thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1140
Rate :
 3
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2011-09-07  
    เพศศึกษา 360 องศา ตอนที่ 1 : เตรียมครูสู่การสอน พรนุช สถาผลสวัสดิ์  
    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคุณครูที่จะต้องมารับหน้าที่ใหม่ในการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ซึ่งในหลายโรงเรียนเรื่องของเพศศึกษารอบด้าน ยังเป็นเรื่องใหม่ทั้งในเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ องค์การแพธจึงจัดการอบรมครูขึ้น เน้นให้คุณครูเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม และประสบการณ์ตรง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสถานีรู้เขา รู้เรา, กิจกรรมรู้ว่าเสี่ยง...แต่..., ก่อนจะลงสู่การศึกษาแผน การทดลองสอน เพื่อให้คุณครูได้นำไปวางแผนในการสอนเพศศึกษารอบด้านในแต่ละโรงเรียนต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
การสอนเพศศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัวของครูผู้สอนทุกคน แต่การถ่ายทอดความรู้ของครูไปสู่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามเพศวิถี ซึ่งนักเรียนเริ่มได้เรียนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ได้ชมรายการหลังจากที่จบการสอนเรื่องเพศศึกษาไปแล้วรู้สึกเสียดายมากถ้าได้ชมรายการก่อนคงนำไปปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของตนเอง แม้ไม่ได้เข้ารับการอบรมก็พอเห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่สามารถนำไปบูรณาการกับการสอนสาระอื่นได้ กิจกรรมที่จัดผู้เรียนต้องกระตือรื้อร้นตลอดเวลา น่าลองจริงค่ะ
โดย ธัญญา แก้วศรีหาวงษ์ (2011-09-11 19:20:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษา เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับนักเรียนและครู การได้เตรียมตัว สื่อ ทั้งตัวครูและเด็กนักเรียนจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักและมีความมั่นใจในกระบวนการเรียนรุ้ ทั้งนี้ในการเรียนรุ้กิจกรรมที่สำคัญคือการตกลงเรื่องคำศัพท์ที่เป็นข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนว่า คำใดจะใช้อย่างไรในการเรียกเพื่อให้ดูเป็นวิชาการ นอกจากนี้ก็จะต้องระลึกเสมอว่าการใช้คำที่เป็นคำพูดที่ไม่สุภาพก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีที่มาที่ไป แต่จะไม่นำมาใช้ในการเรียนเท่านั้น
โดย พิษณุ ทาจำปา (2011-10-12 16:00:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในปัจจุบันถือว่าเป้นหัวใจสำคัญและมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่สมควรให้ความรู้แก่เยาวชนและนักเรียนในวัยเรียนและทุกๆวัยเพราะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องการตั้งครรหรือท้องก่อนวัยอันควรมีจำนวนมากอันเนื่องมากจากการไม่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศีกษาก็จะทำให้เข้ารู้จักรักตัวเองรู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆตามมามากมาย
โดย สมพงษ์ พรมทองดี (2011-10-12 21:22:05) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาของครูในระดับมัธยมนั้นเพื่อเตรียมรับความพร้อมให้ความรู้กับนักเรียนในระดับมัธยม คุณครูควรที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและมีการเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีเพื่อที่นักเรียนในระดับมัธยมนั้นสามารถนำความรู้และกิจกรรมที่ได้รับนั้นไปใช้ประโยช์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวเพศศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมเพราะถือว่าเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้กับสิ่งนี้ คุณครุควรต้องเตรียมกิจกรรมเป็นอย่างดี
โดย มีนา คงประเสริฐ์ (2011-10-13 13:26:56) [แสดงความคิดเห็น]
แบ่งปันให้ครูได้มีทัศนคติในเรื่องของเพศศึกษาได้ถูกต้องและได้มีคำพูดที่นำไปใช้กับเด็กได้ถูกต้องโดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียและมีความเข้าใจในเรื่องของเพศศึกาที่ดีและยังทำให้สามารถเข้าใจและแบ่งบันความรู้กับอาจารย์ท่านอื่นได้และได้รู้ถึงปัญหาของแต่ละที่ว่าเด็กของแต่ละโรงเรียนมีปัญหาอย่างไรครูจะได้นำความรู้นี้ไปใช้กับเด็กจะได้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นและยังเป็นการลดกับปัญหาที่จะเกิดและยังให้รู้วิธีป้องกันในการมีเพศสำพันธ์และยังเป็นการลดปัญหาสังคม
โดย สุรีรัตน์ สุขยิ่ง (2011-10-13 14:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในวิชาสุขศึกษาในปัจจุบันในสังมไทยเป็นเรื่องไกล้ตัวครูผู้สอนต้องตระหนักเห็นความสำคัญและทำความเข้าใจกับสภาพปัจหาของสังคมไทยในปัจจุบันทีโรงเรียนต้องเห็นความสำคัญที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หรือเพศศึกษาแก่นักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใหนักเรียนสามารถนำความรู้ท่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ซึงปัจจุบันสภาพปัญหาของสังคมเปี่ลยนแปลงการเรียนรู้เรื่องเพศจึงจำเป็นที่ต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาของส้งคม
โดย ไพบูลย์ ลือทองจัก (2011-10-13 15:12:54) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกระบวนการเรียนเพื่อให้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการสอนนักเรียน มีความเห็นถึงผลงานที่จะนำไปใช้กับเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทำให้นักเรียนเปิดใจรับฟังปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาสังคมซึ่งจะต้องใช้กระบวนการ การจัดการเรียนการสอนมีความเข้าใจต่อสภาพปัญหาสังคมทางเพศได้ดีขึ้น การแสดงความคิดเห็นของครูแต่ละคน มีมุมมองที่ต่างกัน จึงนำมาวิเคราะห์กระบวนการเตรียมแผนเพื่อให้ตรงกับการแก้ปัญหาให้ถูกต้องต่อไปได้อย่างดีที่สุด
โดย ปิยวัฒน์ อภิโรจน์จิรภากุล (2011-10-13 21:58:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาในวัยรุ่นนับว่าเป็นการให้ความรู้ และให้นักเรียนแสดงออก หรือตั้งคำถามที่สงสัย และให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไม่หมกมุ่นในเรื่องเพศจนเกินไป เชื่อมโยงความรู้กับกิจกรรม โดยควรรู้จักแผนหรือคู่มือของกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบทเรียนหรือไม่ และอ่านผนและให้สอดคล้องกับแผนการสอน ดุเรื่องกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนจัดกิจกรรมตามวัยของผู้เรียน เน้นเรียนรู้เรื่องอวัยวะ และเพศของตัวเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
โดย มนัสวี สุขเจริญ (2011-10-14 14:49:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน เป็นการสอนให้เด็กรู้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยต้องบอกว่าสื่อลามกมีอยู่ใกล้ๆ ตัวลูก พ่อแม่ต้องพูดคุยกับลูก โดยชี้ให้เห็นถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นหากเปิดรับสื่อลามกเหล่านี้เช่นเดียวกับ การดื่มแอลกอฮอล์ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย รวมทั้งปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ด้วย และการสอนให้เด็กมองเห็นถึงความแตกต่างทางความคิดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในเรื่องเพศ เช่น ผู้หญิงอาจมองว่าการใส่เสื้อสายเดี่ยวเป็นเรื่องความสวยงาม แต่เพศชายกลับมองตรงข้ามว่าเป็นการยั่วยวนทางเพศ
โดย ฐปนีย์ โคตรชุม (2011-10-24 07:41:33) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะสภาพสังคมโลก ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ในเรื่องเพศของนักเรียนกว้างขึ้นจากสื่อ เทคโนโลยีที่มีอยู่มากมาย การทำความเข้าใจกับครูถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะครูทุกคนในโรงเรียนสามารถที่จะแนะนำ หรือสอนให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปแล้ว นักเรียนต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมา พ่อแม่ต้องเปิดใจกับลูก ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้จากการคบเพื่อนต่างเพศ ความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง
โดย สุธีรา สุกใส (2011-10-26 20:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเรื่องเพศศึกษา 360 องศา ตอนที่ 1: เตรียมครูสู่การสอน ดิฉันคิดว่าเป็นการเริมต้นที่ถูกต้องสำหรับก้าวแรกของการสอนเรื่องเพศศึกษา เพราะครูคือผู้ให้ความรู้ ถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ให้นักเรียนได้รับทราบด้วยความถูกต้อง หากครูไม่มีความรู้ หรืออาจจะมีความรู้แต่ไม่มีเทคนิคในการสอนเรื่องนี้ก็จะทำให้เป็นดาบสองคมกับนักเรียนได้ ดังนั้นการเริ่มต้นจากครู ให้ครูเข้าใจว่าทำไมต้องสอน ให้กิจกรรมตัวอย่างที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ทำให้การสอนเพศศึกษาเป็นเรื่องง่ายขึ้นคะ โดยเฉพาะกิจกรรมที่นำมาสามารถปรับใช้กับเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ได้มากมายคะ มีประโยชน์จริง ๆ
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2011-11-08 20:34:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัวของครูผู้สอนทุกคน แต่การถ่ายทอดความรู้ของครูไปสู่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามเพศวิถี
โดย ถิรวุฒ ไชยศิลป์ (2011-11-10 23:20:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสนใจเกี่ยวกับเพศมากขึ้นเพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 21:06:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ฟังและได้อ่านแล้วทําให้ดิฉันรู้ดิฉันดีใจมากกับการได้เปิดอบรมให้กับครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อจะได้เตรียมสู่การเรียนการสอนของวิชาเพศศึกษาและอีกอย่างจะมีครูที่มีประการณ์และสอนให้เด็กทุกคนหักมาใส่ใจกับเรื่องเพศศึกษาเพื่อจะได้ป้องตนเองและบุคคลรอบข้าง
โดย สารีนี บินดอเลาะ (2012-01-14 09:44:36) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในปัจจุบันถือว่าเป้นหัวใจสำคัญและมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่สมควรให้ความรู้แก่เยาวชนและนักเรียนในวัยเรียนและทุกๆวัยเพราะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องการตั้งครรหรือท้องก่อนวัยอันควรมีจำนวนมากอันเนื่องมากจากการไม่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศีกษาก็จะทำให้เข้ารู้จักรักตัวเองรู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆตามมามากมาย :tv04:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-01-15 15:58:59) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรู้วิธีการป้องกันเกี่ยวกับเพศมากยิ่งขึ้น
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-16 14:38:57) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนสามารถป้องกันตนเองได้
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-01-22 19:58:03) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง ดีมากเลยครับ :tv03:
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-23 16:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัวของครูผู้สอนทุกคน แต่การถ่ายทอดความรู้ของครูไปสู่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
โดย กัมรี อาลี (2012-01-23 20:42:39) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนสามารถป้องกันตนเองได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-23 21:00:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดี
:tv01:
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-01-23 21:59:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศสึกษาถือว่าครูมีความสำคัญยิ่งที่จะต้องสอนความรุ้เรื่องรอบตัว
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2012-01-24 01:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
จำเป้นต่อตัวเราอย่างมาก
โดย อัมรอน นิลสมาน (2012-01-24 01:46:09) [แสดงความคิดเห็น]
มันเป้งสิ่งที่ดีกับเรามาก
โดย สุเฟียน มะลี (2012-01-24 01:48:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้ถึงกระบวนการสอนเพศศึกษาว่าเราต้องมีความพร้อมอย่างไรและเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาให้มากที่สุดและต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
โดย เริงศิริ เต็งปะราแม (2012-01-24 02:17:36) [แสดงความคิดเห็น]
น่าจะเป็นแนวทางทำให้การสอนเนื้อหาทางเพศรอบด้านทำได้ดี
โดย รอมลี ดือเระ (2012-01-25 11:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสนใจเกี่ยวกับเพศมากขึ้นเพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว
โดย บดินทร์ เบนดาโอะ (2012-01-26 19:41:02) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ได้เห็นมุมมองและวิธีการที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
โดย บุญรอด จำเริญกิจ (2012-01-26 23:00:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาในวัยรุ่นนับว่าเป็นเรื่องที่ระเอียดอ่อนมาก ครูควรต้องระมั่นระวังเป็นอย่างยิ่ง การให้ความรู้ และให้นักเรียนแสดงออก หรือตั้งคำถามที่สงสัย และให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไม่หมกมุ่นในเรื่องเพศจนเกินไป ในการสอนควรจะบูรณาการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องกลไกมนุษย์และสุขศึกษาเรื่องสุขอนาคตส่วนบุคคล :tv17: :tv17: :tv18:
โดย บุญยิ่ง เจียระนัยปรีดา (2012-02-05 17:21:02) [แสดงความคิดเห็น]
.ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาของครูในระดับมัธยมนั้น คุณครูควรที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและมีการเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีเพื่อที่นักเรียนในระดับมัธยมนั้นสามารถนำความรู้และกิจกรรมที่ได้รับนั้นไปปรับใช้ประโยช์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวเพศศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถือว่าเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้กับสิ่งนี้
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:47:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาในวัยรุ่นนับว่าเป็นการให้ความรู้ และให้นักเรียนแสดงออก หรือตั้งคำถามที่สงสัย และให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไม่หมกมุ่นในเรื่องเพศจนเกินไป เชื่อมโยงความรู้กับกิจกรรม โดยควรรู้จักแผนหรือคู่มือของกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบทเรียนหรือไม่ และอ่านผนและให้สอดคล้องกับแผนการสอน ดุเรื่องกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนจัดกิจกรรมตามวัยของผู้เรียน เน้นเรียนรู้เรื่องอวัยวะ และเพศของตัวเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
โดย ธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา (2012-04-01 22:12:29) [แสดงความคิดเห็น]
เพิ่งได้รับการอบรมเพศศึกษารอบด้านมาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เข้าใจหลักการสอนมากนัก จึงเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมและได้เจอ วีดีโอนี้ ที่เป้นประโยชน์มากเลยครับ มีขึ้นตอนและวิธีการต่างในการสอนเพศศึกษารอบด้านให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน จากการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสถานีรู้เขา รู้เรา, กิจกรรมรู้ว่าเสี่ยง...แต่..., ก่อนจะลงสู่การศึกษาแผน การทดลองสอน ทำให้ครูผู้สอนและผมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้และคิดว่าน่าจะสอนเพศศึกษารอบด้านได้ เพิ่มจากวิชาหลักของตนเองได้อีกด้วย
โดย บุญส่ง พุ่มบาน (2012-04-02 11:43:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv