการใช้งานโปรแกรมทั่วๆไป ทำให้ครูส่วนมาก มักจะไม่มีความรู้ทางด้าน ICT อยู่แล้ว ต้องมานั่งฝึกการใช้งานโปรแกรม นานมาก บางท่านก็ไม่ได้ใช้เลย บางท่านก็เรียนรู้ไม่ไหว ผมอยากแนะนำให้ราชการได้จัดทำคู่มือครูในการสอนลักษณะนี้ เช่น แผนการสอน จัดมากับอุปกรณ์ด้วยครับ
โดย มนตรี นามแฮด (2012-03-30 12:15:11) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันเทคโนโลยีก็ก้าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้การเรียนการสอนสมัยนี้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เเต่ข้อจำกัดของการเรียนการสอนในด้านงบประมาณของเเต่ละโรงเรียนก็มีความเเตกต่างกันไปทำให้เด็กบางกลุ่มยังขาดทักษะความรู้ที่กว้างไกล โดยกระดานอัจริยะนี้ก็ถือว่าเป็นวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ประเทศชาติเเละคนพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิดีโอนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้เราหันมาสนใจเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำไปให้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มากกว่านี้
โดย นิตยา ยะเลาะห์ (2012-03-30 12:57:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอนำกิจกรรมนี้ไปสอนนักเรียนนะคะ น่าสนใจมากๆคะ เพราะนักเรียนเรียนรู้ได้เร็วมากเกี่ยวกับสื่อICTนักเรียนสามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดี คลิปที่ครูนำเสนอน่าสนใจมากคะเรายังชอบเลยว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร เป็นการสอนที่ดึงการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ดีจริงๆการจับคู่กับแล้วเขียนข้อความนั้นแตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการของแต่ละคน ฝึกการใช้สมองทั้งสองข้าง ทั้งซีกซ้ายและขวา เยี่ยมคะ คงมีครูไม่น้อยที่ใช้กิจกรรมนี้กับการสอนเพราะปัจจุบันสื่อICTมีครบเกือบทุกโรงเรียนแล้ว ยังก็แต่โรงเรียนในท้องถิ่นแดนไกล คงต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเสมอภาคในการเรียนของ
นักเรียนคงอยู่ไม่ไกลเกินที่เด็กไทยจะเข้าถึงนะคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-03-30 12:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากครับ สำคัญที่การจัดหามา หากมีงบประมาณ จัดมาให้โรงเรียนต่างๆ เชื่อว่า จะอื้อต่อการเรียนการสอนมากทีเดียว การนำเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์
เพราะว่าเทคโนโลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไปหยุดยั้ง
เช่นเดียวกับการศึกษาที่ไม่ยุดนิ่งเพื่อเพิ่มพูลศักยภาพของตนเอง การใช้สื่อการสอนเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่าย
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-03-30 13:42:11) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้เป็นแนวการสอนที่ดีในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย และน่าสนุกมากด้วยหรืออาจจะใช้คำถามหมวก 6 ใบ ก็ได้ นอกจากวิชาภาษาไทยแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกเป็นประโยชน์สามารถประยุกต์ได้หลากหลาย ขอบคุณโทรทัศน์ครูคะ
:tv01: :tv03: :tv04: :tv10:
โดย กชพร อินจันทร์ (2012-03-31 08:24:47) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts --- ส่วนตัวผมก็นำเอาคอมพิวเตอร์มาต่อกับ projector แล้วฉายขึ้น กระดาน Whiteboard +ลำโพง ต่ออินเตอร์เน็ต เพราะว่า เราสามารถใช้วิธีนี้สอนได้เกือบครบทุกสาระการเรียนรู้ ทำให้เด็กได้เห็นภาพจริง ได้ยินเสียง หรือค้นหาสิ่งที่เด็กนักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมได้ จากที่ดูใน คลิป ก็จะมีการสอน + คำถาม และกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่ง ครูทุกคนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี กว่าการที่มาสอนแบบพูดปากเปล่า จัดเป็นสื่อที่ดี มีประโยชน์มากๆ แต่แน่นอน สื่อดี แต่ก็ต้องใช้กับผู้ที่ใช้สื่อเป็น เพราะถ้าเอาไปให้กับคนที่ไม่มีความรู้ด้าน ICT หรือมีความรู้น้อยก็จะย่อมเกิดประโยชน์น้อยเช่นกัน ส่วนตัวคิดว่าสื่อชิ้นนี้มีประโยชน์มากๆ ถ้า ผอ. มีให้ติดไว้ที่โรงเรียนสัก 1 ชุด ไม่ต้องทุกห้องก็สามารถ สอนเด็กได้มากมาย เพียงแต่ครูต้องใช้สื่อ + กับ การเรียนการสอนที่กระตุ้นผู้เรียน ไม่ใช่เอาแต่เปิดสื่อให้เด็กดูแล้วนั่งโต๊ะ พอเด็กดูจบก็ให้ทำงาน ถ้าเช่นนั้นก็เปล่าประโยชน์ เหมือนกับ ทีวีทางไกล ที่ครูปัจจุบัน มักจะเปิดให้เด็กดู และให้เด็กทำตามทีวีโดยที่ตัวครูเองไม่ต้องสอนไม่ต้องทำอะไรเลย ซึ่งแบบนี้เป็นการใช้งานสื่อที่ดี แบบผิดวัตถุประสง
โดย เสนอ ถือมั่น (2012-03-31 08:42:40) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้จากกระดานอัจแริยะ เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสอนเรื่องการอ่าน -เขียน ของเด็กโดยเป็นการกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหมู่เพื่อนนักเรียน ได้แนวคิดให้นักเรียนได้รู้จักสังเกตและเก็บรายละเอียดในสิ่งที่เด็กได้เห็น การสอนแบบนี้ถ้าครูนำมาช่วยในเด็กที่อยู่ในชนบทที่มีสื่อน้อยกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กทำให้เด็กมีจินตนาการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นและครุจะต้องคอยตั้งคำตอบเพื่อเป็นกระกระตุ้นด้วยเพราะเด็กที่เราสอนอยู่ในขณะนี้ยังไม่กล้าแสดงออก
โดย จารุนันท์ คงพันธุ์ (2012-03-31 20:22:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นครูบ้านนอกอยากให้เด็กที่โรงเรียนมีโอกาสได้ใช้กระดานแบบนี้บ้าง แต่คิดว่าคงเป็นไปได้ยาก เพราะแค่แท็บเล็ตที่จะแจกให้เด็กปีการศึกษาหน้า อินเตอร์เน็ตที่เด็กนักเรียนจะใช้เชื่อมต่อยังไม่มีเลยค่ะ
โดย ธีรภัทร์ สุขไสยาสน์ (2012-03-31 23:03:50) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนการสอนที่นำสื่อการสอนมาช่วยสอนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สำหรับอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ครูได้เรียนรู้และนำหลักการต่าง ๆ ไปใช้การเด็กนักเรียนที่แม้ว่าบางหลักการจะใช้ไม่ได้จริงกับนักเรียนของเรา แต่เราก็สามารถที่จะนำหลักการต่างๆ และทฤษฏีต่าง ๆ เหล่านั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางได้การเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากที่สุด และคิดว่าในโอกาสหากมีการอบรมในลักษณะแบบนี้อีก จะมาเข้าร่วมอีก
โดย สุนันท์ พระวงศ์ (2012-04-01 10:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
กระดาน active board นี้เป็นสื่อการสอนที่ช่วยทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีบรรยากาศที่น่าสนใจ นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในเนื้อหาที่ครูนำมาสอนมากขึ้น เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น นับว่าสื่อการสอนกระดาน active board จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ได้ดีขึ้น จากตัวอย่างการสอนที่นำเสนอจะเห็นว่าคุณครูทั้งสองคนต่างก็เลือกใช้เทคนิคที่ผ่านสื่อเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ได้เหมือนกันทั้งสองวิธี
โดย สุทิน แต้มแก้ว (2012-04-01 17:59:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่มีคลิปที่มีสาระดี ๆ มาให้ดู เนื่องจากการเรียนการสอนในตอนนี้ ก็มีกระดานแบบนี้ แต่ยังไม่เคยใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ IT เพราะคิดว่าการใช้งานพื้นฐานโดยทั่วไปก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่พอมาดูวิธีการสอนที่ประยุกต์ใช้แบบนี้ แล้วรู้สึกดี เกิดแรงบันดาลใจว่า น่าจะไปประยุกต์ใช้สอนแบบที่ตัวเองคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนของเรา ให้เค้ารู้สึกสนุก และมีส่วนร่วมกับเรามากที่สุด ทำให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดย ประภัสสร ชื่นชม (2012-04-02 09:37:30) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนการสอนที่นำสื่อการสอนมาช่วยสอนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆแต่ก็เกิดอาการ ตื่นเต้น กลัว ฯลฯ และครูก็กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดจินตนาการ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน พูดคุย ถกเถียงกันและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถสรุปเป็นงานของตนเองหรืองานกลุ่มได้ และได้ออกมานำเสนองานของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยความภาคภูมิใจ กระผมจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน โดยอาจประยุกต์ใช้ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อด้าน ICT อาจไม่ทัดเทียม ทันสมัยเท่าในเรื่องนี้ แต่โดยรวมแล้วได้เทคนิค แนวคิด วิธีการที่ดีจากเรื่องที่ได้ดูครับ
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-04-02 23:58:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆเลยครับ เพราะจะเน้นให้เด็กคิดเองโดยการใช้คำถามและเนื้อเรื่องเป็นตัวกระตุ้นให้ด็กวิเคราะห์สิ่งต่างๆเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเด็กเอง :tv02: :tv15: :tv18:
โดย ปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ (2012-04-03 06:35:14) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี ถ้าครูนำมาบูรณาการได้เกือบทุกสาระการเรียนรู้ของนักเรียนไทย แต่ในความคิดของดิฉันคิดว่าน่าจะนำมาใช้กับเด็กปฐมวัยเพื่อกระตุ้นจินตนาการของเด็กให้เกิดการกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออก และเกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน จะได้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับต่อไป และครูผู้สอนก็ต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ปรับปรุงวิธีการสอนแบบใหม่หรือเทคนิคต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์ ดิฉันก็จะพัฒนาตนเองจะรับเทคนิคการสอนใหม่ๆไปใช้ ตอนแรกๆคงไม่ดีนักแต่จะปรับปรุงไปเรื่อยๆ ต้องขอขอบคุณรายการดีๆ อย่างโทรทัศน์ครูด้วยค่ะ
โดย จิราพร แสวงผล (2012-04-03 11:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานพวกนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากมีการใช้งานแบบบูรณาการ คือ ควรมีสื่อมัลติมีเดียประเภท interactive เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและใช้เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนที่นำสื่อการสอนมาช่วยสอนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สำหรับอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ครูได้เรียนรู้และนำหลักการต่าง ๆ ไปใช้การเด็กนักเรียนที่แม้ว่าบางหลักการจะใช้ไม่ได้จริงกับนักเรียนของเรา แต่เราก็สามารถที่จะนำหลักการต่างๆ และทฤษฏีต่าง ๆ เหล่านั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางได้การเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากที่สุด และคิดว่าในโอกาสหากมีการอบรมในลักษณะแบบนี้อีก จะมาเข้าร่วมอีก
โดย ดาวรุ่ง หาญใจไทย (2012-04-03 14:45:24) [แสดงความคิดเห็น]
active board ตอนนี้มีโรงเรียนหลายโรงที่ได้รับจัดสรรมา ทั้งนี้การใช้งาน เทคนิคการนำเสนอครูที่รับผิดชอบต้องสามารถนำเสนอและจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ สื่อที่ใช่หรือโปรแกรมนั้นจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ครูสอนด้วยซึ่ง สามารถนำโปรแกรม พาวเวอร์พอย์ ที่สามารถทำได้อย่างง่ายๆมาจัดกิจกรรม อีกทั้งหลังจากที่ดำเนินกิจกรรมแล้วน่าจะมีการวัดประเมิยผลด้วยทั้งนี้ อุปกร์ต่างๆนั้นมีราคาแพงต้องใช้อย่างคุมค่า และครู ผอ ต้องจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมที่สุด้พื่อใ้เำิดประโยนช์สูงสุด
โดย เมธี กาบุญค้ำ (2012-04-04 15:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06:ได้ดูคลิปนี้แล้วทำให้มีแรงบันดาลใจในการนำกระดานอัจริยะมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึัน ได้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาประกอบการสอนแบบง่าย ๆ แต่ว่ามีประโยชน์มาก นักเรียนให้ความสนใจดีมาก ร่วมกิจกรรมดี แสดงความคิดเห็น ให้ความร่วมมือดี ทำให้การเรียนการสอนสนุกสนาน น่านำมาใช้นานแล้ว นี่ถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้ก็คงไม่รู้ประโยชน์ของกระดานอัจฉริยะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดและที่ใช้อยู่ มีความรู้และเทคนิคในการสอนเพิ่มมากขึ้น ต้องขอบคุณ โทรทัศน์ครูจริงๆ ค่ะ ปกติก็ดูทีวีช่องโทรทัศน์ครูอยู๋ที่บ้านค่ะ :tv04:
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 12:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
มีความเห็นด้วยกับ ครูนัทดอนทอง เนื่องจากปัจจุบันการศึกษาเปิดกว้างมากขึ้นมีเทคโนโลยีหลายรูปแบบที่ีริเริ่มนำมาใช้ในการเรียนการสอนมาก แต่ประสิทธิภาพของการนำมาใช้นั้น มีข้อที่จำกัดในการใช้งานกับการศึกษาในเมืองไทย เช่น อุปกรณที่นำมาใช้มีคุณภาพไม่่อยดีเท่าที่ควรแต่ได้มีการจัดซื้อนำมาใช้ หรือมีอุปกรณ์ที่ดีแต่บุคลากรทางการศึกษายังล้าหลังในการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย พร้อมสื่อที่จัดทำไม่มีความน่าสนใจ แต่อีกไม่นานบุคลากรทั้งหมดนี้คงได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เมื่อมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
โดย นภนิษา จันทวงศ์วิไล (2012-04-05 14:54:20) [แสดงความคิดเห็น]
ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนครูทุกคนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี กว่าการที่มาสอนแบบพูดปากเปล่า จัดเป็นสื่อที่ดี มีประโยชน์มากๆ แต่แน่นอน สื่อดี แต่ก็ต้องใช้กับผู้ที่ใช้สื่อเป็น เพราะถ้าเอาไปให้กับคนที่ไม่มีความรู้ด้าน ICT หรือมีความรู้น้อยก็จะย่อมเกิดประโยชน์น้อยเช่นกัน ส่วนตัวคิดว่าสื่อชิ้นนี้มีประโยชน์มากๆ ถ้า ผอ. มีให้ติดไว้ที่โรงเรียนสัก 1 ชุด ไม่ต้องทุกห้องก็สามารถ สอนเด็กได้มากมาย :tv09: :tv09: :tv09: :tv15: :tv15: :tv15: :tv09: :tv02: :tv02: :tv02: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธัญธร ฤาประสิทธิ์ (2012-04-06 22:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ : เริ่มการแสดง - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts
เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการสอนเรื่องการอ่าน-เขียนของเด็กๆ โดยกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ หรือคุยกันในหมู่เพื่อนนักเรียนประถม เทคนิคการนำเสนอครูที่รับผิดชอบต้องสามารถนำเสนอและจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ สื่อที่ใช่หรือโปรแกรมนั้นจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ครูสอนด้วยซึ่ง สามารถนำโปรแกรม พาวเวอร์พอย์ ที่สามารถทำได้อย่างง่ายๆมาจัดกิจกรรม
โดย พิสิษฐ์ แสงทอง (2012-04-08 15:13:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก คุณครูใช้การกระตุ้น โดยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ จินตนาการ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการคิด นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ได้เขียนออกมาเป็นการสื่อสาร เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิต และเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้สอนด้วย จะเป็นการกระตุ้นทำให้เด็กๆ ตั้งใจ และ สนใจเรียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนตามชนบท ดิฉันคิดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปได้ ขอบคุณค่ะ
โดย จิราภรณ์ สุริยนต์ (2012-04-08 21:31:22) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ ชื่อเรื่องทำให้ผมคิดว่าจะเป็นการนำกระดานอัจฉริยะมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร ซึ่งกระดานอัจฉริยะราคาแพงที่โรงเรียนก็มีอยู่และเห็นว่าไม่ค่อยจะได้ใช้ประโยชน์เท่าใดนัก แต่หลังจากดูเนื้อหาในรายการแล้วจะพบว่าแท้จริงแล้วเขาเน้นเรื่องการสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการเขียนของเด็กมากกว่าการใช้กระดานอัจฉริยะ แต่ก็มีประโยชน์มากเลยที่เดียว เพราะเราจะพบว่าแท้จริงแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้กระดานอัจฉริยะก็ได้ เพียงแค่ projector เครื่องเดียวก็สามารถสอนแบบนี้ได้ ความสำคัญอยู่ที่การสอนของเราจะเปิดกว้างและรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากแบบเดิมๆ ยอมรับวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ได้มากน้อยเพียงใดมากกว่า ดูแล้วได้ประโยชน์จริงๆ ครับ
โดย ทวีป แซ่ฉิน (2012-04-09 20:10:43) [แสดงความคิดเห็น]
ระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน
โดย ชมนาฏ จิตรจันทร์ (2012-04-10 15:51:46) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นนวัตกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถช่วยให้เด็กเห็นสิ่งต่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีมิติมากขึ้น และสามารถเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการรับรู้และเรียนรู้ของเด็ก น่าจะทำให้การรเรียนการสอนง่ายขึ้น เด็กสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น และกิจกรรมมการเรียนการสอนนั้นควรเน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เด็กได้ฝึกการแสดงความคิดเห็น การรับฟังความเห็นของผู้อื่น เพื่อฝึกทักษะทางสังคม และที่สำคัญคือการให้เด้กได้เรียนรู้จากของจริง ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องเรียน หรือว่าอยู่กับกระดานดำเพียงอย่างเดียว
โดย ปภาวี ทรัพย์อุไรรัตน์ (2012-04-11 10:15:36) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะที่ดิฉันเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ เคยได้มีโอกาสได้สัมผัสมาบ้าง ซึ่งยอมรับได้เลยว่ากระดานอัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับครูและเปิดโลกจินตนาการให้กับนักเรียนค่ะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามบางโรงเรียนก็มีการนำมาใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพของกระดานอัจฉริยะ ดังนั้นแล้วนี่คือปัญหาหนึ่งที่ควรมีการฝึกอบรมให้กับครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่เป็นประโยชน์ต่อวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้จากวิดีโอที่มีการนำตัวอย่างการสอนวิชาการเเสดง นั่นหมายความว่าการสอนในลักษณะนี้เป็นการสอนอย่างไรขอบเขตและมีอิสระมากขึ้น :tv15:
โดย ครูหนูนา (2012-04-11 13:32:12) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันกระดานอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น แต่ครูผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานให้ดีเสียก่อนเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจ และขั้นตอนการเรียนการสอนจะไม่สะดุด และจะได้ให้นักเรียนได้รับความรู้ที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้น
โดย ระวีวรรณ ทาคำรอด (2012-04-11 13:52:17) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อใช้กับการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้ฝึกสอน, ผู้อบรม สามารถขีดเขียนบนกระดานอัจฉริยะได้เลย สะดวก สบาย เป็นที่น่าตื่นของผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยการทำงานของ กระดานอัจฉริยะนั้น จะเป็นการ เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถขีดเขียน, เล่นไฟล์ ต่างๆ ภาพนิ่ง มัลติมีเดียได้ ทั้งนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับ Internetได้อีกด้วย กระดานอัจฉริยะถูกนำมาใช้แผร่หลายใน การอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ หรือธุรกิจ และการนำเสนองานต่างๆ โรงเรียน, หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชน,ศูนย์อบรม หากโรงเรียนได้มาและใช้งานเต็มความสามารถจะโอเคมากเลยค่ะ ข้าพเจ้าก็ได้แต่ดูทางรายการและทางทีวี เมื่อไหร่น้าโรงเรียนเรียนบ้านนอกอย่างข้าน้อยจะมีกะเขาสักที
โดย พรทิพย์ สอนสิทธิ์ (2012-04-12 01:51:06) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นนวัตกรรม ที่สามารถนำใช้ในชั้นเรียนได้ เนื่องสามารถตอบสนองการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชั้รเรียน การนำเสนอที่ชัดเจนให้นักเรียนมองเห็นเด่นชัด โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กระดานอัจฉริยะ จะเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม แต่ กระบวนการ เทคนิคการสอน นั้น ครูยังคงต้องออกแบบและ กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ที่ควรรู้ ซึ่งจะเห็นว่า ใน คลิปนั้น ครูจะออกแบบกิจกรรม ใช้กระดานอัจฉริยะเป็นช่วงๆ ประกอบกับ การชัดถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ถ่ายทอดความคิดจินตนาการออกให้มากที่สุด
โดย ขนิษฐา วทัญญู (2012-04-12 10:22:31) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบัน มีหลายโรงเรียนที่มีกระดานอัฉริยะใช้แล้ว จากนวัตกรรมที่คุณครูใช้จะเห็นได้ว่าเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียนเกี่ยวกับ กระบวนการคิด การใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งจินตนาการที่เกิดขึ้น ส่วนวิธีการใช้นวัตกรรมการสอนของคุณครู จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด ดังกล่าว โดยผ่านการถ่ายทอดทาง่ตัวอักษร โดยการเขียน และสิ่งที่พบจากการดูเรื่องราวในตอนนี้ คือ การที่ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนประสบการรณ์และจินตนาการร่วมกัน ก็ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผุ้เรียน และมีความคิดเห็นที่กว้างไกลมากกว่าเดิม
โดย ดวงใจ คุณะจันทร์ (2012-04-13 16:55:07) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมที่ถูกใจทั้งครูและนักเรียน ดิฉันดีใจมากที่จะได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในปีนี้ และคาดหวังว่าจะใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพของอุปกรณ์ เพราะเสียดายมากๆที่บางแห่งได้รับมาแล้วใช้แค่เพียงคอมพิวเตอร์ และจะนำแนวทางจากการศึกษาคลิปวีดีโอนี้ไปจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะปกตินั้นมีแค่จอโทรทัศน์นักเรียนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เนตก็ต้องรองรับด้วย ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่พบ
โดย สมปรารถนา แจ่มถาวร (2012-04-17 11:03:23) [แสดงความคิดเห็น]
ในสถานการณืปัจจุบันนี้นักเรียนหลายคนจะไม่รู้จักกระบวนการคิดก็ตามที่เพราะสาเหตุอันเนื่องมาจาผู้สอนไม่ได้นำกระบวนการคิดปลูกฝังให้แก้เรียนนักเรียนในปัจจุบันจึงไม่รู้จักคิด การที่จะทำให้นักเรียนรู้จักกระบงวนการคิดนั้นครูต้องรู้จักการนำกิจกรรมมาใช้ในกระบวนการสอนเพราะที่ให้นักเรียนได้รู้จักคิดเป็น ทำเป็นจะทำให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาเป็นคือสามารถนำปัญหาไปแก้ไขได้อย่างถูกต้องเมื่อนักเรียนรู้จักกระบวนการคิดแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการเขียนบันทึกเพื่อทบทวนความทรงจำรวมถึงกระบวนการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-17 12:52:23) [แสดงความคิดเห็น]
ครูที่เมืองนอกเค้าเน้นจิตนาการกันตั้งแต่ประถมเลย พยายามให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็นและมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ นักเรียนก็กล้าพูดกล้าทำ ที่เมืองไทย บรรยากาศต่างกันมากเลยนะคะ ครูพูดนักเรียนก็ไม่ฟัง ครูแย่งกันใช้ห้องสื่อ เพื่อเปิดแอร์แต่ไม่ใช้สื่อใดๆ กันเลย การศึกษาของเมืองไทยก็เลยย่ำอยู่กับที่ เราต้องพัฒนาครูควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะ เพราะตอนนี้ครูวัยอาวุโสก็ไม่เอาแล้วสื่อต่างๆ ไม่รู้ว่าได้อาจารย์ สาม กันมาได้ยังไง
โดย จารุวรรณ ธรรมสอน (2012-04-19 11:33:52) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ครูเป็นผู้ออกแบบในการใช้กระดานอัจฉริยะทำให้ผุ้เรียนมีควสามสนใจในการเรียนและมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าครูผู้สอนสามารถนำมาใช้ให้เกิประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง
โดย ศิริรัตน์ แจ้งมรคา (2012-04-19 13:17:34) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ก็อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน อย่างไรก็ตามกระดานอัจฉริยะก็เป็นสื่อที่น่าสนใจ แต่การจัดการเรียนรู้ปัจจุบันก็มีวิธีการ เทคนิคต่างๆมากมายที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน สนุก ไม่น่าเบื่อได้ก็ขึ้นอยู่คุณครูจะออกแบบการจัดการเรียนรู้นั่นเอง
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-04-19 20:36:13) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีและน่่าสนใจ ครูเป้นผู้เตรียมการสอน และเตรียมสื่อ ให้เหมาะสมกับนักเรียน เซึ่งระหว่างการเรียนการสอน ครูจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้นักเรียนได้สังเกตและตอบ ซึ่งทำให้นักเรียนได้คิดและสนใจเรียน การจัดกิจกรรมแบบนี้ ทำให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการกเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจที่ดี นักเรียนที่ฝึกการแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออก สนุกกับการเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ครูทุกคนจึงควรแสวงหาแนวทางการสอนในลักษณะนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้และสนุกกับการเรียน
โดย ศิริญากร อัฏฐเมธากร (2012-04-21 18:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้วิธีนี้สอนได้เกือบครบทุกสาระการเรียนรู้ ทำให้เด็กได้เห็นภาพจริง ได้ยินเสียง หรือค้นหาสิ่งที่เด็กนักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมได้ จากที่ดูใน คลิป ก็จะมีการสอน + คำถาม และกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่ง ครูทุกคนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี กว่าการที่มาสอนแบบพูดปากเปล่า จัดเป็นสื่อที่ดี มีประโยชน์มากๆ แต่แน่นอน สื่อดี แต่ก็ต้องใช้กับผู้ที่ใช้สื่อเป็น เพราะถ้าเอาไปให้กับคนที่ไม่มีความรู้ด้าน ICT หรือมีความรู้น้อยก็จะย่อมเกิดประโยชน์น้อยเช่นกัน ส่วนตัวคิดว่าสื่อชิ้นนี้มีประโยชน์มากๆ ถ้า ผอ. มีให้ติดไว้ที่โรงเรียนสัก 1 ชุด ไม่ต้องทุกห้องก็สามารถ สอนเด็กได้มากมาย เพียงแต่ครูต้องใช้สื่อ + กับ การเรียนการสอนที่กระตุ้นผู้เรียน ไม่ใช่เอาแต่เปิดสื่อให้เด็กดูแล้วนั่งโต๊ะ พอเด็กดูจบก็ให้ทำงาน ถ้าเช่นนั้นก็เปล่าประโยชน์ เหมือนกับ ทีวีทางไกล ที่ครูปัจจุบัน มักจะเปิดให้เด็กดู และให้เด็กทำตามทีวีโดยที่ตัวครูเองไม่ต้องสอนไม่ต้องทำอะไรเลย ซึ่งแบบนี้เป็นการใช้งานสื่อที่ดี แบบผิดวัตถุประสงค์ และไร้ค่าจริงๆ
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-22 17:41:07) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการสอนเรื่องการอ่าน-เขียนของเด็กๆ โดยกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ หรือคุยกันในหมู่เพื่อนนักเรียนประถมกระดานอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมที่ถูกใจทั้งครูแการเรียนการสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีและน่่าสนใจ ครูเป้นผู้เตรียมการสอน และเตรียมสื่อ ให้เหมาะสมกับนักเรียน เซึ่งระหว่างการเรียนการสอน ครูจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้นักเรียนได้สังเกตและตอบ ซึ่งทำให้นักเรียนได้คิดและสนใจเรียน การจัดกิจกรรมแบบนี้ ทำให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการกเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจที่ดี นักเรียนที่ฝึกการแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออก สนุกกับการเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ครูทุกคนจึงควรแสวงหาแนวทางการสอนในลักษณะนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้และสนุกกับการเรียน ละนักเรียน ดิฉันดีใจมากที่จะได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในปีนี้ และคาดหวังว่าจะใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพของอุปกรณ์ เพราะเสียดายมากๆที่บางแห่งได้รับมาแล้วใช้แค่เพียงคอมพิวเตอร์ และจะนำแนวทางจากการศึกษาคลิปวีดีโอนี้ไปจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะปกตินั้นมีแค่จอโทรทัศน์นักเรียนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เนตก็ต้องรองรับด้วย ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่พบ
โดย สายทอง แก้วคำจันทร์ (2012-04-23 15:45:45) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน เพราะเป็นการใช้เครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากกระบวนการกลุ่ม และตนเอง เพราะผู้เรียนจะต้องมีทักษะทางเทคโนโลยีคือ ต้องใช้งานให้เป็นจึงจะสามารถใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองได้รับ และทักษะทางสังคมคือ หากนักเรียนคนใดที่ใช้เป็นก็ควรที่จะถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ด้วย เพื่อทำให้เพื่อน ๆ ในห้องสามารถทำได้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องกระบวนการกลุ่มได้อีกทางด้วย ในการจัดกิจกรรมผู้สอนควรวางแผนกิจกรรมให้ดีเพื่อที่ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรต่อไปและนำผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนำมาวิเคราะห์สิ่งที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุงในข้อบกพร่อง และในขณะทำกิจกรรมผู้สอนควรเสนอแนะให้ผู้เรียนรักษากฎกติกา มารยาท และข้อตกลงให้มาก :tv07:
โดย สงกรานต์ ทัพบำรุง (2012-04-24 05:06:57) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบันนี้ให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีในด้านการเรียนที่ทันสมัยทันต่อยุคในโลกปัจจุบันเพราะโลกแห่งเทคโนโลยีการเรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ ICT เป็นกระดานที่ดีมาก สามารถประยุกต์นำสื่อในเรื่องต่างๆ มาเป็นสื่อในการสนอนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ดี อย่างตัวในวีดีโอ ก็มีการนำนิทานมาใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ทำให้เด็กที่เรียน มีความน่าสนใจไม่เบื่อกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดูเด็กๆทุกคนที่เรียนมีความสนใจในการเรียนดีมาก เพราะเป้นการที่แบบใหม่ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีความสนใจอยากรู้อยากทดลองมากยิ่งขึ้นและทำให้เด็กชอบมากและอยากเรียนทำให้ห้องเรียนน่าเรียนยิ่งขึ้น :tv14: :tv15: :tv18:
โดย มัณฑิตา ผาสุข (2012-04-24 19:40:10) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ : เริ่มการแสดง - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts
เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการสอนเรื่องการอ่าน-เขียนของเด็กๆ โดยกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ หรือคุยกันในหมู่เพื่อนนักเรียนประถม เป็นแนวทางให้ครูทราบว่าการเลือกหาสื่อมาใช้กับนักเรียน ให้เหมาะกับเนื้อหาสาระและวัยของผู้เรียน นั้นความจริงแล้วไม่ยากเกิความสามารถที่จะทำ ขอเพียงแต่ครูควรเตรียมการสอนล่วงหน้าและวางแผนการสอนในแต่ละวันให้ดีก็จะสามารถสอนให้สนุกทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ไม่ยาก ขอบคุณรายการดีๆ นี้มากๆ
โดย วิภาภรณ์ จุฑาธิปไตย (2012-04-24 21:33:40) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้เป็นแนวการสอนที่ดีในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย ขอเพียงแต่ครูควรเตรียมการสอนล่วงหน้าและวางแผนการสอนในแต่ละวันให้ดีก็จะสามารถสอนให้สนุกทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ไม่ยาก ขอบคุณรายการดีๆ นี้มากๆ อยากให้ครูไทยพัฒนากันมากๆ
โดย หนึ่งฤทัย พุทธแก้ว (2012-04-30 14:39:44) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีมุมมองและรู้จักการวางแผน การลำดับความสำคัญของเรื่องราวที่จะถ่ายทอด จากตัวอย่างทำให้เราเห็นแนวทางในการสอน การหยุดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิด การตอบโต้จากผู้เรียน การชักนำและรู้จักการตั้งคำถามจากครู ช่างเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เด็กๆน่ารักมาก รู้จักการโต้-ตอบ อยากให้ลูกศิษย์เรามีส่วนร่วมอย่างนี้บ้างเลย
โดย ดวงเด่น พิจอมบุตร (2012-04-30 19:53:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เรื่องราวที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน และมีความสนุกสนานไปด้วย สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี และนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ตามความคิดของนักเรียนแต่ละคน โดยไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือผิด ผู้เรียนจะมีความคิดที่กว้างขึ้น และเรียนอย่างมีความสุข โดยมีครูเป็นผู้ควบคุมและดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ โดยการใช้ภาพจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดีกว่าการพูดมาก
โดย วรชาติ รังษีธรรมปัญญา (2012-05-05 11:54:07) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนของเด็กนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กมีสมาธิอยู่ในสิ่งที่กำลังสอนได้ดีซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย ขอเพียงแต่ครูควรเตรียมการสอนล่วงหน้าและวางแผนการสอนในแต่ละวันให้ดีก็จะสามารถสอนให้สนุกทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ไม่ยาก :tv02:
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-05-07 16:59:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนในการที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในการกระตุ้นความคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดีโดยใช้สื่อที่มีอยู่รอบตัวเราและสื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี :tv02: :tv02: :tv02:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-05-09 11:45:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูหลายๆ รายการ รวมทั้งรายการนี้ ดิฉันคิดว่า การเรียนรู้หลายกลุ่มสาระ ของเจ้าของภาษา ส่วนใหญ่จะเน้นการคิด ไปสู่การเขียน ตลอดจนการนำเสนอ ของเด็ก ซึ่งเด็กก็ให้ความร่วมมือกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออก ดีมากคะ น่านำไปปรับใช้กับเด็กของเรา :tv17:
โดย วิภา ใสยอด (2012-05-10 19:24:35) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้โรงเรียนมีกระดานนี้แล้วโดยได้รับจากโครงการของรัฐบาล(SP2) และได้เข้ารับการอบรมการใช้กระดานนี้จาก บริษัท Hollywood Internationnal Ltd. ท่ีจังหวัดเชียงใหม่และได้รับความรู้จากการอบรมการใช้โปรแกรม ActiveBoard สามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และจากการที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครูประกอบกัน เด็กสามารถใช้กระดานฝึกการเขียนการอ่านและได้แสดงออกด้วย และมีความสนุกสนานไปด้วย สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี จากการการชักนำและรู้จักการตั้งคำถามจากครู จะนำไปใช้กับเด็กที่ตัวเองสอน
โดย สังวร จันทร (2012-05-23 09:55:15) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันกระดานอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น แต่ครูผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานให้ดีเสียก่อนเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจ และขั้นตอนการเรียนการสอนจะไม่สะดุด
ประเทศไทย ไม่แน่ใจว่าจะทำได้เช่นนี้หรือเปล่า เนื่องจากครูที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีที่แปลกใหม่มีไม่มากนัก
โดย เบญจวรรณ นะเสือ (2012-05-23 14:28:12) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันกระดานอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น แต่ครูผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานให้ดีเสียก่อนเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจ และขั้นตอนการเรียนการสอนจะไม่สะดุด
ประเทศไทย ไม่แน่ใจว่าจะทำได้เช่นนี้หรือเปล่า เนื่องจากครูที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีที่แปลกใหม่มีไม่มากนัก
โดย เบญจวรรณ นะเสือ (2012-05-23 14:28:34) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันกระดานอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น แต่ครูผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานให้ดีเสียก่อนเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจ และขั้นตอนการเรียนการสอนจะไม่สะดุด
ประเทศไทย ไม่แน่ใจว่าจะทำได้เช่นนี้หรือเปล่า เนื่องจากครูที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีที่แปลกใหม่มีไม่มากนัก
โดย เบญจวรรณ นะเสือ (2012-05-23 14:30:24) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นนวัตกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนแน่นอน ฉะนั้นรัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำกระดานอัจฉริยะมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้การศึกษาของเราได้พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล และส่งเสริมครูให้เรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ปัจจุบันหลายโรงเรียนได้มีการนำกระดานอัจฉริยะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในบางวิชา แต่ยังคงไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องการยังขาดทักษะในการออกแบบการสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะ
โดย อนงค์ สายแวว (2012-05-27 18:45:55) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ : เริ่มการแสดง - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts
เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการสอนเรื่องการอ่าน-เขียนของเด็กๆ โดยกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ หรือคุยกันในหมู่เพื่อนนักเรียนประถม
เรื่องนี้เป็นแนวการสอนที่ดีในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย และน่าสนุกมากด้วย
กระดานอัจฉริยะ จะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุป ครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จสามารภนำมาประยุกต์ใช้ได้
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-05-30 17:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มีการพัฒนามากขี้นโดยมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้นไปมาก ซึ่งสื่อบางอย่างนำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น กระดานอัจฉริยะ และบางโรงเรียนได้มีการนำกระดานอัจฉริยะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสื่อของการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะเด็กจะรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะลองใช้ กระดานอัจฉริยะยังสามารถนำรูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวเข้าไปใส่ได้ด้วย ยิ่งช่วยให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-06-09 12:18:08) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะนั้นทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆ สามารถทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งถ้าหากนำกระดานอัจฉริยะ มาเปรียบเทียบกับแท็บเล็ตแล้ว การจัดการเรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะให้กับเด็กวัยดังกลล่าวน่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า เพราะกระดานอัจฉริยะมีความเสี่ยงจากสิ่งยั่วยุภายนอกน้อยกว่าแท็บเล็ต เพราะมีครูเป็นผู้ช่วยในการควบคุมการเรียนรู้ของเด็กๆ แต่แท็บเล็ตเกิดความเสียงมากหากนำมาใช้กับเด็กวัยนี้ค่ะ :tv02:
โดย ละมุณภัณฑ์ (2012-06-23 17:41:04) [แสดงความคิดเห็น]
ได้มีโอกาสรู้จักกับเจ้าสื่อการสอนตัวนี้จากอาจารย์ที่สอน ฟังแล้วอึ้ง มีเทคโนโลยีแบบนี้ออกมาแล้ว เคยเห็นแต่กระดานไวท์บอร์ดที่ญี่ปุ่น เมื่อเขียนอะไรบนกระดานแล้วสามารถปริ้นออกมาได้เลยโดยไม่ต้องจดโน้ทกัน แต่ที่อเมริกามีการใช้เจ้าสมาร์ทบอร์ดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 บริษัทสมาร์ทเทคโนโลยี แห่งประเทศแคนาดา เป็นบริษัทที่ผลิตเจ้าสมาร์ทบอร์ดขึ้น และจำหน่ายสู่ตลาดอเมริกา อังกฤษ ประเทศทางแถบยุโรบ ตะวันออกกลาง และอัฟริกา ด้วยความที่เจ้าสมาร์ทบอร์ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ สะดวกและง่ายต่อการใช้งานจึงทำให้ได้รับรางวัลนับไม่ถ้วนและมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
สมาร์ทบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมระหว่างกระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า โ€œสมาร์ทโน้ทบุ๊คโ€ การใช้งานสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าทึ่งและสร้างความสนใจให้กับนักเรียน แม้ว่ากระดานลบหรือแม้แต่ปากกาหายก็สามารถเขียนได้ด้วยนิ้วหรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่ทำลายหน้าจอและลบได้ด้วยฝ่ามือ
ถ้าบ้านเมืองเราได้มีโอกาสนำสินค้าที่ทันสมัยแบบนี้มาใช้ตามสถานที่ศึกษาบ้างก็คงจะดี เพราะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กนักเรียน และเพิ่มเทคนิคการสอนให้แก่ผู้สอนใช้ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น แต่ติดอยู่ที่ว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกระดานไวท์บอร์ดธรรมดาหรือโปรเจคเตอร์ที่ใช้ตามมหาวิทยาลัย นอกจากจะใช้สมาร์ทบอร์ดในด้านการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในบริษัทเมื่อมีการประชุม สัมมนา การนำเสนอโปรเจคต่างๆ :tv15:
โดย ณัฐพล ศรีวิชัย (2012-06-25 14:48:48) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ เป็นสุดยอดของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยฌฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ จะสะดวกมาในการสอนเล่าเรื่อง อ่าน และเขียน สำคัญที่ครูต้องเป็นผู้กระตุ้นในการทำกิจกรรม จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและบรรลุจุดประสงค์ ห้องเรียนคุณภาพแบบนี้น่าจะจัดหาให้กับทุกโรงเรียน ทุกห้องเรียน เป็นการยกระดับการพัฒนาการเรียนที่ทันสมัยและคุ้มค่า และครูต้องเปลี่ยนแลงตัวเองในการจัดการเรียนการสอน ตามยุสมัย และครูยังคงต้อง เป็นผู้ชี้แนะการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
โดย สุชัญญา เปมกิตติ (2012-06-27 02:31:56) [แสดงความคิดเห็น]
ด้มีโอกาสรู้จักกับเจ้าสื่อการสอนตัวนี้จากอาจารย์ที่สอน ฟังแล้วอึ้ง มีเทคโนโลยีแบบนี้ออกมาแล้ว เคยเห็นแต่กระดานไวท์บอร์ดที่ญี่ปุ่น เมื่อเขียนอะไรบนกระดานแล้วสามารถปริ้นออกมาได้เลยโดยไม่ต้องจดโน้ทกัน แต่ที่อเมริกามีการใช้เจ้าสมาร์ทบอร์ดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 บริษัทสมาร์ทเทคโนโลยี แห่งประเทศแคนาดา เป็นบริษัทที่ผลิตเจ้าสมาร์ทบอร์ดขึ้น และจำหน่ายสู่ตลาดอเมริกา อังกฤษ ประเทศทางแถบยุโรบ ตะวันออกกลาง และอัฟริกา ด้วยความที่เจ้าสมาร์ทบอร์ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ สะดวกและง่ายต่อการใช้งานจึงทำให้ได้รับรางวัลนับไม่ถ้วนและมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
สมาร์ทบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมระหว่างกระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า โโ‚ฌ๏ฟฝสมาร์ทโน้ทบุ๊คโโ‚ฌ๏ฟฝ การใช้งานสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าทึ่งและสร้างความสนใจให้กับนักเรียน แม้ว่ากระดานลบหรือแม้แต่ปากกาหายก็สามารถเขียนได้ด้วยนิ้วหรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่ทำลายหน้าจอและลบได้ด้วยฝ่ามือ
ถ้าบ้านเมืองเราได้มีโอกาสนำสินค้าที่ทันสมัยแบบนี้มาใช้ตามสถานที่ศึกษาบ้างก็คงจะดี เพราะสามารถกระตุ้นความ นอกจากจะใช้สมาร์ทบอร์ดในด้านการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในบริษัทเมื่อมีการประชุม สัมมนา การนำเสนอโปรเจคต่างๆ :tv15: :tv14:
โดย ลำใจ บัวชุม (2012-06-30 22:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
ด้มีโอกาสรู้จักกับเจ้าสื่อการสอนตัวนี้จากอาจารย์ที่สอน ฟังแล้วอึ้ง มีเทคโนโลยีแบบนี้ออกมาแล้ว เคยเห็นแต่กระดานไวท์บอร์ดที่ญี่ปุ่น เมื่อเขียนอะไรบนกระดานแล้วสามารถปริ้นออกมาได้เลยโดยไม่ต้องจดโน้ทกัน แต่ที่อเมริกามีการใช้เจ้าสมาร์ทบอร์ดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 บริษัทสมาร์ทเทคโนโลยี แห่งประเทศแคนาดา เป็นบริษัทที่ผลิตเจ้าสมาร์ทบอร์ดขึ้น และจำหน่ายสู่ตลาดอเมริกา อังกฤษ ประเทศทางแถบยุโรบ ตะวันออกกลาง และอัฟริกา ด้วยความที่เจ้าสมาร์ทบอร์ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ สะดวกและง่ายต่อการใช้งานจึงทำให้ได้รับรางวัลนับไม่ถ้วนและมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
สมาร์ทบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมระหว่างกระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า โโ‚ฌ๏ฟฝสมาร์ทโน้ทบุ๊คโโ‚ฌ๏ฟฝ การใช้งานสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าทึ่งและสร้างความสนใจให้กับนักเรียน แม้ว่ากระดานลบหรือแม้แต่ปากกาหายก็สามารถเขียนได้ด้วยนิ้วหรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่ทำลายหน้าจอและลบได้ด้วยฝ่ามือ
ถ้าบ้านเมืองเราได้มีโอกาสนำสินค้าที่ทันสมัยแบบนี้มาใช้ตามสถานที่ศึกษาบ้างก็คงจะดี เพราะสามารถกระตุ้นความ นอกจากจะใช้สมาร์ทบอร์ดในด้านการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในบริษัทเมื่อมีการประชุม สัมมนา การนำเสนอโปรเจคต่างๆ :tv15: :tv14:
โดย ลำใจ บัวชุม (2012-06-30 22:49:53) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากกระดานอัจฉริยะ : เริ่มการแสดง - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts :เมื่อนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการสอนเรื่องการอ่าน-เขียนของเด็กๆ โดยกระตุ้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ หรือคุยกันในหมู่เพื่อนนักเรียนประถม
เรื่องนี้เป็นแนวการสอนที่ดีในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย และน่าสนุกมากด้วย
กระดานอัจฉริยะ จะได้ใช้ การใช้ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ของครูว่าจะสัมพันธ์และนำ ICT ที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ วิธีการที่ครูสอนคือให้เด็กดู แล้วถามคำถาม เป็นการให้เด็กคิด แล้วก็สรุป ครูจะต้องผ่านการคัดเลือกสื่อแล้วตั้งคำถามเตรียมไว้ก่อนแล้ว การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT จึงประสบผลสำเร็จ :tv17: :tv17: :tv03:
โดย ฉลอง กอบเกษ (2012-07-01 15:32:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv07:
โดย samitanan sangaun (2012-07-02 20:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากใช้ในการสอนทุกสาระวิชา ช่วยให้นันักเรียนกล้าแสดงความคิดและจินตนาการ บางครั้งไม่กล้าที่จะพูด รายการนี้ให้ข้อคิดดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2012-07-04 10:48:37) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นสือการเรียนรู้ที่ฝึกฝนการอ่าน การคิด การพูด และฝึกการจินตนาการของเด็กๆที่ดีมากๆ :tv15:และได้รับความสนใจจากเด็กๆได้ดี. นำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า. และครูผู้สอนควรมีความรู้เรื่องโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้การเรียนการสอนไม่สะดุด
โดย samitanan sangaun (2012-07-04 16:19:24) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นสือการเรียนรู้ที่ฝึกฝนการอ่าน การคิด การพูด และฝึกการจินตนาการของเด็กๆที่ดีมากๆ :tv15:และได้รับความสนใจจากเด็กๆได้ดี. นำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า. และครูผู้สอนควรมีความรู้เรื่องโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้การเรียนการสอนไม่สะดุด
โดย samitanan sangaun (2012-07-04 16:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนแน่นอน ฉะนั้นรัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำกระดานอัจฉริยะมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำ
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-05 12:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ดีในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย และน่าสนุกมากด้วย
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-05 12:29:08) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวอย่างจากครูทั้ง 3 คน เป็นตัวอย่างที่ดีมาก เพราะใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และทำให้เร้าความสนใจของเด็กได้ เด็ก ๆ มีความรู้สึกที่หลากหลายจากการชมวีดีโอ เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้จักคิดไปทีละขั้น และครูก็กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดจินตนาการ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน พูดคุย ถกเถียงกันและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถสรุปเป็นงานของตนเองหรืองานกลุ่มได้ และได้ออกมานำเสนองานของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยความภาคภูมิใจครูผู้สอนสามารถรนำความรู้ที่ได้ชมวิีดีทัศ ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน โดยอาจประยุกต์ใช้ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อด้าน ICT อาจไม่ทัดเทียม ทันสมัยเท่าในเรื่องนี้ แต่โดยรวมแล้วได้เทคนิค แนวคิด วิธีการที่ดีจากเรื่องที่ได้ดูค่ะ :tv15: :tv17: :tv18: :tv18: :tv17:
โดย วรัญญา นันชม (2012-07-16 20:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อกรสอนที่ดี มีประโยชน์มาก สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
โดย อัญชลี ศรีรุ่งเรือง (2012-07-20 13:25:47) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่ดี อาจไม่ดีถ้าคนใช้ใช้ไม่เป็นก็จะไม่เกิดผลดีกับนักเรียน กระดานอัจริยะถือว่าเป็นสื่อทีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี ถ้าคุณครูผู้สอนรู้จักนำมาใช้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรวางแผนการใช้กระดานอัจริยะกับการจัดกิจกรรมควบคู่ให้ดี จึงจะประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน กระดานอัจริยะเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนสนใจ สามารถนำเหตุการณ์ปัจจุบันมานำเสนอให้กับนักเรียนได้อย่างทันเหตุการณ์ :tv07: :tv17: :tv15:
โดย จุฬาลักษณ์ ทองเสือ (2012-08-06 15:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมีประโยชน์มากครับ
โดย เอกลักษณ์ อ่อนสำลี (2012-08-09 10:40:05) [แสดงความคิดเห็น]
Activboard ซึ่งเป็นกระดานอัจฉริยะที่สามารถนำมาใช้ได้กับนักเรียนทั้งห้องเรียนและไม่ล้าสมัย เพื่อมาเติมเต็มให้ครูสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน และทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
Activboard อาจจะเป็นชื่อที่ใหม่มากสำหรับคนไทย แต่ว่าต่างประเทศได้มีการนำมาใช้แทนกระดานดำและโปรเจกเตอร์กันมาซักพักแล้ว โดยเริ่มใช้ที่ประเทศอังกฤษ จากการประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในห้องเรียน ได้มีความแพร่หลายมาใช้กันทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศแถบบ้านเราก็ได้มีการนำมาใช้มาก อย่างเวียดนาม หรือบรูไน ได้มีการสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการสอน โดยเฉลี่ยประเทศบรูไนมีบอร์ดอัจฉริยะนี้โรงเรียนละ 1 บอร์ด โดยในประเทศไทยได้เริ่มมีการนำมาใช้บ้างในโรงเรียนชั้นนำต่างๆ แต่หวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นครูไทยมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
โดย ปัญญา กระจ่างศรี (2012-08-12 17:37:24) [แสดงความคิดเห็น]
Activboard ซึ่งเป็นกระดานอัจฉริยะที่สามารถนำมาใช้ได้กับนักเรียนทั้งห้องเรียนและไม่ล้าสมัย เพื่อมาเติมเต็มให้ครูสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน และทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
Activboard อาจจะเป็นชื่อที่ใหม่มากสำหรับคนไทย แต่ว่าต่างประเทศได้มีการนำมาใช้แทนกระดานดำและโปรเจกเตอร์กันมาซักพักแล้ว โดยเริ่มใช้ที่ประเทศอังกฤษ จากการประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในห้องเรียน ได้มีความแพร่หลายมาใช้กันทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศแถบบ้านเราก็ได้มีการนำมาใช้มาก อย่างเวียดนาม หรือบรูไน ได้มีการสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการสอน โดยเฉลี่ยประเทศบรูไนมีบอร์ดอัจฉริยะนี้โรงเรียนละ 1 บอร์ด โดยในประเทศไทยได้เริ่มมีการนำมาใช้บ้างในโรงเรียนชั้นนำต่างๆ แต่หวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นครูไทยมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
โดย ปัญญา กระจ่างศรี (2012-08-12 17:38:48) [แสดงความคิดเห็น]
Activboard ซึ่งเป็นกระดานอัจฉริยะที่สามารถนำมาใช้ได้กับนักเรียนทั้งห้องเรียนและไม่ล้าสมัย เพื่อมาเติมเต็มให้ครูสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน และทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
Activboard อาจจะเป็นชื่อที่ใหม่มากสำหรับคนไทย แต่ว่าต่างประเทศได้มีการนำมาใช้แทนกระดานดำและโปรเจกเตอร์กันมาซักพักแล้ว โดยเริ่มใช้ที่ประเทศอังกฤษ จากการประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในห้องเรียน ได้มีความแพร่หลายมาใช้กันทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศแถบบ้านเราก็ได้มีการนำมาใช้มาก อย่างเวียดนาม หรือบรูไน ได้มีการสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการสอน โดยเฉลี่ยประเทศบรูไนมีบอร์ดอัจฉริยะนี้โรงเรียนละ 1 บอร์ด โดยในประเทศไทยได้เริ่มมีการนำมาใช้บ้างในโรงเรียนชั้นนำต่างๆ แต่หวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นครูไทยมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
โดย ปัญญา กระจ่างศรี (2012-08-12 17:38:49) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องนี้เป็นแนวการสอนที่ดีในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะเขียน-อ่าน ต้องกระตุ้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ และการใช้สื่อกระดานอัจฉริยะนี้สามารถกระตุ้นกระบวนการคิด เขียน และอ่านโดยที่ไม่ต้องบังคับนักเรียนเลย และน่าสนุกมากด้วยหรืออาจจะใช้คำถามหมวก 6 ใบ ก็ได้ นอกจากวิชาภาษาไทยแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกเป็นประโยชน์สามารถประยุกต์ได้หลากหลาย ขอบคุณโทรทัศน์ครู
โดย ไฉน ไชยนา (2012-08-16 22:46:16) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ (Active Board) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุน และนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่าน และเขียน ตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้การใช้งาน เทคนิคการนำเสนอ ครูที่รับผิดชอบต้องสามารถนำเสนอ และจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ สื่อที่ใช่หรือโปรแกรมนั้นจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ครูสอนด้วย และมีการวัดประเมินผลด้วย เพื่อให้เกิดประโยนช์สูงสุด
โดย เฉลิม จำปาวิจิตร (2012-08-31 14:37:22) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะ - ICT : Whiteboard Literacy : Using Story Starts เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน เพราะเป็นการใช้เครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากกระบวนการกลุ่ม และตนเอง เพราะผู้เรียนจะต้องมีทักษะทางเทคโนโลยีคือ ต้องใช้งานให้เป็นจึงจะสามารถใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองได้รับ และทักษะทางสังคมคือ หากนักเรียนคนใดที่ใช้เป็นก็ควรที่จะถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ด้วย เพื่อทำให้เพื่อน ๆ ในห้องสามารถทำได้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องกระบวนการกลุ่มได้อีกทางด้วย ในการจัดกิจกรรมผู้สอนควรวางแผนกิจกรรมให้ดีเพื่อที่ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรต่อไปและนำผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนำมาวิเคราะห์สิ่งที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุงในข้อบกพร่อง และในขณะทำกิจกรรมผู้สอนควรเสนอแนะให้ผู้เรียนรักษากฎกติกา มารยาท และข้อตกลงให้มาก :tv13: :tv13: :tv13:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-09-16 21:35:20) [แสดงความคิดเห็น]
กระดานอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน
โดย นางสาวอัจฉราภรณ์ ภิรมย์รักภักดี (2012-10-16 12:54:20) [แสดงความคิดเห็น]
เทคโนโลยีสารสนเทษทุกวันนี้นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าแทบตามไม่ทัน ผมเองเป็นครูคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีโอกาสได้ใช้กระดานอิเล็คทรอนิกส์ด้วย แต่กว่าจะได้ใช้ ทางรัฐบาล ควรให้การสนับสนุนเครื่องมือแบบนี้ให้กับการศึกษา เพราะจากวีดิโอที่รับชม นักเรียนมีความสนใจ และตื่นเต้นกับการใช้ เหมือนกับนักเรียนในโรงเรียนผมก็เช่นเดียวกัน นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนในห้องเรียนอัจฉริยะนี้มากกว่าการเรียนในห้องเรียนธรรมดา แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์ จึงจะเป็นต้องหมุนเวียนให้ครบทุกห้อง ผนวกกับการใช้แท็บเล็ตของนักเรียน ขอบคุณโทรทัศน์ครูครับที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นครับ
โดย อภิรมย์ ผิวละออ (2012-10-30 23:59:20) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมที่ตั้งคำถามให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบเป็นเทคนิคที่ครูควรนำมาใช้อย่างยิ่ง เพราะจะได้ฝึกให้เขาได้คิดและแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย แต่ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคนี้เพราะคิดว่ายากเกินไปที่เด็กจะคิด โดยเฉพาะเด็กระดับประถม ในชนบท แต่หลังจากที่ได้ดูดิฉันคิดว่าจะทดลองนำไปใช้กับนักเรียนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้สื่อที่ทันสมัยตามที่นำเสนอแต่ก็จะนำเทคนิคดีๆแบบนี้มาใช้เพื่อจะได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน และในระดับสูงต่อไป :tv18: :tv18: :tv18:
โดย สุวนันท์ จุลวัจน์ (2012-11-07 20:41:34) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในวีดิทัสน์เยี่ยมมาก ครูคัดเลือกวีดิโอมาให้นักเรียนดู โดยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและจินตนาการ ซึ่งการเลือกเนื้อหามาสอนนี้ ยากมาก หากสอนหลายวิชา หลายชั่วโมง แถมเป็นครนูประจำชั้นอีก คงเตรียมการสอนได้ไม่ดีขนาดนี้ ผลที่เกิดกับนักเรียนก็ไม่ดีอย่างที่เห็นในวีดิทัศน์ อยากมีเวลาเตรียมการสอนเจ๋ง ๆ อย่างนี้มาก..
โดย สุภาภรณ์ ปัจจุทรา (2012-12-06 14:40:21) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่ค่อยเกี่ยวกับกระดานอัจฉริยะเท่าไร น่าจะเกี่ยวกับการใช้วีดิโอเป็นตัวจุดประกายเรื่องเล่า หรือเขียนเรื่องสั้น เป็นวิธีการที่ดีมาก บูรณาการกับศิลปะและวิชาภาษาได้อย่างดี นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ฝึกฟังและฝึกแสดงความคิดเห็น การสังเกต การหาเหตุผล การบรรยายความรู้สึกหรือใช้คำคุณศัพท์ต่าง ๆ การสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดนั้น และที่สำคัญกว่าอะไรคือนักเรียนได้ฝึกใช้ความคิดอย่างมาก สิ่งที่น่าประทับใจที่เราเห็นในตัวครูคือ ครูเป็นมิตร การยอมรับ การชมเชยนักเรียน ครูไม่ต้องใช้เสียงดัง
โดย ลิณี จูตระกูล (2013-01-24 18:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากการเรียนการสอนในตอนนี้ ก็มีกระดานแบบนี้ แต่ยังไม่เคยใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ IT เพราะคิดว่าการใช้งานพื้นฐานโดยทั่วไปก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่พอมาดูวิธีการสอนที่ประยุกต์ใช้แบบนี้ แล้วรู้สึกดี เกิดแรงบันดาลใจว่า น่าจะไปประยุกต์ใช้สอนแบบที่ตัวเองคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนของเรา ให้เค้ารู้สึกสนุก และมีส่วนร่วมกับเรามากที่สุด ทำให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด กระดานอัจฉริยะ (Active Board) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุน และนำมาใช้แทนการสอนจากกระดานดำเพื่อให้ประเทศของเราได้พัฒนาการเรียนรู่สู่สากล แต่หากครูผู้ใช้ยังไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำไปสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจทำให้การลงทุนในการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนแนวความคิดในการสอนหนังสือของเด็กไทยให้มากขึ้นโดยเมื่อได้ดูวีดีโอตอนนี้ครูที่ใช้กระดานอัจฉริยะได้เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ซึ่งต่างจากเด็กไทยอย่างมาก โดยสอนให้เน้นการท่องจำจึงมีปัญหาในการอ่าน และเขียน มาโดยตลอด
โดย นงนุช ศรีละออ (2013-08-18 10:25:04) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของเราในตอนนี้ยังเป็นแบบกระดานกันอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ IT ซึ่งอุปกรณ์ไอทีสามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนได้ และจะเป็นประโยชน์มากถ้าประชากร นักเรียน หรือบุคคลทั่วไปนำมาใช้ได้อยางมีประสิทธิภาพกระดานอัจฉริยะ (Active Board) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทยไม่มากนักส่วนมากจะใช้กระดานดำในการสอนเนื่องจากมีราคาถูกจึงถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทย :tv15: :tv06:
โดย ธเนศ คำใบ (2013-09-14 14:40:20) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของเราในตอนนี้ยังเป็นแบบกระดานกันอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ IT ซึ่งอุปกรณ์ไอทีสามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนได้ และจะเป็นประโยชน์มากถ้าประชากร นักเรียน หรือบุคคลทั่วไปนำมาใช้ได้อยางมีประสิทธิภาพกระดานอัจฉริยะ (Active Board) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทยไม่มากนักส่วนมากจะใช้กระดานดำในการสอนเนื่องจากมีราคาถูกจึงถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทย :tv15: :tv06:
โดย ธเนศ คำใบ (2013-09-14 14:41:26) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของเราในตอนนี้ยังเป็นแบบกระดานกันอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ IT ซึ่งอุปกรณ์ไอทีสามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนได้ และจะเป็นประโยชน์มากถ้าประชากร นักเรียน หรือบุคคลทั่วไปนำมาใช้ได้อยางมีประสิทธิภาพกระดานอัจฉริยะ (Active Board) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทยไม่มากนักส่วนมากจะใช้กระดานดำในการสอนเนื่องจากมีราคาถูกจึงถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทย :tv15: :tv06:
โดย ธเนศ คำใบ (2013-09-14 14:41:26) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของเราในตอนนี้ยังเป็นแบบกระดานกันอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ IT ซึ่งอุปกรณ์ไอทีสามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนได้ และจะเป็นประโยชน์มากถ้าประชากร นักเรียน หรือบุคคลทั่วไปนำมาใช้ได้อยางมีประสิทธิภาพกระดานอัจฉริยะ (Active Board) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทยไม่มากนักส่วนมากจะใช้กระดานดำในการสอนเนื่องจากมีราคาถูกจึงถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทย :tv15: :tv06:
โดย ธเนศ คำใบ (2013-09-14 14:41:26) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของเราในตอนนี้ยังเป็นแบบกระดานกันอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ IT ซึ่งอุปกรณ์ไอทีสามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนได้ และจะเป็นประโยชน์มากถ้าประชากร นักเรียน หรือบุคคลทั่วไปนำมาใช้ได้อยางมีประสิทธิภาพกระดานอัจฉริยะ (Active Board) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทยไม่มากนักส่วนมากจะใช้กระดานดำในการสอนเนื่องจากมีราคาถูกจึงถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทย :tv15: :tv06:
โดย ธเนศ คำใบ (2013-09-14 14:41:26) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการนำสื่อกระดานอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง และยังยึดนักเรียนเป็นสำคัญโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนทำให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตนเองและกล้าแสดงออก สนุกสนานกับการเรียนรู้ตลอดเวลา โรงเรียนในประเทศไทยน่าจะสนับสนุนการใช้งานให้อยู่ในวงกว้างเพราะปัจจุบันมีใช้เฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก โรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับกลาง และเล็ก ยังคงมีน้อย
โดย ปริศนา หู้โลหะ (2013-09-30 14:35:35) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการนำสื่อกระดานอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง และยังยึดนักเรียนเป็นสำคัญโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนทำให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตนเองและกล้าแสดงออก สนุกสนานกับการเรียนรู้ตลอดเวลา โรงเรียนในประเทศไทยน่าจะสนับสนุนการใช้งานให้อยู่ในวงกว้างเพราะปัจจุบันมีใช้เฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก โรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับกลาง และเล็ก ยังคงมีน้อย
โดย ปริศนา หู้โลหะ (2013-09-30 14:36:51) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการนำสื่อกระดานอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง และยังยึดนักเรียนเป็นสำคัญโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนทำให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตนเองและกล้าแสดงออก สนุกสนานกับการเรียนรู้ตลอดเวลา โรงเรียนในประเทศไทยน่าจะสนับสนุนการใช้งานให้อยู่ในวงกว้างเพราะปัจจุบันมีใช้เฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก โรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับกลาง และเล็ก ยังคงมีน้อย :tv02:
โดย ปริศนา หู้โลหะ (2013-09-30 14:36:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv