thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 116
Rate :
 5
ความยาว : 13.58 นาที | Online : 2011-09-06  
    พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 5 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
    (ตอนต่อ) การเรียนรู้การเคารพผู้อื่น ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง นี่คือพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย เราเริ่มต้นที่ตัวเรา เมื่อเราเคารพสิทธิของกันและกันแล้ว การละเมิดสิทธิหรือการที่เราถูกละเมิดสิทธิก็จะหมดไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ เพิ่มเติม

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 3 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) บุคคลที่พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยการอ่าน เพราะอะไรเราจึงต้องอ่านหนังสือ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 4 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) ห้องสมุดเปรียบได้กับจักรวาลแห่งการอ่าน เรากำลังลืมเพื่อนแสนดีคนนี้ไปหรือเปล่า เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 2 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) หาคำตอบว่าเราไม่อ่านหนังสือ เราเอาเวลาชีวิตไปทำอะไร เรากำลังทำอะไรกันอยู่ เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv