thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4961
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-09-07  
    สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ  
    ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนประดิษฐ์สื่อด้วยงานศิลปะ ที่น่าสนใจ กระบวนการสอนทำให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางความคิด ตามจินตนาการ เป็นการผลิตสื่อแบบพอเพียงจริง ได้ทั้งประโยชน์ และประหยัดด้วย นักเรียนภาคภูมิใจกับผลงาน
โดย ฐิตินันท์ หึงขุนทศ (2011-09-07 21:58:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเข้าใจสอนวิธีทำสื่อ สอนวิธีการทำที่ง่าย เข้าใจ นำไปใช้ได้
โดย ประภา สนิทผล (2011-10-05 06:49:42)
เป็นศิลปะที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ ทั้งการนำไปให้นักเรียนศึกษาและจัดทำผลงานด้านทัศนศิลป์ การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทานที่นักเรียนแต่งเรื่องขึ้นเองจากจินตนาการ รวมถึงการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสุข
โดย ยุพิน ขาววัฒน์ (2011-09-08 14:46:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนประดิษฐ์สื่อด้วยงานศิลปะ ที่น่าสนใจ กระบวนการสอนทำให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางความคิด ตามจินตนาการ เป็นการผลิตสื่อแบบพอเพียงจริง ได้ทั้งประโยชน์ และประหยัดด้วย นักเรียนภาคภูมิใจกับผลงาน ทำให้นักเรียนได้จัดสร้างผลงานของตนเอง แล้วยังทำให้นักเรียนมีความสนุกในการสร้างผลงาน
โดย ศิรินภา ศรสมศักดิ์ (2011-09-20 21:12:05) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะ โดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ เป็นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทำจากกระดาษที่ไม่ยาก สามารถให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ทำหนังสือเล่มเล็ก ได้ชิ้นงานที่สวยงามขึ้น แทนที่จะวาดรูปเพียงอย่างเดียว ทำให้หนังสือของนักเรียนดูดีสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น เป็นการเสริมความสามารถทางความคิด ตามจิตนาการของนักเรียน ได้ทั้งประโยชน์ ประหยัด นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชั้นงานของตนเอง และยังทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ ต้องให้นักเรียนไปทำหนังสือเล่มเล็กโดยใช้สื่อขิ้นนี้อย่างแน่นอนขอบคุณมากต่ะ
โดย สุพรรณี สุทธินุ่น (2011-09-27 15:18:08) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่ได้จบศิลปะโดยตรงค่ะ ก็เลยค่อนข้างจะกังวลที่ต้องมาสอนศิลปะ ป. 3 จึงพยายามหาความรู้ด้วยตนเอง และที่สำคัญตัวเองก็วาดรูปไม่เก่งจึงพยายามศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆเผื่อจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนของดิฉันได้ ขอบคุณสำหรับกระบวนการสอนที่อ.นำมาแนะนำน่ะค่ะ
โดย คอลีเย๊าะ อาลีมามะ (2011-09-28 11:37:53) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนำเสนอโดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิเป็นสื่อที่ดีมาก สามารถนำไปประยึกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัมนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และเป้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัมนาสมองทั้งซีกว้ายและฃวา ดิฉันกำลังมีความสนใจในการที่จะทำสื่อภาษาไทยประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่าน และสื่อที่ครูอภิชาตินำเสนอนี้ ช่วยเติมเต็มให้ดิฉันมากที่สุด ดิฉันจะนำไปปรับใช้เป็นสื่อสำหรับเด็กแน่นอนค่ะ
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-10-03 22:14:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากครับ ทำได้ง่ายและสวยงามน่าสนใจมากครับ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อจากหนังสือเล่มเล็กได้เป้นอย่างดีเลยครับ ผมลองนำบางส่วนไปทดลองทำและใช้สอนแล้ว ทำให้เด็กสนใจชิ้นงานมากๆ เลยครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากที่แนะนำทักษะและเทคนิคดีดีแบบนี้ให้กับครูทุกคนในที่นี้ ผมจะนำความรู้จากการดูตอนของท่านอาจารย์ไปทดลองใช้ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในชั้นเรียนของผมครับ
โดย บุญส่ง พุ่มบาน (2011-10-04 00:12:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนำเสนอโดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิเป็นสื่อที่ดีมาก สามารถนำไปประยึกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัมนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และเป้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัมนาสมองทั้งซีกว้ายและฃวา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อจากหนังสือเล่มเล็กได้เป้นอย่างดีเลยสามารถให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ทำหนังสือเล่มเล็ก ได้ชิ้นงานที่สวยงามขึ้น แทนที่จะวาดรูปเพียงอย่างเดียว ทำให้หนังสือของนักเรียนดูดีสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น เป็นการเสริมความสามารถทางความคิด ตามจิตนาการของนักเรียน ได้ทั้งประโยชน์ ประหยัด นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชั้นงานของตนเอง และยังทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ ต้องให้นักเรียนไปทำหนังสือเล่มเล็กโดยใช้สื่อขิ้นนี้อย่างแน่นอนขอบคุณมากต่ะ
โดย พัทธนันท์ รัตนพรเพิ่มพูน (2011-10-12 09:26:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนรายวิชศิลปะเป็นการสร้งสรรค์งานเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติ จริงเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดของเด็กที่เด็กจะได้ปฏิบัติผลงานด้วยตนเองจนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ศิลปะมีหลายแขนง เช่นประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรมซึ่งล้วนเป็นศาสตร์แห่งศิลป์ทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทางโทรทัศน์ครูได้เป็ดโอกาสให้คุณครูได้มาชมนิทรรศการที่มากด้วยความรู้ เพื่อใฝห้คุณครูได้นำความรู้ที่ได้ชมไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน พร้อมทั้งได้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสุข
โดย มาลี อิ่มโอษฐ์ (2011-10-12 10:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการอบรมที่ดีครับ เป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากครับ ทำได้ง่ายและสวยงามน่าสนใจมากครับ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อจากหนังสือเล่มเล็กได้เป้นอย่างดีเลยครับ ผมลองนำบางส่วนไปทดลองทำและใช้สอนแล้ว ทำให้เด็กสนใจชิ้นงานมากๆ เลยครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากที่แนะนำทักษะและเทคนิคดีดีแบบนี้ให้กับครูทุกคนในที่นี้ ผมจะนำความรู้จากการดูตอนของท่านอาจารย์ไปทดลองใช้ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในชั้นเรียนของผมครับ
โดย พยนต์ วาณิกบุตร (2011-10-12 11:15:24) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อจากโทรทัศน์ครูมีประโยชน์ต่อการเปิดโลกทัศน์เพราะถเเรใช้การสอนเพียงในหนังสือหรือการสอนของครูที่ใช้สื่อใกล้ตัวหรือสื่อเดิมๆทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะรับสื่อที่กว้างขึ้นจากความคิดของผู้มีประสบการณ์ ปรโยชน์ของโทรทัศน์ครูนอกจากจะมีประโยชน์ต่อวิชาที่เราสอนโดยตรงแล้ว ยังสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นๆ นำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับวิชาที่เราสอนได้เป็นอย่างดี และสามารถศึกษาได้ทุเวลาที่เรามีเวลาว่างโดยไม่ต้องไปอบรมนอกสถานที่
โดย ยุวดี ชอบชื่น (2011-10-12 12:30:33) [แสดงความคิดเห็น]
งานศิลปะเป็นงานที่สวยงานมาก คุณครูสอนได้ดีและมีจิตวิทยาในการนำเสนอ มีเทคนิคในการสอนที่สร้างสรรค์ และสามารถนำไปต่อยอดให้เด็กได้รับเพิ่มเติม อีกถ้ามีโอกาศก็อยากให้คุณครูได้จัดการอบรมให้ครูผู้สอนบ้างนะคะ ในรายการมีเวลาให้น้อยนะคะ และอีกอย่างถ้ามีโอกาศได้พบ อาจจะมีข้อสักถามในด้านการเรียการสอนด้วย หรือถ้าให้ดีน่าจะมีการนำส่งเอกสารให้จะดีมากสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติม วันนี้มีโอกาศได้เข้ามาเพิ่มเติมความคิดเห็นรู้สึกดีใจมากคะ
โดย จิดาภา เครือเทศ (2011-10-12 12:46:05) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น มีการส่งเสริมสรรถนะครู ให้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดไปสู่เด็กนักเรียนเพื่อให้มีประสิทธฺภาพให้มากขึ้นด้วย ทำให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากครู การที่ครูด้เข้ารับการอบรมจากโทรทัศน์ครูนั้น ทำให้ครูได้ความรู้เพิม่เติมมาถ่ายทอดไปสูนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจจากการเยนในห้องเรียน เพื่อนักเรียนจะด้รับ การรู้ที่ดีสู่ในอานคต เพื่อ นัเรียนนำความรู้ ไปสู่ อาชีพ ที่นักเรียน ขอบคุค่ะ
โดย ปรียาดา ลิ้มละไม (2011-10-12 13:55:00) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายในการนำศิลปะมาเป็นสื่อในการสอน เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน การนำศิลปะมาเป็นสื่อจะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนอีกทั้งยังช่วยให้ก่ารเรียนการสอนนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย มองเห็นได้ชัดเจน และอยากที่จะเรียน ทั้งนี้ทำให้ดิฉันเกิดความรู้สึกว่าอยากที่จะมีความคิดสร้างสรรค์แบบนั้นบ้าง ทำให้อยากที่จะดูรายการนี้อีกเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองในอนาคตต่อไป ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ทำให้ครูไทยมาทางเลือกที่จะพัฒนาตนเองอีกทางเลือกหนึ่ง
โดย จิตราธาร จันต๊ะยอด (2011-10-12 15:52:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเพราะทำให้เข้าใจได้ง่าย มีความสนุกในการเรียนทำให้เด็กๆๆสนใจในสิ่งที่ต้องการได้รับการเรียนรู้ที่ดี ได้คุณธรรม จริยธรรม เป็นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความสนุกตื่นเต้นในการเรียนการสอน สามารถนำไปใช้เป็นการสื่อการสอนที่ดี น่าเรียนรู้ เด็ก ๆ มีความสนใจในการเรียน ไม่น่าเบื่อ เป็นการจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้นไปอีก อยากมาโรงเรียน ไมเรีบยนไม่น่าเบื่ออย่างที่เคยเป็น
โดย เจิดนภางค์ ดีมาก (2011-10-13 09:18:49) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้ศิลปะในการประกอบการเรียนการสอนนั้นเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ให้มีการตอบสนองการเรียนรู้ในรายวิยานั้นๆได้มากยิ่งขึ้น ศิลปะมิได้เป็นเพียงเเค่สิ่งประดิษฐ์เพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเเต่ยังใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้อีกด้วย เพราะถ้าเรานำแต่เนื้อหาของรายวิชา จะทำให้เด็กเกิดความเครียดและไม่ชอบ ไม่สนใจเรียน ในที่สุดผลการเรียนก็จะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ครูควรที่จะประยุกต์ศิลปะอันเป็นสิ่งที่นำความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการของเด็กออกมาได้มากที่สุด
โดย อรพินท์ เมืองนก (2011-10-13 12:11:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูอาจารย์สอนวิธีพับกระดาษให้ผ้เข้ารับการอบรม จากการดูอาจารย์สอนวิธีพับกระดาษให้ผ้เข้ารับการอบรม ทำให้ผ้เข้ารับการอบรมสามามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจได้เร็วดิฉันจึงคิดว่าถ้าครูจะสอนนักเรียนให้เข้าใจได้เรวดเร็วนั้นครุต้องมีการเตรียมสื่อในการสอนให้พร้อมและมีเทคนิควิธีถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตวี๊ธีการปฏิบัติเพื่อให้ผ้เรียนมีความสุขในการเรียนทำให้ผ้เรียนอยากเรียนแต่ถ้าคุณครูไม่มีการเตรียมสื่อใน
โดย ปรอาจาะทุม กิตติมงคล (2011-10-13 15:00:31) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อในการเรียนการสอนนั้น ทำให้เด็กๆสนใจในการเรียนมากขึ้นและทำให้คุณครูได้เข้าถึงเด็กๆมากขึ้นอีกด้วย ให้เด็กได้จินตนาการในความคิดของตัวเขาเอง ทำให้เด็กมีการพัฒนามากขึ้น อาจจะดีกว่าการนั่งเรียนในห้องธรรมดา เด็กๆอาจจะเบื่อได้ อีกทั้งอีกเป็นการเพิ่มและพัฒนาสมองของเด็กๆให้มีความสุข สนุก เด็กๆที่สนใจในด้านนี้ แสดงว่าเขาต้องชื่นชอบศิลปะอย่างแน่นอน และเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถในสิ่งที่เขาถนัด เขาจะกล้าแสดงความคิดออกมามากขึ้น
โดย อรพินท์ แก้วภู่ (2011-10-14 10:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อในการเรียนการสอนนั้น เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียนในแต่ละวิชา ซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอของผู้สอนให้กับผู้เรียนได้เข้าใจด้วยเทคนิคต่างๆ เป็นการสร้างจิตนาการ สรางความคิด ความเข้าใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มการพัฒนาการทางด้านสมองของเด็ก ให้ได้รับความรู้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกทางความคิดของนักเรียนในความเข้าใจของความรู้ที่ได้รับว่าได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นการตอบรับของนักเรียนที่มีผลต่อการปรับปรุงเทคนิคการสอนต่อไปด้วย
โดย ปราโมทย์ เที่ยงตรง (2011-10-14 12:32:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วให้สิ่งใหม่ๆจากการสอนนี้ทำให้มีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่สอนมาจะนำไปใช้และปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอนที่กำลังสอนอยู่ได้สิ่งใหม่ๆมากมายอยากเสนอแนะว่าควรมีออกอากาศตอนเย็นบ้างช่วงสองทุ่มจะได้ติดตามมากกว่านี้จะได้มีเทคนิคใหม่ๆมากกว่านี้และได้นำไปใช้ได้อีกมีสิ่งดีๆควรนำเสนอมากกว่านี้อยากให้มีเกี่ยวกับวิชาปฏิบัติให้มากมากเพราะวิชาปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้กับเด็กถ้ามีมากมากหลายวิชาจะได้ใช้ได้กับทุกสาขาขอบคุณมากค่ะ
โดย ปิยะมาศ ไชยเนตร์ (2011-10-14 15:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการเรียนการสอนในวิชาศิลปะนั้นดีมากๆ ทำให้ครูได้รับประโยชน์ในการใช้สื่การสอน และสามารถสร้างสรรคผลงานทางด้านการศึกษา สามารถพัฒนานักเรียนของเราด้เป็นอย่างดี มีความรู คู่กับความคิดสร้างสรรคื และได้ประโยชน์กับตัวเอง และใช้ประโยชน์กับเพื่อนครูได้เป็นอย่างดี คผลงานทางด้านการศึกษา สามารถพัฒนานักเรียนของเราด้เป็นอย่างดี มีความรู คู่กับความ รักทัส่ รักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครูรักทีวีครู
โดย สุรชัย ชูธงชาติ (2011-10-14 15:50:36) [แสดงความคิดเห็น]
คลิปวีดีโอการสอนศิลปะนี้ทำให้ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนการสอนกล่มสาระศิลปะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้ ทำให้เด็กได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนศิลปะไปประยุกต์ใช้ มีประโยชน์ต่อทั้งครูและนักเรียน เด็กจะซึมซับและเข้าใจได้ว่าศิลปะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ทำให้เค้าอยากเรียนรู้ศิลปะมากขึ้น รู้ขั้นตอนและวิธีการสร้างสิ่งต่าง ๆ ด้วยการใช้ทักษะและความรู้ที่ได้ปฏิบัติในวิชาศิลปะ
โดย กรรณิการ์ จันทร์ไพร (2011-10-14 16:49:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายในการนำศิลปะมาเป็นสื่อในการสอน การใช้ศิลปะในการประกอบการเรียนการสอนนั้นเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
โดย วันฮาฟีณี สะอุ (2012-01-08 18:10:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูการผลิตสี่อของ ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิส สามารถที่จะนำสื่อเหล่านี้มาประกอบกับการเรียนการสอน และยังเป็นการสร้างจิตนาการ สร้างความคิดให้แก่ผู้เรียน
โดย อัยนี จินตรา (2012-01-10 21:14:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเพราะครูส่วนใหญ่จะไม่มีสื่อในการเรียนกาสอน :tv15:
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 20:13:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่นาสนใจมาก
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-01-16 14:47:14) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนศิลปะของคุณครูอภิชาติ สนุกและน่าสนใจมีเร่ืองราวและจิตนาการฯลฯ คุณครูยังแนะนำการทำส่ือกับเพ่ือนๆครู เป็นประโยชน์กับเด็กๆเยี่ยมค่ะ :tv15:
โดย ลักษณา ไกรอุภัย (2012-01-17 16:31:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอผลงานทางศิลปะที่ดีมาก ชอบมากค่ะ จะนำไปต่อยอดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพราะไม่ว่ากลุ่มสาระใดก็ตามถ้าครูได้มีสื่อหรือใช้สื่อการเรียนการสอนกับนักเรียนนักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนเป็นอย่างมากและเป็นการเปิดโลกแห่งจินตนาการให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนเกิดความจดจำ และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนานกับการเรียนไปด้วยค่ะ
โดย อมรา มหามิตร (2012-01-19 10:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก และสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ :tv15: :tv02:
โดย อุษณีย์ แสงไกร (2012-01-19 12:10:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอสื่อที่น่าสนใจและสามารถสร้างความดึงกับผู้เรียนได้ดี :tv15: :tv15:
โดย ซุลกิฟลี สาแม (2012-01-21 01:20:13) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากเลยคะคุณครู โดเด่น เน้นความสนใจของเด็กได้ดี ชวนสนุกเพลิดเพลินกับการเรียน
โดย รุ่งรัชนี ยะอินทร์ (2012-02-02 10:03:01) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะ โดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ เป็นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทำจากกระดาษที่ไม่ยาก สามารถนำไปบูรณาการใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัมนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี...นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกันได้ ส่งผลให้ตัวนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เราสอนและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้... :tv18: :tv18: :tv18:
โดย มาฤดี บุญทองใหม่ (2012-02-05 09:19:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเพราะทำให้เข้าใจได้ง่าย มีความสนุกในการเรียนทำให้เด็กๆๆสนใจในสิ่งที่ต้องการได้รับการเรียนรู้ที่ดี ได้คุณธรรม จริยธรรม เป็นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความสนุกตื่นเต้นในการเรียนการสอน สามารถนำไปใช้เป็นการสื่อการสอนที่ดี น่าเรียนรู้ เด็ก ๆ มีความสนใจในการเรียน ไม่น่าเบื่อ เป็นการจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้นไปอีก อยากมาโรงเรียน ไมเรีบยนไม่น่าเบื่ออย่างที่เคยเป็น
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-02-07 21:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสรรค์สื่อที่ง่าย วัสดุ อุปกรณ์ หาได้ทั่วไป แต่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ในงานศิลปะการวาดภาพการ์ตูนระบายสีได้ ทำให้การเรียนการสอนไม่เบื่อ น่าสนใจยิ่งขึ้น เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการได้ดีและสามารถต่อยอดงานได้
โดย ปัืทมา สุวรรณรัตน์ (2012-02-21 21:47:40) [แสดงความคิดเห็น]
งานศิลปะเป็นงานที่สร้างสรรค์และสวยงานมาก คุณครูสอนได้ดีและมีจิตวิทยาในการนำเสนอ มีเทคนิคในการสอนที่สร้างสรรค์ และสามารถนำไปต่อยอดให้เด็กได้รับเพิ่มเติม อีกถ้ามีโอกาสก็อยากให้คุณครูได้จัดการอบรมให้ครูผู้สอนบ้างค่ะ และอีกอย่างถ้ามีโอกาสได้พบ อาจจะมีข้อสักถามในด้านการเรียการสอนด้วย หรือถ้าให้ดีน่าจะมีการนำส่งเอกสารให้จะดีมากสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติม ความรู้ในด้านนี้ ชอบมากค่ะ เพราะสาขาวิชานี้เป็นวิชาที่ต้องใช้พรสวรรค์จริงๆ ขอบคุณมากค่ะที่นำมาถ่ายทอดให้รับชฃม
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-02-25 15:57:37) [แสดงความคิดเห็น]
โอ็ ดีเลยครับ
สร้างสรรค์อย่างมากเลยครับ
สามารถนำไปประยุกต์ได้ดีเเละตอบสนองทุกรายวิชาด้วยครับ เจ๋งๆๆ
:tv15: :tv10: :tv09: :tv04:
โดย รอมดอน หะยีสาและ (2012-03-02 16:42:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวอุไรวรรณ ตันเจริญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิปวีดีโอการสอนศิลปะนี้ทำให้ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น ดิฉันเรียนสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอ ก็สามารถนำไปใช้ในการบรูณาการในรายวิชาต่างๆ ได้ทำให้เด็กได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนศิลปะไปประยุกต์ใช้ มีประโยชน์ต่อทั้งครูและนักเรียน เด็กจะซึมซับและเข้าใจได้ว่าศิลปะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ทำให้เค้าอยากเรียนรู้ศิลปะมากขึ้น รู้ขั้นตอนและวิธีการสร้างสิ่งต่าง ๆ ด้วยการใช้ทักษะและความรู้ที่ได้ปฏิบัติในวิชาศิลปะ
โดย อุไรวรรณ ตันเจริญ (2012-03-09 14:26:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวีดีโอสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนี้ ข้าพเจ้าร้สึกว่าวีดีโอนี้เป้นแนวทางที่ดีมากสำหรับคุณครูทุกท่าน ที่บางท่านอาจจะเป็นครูใหม่ ๆ หรือบางท่านที่อาจเป็นครูมานานแล้ว เพราะในการนำสิลปะมาช่วยในการทำสื่อการเรียนการสอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรัยเด็ก และสำหรับคุณครูทุกท่านเพราะสื่อนี้จะช่วยทำให้เด็กสนใจในเนื้อหาที่เราจะสอนและทำให้เนื้อหานี้ดูน่าเรียน และเด็กก็จะตื่นเต้นด้วยเมื่อได้เห็นและได้ใช้สื่อที่เราเตรียมมา และสื่อที่ดีก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีราคาแพง เพียงแค่เป็นสื่อที่ทำจากกระดาษ A4 มีสีสันที่สวยงามก็สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจได้แล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนี้สามานำมาประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆได้ทุกวิชา อย่างเช่นข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เมื่อเรียนจบข้าพเจ้าก็ต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการทำสื่อการสอนจำเป็นต่อข้าพเจ้ามาก ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะนำแนวคิดจากวีดีโอนี้ไปทดลองใช้ในวันข้างหน้าเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบและได้ประกอบอาชีพครู
โดย ศรินทิพย์ อินทร์พราหมณ์ (2012-03-09 14:43:15) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวหทัยรัตน์ คงจันทร์ นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาัลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดูคลิปวีดีโอของครูอภิชาติ ประทุมนันท์แล้วทำให้ได้ความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างขึ้นด้วยตนเองและยังสามารถทำร่วมกับนักเรียนได้ด้วย ซึ่งสื่อที่จัดทำเป็นการทำจากกระดาษมีราคาไม่แพง สามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง ตรงกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน สื่อที่ทำจะเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมปัญญาของนักเรียนทำให้นักเรียนไ้ด้เกิดการพัฒนาเห็นภาพจริงโดยไม่ต้องจินตนาการ ซึ่งในอนาคตข้าพเจ้าต้องไปฝึกสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าจะนำเทคนิคการสร้างสื่อในการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาในการเรียนการสอนและต้องขอขอบคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ที่แนะนำเทคนิคการสร้างสื่อที่ง่ายและมีราคาถูกค่ะ
โดย หทัยรัตน์ คงจันทร์ (2012-03-09 15:37:05) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวภูมรัตน์ จำเนียรกาลเมื่อได้ดูการอบรมครูโดยการทำสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ ทำให้ฉันได้รู้วิธีการทำสื่อที่ดีจากกระดาษ จากความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนทำให้เป็นการเสริมสร้างการสอนที่ดีและหลากหลายทำให้ดิฉันคิดว่ามันก็สารถนำไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ที่ข้าพเจ้าจะไปสอนเด็กนักเรียนในอนาคตได้คือ ดิฉันสามารถที่จะทำสื่อหรืดัดแปลงสื่อ เพื่อประกอบการสอนเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ประกอบความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ ดียิ่งขึ้น ดิฉันจะนำไประยุกต์ใช้ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภูมรัตน์ จำเนียรกาล (2012-03-09 16:10:07) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร อุระอารีย์ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะ โดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ เป็นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทำจากกระดาษที่ไม่ยาก สามารถนำไปบูรณาการใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี...นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกันได้ ส่งผลให้ตัวนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เราสอนและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้... :tv09:
โดย ณิชาภัทร อุระอารีย์ (2012-03-09 18:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เข้าชมรายการตามที่ต้นสังกัด สพป.สก 2 เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ จึงได้สมัครเป็นสมาชิกในวันแรกที่ได้ทดลองเข้าชมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตอนที่ 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ แล้วคิดว่าใช่เลยครูไทยควรมีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีภูมิรู้ ได้ถ่ายทอดสิ่งที่ดี ๆ ให้กับผู้ที่สนใจนำกลับมาปรับใช้กับงานของเรา ข้าพเจ้าชอบสื่อที่ครูอภิชาติสอนครั้งแรกมาก เพราะทำง่ายใช้ได้จริงวัสดุไม่มาก สามารถสานต่อจินตนาการได้อีกมากมาย ชมรอบแรกเรียนรู้ พอถูกใจชมรอบสองเริ่มทำตาม และทำได้ เช้าไปโรงเรียนสอนเด็กนักเรียนทำตามเลย นักเรียนชอบมาก ขอขอบคุณ คุณครูอภิชาติ มา ณ โอกาสนี้ด้วยน่ะ่ค่ะ
โดย พรไพรินทร์ นัยนานนท์ (2012-03-11 15:36:35) [แสดงความคิดเห็น]
โอ้ว.....ได้ไอเดียในการสร้างสรรค์สื่อการสอนที่ดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายนักเรียนได้แสดงออกถึงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง :tv15:
โดย สุภาวดี สำลีพันธุ์ (2012-03-27 20:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลย ดิฉันดูไปและก็ทำตามขั้นตอนไปด้วย จะนำความรู้ที่ได้ไปสอนกับเด็กของตัวเองบ้าง เด็กๆคงสนุกและมีความสุขกับการจัดกิจกรรมการสอนในครั้งนี้ แถมเด็กๆได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และออกแบบตามจินตนาการของตนเอง
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-03-29 10:40:06) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะ โดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ เป็นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทำจากกระดาษที่ไม่ยาก สามารถให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ทำหนังสือเล่มเล็ก ได้ชิ้นงานที่สวยงามขึ้น แทนที่จะวาดรูปเพียงอย่างเดียว ทำให้หนังสือของนักเรียนดูดีสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น เป็นการเสริมความสามารถทางความคิด ตามจิตนาการของนักเรียน ได้ทั้งประโยชน์ ประหยัด นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชั้นงานของตนเอง และยังทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ
เป็นการเพิ่มทักษะและส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีต้นแบบที่ดี และยังส่งเสริมให้เพื่อนครูได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เป็นกำลังใจให้ครับ :tv15:
โดย พลากร ขุริมนต์ (2012-04-01 08:28:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ เรื่อง สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะ ถือเป็นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทำจากกระดาษที่ไม่ยาก สามารถนำไปบูรณาการใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัมนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกันได้ ส่งผลให้ตัวนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เราสอนและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักทักษะความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณคะ
โดย สาคร มากมี (2012-04-01 20:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ เรื่อง สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะ ถือเป็นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทำจากกระดาษที่ไม่ยาก สามารถนำไปบูรณาการใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกันได้ ส่งผลให้ตัวนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เราสอนและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักทักษะความคิดสร้างสรรค์ ขอนำแนวทางปฏิบัติมาใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้าง ขอบคุณครับ
โดย yongyut.nl@gmail.com (2012-04-02 05:15:19) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี นั้นสามารถสร้างครูศิลปะขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
โดย ทวี พันธุ์พานิชย์ (2012-04-02 09:13:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวีดีโอสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนี้ ข้าพเจ้าร้สึกว่าวีดีโอนี้เป้นแนวทางที่ดีมากสำหรับคุณครูทุกท่าน ที่บางท่านอาจจะเป็นครูใหม่ ๆ หรือบางท่านที่อาจเป็นครูมานานแล้ว เพราะในการนำสิลปะมาช่วยในการทำสื่อการเรียนการสอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรัยเด็ก และสำหรับคุณครูทุกท่านเพราะสื่อนี้จะช่วยทำให้เด็กสนใจในเนื้อหาที่เราจะสอนและทำให้เนื้อหานี้ดูน่าเรียน และเด็กก็จะตื่นเต้นด้วยเมื่อได้เห็นและได้ใช้สื่อที่เราเตรียมมา และสื่อที่ดีก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีราคาแพง เพียงแค่เป็นสื่อที่ทำจากกระดาษ A4 มีสีสันที่สวยงามก็สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจได้แล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนี้สามานำมาประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆได้ทุกวิชา อย่างเช่นข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เมื่อเรียนจบข้าพเจ้าก็ต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการทำสื่อการสอนจำเป็นต่อข้าพเจ้ามาก ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะนำแนวคิดจากวีดีโอนี้ไปทดลองใช้ในวันข้างหน้าเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบและได้ประกอบอาชีพครู
โดย บรรจง คำเจริญ (2012-04-02 19:03:04) [แสดงความคิดเห็น]
ด้วยตนเองไม่ค่อยมีความสามารถด้านศิลปะเท่าไหร่ เพราะวาดรูปไม่ค่อยสวย เวลาสร้างสื่อการสอนในชั้นเรียนก็จะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยตลอด แต่พอได้ชมวีดีโอการสร้างสื่อจากงานศิลปะ การสร้างสือการสอนจากกระดาษครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ แล้วทำให้เข้าใจว่าการสร้างสื่อการสอนจากศิลปะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะสามารถดึงดูดให้เด็กมีความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย และยังฝึกให้นักเรียนมีจินตนาการ คิดสร้างสรรค์อีกด้วย ขอขอบคุณมากค่ะ :tv18:
โดย สำราญ วรรณสา (2012-04-04 21:22:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากสำหรับเทคนิคการสอนของอาจารย์อภิชาติ เป็นการผลิตสื่อนวัตกรรมจากกระดาษที่ไม่ยาก สามารถนำไปบูรณาการกับสาระวิชาต่างๆ ได้ สามารถถ่ายทอดความรู้ดีๆ แก่ครูท่านอื่นซึ่งเป็นการสร้างสื่อจากวิชาศิลปะ ครูนำไปบูรณาการกับวิชาต่างๆ ทำให้เด็กเห็น ทำให้เด็กเิกความสนใจ เด็กอาจเกิดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ในการพัฒนารูปแบบ และเด็กยังได้ใช้ เสริมสร้างพัฒนาการและสามารถต่อยอดได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจได้มากที่สุด
โดย สุกฤตา สุภานิล (2012-04-04 22:15:05) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: กระดาษเอ๔ สามารถทำเป็นสื่อประกอบการสอนด้วยการตัด วาดรูป โดยแต่ละวิชานำมาประยุกต์ใช้เข้ากับบทเรียนที่สอนคุณครูต้องทำการบ้าน เมื่อนำเข้าสอนได้สร้างความคิดสร้างสรรค์ คุณครูท่านใดที่ไม่เก่งเรื่องวาดรูปคงต้องขยันหมั่นซ้อมมือเลยทีเดียว สื่อนี้สามารถใช้ได้ในเกือบทุกระดับชั้นของแต่ละวิชาเลย คุณครุคงผลิตสื่อได้เยอะเป็นแน่ แล้วคุณครูคงต้องสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่เรื่อยๆให้เหมาะสมกับวัย กับสาระวิชา กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญเป็นสื่อที่ประหยัดค่อนข้างมากเลย เว้นแต่คุณครูบางท่านที่วาดรูปไม่เป็นต้องสู้สู้ค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านค่ะ
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-04-05 11:04:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ศึกษาดูตอน สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิได้จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผมได้นำทักษะกระบวนการในวิชาศิลปะในการเรียนก่อนเปิดเทอมและวางแผนการเรียนศิลปะไปใช้ในตอนเปิดภาคเรียนใหม่ ผมคิดว่า เป็นการเรียนที่สามารถนำทักษะทางการเรียนศิลปะ ไปปรับใช้โดยท่านอาจารย์ได้สอดแทรกเทคนิค เนื้อหาและพัฒนานักเรียนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยปรับการเรียนการสอนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และทราบถึงกระบวนการคิด การวางแผนบูรณราการในวิชาสาระต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ......................ขอบคุณครับ
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-04-05 13:16:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ศึกษาดูตอน ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจได้จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผมได้นำทักษะกระบวนการในวิชาศิลปะในการเรียนก่อนเปิดเทอมและวางแผนการเรียนศิลปะไปใช้แล้วทำให้มีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนมีสีสัน นักเรียนเปิดกว้างทางจินตนาการคิดว่า เป็นการเรียนที่สามารถนำทักษะทางการเรียนศิลปะ ไปปรับใช้โดยท่านอาจารย์ได้สอดแทรกเทคนิค เนื้อหาและพัฒนานักเรียนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยปรับการเรียนการสอนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และทราบถึงกระบวนการคิด การวางแผนบูรณราการในวิชาสาระต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ......................ขอบคุณครับ
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-04-05 13:19:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดทำสื่อการสอนนั้น เป็นเรื่องที่ครูทุกคนได้คำนึงถึงอยู่เสมอ เพื่อที่จะใช้เป็นสิ่งที่ช่วยในการเรียนการสอน และเป็นสิ่งที่เพิ่มประสบการณ์ ความคิด จินตนาการและความรู้ต่างๆให้กับนักเรียน จากการชมวิดิโอนี้นับว่าเป็นการดีที่เป็นการสร้างกำลังใจแก่ครูที่อาจจะคิดว่าการสร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ยาก เพราะจากที่ได้ศึกษานี้เห็นได้ชัดว่าครูสามารถนำความรู้ ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสาระ โดยผ่านสื่อจากกระดาษ ซึ่งสามารถสร้างเสริมปัญญาได้ดีกว่าสื่อชนิดอื่นๆ อีกทั้งกระดาษยังหาได้ง่าย มีราคาถูก ทำให้ครูผู้ทดลองสร้างสื่อกล้าที่จะลองสร้างสรรค์อะไรกับมันได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย :tv02: :tv02: :tv02:
โดย จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว (2012-04-07 00:27:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนำเสนอโดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิเป็นสื่อที่ดีมาก สามารถนำไปประยึกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัมนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และเป้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัมนาสมองทั้งซีกว้ายและฃวา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อจากหนังสือเล่มเล็กได้เป้นอย่างดีเลยสามารถให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ทำหนังสือเล่มเล็ก ได้ชิ้นงานที่สวยงามขึ้น แทนที่จะวาดรูปเพียงอย่างเดียว ทำให้หนังสือของนักเรียนดูดีสวยงามเป็นการเสริมความสามารถทางความคิด ได้ทั้งประโยชน์ ประหยัด นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชั้นงานของตนเอง และยังทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ ต้องให้นักเรียนไปทำหนังสือเล่มเล็กโดยใช้สื่อขิ้นนี้อย่างแน่นอนขอบคุณมากต่ะ
โดย ชไมพร ผากา (2012-04-09 15:43:44) [แสดงความคิดเห็น]
หนังสือภาพที่มีบางส่วนนูนขึ้น(pop-up)และสามารถขยับเขยื้อนได้่ ในที่นี้ กำหนดให้ทุกหน้าในหนังสือเป็นภาพหน้าของสิ่งมีชีวิตโดยมีส่วนปากที่ขยับอ้าหุบได้ โดยครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้สื่อดังกล่าวในการสอนได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น ให้นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพที่ปรากฏบนหน้าหนังสือต่อกันไปเรื่อยๆเพื่อเสริมปัญญา โดยให้ภาพบนหน้าหนังสือขยับปากไปตามจังหวะการพูดของเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสมจริง นับเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยการเล่าเรื่อง การใช้จินตนาการโดยการแต่งเรื่อง และสามารถให้เด็กสามารถฝึกทักษะทางศิลปะโดยการให้นักเรียนออกแบบ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-10 21:01:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากคะอาจารย์เก่งมากคะที่สามารถตั้งเป็นสมาคมพัฒนาวิชาชีพครู และยังสามารถนำครูมาเสริมความรู้ในเรื่องการสร้างสื่อซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนที่จะใช้ประกอบในการเรียนการสอน ซึ่งดิฉันก็จะนำเทคนิคการสร้างสื่อชนิดนี้ไปสอนเด็ก เพื่อที่ครูจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างและมากน้อยเพียงใด ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ไม่ทราบว่าอาจารย์ยังมีวิธีการสร้างสรรค์สื่อแบบอื่น ๆ บ้างหรือเปล่าถ้ามีอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะ ขอบคุณคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-04-11 22:43:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมวีดีโอชุดนี้นั้น ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการสอนแก่นักเรียนได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปสอนให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ด้วย ซึ่งการทำสืออย่างนี้นั้น เป็นสื่อที่ไม่ได้ทำยากมากนัก และถ้าหากว่านำสื่อชนิดนี้ไปสอนนักเรียนก็จะทำให้ครูสามารถวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของนักเรียนได้ ว่านักเรียนกำลังคิดอะไรอยู่ สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ขอขอบคุณคุณครูนะคะที่มาเผยแพร่ผลงานดีอย่างนี้
โดย อารียา หล๊ะติหม๊ะ (2012-04-12 14:50:01) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดจากคุณครูมากเลยค่ะ ที่ชอบมากที่สุดคือ ใช้สื่อที่มีอยู่ทั่วไป ราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆมีอุปกรณ์ในการนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ฝึกการใช้ปัญญา กระดาษ เอ สี่ หาได้ง่ายด้วยค่ะ ดังนั้น ปัญหาการหาอุปกรณ์ที่ยากๆ ก็หายไป จึงมีเวลาและโอกาสในการคิดสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจริงๆ นอกจากกนี้ยังสามารถ นำไปใช้บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆได้อีก ทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนาน
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-15 13:31:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ เทคนิคการสอนดีดี แบบนี้ อยากไปเรียนบ้าง จะได้มาฝึกให้นักเรียนทำบ้างค่ะ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ยากมาก ได้ทั้งจินตนาการและความสนุกสนานควบคู่กันไปด้วย ที่จริงสื่อการสอนในยุคปัจจุบันแบบสำเร็จรูปก็มีมากมายแล้วแต่เราจะเลือกใช้ แต่ยังไงดิฉันเชื่อว่าการประดิษฐ์สื่อจากกระดาษก็ยังง่ายและสะดวกอยู่ดีค่ะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยอะ แถมยังสร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดความรู้ได้อีกมากมาย ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และสนุกสนานดีค่ะ
โดย วัลยา ซอเสียงดี (2012-04-15 14:37:07) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอบคุณทางทีมงานโทรทัศน์ครู และครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ที่ได้นำคลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอนที่ 1 มาเผยแผ่ ดิฉันเป็นคนชื่นชอบรูปแบบการเรียนการสอนที่มีสื่อเข้ามามีส่วนร่วม แต่บางครั้งดิฉันก็มักจะอ้างเรื่องเวลาว่าไม่มีเวลาเตรียมสื่อบางล่ะ อุปกรณ์มีน้อยบางล่ะ แต่เมื่อดิฉันได้เล่นรูปแบบการสอนและขั้นตอนการผลิตสื่อการสอนไม่ได้ยุ่งยากเลย อีกทั้งคุณครูผู้สอนก็มีอารมณ์ขันทำให้ครูท่านอื่นๆ ไม่เครียดและสนุกกับการทำสื่อการสอน และสมารถนำเสนอวิธีการทำสื่อได้ระเอียดเป็นขั้นตอน ดีมากๆ เลยค่ะ ดิฉันใคร่ขอนำความรุ้ที่ได้รับจากการศึกษาในคลิปนี้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงของดิฉันด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ :tv15:
โดย ภัคญดา แสงสุริย์ (2012-04-21 20:42:54) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการสอนมีความสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจมาขึ้นและได้เกิดทักษะกระบวนความคิดที่เห็เป็นรูปธรรม จากที่อ. รร.สุพรรณภูมิ ได้แสดงให้เห็นวิธีการซึ่งไม่ได้ยากเลยเอากระดาษ a4 ธรรมดานี้เองมาตัดและวาดเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ แถมยังตัดปาก ให้เด็กได้เกิดความกล้าแสดงออกที่จะพูดออกมาในรูปภาพการ์ตูน หรือครูจะนำไปเป็นตัวประกอบการพูดสอนนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์เลยที่เดียว ถ้าพูดถึงเรื่องการทำสื่อครูหลายคนอาจจะเบื่อหน่ายว่าฉันจะต้องคิดทำอะไรเพื่อให้เด็กได้รับความรู้และสนุกกับสื่อ แต่จากการได้ชม ก็พบว่าการทำสื่อที่สร้างสรร์ง่ายเพียงนิดเดียวถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์
โดย อรพรรณ ฉิมพลี (2012-04-24 13:33:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนประดิษฐ์สื่อด้วยงานศิลปะ ที่น่าสนใจ กระบวนการสอนทำให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางความคิด ตามจินตนาการ เป็นการผลิตสื่อแบบพอเพียงจริง ได้ทั้งประโยชน์ และประหยัดด้วย นักเรียนภาคภูมิใจกับผลงาน ทำให้นักเรียนได้จัดสร้างผลงานของตนเอง แล้วยังทำให้นักเรียนมีความสนุกในการสร้างผลงาน ขอบคุณทีมงานโทรทัศน์ครู และอาจารย์อภิชาติที่ได้แนะสิ่งดีๆกับครู
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-04-25 13:48:40) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อในการเรียนการสอนนั้น ทำให้เด็กๆสนใจในการเรียนมากขึ้นและทำให้คุณครูได้เข้าถึงเด็กๆมากขึ้นอีกด้วย ให้เด็กได้จินตนาการในความคิดของตัวเขาเอง ทำให้เด็กมีการพัฒนามากขึ้น อาจจะดีกว่าการนั่งเรียนในห้องธรรมดา เด็กๆอาจจะเบื่อได้ อีกทั้งอีกเป็นการเพิ่มและพัฒนาสมองของเด็กๆให้มีความสุข สนุก เด็กๆที่สนใจในด้านนี้ แสดงว่าเขาต้องชื่นชอบศิลปะอย่างแน่นอน และเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถในสิ่งที่เขาถนัด เขาจะกล้าแสดงความคิดออกมากขึ้น
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-25 15:32:15) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าครูหนู กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านหนองตาฉาวฯได้ศึกษาการสอนรายวิชศิลปะเป็นการสร้งสรรค์งานเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริงเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดของเด็กที่เด็กจะได้ปฏิบัติผลงานด้วยตนเองจนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ศิลปะมีหลายแขนง เช่นประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรมซึ่งล้วนเป็นศาสตร์แห่งศิลป์ทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทางโทรทัศน์ครูได้เป็ดโอกาสให้คุณครูได้มาชมนิทรรศการที่มากด้วยความรู้ เพื่อให้คุณครูได้นำความรู้ที่ได้ชมไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน พร้อมทั้งได้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสุข
โดย นาฏยา กลิ่นหอม (2012-04-30 11:53:29) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมเสนอโดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิเป็นสื่อที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา ได้แนวคิดการใช้สื่อที่มีอยู่ทั่วไป ราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ มีอุปกรณ์ในการนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ฝึกการใช้ปัญญา กระดาษ เอ สี่ หาได้ง่ายด้วย การใช้สื่อการสอนมีความสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจมาขึ้นและได้เกิดทักษะกระบวนความคิดที่เห็นเป็นรูปธรรม ชื่นชมในแนวคิดของคุณครูค่ะ
โดย สุภาพร ปานทรัพย์ (2012-05-24 09:11:49) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูการจัดการเรียนรู็้ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระศิลปะสาขาทัศนศิลป์ของคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ตอนที่ 1 แล้วขอชมว่าเป็นสื่อที่ดีมากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพราะหลังจากชมแล้วลองปฏิบัติตามและนำไปให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยโดยให้นักเรียนนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการประดิษฐ์เป็นตัวละครหุ่นประกอบการเล่านิทานในละครสร้างสรรค์สาระนาฏศิลป์นักเรียนสามารถสร้างสรรได้เกิดความสนุกสนานเรียนรู้อย่างมีความสุขขอขอบคุณและชื่นชมคุณครูอภิชาติที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ค่ะ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ปรานอม อินบรรเลง (2012-05-24 21:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำสื่อการสอนมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ เด็กๆสามารถทำเองได้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้เห็นค่าของวัสดุราคาถูก
โดย เที่ยงประทาน ถนอมวรสิน (2012-05-25 15:02:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเพราะทำให้เข้าใจได้ง่าย มีความสนุกในการเรียนทำให้เด็กๆๆสนใจในสิ่งที่ต้องการได้รับการเรียนรู้ที่ดี ได้คุณธรรม จริยธรรม เป็นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความสนุกตื่นเต้นในการเรียนการสอน สามารถนำไปใช้เป็นการสื่อการสอนที่ดี น่าเรียนรู้ เด็ก ๆ มีความสนใจในการเรียน ไม่น่าเบื่อ การใช้สื่อในการเรียนการสอนนั้น ทำให้เด็กๆสนใจในการเรียนมากขึ้นและทำให้คุณครูได้เข้าถึงเด็กๆมากขึ้นอีกด้วย ให้เด็กได้จินตนาการในความคิดของตัวเขาเอง ทำให้เด็กมีการพัฒนามากขึ้น อาจจะดีกว่าการนั่งเรียนในห้องธรรมดา เด็กๆอาจจะเบื่อได้ อีกทั้งอีกเป็นการเพิ่มและพัฒนาสมองของเด็กๆให้มีความสุข
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-28 14:45:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจมากค่ะใช้ศิลปะในการนำมาประยุกต์ใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ไม่น่าเบื่อ เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวของเขาเองเป็นการพัฒนาสมองให้เด็กได้คิดได้ต่อยอดความคิดมากขึ้นจะทำให้เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียนมากขึ้น การได้ดูวิดีโอเทคนิคการสอนนี้ได้รับประโยชน์มากค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่ตัวเองสอนซึ่งอุปกรณ์ในการสร้างเสริมปัญญาให้เด็กนั้นหาได้ไม่ยากเลย
โดย รัชนีกรณ์ ดอนโคตร (2012-06-14 04:50:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมจัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อาจารย์สอนได้ดีมาก นอกจากนั้นยังสอนเข้าใจง่าย ดิฉันจะนำสื่อที่อาจารย์สอนไปใช้กับวิชาที่ดิฉันสอนบ้างนะคะ

:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุวิมล ตั๋นโน (2012-06-23 11:49:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากที่นำ สื่อจากกระดาษ มาประยุกต์ใช้ เพราะสามารถสร้างเสริมปัญญาได้ดีกว่าสื่อชนิดอื่นๆ อีกทั้งกระดาษยังหาได้ง่าย มีราคาถูก
กลยุทธ์ในการเรียนการสอนผ่านสื่อกระดาษดังกล่าว
สื่อที่สร้างขึ้นในที่นี้ คือ หนังสือภาพที่มีบางส่วนนูนขึ้น(pop-up)และสามารถขยับเขยื้อนได้่ ในที่นี้ กำหนดให้ทุกหน้าในหนังสือเป็นภาพหน้าของสิ่งมีชีวิตโดยมีส่วนปากที่ขยับอ้าหุบได้ โดยครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้สื่อดังกล่าวในการสอนได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น ให้นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพที่ปรากฏบนหน้าหนังสือต่อกันไปเรื่อยๆเพื่อเสริมปัญญา โดยให้ภาพบนหน้าหนังสือขยับปากไปตามจังหวะการพูดของเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสมจริง นับเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยการเล่าเรื่อง การใช้จินตนาการโดยการแต่งเรื่อง และสามารถให้เด็กสามารถฝึกทักษะทางศิลปะโดยการให้นักเรียนออกแบบและระบายสีภาพบนหน้าหนังสือด้วยตนเองด้วย นอกจากนี้มนี้เทคนิคน้ีสามารถนำไปใช้ได้ไม่ยากเลย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-06-26 09:15:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากที่นำ สื่อจากกระดาษ มาประยุกต์ใช้ เพราะสามารถสร้างเสริมปัญญาได้ดีกว่าสื่อชนิดอื่นๆ อีกทั้งกระดาษยังหาได้ง่าย มีราคาถูก
กลยุทธ์ในการเรียนการสอนผ่านสื่อกระดาษดังกล่าว
สื่อที่สร้างขึ้นในที่นี้ คือ หนังสือภาพที่มีบางส่วนนูนขึ้น(pop-up)และสามารถขยับเขยื้อนได้่ ในที่นี้ กำหนดให้ทุกหน้าในหนังสือเป็นภาพหน้าของสิ่งมีชีวิตโดยมีส่วนปากที่ขยับอ้าหุบได้ โดยครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้สื่อดังกล่าวในการสอนได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น ให้นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพที่ปรากฏบนหน้าหนังสือต่อกันไปเรื่อยๆเพื่อเสริมปัญญา โดยให้ภาพบนหน้าหนังสือขยับปากไปตามจังหวะการพูดของเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสมจริง นับเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยการเล่าเรื่อง การใช้จินตนาการโดยการแต่งเรื่อง และสามารถให้เด็กสามารถฝึกทักษะทางศิลปะโดยการให้นักเรียนออกแบบและระบายสีภาพบนหน้าหนังสือด้วยตนเองด้วย นอกจากนี้มนี้เทคนิคน้ีสามารถนำไปใช้ได้ไม่ยากเลย
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-06-26 10:05:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสื่อที่ดีมาก เป็นการเร้าความสนใจของนักเรียนได้ดีมาก นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง ทำให้เกิดความจำที่ถาวร :tv15:
โดย วิสูตร แก้วสวัสดิ์ (2012-07-17 12:55:53) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณทีมงานโทรทัศน์ครู และคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ดิฉันจะนำเทคนิคนี้ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็ก ๆ โดยใช้เป็นสื่อในการเล่านิทานคุณธรรมค่ะ :tv07:
โดย กนิษฐา ภักดิ์จรุง (2012-08-02 21:58:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนประดิษฐ์สื่อด้วยงานศิลปะ ที่น่าสนใจ กระบวนการสอนทำให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางความคิด ตามจินตนาการ เป็นการผลิตสื่อแบบพอเพียงจริง ได้ทั้งประโยชน์ และประหยัดด้วย นักเรียนภาคภูมิใจกับผลงาน
:tv01:
โดย สุรางคณา เพชรสุวรรณ (2012-08-07 12:52:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นเทคนิคการสอนที่ดีมากที่นำกระดาษมาประยุกต์ใช้เพราะสามารถสร้างเสริมปัญญาและสร้างเสริมความคิดริเริ่มในงานสร้างสรรค์นักเรียนสามารถออกแบบเองได้ทำให้การเรียนการสอนไม่เบื่อหน่ายจากการประดิษฐ์สื่ิด้วยกระดาษซึ่งหาได้ง่ายแต่มีคุณค่าในการนำมาใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนสามารถนำเล่าเรื่องจากภาพที่ตนเองได้ประดฺษฐ์โดยให้หนังสือขยับปากไปตามที่นักเรียนพูดนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานนับว่าเป็นการฝึกการพูดการเล่าเรื่องหรือนำมาเสนอในการอ่านข่าวตอนเช้าก่อนเรียนหนังสือทำนักเรียนตื่นเต้นมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นขอบคุณที่นำเสนอผลงานที่ดี
โดย Mali Sinsukprasert (2012-08-16 05:53:51) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะ โดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ร.ร.สุพรรณภูมิ เป็นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทำจากกระดาษที่ไม่ยาก สามารถให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ทำหนังสือเล่มเล็ก ได้ชิ้นงานที่สวยงามขึ้น แทนที่จะวาดรูปเพียงอย่างเดียว ทำให้หนังสือของนักเรียนดูดีสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น เป็นการเสริมความสามารถทางความคิด ตามจิตนาการของนักเรียน ได้ทั้งประโยชน์ ประหยัด นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชั้นงานของตนเอง และยังทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ ต้องให้นักเรียนไปทำหนังสือเล่มเล็กโดยใช้สื่อขิ้นนี้อย่างแน่นอนขอบคุณมากคร๊ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย จุฑาทิพย์ ธานีวรรณ (2014-03-05 04:49:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นเทคนิคการสอนที่ดีมากที่นำกระดาษมาประยุกต์ใช้เพราะสามารถสร้างเสริมปัญญาและสร้างเสริมความคิดริเริ่มในงานสร้างสรรค์นักเรียนสามารถออกแบบเองได้ทำให้การเรียนการสอนไม่เบื่อหน่ายจากการประดิษฐ์สื่ิด้วยกระดาษซึ่งหาได้ง่ายแต่มีคุณค่าในการนำมาใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนสามารถนำเล่าเรื่องจากภาพที่ตนเองได้ประดฺษฐ์โดยให้หนังสือขยับปากไปตามที่นักเรียนพูดนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานนับว่าเป็นการฝึกการพูดการเล่าเรื่องหรือนำมาเสนอในการอ่านข่าวตอนเช้าก่อนเรียนหนังสือทำนักเรียนตื่นเต้นมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นขอบคุณที่นำเสนอผลงานที่ดี :tv15: :tv15:
โดย สำเนียง คำแก้ว (2014-05-21 06:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนำเสนอโดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิเป็นสื่อที่ดีมาก สามารถนำไปประยึกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัมนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และเป้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัมนาสมองทั้งซีกว้ายและฃวา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อจากหนังสือเล่มเล็กได้เป็นอย่างดี สามารถให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ทำหนังสือเล่มเล็ก ได้ชิ้นงานที่สวยงามขึ้น ทำให้หนังสือของนักเรียนดูดีสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น เป็นการเสริมความสามารถทางความคิด ตามจิตนาการของนักเรียน ได้ทั้งประโยชน์ ประหยัด นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชั้นงานของตนเอง และยังทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ ต้องให้นักเรียนไปทำหนังสือเล่มเล็กโดยใช้สื่อขิ้นนี้อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับ
โดย สวัสดิ์ ชัยณรงค์ (2014-07-06 03:39:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะนำเสนอโดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิเป็นสื่อที่ดีมาก สามารถนำไปประยึกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกเนื้อหา สามารถพัมนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนได้ และเป้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัมนาสมองทั้งซีกว้ายและฃวา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อจากหนังสือเล่มเล็กได้เป้นอย่างดี สามารถให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ทำหนังสือเล่มเล็ก ได้ชิ้นงานที่สวยงามขึ้น ทำให้หนังสือของนักเรียนดูดีสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น เป็นการเสริมความสามารถทางความคิด ตามจิตนาการของนักเรียน ได้ทั้งประโยชน์ ประหยัด นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชั้นงานของตนเอง และยังทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ ต้องให้นักเรียนไปทำหนังสือเล่มเล็กโดยใช้สื่อขิ้นนี้อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สวัสดิ์ ชัยณรงค์ (2014-07-06 03:42:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมากค่ะสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดีและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดของตนเองจิตนาการของตนเองทำให้นักเรียนอยากเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ :tv18:
โดย สุจิระ อ่วมเครือ (2014-07-20 06:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv