thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1069
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2011-09-07  
    สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 2 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ  
    (ตอนต่อ) ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะตอนนี้ดีมาก ส่งเสริมการเรียนการสอนได้ทุกสาระ ดิฉันไม่เก่งด้านศิลปะ แต่เมื่อชมตอนนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจและมีความกระตือรือร้นและมีกำลังใจในด้านศิลปะมาก และจะนำไปถ่ายทอดวิธีการทำให้กับนักเรียนและเพื่อนครูแน่นอนค่ะ
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-10-03 22:33:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสื่อนี้ดีมาก ทำให้ได้แนวคิดการทำสื่อการสอนศิลปะ และจะนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
โดย ประภา สนิทผล (2011-10-05 06:57:06) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นมีสาระเนื้อหาในการนำมาใช้การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนให้ความรู้ในด้านเกี่ยวกับเด็นอนุบาล เช่นการนำเสนอเนื้อหาการเรียน การเล่านิทาน การสร้างงานศิลปะกับเด็ก ใช้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง รูปแบบการนำเสนอดีใช้สื่อที่ผู้ที่ศึกษานำมาใช้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นศูนย์การเรียนมีรูปแบบหลากหลาย นำไปใช้ในชีวิตประจำ เช่นการประดิษฐ์การเรียนการสอน สิ่งงานของเล่น การนำเช่นเสนอหลากหลายมีภาพเสียงสื่อหลากหลาย
โดย เพชรวินัย แสนหอม (2011-10-12 15:55:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเรียนจบทางด้านดนตรีไทย แต่มีโอกาสได้มาสอนในระดับปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมหลักของการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยด้วย บางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่า กิจกรรมที่เรารับรู้มานั้น มันเป็นแบบเดิมๆ เราจะทำอะไรให้ลูกๆของเรา ได้รับอะไร่แปลกใหม่ สนุกสนานกับการทำกิจกรรมดี วันนี้ ดิฉันได้มุมมองที่เปลี่ยนไปกับการจัดกิจกรรมศิลปะที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับลูกๆของเราในห้องเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้กับเพื่อนครูได้แลกเปลี่ยนมุมมองทัฒนะคติต่อกิจกรรมศิลปะต่อไปค่ะ ขอเป็นกำลังให้ครูทุกท่านที่ทำเพื่อเด็กๆของเราค่ะ ^__^
โดย ศศกมล ศรีโพธิ์ช้าง (2011-10-12 17:27:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมากเลยค่ะ...เป็นคนที่ชอบศิลปะอยู่แล้วถือว่าถูกใจค่ะ....กด :tv15: :tv15: :tv15:ให้หลายๆๆครั้งเลยค่ะ
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-01-15 00:27:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก ๆ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พรไพรินทร์ นัยนานนท์ (2012-03-20 13:10:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วก็ดูอีก ชอบวิธีนำเสอนการประดิษฐ์สื่อศิลปะมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv10: :tv18:
โดย พรไพรินทร์ นัยนานนท์ (2012-03-25 08:48:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ศึกษาดูตอน สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 2 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิได้จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผมได้นำทักษะกระบวนการในวิชาศิลปะในการเรียนก่อนเปิดเทอมและวางแผนการเรียนภาษาไทยไปใช้ในตอนเปิดภาคเรียนใหม่ ผมคิดว่า เป็นการเรียนที่สามารถนำทักษะทางการเรียนศิลปะ ไปปรับใช้โดยท่านอาจารย์ได้สอดแทรกเทคนิค เนื้อหาและย และพัฒนานักเรียนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และทราบถึงกระบวนการคิด การวางแผนในวิชาสาระต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ......................ขอบคุณครับ
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-04-05 12:32:23) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 2 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ :tv05: ได้ศึกษาดูตอน สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ทำให้ได้ทักษะการสอนอีมากมาย สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได้อีกมาก สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะตอนนี้ดีมาก ส่งเสริมการเรียนการสอนได้ทุกสาระ นำไปสอนและพัฒนานักเรียนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางรายการมากค่ะ :tv02: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ถาวร นุ่นละออง (2012-04-06 12:32:03) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอภิชาติเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาสื่อร้างสรรค์ในวิชาศิลปะสำหรับเด็กประถมศึกษา การอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครูมีประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่ใช้ในห้องเรียน พัฒนานักเรียนได้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ในห้องเรียนของตนเองเท่านั้น ในความคิดของผม ผมคิดว่าครูอภิชาติน่าจะต่อยอดทำค่ายศิลปะนำนักเรียที่สนใจมาร่วมสร้างสรรค์ศิลปะดูบ้างก็จะน่าสนใจมากอีกวิธีหนึ่ง เพราะศิลปะเป็นวิชาทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และมีใจรักจึงจะพัฒนาฝีมือได้ดีมากกว่าปกติ
โดย อุบล แก้วปิ่น (2012-04-08 07:37:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ มากนะค่ะที่ช่วยแบ่งปันไอเดียที่สร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นี่ไปปรับใช้และแนะนำเผยแพร่ไอเดียที่สร้างสรรค์แบบนี้ให้แก่คุณครูในโรงเรียนค่ะ และที่ชื่นชม ประทับใจมาก ๆๆๆๆ ก็คือคณะครูเปิดใจมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์นี้ร่วมกันด้วยความเต็มใจ นอกจากเป็นสื่อที่สร้างสรรค์แล้วยังสอดแทรกเทคนิค เนื้อหาสาระและการพัฒนานักเรียนก่อนเข้าสู่การเรียนและการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ได้ฝึกสมาธิไปในตัวด้วย สุดยอดจริง ๆ ค่ะ :tv18: :tv15: :tv17:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-12 18:35:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูอภิชาติ มากเลยค่ะ ท่านใจเย็นในการสอนทำให้เราไม่เครียดในการที่จะทำตาม ทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นงานศิลปะจริงๆ คือทำงานอย่างมีความสุข ไม่กดดัน สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนสาระอื่นๆได้ด้วย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ความน่าสนใจอยู่ที่ว่าเหมือนกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีชีวิต เชื่อว่าถ้าเอาแนวคิดของคุณครูไปใช้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆมาก เขาจะไม่เบื่อในการที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์งานได้เรื่อยๆ ดีทีเดียวค่ะ
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-16 10:17:31) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอบคุณทางทีมงานโทรทัศน์ครู และครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ที่ได้นำคลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอนที่ 2 มาเผยแผ่ ดิฉันชื่นชอบ และขอชื่นชมคุณครูท่านนี้มาก เพราะว่ามีความสามารถรอบด้าน เวลาที่ได้เรียนรู้วิะีการทำสื่อการคลิปที่ท่านสอน ทำให้ดิฉันต้องหยิบกระดาษ ดินสอ ยางลบ สี มาทำตามทุกครั้ง ดิฉันใคร่ขอนำความรุ้ที่ได้รับจากการศึกษาในคลิปนี้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงของดิฉันด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ
โดย ภัคญดา แสงสุริย์ (2012-04-21 20:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมสื่อสร้างสรรค์งานศิลป ตอนที่ 2 ของคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ แล้ว ประทับใจมาก เป็นการสร้างสื่อที่น่าสนใจ เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ เพราะนักเรียนจะมีความสนใจและชื่นชอบในงานศิลปอยู่แล้ว พร้อมทั้งยังมีความน่าสนใจตรงที่สามารถขยับปากเคลื่อนไหวได้ด้วย ยิ่งน่าสนใจก่วาภาพวาดธรรมดา ถ้านักเรียนได้ฝึกทำภาพเอง นักเรียนคงภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองมากๆ เลย ดิฉันขอชื่นชม และขอบคุณคุณครูอภิชาติ มากที่มอบสิ่งที่ดีๆ ให้
โดย ฉวี ธีระแนว (2012-04-23 17:15:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบจัดประสบการตรง โดยการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากครับ ทำได้ง่ายและสวยงามน่าสนใจมากครับ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อจากหนังสือเล่มเล็กได้เป้นอย่างดีเลยครับ ผมลองนำบางส่วนไปทดลองทำและใช้สอนแล้ว ทำให้เด็กสนใจชิ้นงานมากๆ เลยครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากที่แนะนำทักษะและเทคนิคดีดีแบบนี้ให้กับครูทุกคนในที่นี้ ผมจะนำความรู้จากการดูตอนของท่านอาจารย์ไปทดลองใช้ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในชั้นเรียนของผมครับ
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-25 15:50:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมสื่อสร้างสรรค์งานศิลป ตอนที่ 2 ของคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ แล้ว ประทับใจมาก เป็นการสร้างสื่อที่น่าสนใจ เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์ ทำได้ง่ายและสวยงามน่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ เพราะนักเรียนจะมีความสนใจและชื่นชอบในงานศิลปอยู่แล้ว พร้อมทั้งยังมีความน่าสนใจตรงที่สามารถขยับปากเคลื่อนไหวได้ด้วย ยิ่งน่าสนใจก่วาภาพวาดธรรมดา และขอชื่นชมคุณครูท่านนี้มาก เพราะว่ามีความสามารถรอบด้าน ท่านใจเย็นในการสอนทำให้เราไม่เครียดในการที่จะทำตาม
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-05-08 14:08:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี ที่ทำให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ว่าไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถทำได้ ได้ติดตามการทำสื่อการสอนผ่านงานศิลปะ มีความรู้สึกว่าสนุกพร้อมทั้งสามารถคิดต่อยอดได้จากการเรียนรู้จากคุณครูอภิชาติ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังสาระการเรียนรู้อื่นๆได้อีกมากมาย อุปกรณ์ก็หาง่าย ขอบคุณค่ะ
โดย สุภาพร ปานทรัพย์ (2012-05-24 09:36:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการทำระบายสีได้สวยงามมากเลยค่ะ
โดย พรพิมล สุขดำเนิน (2012-11-27 11:11:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv