thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2113
Rate :
 4
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2011-09-07  
    สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ  
    (ตอนต่อ) ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง
โดย ลัดดาวัลย์ สิทธ์นุ่น (2011-10-02 18:19:31) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะตอนที่3 แล้ว ได้แนวทางในการนำสื่อไปใข้ในชั้นเรียน เช่นการสอนการคิด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเล่าเรื่อง การจินตนาการเป็นต้น และได้รับความรู้เรื่องเทคนิคในการทำสื่อจากกระดาษ ทราบว่ากระดาษแค่แผ่นเดียวสามารถสร้างสรรคืได้มากมาย ได้ความมั่นใจมากขึ้น จะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในชั้นเรียนแน่นอนค่ะไป
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-10-03 22:52:36) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมวิธีการทำสื่อแล้วคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับนักเรียนและประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระอื่นด้วย ขอขอบคุณค่ะ
โดย ประภา สนิทผล (2011-10-04 20:25:06) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็ก
โดย ปันสุธา ย้อยนวล (2011-10-12 11:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะชุดนี้แล้ว ผมได้แนวความคิดต่อยอดไปยังสร้างสื่อการสอนให้กับนักเรียน เช่นการสอนวิธีการเล่าเรื่อง การจูงความสนใจของนักเรียนมาที่คุณครู การให้นักเรียนรู้จักจินตนาการ ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อจากกระดาษ ว่าสามารถต่อยอดไปยังสื่ออื่นๆได้อีกมากมาย วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ค่อนข้างมีอิสระมากกว่าวิชาอื่นๆอยู่แล้ว ช่วยเสริมสร้างความคิดและจินตนาการให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเด้กหรือว่าวัยผู้ใหญ่
โดย ชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ (2011-10-12 15:51:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย อรวรรณ พุทธสุภะ (2011-10-13 14:29:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากสิ่งที่ได้ดูคุณครูจะอธิบายก่อน และสาธิตให้นักเรียนดู หลังจากนั้น เมื่อนักเรียนทำเสร้จแล้ว นักเรียนนำผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆชม มีการแลกเปลี่ยนผลงานกัน เพื่อที่จะได้นำผลงานของตัวเองไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติจากสิ่งที่ได้รับชมคือ อยากให้คุณครูสอนเรื่องการลงแสงเงา และการระบายสีน้ำ ขั้นตอนการระบายสีช็อกให้ถูกวิธี และสอนอย่างไรให้รู้หลักของการทำงานทางด้านศิลปะที่ถูกวิธีและถูกต้อง เพื่อที่ครูจะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องกับนักเรียน
โดย ระพีพรรณ คำแก้ว (2011-10-14 10:25:21) [แสดงความคิดเห็น]
รายการที่ได้รับชม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเล่านิทานให้ลูกฟัง หรือการนำเข้าสู่บทเรียนง่ายๆในชั้นเรียน และยังสามารถนำไปบูรณาการในวิชาอื่นๆได้ด้วย เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และเข้าใจเรื่องที่จะเรียน มากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการเรียน เพลิดเพลินไม่เครียดจนเกินไป และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการนำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ที่บ้านร่วมกับญาติพี่น้อง พ่อแม่ และคนในครอบครัว หรือเพื่อนบ้านได้อีกด้วย
โดย ธาชินี เฉิดฉิ้ม (2011-10-14 10:55:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ..... :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-01-15 00:47:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากคลิปวีดีโอที่ได้รับชม คือ การนำเอากระดาษมาใช้ประยุกต์เข้ากับการศึกษาโดยการเล่นนิทาน การใช้ความสามารถในการแก้ไขเรื่องเฉพาะหน้า และการสร้างสื่อการเรียนการสอนจากกระดาษ โดยการนำมาประยุกต์ใช้กับสาขาที่ข้าพเจ้าเรียน คือ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) โดยการนำความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน และ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนตอบคำถามและ ซักถามนักเรียน ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้จัดทำคลิปวีดีโอดีๆแบบนี้ ขอบคุณครับ
โดย ไพลโรจน์ เครือสง่า (2012-03-09 15:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:31:50) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:31:54) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:02) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:04) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:07) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:10) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:12) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:13) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:16) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:21) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:25) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:35) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:43) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมสื่อสร้างของครูอภิชาติน่าสนใจเพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระฯ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้คุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียนและทำสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆ สนุก สนใจที่จะทำและสร้างสรรค์สื่อได้ เป็นการช่วยครู และทำให้เด็กมีความคิดสร้าง :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:32:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก...สุดยอด :tv15: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย พรไพรินทร์ นัยนานนท์ (2012-03-24 06:10:13) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูการอบรมสื่อสร้างสรรค์งานศิลป์ของครูอภิชาติแล้วแล้วเป็นการอบรมที่สนุกสนานและได้ความรู้นำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนศิลปะให้กับนักเรียนและสามารถโยงศิลปะไปหากลุ่มอื่นๆได้ทุกกลุ่มทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและไม่น่าเบื่อกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีสื่อการสอนของครูอภิชาติน่าสนใจดูแล้วสนุกสนานเห็นศิลปะเป็นเรื่องง่ายน่าสนใจได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี
โดย วิสา นาคพันธ์ (2012-04-02 21:43:54) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ จบแล้ว เป็นการสร้างสรรค์งานที่สามารถนำความรู้ไปสร้างกิจกรรมที่แปลกใหม่ในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาที่สอน และยังสามารถให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและนำมาประกอบการเรียน การเล่านิทานของนักเรียน สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มความสนุกในการเรียนของนักเรียนและครูได้เป็นอย่างดี และยังเป็นสามารให้นักเรียนช่วยกันสร้างสื่อง่าย ๆ ได้อีกด้วยค่ะ
:tv02:
โดย รุ่งนภา เหลาบุญมา (2012-04-04 18:52:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ นั้น ดิฉันเกิดความสนใจขึ้นมาทันที เพราะเด็กนักเรียนที่ดิฉันสอนเป็นนักเรียนชาวเขา การสอนจะเข้าใจยากกว่านักเรียนพื้นราบ ดิฉันได้เทคนิคการสอนโดยการทำสื่อการสอนจากตัวอย่าง และให้นักเรียนลองฝึกทำเป็นสมุดเล่มเล็ก แล้วออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียน นักเรียนได้ฝึกจินตนาการของตนเองโดยเริ่มวาดจากรูปสัตว์ ผลไม้และสิ่งที่ใกล้ตัวให้ได้มากที่สุด ขอบคุณรายการดีๆแบบนี้มากค่ะ
โดย ศิริขวัญ สุนันต๊ะ (2012-04-05 09:42:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากสิ่งที่ได้ศึกษาวิธีการของคุณครูจะอธิบายก่อน และสาธิตให้นักเรียนดู หลังจากนั้น เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว นักเรียนนำผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆชม มีการแลกเปลี่ยนผลงานกัน เพื่อที่จะได้นำผลงานของตัวเองไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติจากสิ่งที่ได้รับชมคือ อยากให้คุณครูสอนเรื่องการลงแสงเงา และการระบายสีน้ำ ขั้นตอนการระบายสีช็อกให้ถูกวิธี และสอนอย่างไรให้รู้หลักของการทำงานทางด้านศิลปะที่ถูกวิธีและถูกต้อง เพื่อที่ครูจะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องกับนักเรียน
โดย ประภา สนิทผล (2012-04-08 08:52:23) [แสดงความคิดเห็น]
รายการที่ได้รับชม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เช่น การเล่านิทานให้นักเรียนฟัง หรือการนำเข้าสู่บทเรียนง่ายๆในชั้นเรียน และยังสามารถนำไปบูรณาการในวิชาอื่นๆได้ด้วย เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และเข้าใจเรื่องที่จะเรียน มากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการเรียน เพลิดเพลินไม่เครียดจนเกินไป และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการนำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-04-13 12:23:19) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ จากคลิปวีดีโอที่ได้รับชม คือ การนำเอากระดาษมาใช้ประยุกต์เข้ากับการศึกษาโดยการเล่นนิทาน การใช้ความสามารถในการแก้ไขเรื่องเฉพาะหน้า และการสร้างสื่อการเรียนการสอนจากกระดาษ โดยการนำมาประยุกต์ใช้กับสาขาที่ข้าพเจ้าเรียน คือ สาขาสังคมศึกษา โดยการนำความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน และ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนตอบคำถามและ ซักถามนักเรียน ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้จัดทำคลิปวีดีโอดี ๆ แบบนี้ ขอบคุณครับ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-13 17:16:34) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานโดยมีสื่อจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง จะเกิดความภูมิใจเป็นอย่างมาก นึกภาพต่อถ้านำไปสอนเด็กๆ และทำกิจกรรมในลักษณะนี้ เด็กๆ จะสนุกกันขนาดไหน จะเห็นได้ว่าห้องเรียนมีชีวิต ชีวามาก สามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายวิชามาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นแบบบูรณาการมากขึ้น ใกล้ตัวนักเรียนมากขึ้น น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาความกล้าในการแสดงออกของเด็กๆได้ การคิด การแก้ปัญหา การสร้างจินตนาการซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกชั้น
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-16 12:59:45) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานโดยมีสื่อจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง จะเกิดความภูมิใจเป็นอย่างมาก นึกภาพต่อถ้านำไปสอนเด็กๆ และทำกิจกรรมในลักษณะนี้ เด็กๆ จะสนุกกันขนาดไหน จะเห็นได้ว่าห้องเรียนมีชีวิต ชีวามาก สามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายวิชามาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นแบบบูรณาการมากขึ้น ใกล้ตัวนักเรียนมากขึ้น น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาความกล้าในการแสดงออกของเด็กๆได้ การคิด การแก้ปัญหา การสร้างจินตนาการซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกชั้น
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-16 13:01:45) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานโดยมีสื่อจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง จะเกิดความภูมิใจเป็นอย่างมาก นึกภาพต่อถ้านำไปสอนเด็กๆ และทำกิจกรรมในลักษณะนี้ เด็กๆ จะสนุกกันขนาดไหน จะเห็นได้ว่าห้องเรียนมีชีวิต ชีวามาก สามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายวิชามาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นแบบบูรณาการมากขึ้น ใกล้ตัวนักเรียนมากขึ้น น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาความกล้าในการแสดงออกของเด็กๆได้ การคิด การแก้ปัญหา การสร้างจินตนาการซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกชั้น
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-16 13:11:46) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอบคุณทางทีมงานโทรทัศน์ครู และครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ที่ได้นำคลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอนที่ 3 มาเผยแผ่ ดิฉันชื่นชอบ และขอชื่นชมคุณครูท่านนี้มาก ดิฉันได้ติดตามผลงานของคุณครูอภิชาติมาเป็นคลิปที่ 3 แล้ว ดิฉันรู้สึกว่าการทำสื่อการเรียนการสอนไม่ใช้เรื่องยาก และน่าเบื่ออีกต่อไป และหลังจากดูคลิปในครั้งนี้ดิฉันสัญญาว่าจะนำความรุ้ที่ได้รับจากการศึกษาในคลิปนี้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงของดิฉันด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ :tv15:
โดย ภัคญดา แสงสุริย์ (2012-04-21 20:55:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูอภิชาติมากพยายามติดตามรายการโทรทัศน์ครูในทุกๆตอนที่เป็นเทคนิคการสอนของคุณครู คุณครูเก่งมากๆ มีเทคนิคการสอนที่ดีและน่ารักๆมากๆ บางเทคนิคดิฉันนำมาใช้สอนตรงกับลูกชายตัวน้อย แต่บางเทคนิคสามารถปรับประยุกต์ใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่มักจะได้ผลเสมอ ทำให้การสอนไม่น่าเบื่อ แอบเอารายการตอนนี้ให้เจ้าลูกชายดู พบว่า ลูกชายรักงานศิลปะมากขึ้น ที่น่าทึ่งคือคุณครูมีการตั้งคำถามสอดแทรกตลอดๆ บางประเด็นไม่เคยคิดถึงมาก่อน สังเกตว่าทุกครั้งคุณครูมักจะประยุกต์การสรุปองค์ความรู้ที่สอนมาโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ เพียงแต่ในกรณีนี้คุณครูใช้เป็นสื่อในการรู้จักพื้นฐานของเด็กแต่ละคนก่อน น่าชื่นชมจริงๆ ขอบพระคุณคุณครูที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเพื่อนครูตลอดมา ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆต่อไป
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-24 15:06:42) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลปะตอนที่3 แล้ว ได้แนวทางในการนำสื่อไปใข้ในชั้นเรียน เช่นการสอนการคิด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเล่าเรื่อง การจินตนาการเป็นต้น และได้รับความรู้เรื่องเทคนิคในการทำสื่อจากกระดาษ ทราบว่ากระดาษแค่แผ่นเดียวสามารถสร้างสรรคืได้มากมาย ได้ความมั่นใจมากขึ้น จะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในชั้นเรียนแน่นอนค่ะ สุดยอดจริงๆ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-05-04 16:23:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้ชมสื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิแล้วมีความคิดเหมือนกับคุณปราณสมร ทิพย์แดงที่ว่าการเล่านิทานโดยมีสื่อจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง จะเกิดความภูมิใจเป็นอย่างมาก นึกภาพต่อถ้านำไปสอนเด็กๆ และทำกิจกรรมในลักษณะนี้ เด็กๆ จะสนุกกันขนาดไหน จะเห็นได้ว่าห้องเรียนมีชีวิต ชีวามาก สามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายวิชามาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นแบบบูรณาการมากขึ้น ใกล้ตัวนักเรียนมากขึ้น น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาความกล้าในการแสดงออกของเด็กๆได้ การคิด การแก้ปัญหา การสร้างจินตนาการซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกชั้น
:tv15:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-05-15 19:46:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี ที่ทำให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ว่าไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถทำได้ ได้ติดตามการทำสื่อการสอนผ่านงานศิลปะ มีความรู้สึกว่าสนุกพร้อมทั้งสามารถคิดต่อยอดได้จากการเรียนรู้จากคุณครูอภิชาติ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังสาระการเรียนรู้อื่นๆได้อีกมากมาย อุปกรณ์ก็หาง่าย ขอบคุณค่ะ
โดย สุภาพร ปานทรัพย์ (2012-05-24 09:41:13) [แสดงความคิดเห็น]
การอบรมทำสื่อการสอนนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอนทุกท่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เเนวเเนวความคิดที่ดีและน่าสนใจที่น่าจะนำไปปรับใช้กับทุกวิชา สามารถที่จะดึงดูดความสนใจจากเด็กได้เพราะนอกจากจะได้ความรู้เเล้วจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ความสนุกสนานพร้อมกับต่อยอดความคิดให้รู้จักเเสดงความรู้ความคิดเห็นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเขาออกมาได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และที่สำคัญเด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานและได้ความรู้จากอุปกรณ์ที่หาได้ไม่อยากเลย ขอบคุณค่ะ
โดย รัชนีกรณ์ ดอนโคตร (2012-05-27 06:52:59) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:19:36) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:20:46) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:20:46) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:20:46) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:20:46) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:21:06) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:21:08) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดนี้มีความน่าสนใจเพื่อให้ครูผู้สอนมีความหลากหลายในการสอน และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์จากงานศิลป์ เพราะศิลปะสามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กมีความสนใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ครูมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อและสามารถนำไปสอนนักเรียนให้ทำสื่อได้ และเป้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งของครูและเด็กและจากการชมสื่อศิลปะชุดนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อมีการเล่าเรื่องของสื่อที่ตัวเองผลิตออกมา เป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ช่วยสร้างจินตนาการ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ผ่อนคลายกว่าวิชาอื่นๆ ถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข
โดย วิชุดา โพธิ์ทอง (2014-02-23 23:21:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv