thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4011
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.34 นาที | Online : 2011-09-05  
    ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม  
    ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบบนวัตถุที่เป็นกลางได้ สังเกตผลของประจุไฟฟ้า สรุปชนิดของประจุไฟฟ้าได้ อธิบายการเกิดประจุบวกหรือประจุลบ บนวัตถุได้ จำแนกประเภทวัตถุต่าง ๆ ออกเป็น ตัวนำและฉนวน ยอมให้ประจุเคลื่อนที่ผ่านได้ สังเกตผลของประจุไฟฟ้า และสรุปชนิดของประจุไฟฟ้าได้ การยอมและไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา
เทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็ก มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยใช้บทบาทสมมติเป็นพ่อมด ที่ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร เพิ่มเติม

 
 
:tv15:
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-09-10 21:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมได้น่าสนใจ ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน
โดย สุกัญญา ปัญญาวิศิษฏ์กุล (2011-09-14 21:08:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี น่าจะกระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากเรียนรู้ได้ดี ขอให้คุณครูสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อีกนะคะ
โดย คุณครูราตรี สงวนรัมย์ (2011-09-22 07:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี น่าจะกระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากเรียนรู้ได้ดี ขอให้คุณครูสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อีกนะคะ
โดย คุณครูราตรี สงวนรัมย์ (2011-09-22 07:51:26) [แสดงความคิดเห็น]
ใช่แล้วครับทำให้นักเรียนเกิดความสนุก เกิดกระบวนการทางวิชานั้น ๆ ก่อน แล้วความรู้จะตามมาที่หลัง เห็นด้วยนะครับ แต่หลักสูตรมีเนื้อหาแน่นมาก เราไปเน้นเนื้อหากันมาก ตามความนิยมก็เลบยขาดการฝึกทักษะอื่น ๆ ไป
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-09-23 01:24:55) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมได้น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะจากการปฏิบัติจริง ขอให้ครูขวัญภพมีกิจกรรมดีๆน่าสนใจอย่างนี้มานำเสนอในรายการโทรทัศน์ครูอีกนะค่ะ จะรอชมค่ะ :tv15: :tv15:
โดย นภาพร ไชยวิภาส (2011-10-10 01:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้เราสามารถนำไปสอนในเรื่องไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากและไม่ง่ายนักสำหรับนักเรียนซึ่งเมื่อคุรครูได้เข้ามาดูเรื่องนี้แล้วก้อสามารถนำไปเขียนแผนการสอนและนำความรู้ไผลิตสื่อเพื่อที่จะนำไปใช้ในห้องเรียนและนำไปประดิฐเครืองมือในการปรพกอบการเรียนรู้ซึ่ง ในโรงเรียน ครูทุกคนมีความรู้ไม่เท่ากัน ดังนั้นก้อเข้ามาดูและไปใช้ในห้องเรียนซึ่ง ครูต้องเข้ามาดูผมก้อคิดว่าอย่างนั้นน้ะคับ
โดย พงศ์เทพ สมานอารี (2011-10-12 14:03:01) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ อ.ขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม ถือว่าดีมาก โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสู่บทเรียนที่เร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ ไม่ใช่เข้าไปแล้วใส่เนื้อหา ซึ่งในส่วนของฟิสิกส์ที่เข้าใจค่อนข้างยากอยู่แล้วเด็กจะรู้สึกเบื่อ ในส่วนที่ให้ความรู้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นลักษณะการฝังติดความรู้ที่ได้จากการทดลองและอภิปรายผลที่เกิด ในตอนตอนสุดท้ายก็สุดยอดมาก ที่ให้เด็กดูแล้วมีของจริงประกอบ ส่วนท่านอื่นอาจจะว่า โรงเรียนนี้พร้อม นั้นละความขาดของประเทศไทย :tv15:
โดย ชำนาญ อินทรสมบัติ (2011-10-12 15:08:34) [แสดงความคิดเห็น]
ปกติเรื่องไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตนั้นทำได้หลายวิธีแต่ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันของเราบ่อยในฤดูหนาวที่อากาศแห้งไม่มีความชื้นมากจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้ง่ายเช่น การหวีผม การสวมใส่เสื้อผ้าบางเบา ฝุ่นละอองที่เกาะตามผ้าม่าน สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากประจุไฟฟ้า ประจุไฟ้มี 2 แบบ คือประจุบวกและปรุจุลบ สำหรับสื่อเรื่องประจุไฟฟ้าและการเกิดประจุไฟฟ้า มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้นักเรียนได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นจริงและสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2011-10-13 08:30:16) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอธิบายความหมายของประจุไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์ให้เด็กนักเรียนเข้าใจและให้นักเรียนคิดหาวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาทำการศึกษาทดลองว่าวัสดุชนิดใดนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ให้นักเรียนทำการทดลองด้วยตังเองและสรุปผลการทดลอง หลังจากนั้นครูสรุปผลการทดลองให้นักเรียนด้วย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต การทดลอง การตั้งสมมติฐานให้เด็กนักเรียนคิดและสรุป และให้เด็ก ยกตัวอย่างการทำลองวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและวัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเพิ่มเติมให้เด็กดูและบันทึกผลการทดลอง
โดย นางธนกร พรหมพล (2011-10-13 08:33:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของครูขวัญภพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนั้นมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์มากเนื่องจากการสอนแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรูมโนมติหลักของเนื้อหาที่เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมคือนักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นมีการทำนายสิ่งที่เกิดขึ้น มีการทดลอง สังเกต สืบค้น เพื่อหาคำตอบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถอธิบายความแตกต่างของสิ่งที่ทำนายไว้กับผลของการสังเกตและการทดลอง
ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร..เพราะเหตุใด
โดย ศรีนภา ภาคภูมิ (2011-10-13 08:33:15) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องไฟฟ้า เป็เรื่องที่เรียนแล้วสนุกสนาน บางครั้งก็ลึกลับดี อีกอย่างในเรื่องของไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรา เพราะทำให้เราได้ทราบว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน อันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบ เพื่อการนำไปใช้งานในทางที่ถูกต้องและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าแล้ว เรายังสามารถแก้ไข ปรับปรุง และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในบ้านได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง เหมาะสม
โดย ปราณี ปะมาคะมา (2011-10-13 11:24:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน เทคนิคโอเค น่าสนใจดี ง่ายต่อการวางแผนในการสอน การจัดกลุ่มกิจกรรม การแบ่งกลุ่มเด็กตามความเหมาะสม สามารถนำไปสอนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของเด็กชั้นประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย เนื่องจากป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องรู้มาตั้งแต่แรกเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับประถม ส่วนระดับมัธยมเป็นการทบทวนเพื่อการต่อยอดขององค์ความรู้ที่จะใช้ในการศึกษาเรื่องที่ลึกขึ้นของทางไฟฟ้าได้
โดย โชตนา ถนอมวงศ์ (2011-10-13 12:26:06) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะไฟฟ้านั้นเป็นการยากที่จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ เนื่องจาก บางครั้งนักเรียนไม่สามารถจินตนาการ หรือศึกษาด้วยตนเองได้ทั้งหมด การศึกษาที่ดีควรมีการนำเสนอในการทดลองด้วย เพื่อส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ การมีจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อหาคำตอบด้วยอุกรณ์ง่าย ๆ ที่สังเกตได้ดด้วยตนเอง เรื่องไฟฟ้าสถิตสามารถทดลองได้โดยงานเช่น ใช้กระดาษ ผ้า แผ่เปอร์สเปก หรือผมของตนเอง ลูกโป่ง เพื่อศึกษาเรื่องไฟฟ้าสถิตได่เป็นอย่างดี
โดย ไผ่ล้อม ฝ่ายพลแสน (2011-10-13 14:35:17) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้ดครงงานวิทยาศาสตร์ทำ-ให้นักรียนเกิดการเรียนรู้ นักเรียนได้ค้นคว้าหาความครู้ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการพัฒนานักทัษกะชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริอมให้ในหเรียนทำการงานของตนเอเง เกิดทนำการวิทยวาศาศมามากและสามารถราจักตนเองจากาคค้นคว้าทำให้นักเรียนเป็นักรียวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ นอกจากนี้เนื่องการเพื่อศึกษาษหาความรู้จากแห่งอื่นอีกมาก และส่งเสริมการทดทอ
งโดยทมา ปละทำให้นักเรียนมีโอสากเรียนรู้มากขึ้รน
โดย เรวดี จันทร์รัศมีโชติ (2011-10-13 15:20:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ได้รู้ว่าการที่เราจะสร้างองค์ประกอบให้กับผู้ที่จะต้องการศึกานั้นเราจำเป็นต้องมีการศึกษาค้นค้วในส่วนของทฤษฏีองค์ควารมรู้ให้ดีเพื่อที่เราจะได้มาต่อยอดในส่วนของการศึกษาด้านวิชาฟิสิกส์ซึ่งในส่วนเรื่องที่ได้รับชมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นการนำเสนอที่มีประโยชน์มาก ๆ เพราะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาวิชาได้ดีมากขึ้นและทำให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วย
โดย อุษณี แก้ววงษ์ (2011-10-13 16:37:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของอาจารย์นั้นก่อนอื่นต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆเนื่องจากเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนำออกมาเป็นรูปธรรมได้ยาก และเมื่อพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าจะนึกถึงแต่เรื่องของการคำนวณนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเบื่อก่อนที่จะทำการสอนซะอีก แต่อาจารย์ได้ทำให้ห้องเรียนที่น่าเบื่อเป็นห้องเรียนที่น่าอยูน่าเรียน เนื้อหาที่ยากเป็นง่ายต่อการทำความเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริง โดยใช้การทดลองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการสังเกตวัสดุอุปกรณ์จะได้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและประหยัดเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วย แต่ความรู้ที่นักเรียนได้รับนั้นครอบคลุมและพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ไพรินทร์ ต๋าคำ (2011-10-14 10:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ธีรพงศ์ ทาต่อย (2011-10-21 23:55:35)
จากการดูวิธีการสอนของท่านอาจารย์แล้วน่าสนใจมากๆเป็นการสอนที่ทำให้ห้องเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ได้แสดงความคิดเห็น ได้คิดค้นเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ทให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าการสอนแบบบรรยาย และการสอนเรื่องไฟฟ้า เป็นเรื่องยากสำหรับการให้นักเรียนเข้าใจเป็น แต่อาจารย์ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ไพรินทร์ ต๋าคำ (2011-10-14 10:10:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการศึกษาและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เช่น ในฤดูหนาวเวลาเราถอดเสื้อผ้า จะมีเสียงดังเกิดขึ้นนั่นแหละคือการเกิดประจุไฟฟ้า การทดลองที่ครูท่านนี้ใช้คือแผ่นเปอร์สเปค แจกให้นักเรียนทุกคนถูบริเวณร่างกายของนักเรียนเองแล้วให้นักเรียนสังเกตุ ซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและนักเรียนจะเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและถูกต้อง
โดย สุดารัตน์ ศิลปศร (2011-10-14 10:28:47) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูคืออะไร หลายคนอาจจะยังไม่รู้ แต่สำหรับครูหลายท่านคงจะทราบกันดีว่าโทรทัศน์ครูก็คือ นวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบของ รายการโทรทัศน์ แต่สำหรับดิฉัน ก็คือรายการบันเทิงของครูเหมาะสำหรับครูที่ต้องการจะพัฒนาตนเองในด้านการสอนนักเรียน รายการนี้ได้รวบรวมเทคนิคการเรียนการสอนไว้ครบทุกกลุ่มสาระ มีตอนต่างๆมากมายหลายตอนให้เลือกชม นำเสนอผ่านหลายทางเลือกไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ ดาวเทียม เคเบิล เลือกช่องทางที่เลือกชมได้ เห็นใหมว่าสดวกต่อการเลือกชมมากมายแค่ใหน อยากเชิญชวนครูที่ไฝ่จะพัฒนาตนเองด้านการสอนสู่บันใดครูมืออาชีพก็ให้รีบๆมาเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครู จะมีทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ในเทคการสอนวิธีใหม่อย่างหลากหลาย ลองมาดูโทรทัศน์ครูกัน
โดย วรรณกา พแลสุข (2011-10-14 10:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนอกจากที่นักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากในห้องเรียนแล้วนักเรียนควรนำเอาชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น เมือตอนเรารีดผ้านักเรียนสังเกตหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่นักเรียนมีผมที่ยาว นักเรียนลองสังเกตดู จากที่เกิดขึ้นปรากฏว่า ผมของเราจะตั้งตรงไปที่ความร้อนที่มาจากเตารีด
ฯลฯ เพราะฉะนั้นขณะครูสอนควรนำเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาพูดคุยสนทนากับนักเรียนซึ่งจะทำให้เกิดคำถามมากมายที่นำไปสู่คำตอบที่ทำให้เกิดความรู้ที่หลากหลายได้
โดย นางสาวจุฑารัตน์ คำวิจิตร (2011-10-14 10:45:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี และทำให้วิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมเข้าใจได้ยาก ให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรมการทดลอง และจุดเด่นอีกอย่างของการจัดการเรียนรู้ของครูขวัญภพ ครูมีการตั้งคำถามก่อนทำการทดลอง และมีการอธิบายขั้นตอนการทำการทดลองอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการทดลองได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้ครูวิทยาศาสตร์นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการปรับ หรือประยุกต์การสอนของตนเองได้
โดย นภาพร คงสุข (2011-10-14 13:05:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนบอกว่ายาก แต่หลังจากที่ได้ดูเทปนี้แล้ว ก็เกิดใอเดียในการที่จะนำเทคนิคการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้สอนน้กเรียน เช่น นำเรื่องราวที่อยู่ในชิวิตประจำวันของนักเรียนมาทดลองและให้นักเรียนหาคำตอบจากกการออกแบบทดลองของนักเรียน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้นักเรียน เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สนุกขึ้นมาก และนักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อดีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
โดย คอลีล ผิวดี (2011-10-14 14:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
จุดเด่น ของการสอน
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องประจุไฟฟ้า และไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก โดยใช้กิจกรรม นำสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว มาประยุกต์ทดลองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด โดยได้กระบวนการและองค์ความรู้ กิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ต้องมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละอย่าง และให้มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมของนักเรียนทั้งสิ้น ส่งเสริมการฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเราสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างดี ดีมากค่ะ
โดย วสุ เที่ยวแสวง (2011-10-14 14:29:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ยั่งยืนเป็นวิธีการที่จะส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียน การสอนที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยการปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนสนใจเรียนและสนุกและนักเรียนจะเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและถูกต้อง การเรียนเรื่องประจุไฟฟ้าเป็นลักษณะการศึกษาที่เป็นรูปธรรมทำให้เข้าใจยาก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จะดีมาก
โดย จงกล ตัณฑ์เจริญรัตน์ (2011-10-14 14:39:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของครูขวัญภพ ไชยภิวาส โรงเรียนราชวิจิตรทำให้นักเรียนได้รู้จักการสังเกตสิ่งที่ได้จากการทดลอง การให้นักเรียนทำงานเป้นกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิด ถึงแม้จะเป้นการเสวียเวลาให้นักเรียนทำการทดลองก็ตาม แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้ก้คือ หลังจากการทดลองนักเรียนจะสามารถทำโจทยืที่เป็นวิชาคำนวณได้เอง
โดย จรัสศรี อังศุภนิช (2011-10-14 14:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของครูขวัญภพ ไชยภิวาส โรงเรียนราชวิจิตรทำให้นักเรียนได้รู้จักการสังเกตสิ่งที่ได้จากการทดลอง การให้นักเรียนทำงานเป้นกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิด ถึงแม้จะเป้นการเสวียเวลาให้นักเรียนทำการทดลองก็ตาม แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้ก้คือ หลังจากการทดลองนักเรียนจะสามารถทำโจทยืที่เป็นวิชาคำนวณได้เอง การคิดคำนวณของนักเรียนแม้จะใช้ระยะเวลาเป้าหมายอย่างไรก็ตามแต่ไม่เพียงแต่ให้นักเรียนของท่านได้คิดได้ฝึกปฏิบัติการได้ดีขึ้น
โดย จรัสศรี อังศุภนิช (2011-10-14 14:43:31) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเป็นการสนทนาเเละการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับเรื่องราวในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมไปถึงการใช้การทดลองไม่ว่าจะเป็นลูกโป่ง ผ้าเพื่อนำมาถูเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยที่สิ่งที่นักเรียนทำนี้เองเป็นการที่นักเรียนจะได้การเรียนรู้เเละการค้นพบสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองโดยปราศจากการบอกจากคุณครูทำให้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นี้เองจะเป็นความทรงจำระยะยาวเเละสามารถเกิดเป็นมโนทัศน์ที่มีความคงทนเพราะนักเรียนเป็นผู้ค้นพบเเละได้ความรู้มาด้วยตนเอง นอกจากนี้เเล้วกระบวนการที่ครูสอนนี้จะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการที่นำการสอนเพื่อเป็นสิ่งเร้าเเก่นักเรียนเเละยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนเคยพบเห็นเเละกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยจากสิ่งที่เกิดขึ้น จากนั้นนักเรียนเกิดการตั้งปัญหาเเละสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุกาณ์นั้นๆจนนักเรียนอาจจะตั้งสมมติฐานไว้ โดยที่บทบาทของครูนั้นคือการหาอุปกรณ์มาเพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลองเเละตอบสิ่งนักเรียนเองสงสัยเมื่อนักเรียนได้ความรู้เเล้วครู จึงนำสรุปอภิปรายผลที่ได้จากการทดลองเเละสรุปว่ามโนทัศน์ที่เเท้จริงที่ครูสอนนั้นคืออะไร เเละสิ่งนี้เองที่ทำให้นักเรียนรู้สึก น่าตื่นเต้น น่าสนใจ น่าดึงดูดใจ จนกระทั่งทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกประทับใจกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ที่เป็นวิชาที่บุคคลทั่วไปรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยากเกินจะเข้าใจได้
โดย จุฬาลักษณ์ ยิ้มดี (2011-10-14 16:34:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี จัดการเีรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองมากที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยได้ปฏิบัติการทดลองจริง ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า อย่าเข้าใจง่ายและลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการปฏิบัติการทดลอง
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2011-10-15 21:04:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี จัดการเีรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองมากที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยได้ปฏิบัติการทดลองจริง ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า อย่าเข้าใจง่ายและลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการปฏิบัติการทดลอง
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2011-10-15 21:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี จัดการเีรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองมากที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยได้ปฏิบัติการทดลองจริง ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า อย่าเข้าใจง่ายและลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการปฏิบัติการทดลอง
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2011-10-15 21:07:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี จัดการเีรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองมากที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยได้ปฏิบัติการทดลองจริง ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า อย่าเข้าใจง่ายและลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการปฏิบัติการทดลอง
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2011-10-15 21:07:12) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ครับ ซึ่งเป็นเรื่องยากในการสอนเกี่ยวกับไฟฟ้าให้้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรม จากการชมวิธีการสอนของอาจารย์ขวัญภพ แล้วต้องขอชมว่าสอนได้ดีมาก และขออนุญาตนำการสอนนี้ไปทดลองสอนในห้องเรียนที่โรงเรียนนะครับ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้บรรยากาศภายในห้องเรียนที่เมื่อถึงวิชานี้ทีไรรู้สึกหดหู่เหลือเกิน(จากการพูดของนักเรียน) เพราะวิชานี้ยากมีแต่คำนวณ คราวนี้จะลองใช้วิธีการสอนแบบอาจารย์ขวัญภพ แล้วนักเรียนจะเห็นวิธีการสอนที่สนุกสนานและแปลกใหม่มีความรู้สึกกับวิชาฟิสิกส์ที่ดีขึ้น ขอบคุณสำหรับการสอนที่ดีๆแบบนี้ขอบคุณครับ
โดย ธีรพงศ์ ทาต่อย (2011-10-21 23:40:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชม รับฟังพบว่าเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการสร้างความสนใจหรือทำให้เด็กเกิดความอยากรู้ หรือเกิดปัญหาอยากที่จะหาคำตอบ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติหรือทดลองเพื่อแก้ปัญหาหรือความสงสัยที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติหรือทดลองดีกว่าการบอกกล่าวของครูผู้สอนโดยตรง เพราะนักเรียนจะเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในตัวของนักเรียนและทำให้เข้าใจในทฤษฎีได้ง่ายขึ้น และถ้าครูทุกคนทำได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีีของเด็กไทย
โดย นัทธนันท์ มีตุ้ม (2011-10-28 10:50:00) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้ผมเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (การสอนฟิสิกส์)จากการที่ได้รับชมตัวอย่างการสอนเรื่องประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม ผมได้รู้ถึงวิถีการต่างๆที่จะสอนให้วิชาฟิสิกส์ที่คนเขาบ่นกันว่ายากแสนยาก กลายเป็นเรื่องที่ง่าย จริงอย่างที่ครูขวัญภพ กล่าวว่าตอนนี้เด็กนักเรียนไทยขาดทักษะทางวิทยาศาตร์ เพราะเด็กไทยสนใจแต่การคำนวณ จนทำให้นักเรียไม่รู้ว่าที่มาขอสมการ หรือ สูตรมาได้อย่างไร และอีกประการหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับครูขวัญภพ คือ การทดลองคือการจุดประกายทางความคิด ถ้ายอมเสียเวลาสักนิดเพื่อให้เด็กสนใจในเนื้อหาผมคิดว่า เด็กนักเรียนจะสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้น ... :tv07:
โดย ศุภโชค สาระสันต์ (2011-11-04 14:01:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ครูส่วนใหญ่กังวลเรื่องเสียเวลา แต่วิดีโอนี้สะท้อนให้เห็นว่าต้องไม่คิดอย่างนั้น
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-11-11 16:43:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของ ครูขวัญภพ ไชยวิภาส โรงเรียนราชวินิต มัธยม คุณครูสอนฟิสิกส์เป็นที่ยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย มีกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการอยาจะรู้อยากเห็นและอยากที่จะหาคำตอบนั้น โดยคุณครูได้นับสิ่งที่มีอยู่ใกล้ๆตัว มาเป็นอุปกรณ์ทดลอง แล้วเปิดโอาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยให้นักเรียนตอบทีละคน โดยที่คุณครูยังไม่เฉลยคำตอบ จนกว่านักเรียนคนอื่นจะแสดงความคิดเห็นหมดก่อน เป็นการไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียน แล้วค่อยเฉลยคำตอบแล้ชื่นชมนักเรียนที่ตอบได้ถูกต้อง เป็นการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีขอชื่นชมครับ
โดย วชิรวิชญ์ ยะไข่ (2011-11-25 18:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวพัชรินทร์ เจริญลาภ นักศึกษษชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการสอนที่ทำให้ห้องเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ได้แสดงความคิดเห็น ได้คิดค้นเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ทให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าการสอนแบบบรรยาย :tv12: :tv12: :tv12: :tv12:
โดย พัชรินทร์ เจริญลาภ (2011-11-28 14:31:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:การสอนโดยใช้สื่อใกล้ตัวเช่นลูกโป่งนำมาสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งเป็นเรื่องยากทำให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็นและอยากทดลองเมื่อทดลองแล้วเห็นผลจริงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตย์ได้ ซึ่งการใช้สื่อใกล้ตัวมาให้เด็กได้ทดลองสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกด้วยแต่สำหรับนักเรียนกลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อนต้องใช้เวลามากว่าปกติ เพราะฉะนั้นครูจึงต้องอดทนที่จะไม่รีบเฉลยเรื่องที่เราอยากให้เด็กได้เรียนรู้
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2011-12-08 21:32:18) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ขวัญภพเก่งอ่ะ ^^ :tv15:
โดย ศุภวัลย์ ชูมี (2011-12-10 09:51:39) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งค่ะ :tv17: :tv02: :tv18:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-15 20:07:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองมากที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยได้ปฏิบัติการทดลองจริง ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า อย่าเข้าใจง่ายและลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการปฏิบัติการทดลอง
การเรียนการสอนเป็นการสนทนาเเละการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับเรื่องราวในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมไปถึงการใช้การทดลองไม่ว่าจะเป็นลูกโป่ง ผ้าเพื่อนำมาถูเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยที่สิ่งที่นักเรียนทำนี้เองเป็นการที่นักเรียนจะได้การเรียนรู้เเละการค้นพบสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองโดยปราศจากการบอกจากคุณครูทำให้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นี้เองจะเป็นความทรงจำระยะยาวเเละสามารถเกิดเป็นมโนทัศน์ที่มีความคงทนเพราะนักเรียนเป็นผู้ค้นพบเเละได้ความรู้มาด้วยตนเอง นอกจากนี้เเล้วกระบวนการที่ครูสอนนี้จะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการที่นำการสอนเพื่อเป็นสิ่งเร้าเเก่นักเรียนเเละยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนเคยพบเห็นเเละกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยจากสิ่งที่เกิดขึ้น จากนั้นนักเรียนเกิดการตั้งปัญหาเเละสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุกาณ์นั้นๆจนนักเรียนอาจจะตั้งสมมติฐานไว้ โดยที่บทบาทของครูนั้นคือการหาอุปกรณ์มาเพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลองเเละตอบสิ่งนักเรียนเองสงสัยเมื่อนักเรียนได้ความรู้เเล้วครู จึงนำสรุปอภิปรายผลที่ได้จากการทดลองเเละสรุปว่ามโนทัศน์ที่เเท้จริงที่ครูสอนนั้นคืออะไร เเละสิ่งนี้เองที่ทำให้นักเรียนรู้สึก น่าตื่นเต้น น่าสนใจ น่าดึงดูดใจ จนกระทั่งทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกประทับใจกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ที่เป็นวิชาที่บุคคลทั่วไปรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยากเกินจะเข้าใจได้
:tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย ทนงศักดิ์ พินเกตุ (2012-03-09 14:35:30) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ได้รู้ว่าการที่เราจะสร้างองค์ประกอบให้กับผู้ที่จะต้องการศึกษานั้นเราจำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าในส่วนของทฤษฏีองค์ความรู้ให้ดี ซึ่งในส่วนเรื่องที่ได้รับชมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นการนำเสนอที่มีประโยชน์มาก ๆ เพราะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาวิชาได้ดีมากขึ้นและทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ อีกทั้งยังเป็นเทคนิคดีดีที่สามารถทำให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเป็นเทคนิคที่หลายหลายน่าจะนำไปปรับใช้ในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 11:26:22) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้วิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรมการทดลอง และจุดเด่นอีกอย่างของการจัดการเรียนรู้ของครูขวัญภพ ครูมีการตั้งคำถามก่อนทำการทดลอง และมีการอธิบายขั้นตอนการทำการทดลองอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการทดลองได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กเกิดความอยากรู้ หรือเกิดปัญหาอยากที่จะหาคำตอบ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติหรือทดลองเพื่อแก้ปัญหาหรือความสงสัยที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติหรือทดลองดีกว่าการบอกกล่าวของครูผู้สอนโดยตรง เพราะนักเรียนจะเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในตัวของนักเรียนและทำให้เข้าใจในทฤษฎีได้ง่ายขึ้น
โดย วันวิสาข์ บุญมี (2012-03-30 18:57:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของคุณครูขวัญภพด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้นั้น จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเีรียนรู้อย่างเข้าใจได้ง่ายและเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเอาสิ่งใกล้ตัวเข้ามาร่วมใช้ในการอธิบายหรือทำความเข้าใจเนื้อหาในเรื่องของประจุไฟฟ้า ซึ่งตนเองก็เป็นครูผู้สอนวิชาฟิิสิกส์ในเรื่องนี้ยังชื่นชมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูขวัญภพเช่นกันและจะนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเองด้วย เพราะเชื่อได้ว่าการเรียนอย่างมีความสุข เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยาวนานและถูกต้องครับ
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2012-04-01 00:02:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูขวัญภพ ซึ่งเป็นการเรียนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆ นำเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเข้ามาจัดการเรียนการสอน นักเรียนตั้งใจเรียน ให้ความสนใจที่จะเรียนและเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายเป็นรูปธรรม จากเนื้อหาเรื่องที่คิดว่ายากแต่คุณครูใช้วิธีการสอนด้วยตัวอย่างใกล้ตัวแล้วทำให้เข้าใจง่าย นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง น่าสนใจมากค่ะและดีมากด้วย
โดย ธนพร ไม้กลาง (2012-04-01 09:03:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของครูขวัญภพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์มาก ผมคนหนึ่งที่สอนฟิสิกส์เรื่องนี้ครับ รร ผมต่างกับโรงเรียนของคุณครูมากครับอุปกรณ์การทดลองมีแค่ชุดการทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตแค่ชุดเดียวครับ การเรียนการสอนเลยยากที่จะทำให้เห็นชัด อุปกรณ์มีน้อย ทดลองแต่ละครั้งก็ต้องรอกัน แต่ชมการสอนของอาจารย์แล้วได้ประโยชน์เยอะเลยครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีเลยที่เดียว
โดย อนุชา มีภูคำ (2012-04-02 10:11:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูรุ่นใหม่ที่ไฟแรงจริงๆครับ เน้นการทดลองเพื่อสร้างทักษะกระบวนการ ปัญหา ก็เหมือนกับคุณครูพูดนั่นล่ะครับ การทดลองเสียเวลา แต่ที่บอกว่าการคำนวณจะตามมา อันนี้คงได้น้อยมาก ถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆ ต้องแก้ตรงที่ การสอบเรียนต่อ สอบระดับชาติ สอบวัดความรู้ รวมถึงการวัดผลต่างๆ ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการทดลองน้อยมาก แต่ไปเน้นการคำนวณ แทนที่จะให้ทดลองใช้เวลา ๒ ชั่วโมง เปลี่ยนเป็นสอนทำโจทย์ ๒ ชั่วโมง เพื่อสนองกับการวัดผลของเด็กในอนาคต ถ้าสามารถเพิ่มความสำคัญของการทดลองโดยเริ่มที่กระบวนการวัดผล ทั้ง โอเน็ต แกท แพท แอทมิตชัน ผมว่าคงเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายทีเดียว
โดย ยุทธนา สายพฤกษ์ (2012-04-03 11:22:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอธิบายความหมายของประจุไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์ให้เด็กนักเรียนเข้าใจและให้นักเรียนคิดหาวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาทำการศึกษาทดลองว่าวัสดุชนิดใดนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ให้นักเรียนทำการทดลองด้วยตังเองและสรุปผลการทดลอง หลังจากนั้นครูสรุปผลการทดลองให้นักเรียนด้วย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต การทดลอง การตั้งสมมติฐานให้เด็กนักเรียนคิดและสรุป และให้เด็ก ยกตัวอย่างการทำลองวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและวัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเพิ่มเติมให้เด็กดูและบันทึกผลการทดลอง
โดย สถาพร หาดสาร (2012-04-09 11:54:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม เรื่อง ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ของครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม น่าสนใจมากและรู้เทคนิควิธีสอน เรื่อง ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็นนามธรรม เข้าใจยาก โดยนำเทคนิควิธีการสอน เทคนิคการใช้คำถาม กระตุ้นให้นักเรียนตอบสนองการตอบคำถาม หาคำตอบอย่างมีเหตุและผล มีตัวอย่างการทดลองที่เข้าใจง่าย ๆ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ที่ดี ค้นพบด้วยตนเอง มีการจัดการเรียนการรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือในการปฏิบัติการทดลองจริง สามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้ อย่าเข้าใจง่าย ลึกซึ้ง และคงทน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำเทคนิควิธีสอนไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โดย อัปสร ศิลปาจารย์ (2012-04-12 11:08:03) [แสดงความคิดเห็น]
ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
จากการชมวิธีการสอนของครูขวัญภพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนั้น น่าทึ่งมากๆเนื่องจากเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนำออกมาเป็นรูปธรรม ได้ยาก มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากเนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาที่ยากเป็นง่ายต่อการทำความเข้าใจเนื่องจากรูปธรรมมากขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริง โดยใช้การทดลองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการสังเกตวัสดุอุปกรณ์จะได้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต้องขอบคุณโทรทัศน์ครู
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-21 21:14:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของครูขวัญภพ เป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ค้นหาคำตอบ โดยการทดลองได้รับความรู้ที่ยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเนื้อหาอื่นๆ การสอนที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยการปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนสนใจเรียนและสนุก การเรียนเรื่องประจุไฟฟ้าเป็นลักษณะการศึกษาที่เป็นรูปธรรมทำให้เข้าใจยากจากการสังเกตวัสดุอุปกรณ์จะได้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-04-22 13:37:10) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยนำสิ่งใกล้ตัวที่หาได้ง่ายมาประยุกต์ใช้ได้เข้ากับสาระการเรียนรู้ ทำให้เป็นวิธีกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก มากขึ้น ถือได้ว่าเป็นคุณครูยุคใหม่ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและแรงจูงใจให้เด็กไม่เบื่อกับการเรียน
โดย อินทร สมบัติใหม่ (2012-04-28 23:11:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของอาจารย์นั้นก่อนอื่นต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆเนื่องจากเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนำออกมาเป็นรูปธรรมได้ยาก และเมื่อพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าจะนึกถึงแต่เรื่องของการคำนวณนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเบื่อก่อนที่จะทำการสอนซะอีก แต่อาจารย์ได้ทำให้ห้องเรียนที่น่าเบื่อเป็นห้องเรียนที่น่าอยูน่าเรียน เนื้อหาที่ยากเป็นง่ายต่อการทำความเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริง โดยใช้การทดลองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการสังเกตวัสดุอุปกรณ์จะได้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและประหยัดเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วย แต่ความรู้ที่นักเรียนได้รับนั้นครอบคลุมและพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 22:13:02) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน เทคนิคโอเค น่าสนใจดี ง่ายต่อการวางแผนในการสอน การจัดกลุ่มกิจกรรม การแบ่งกลุ่มเด็กตามความเหมาะสม สามารถนำไปสอนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของเด็กชั้นประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย เนื่องจากป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องรู้มาตั้งแต่แรกเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับประถม ส่วนระดับมัธยมเป็นการทบทวนเพื่อการต่อยอดขององค์ความรู้ที่จะใช้ในการศึกษาเรื่องที่ลึกขึ้นของทางไฟฟ้าได้ สอดคล้องกับแนวคิด คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถนำไปประยุกต์พัฒนาชิ้นงานได้ครับ
โดย นพดล บุญภา (2012-05-20 22:56:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ ครู/อาจารย์ ทุกท่านที่เข้ามาชม และเสนอความคิดเห็น ข้อติชม ผมน้อมรับไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ให้ดีต่อไปครับ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสรรค์สร้างนักเรียนไทยให้ก้าวไปสู่อาชีพที่มั่นคงและเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไปครับ
โดย ขวัญภพ ไชยวิภาส (2012-06-08 13:52:39) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนที่เรียนจากสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำและสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้โดยการพูดคุยและตั้งคำถาม และค่อยเข้าสู่การเรียนโดยการทดลองเพื่อตอบประเด็นปัญหาของนักเรียน โดยให้นักเรียนทำการทดลองด้วยตัวเองและสรุปผลการทดลอง หลังจากนั้นครูสรุปผลการทดลองให้นักเรียนด้วย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต การทดลอง การตั้งสมมติฐานให้เด็กนักเรียนคิดและlสรุปความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2012-06-26 15:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอนี้ดีมากเลยค่ะ จะได้นำเทคนิคการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้สอนน้กเรียน เช่น นำเรื่องราวที่อยู่ในชิวิตประจำวันของนักเรียนมาทดลองและให้นักเรียนหาคำตอบจากกการออกแบบทดลองของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อมากยิ่งขึ้น
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-09 10:39:24) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมน่าสนใจมากๆ ครับ สามารถทำให้เด็กมองเห็นสิ่งที่เข้าใจยาก นักเรียนจึงเข้าใจในเรื่องไฟฟ้าสถิตได้ง่าย เป็นกำลังใจให้ผลิตงานดีๆ ต่อไปนะครับ
โดย ธวัชชัย สุวรรณวงศ์ (2012-07-28 16:00:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องประจุไฟฟ้า และไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก โดยใช้กิจกรรม นำสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว มาประยุกต์ทดลองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด โดยได้กระบวนการและองค์ความรู้ กิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ต้องมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละอย่าง และให้มีความสมดุล
ระหว่างกิจกรรมของนักเรียนทั้งสิ้น ส่งเสริมการฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย
โดย สันต์ชัย ลิมปพฤกษ์ (2012-10-15 22:15:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน น.ส อัญชนา ใจอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน เป็นผู้สอนและแนะนำให้ดิฉันเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสอนที่tvครู ได้จัดรวบรวมไว้ เมื่อได้เข้ามาชมก็ประทับใจกับเทคนิคการสอนของ คุณครูรูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มากทีเดียวเพราะท่านมีความเป้นครูที่มีความรู้ความสามารถมีการสอนโดยให้เรียนรู้โดยการทดลอง การสอนที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น ครูมีการตั้งคำถามตลอดเวลาทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ชื่นชมในการสอนของ ครูขวัญภพ ไชยวิภาสมากค่ะ เยี่ยมจริงๆ
โดย อัญชนา ใจอ่อน (2012-12-03 15:48:33) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ดวงเดือน ภูทองเงิน (2012-12-12 08:09:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาทำการทดลองจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน และทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีแก่นักเรียนมาก
โดย ปัทมา ดีชัย (2012-12-14 11:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิการสอนที่ดี ให้วมสำคัญกับเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียน อาจารย์เตรียมกิจกรรมได้ดีมาก ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมหลากหลาย ทำให้เกิดกระบวนการคิดและหาคำตอบได้ง่ายขึ้น เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง เกิดการขยายความรู้มากมายและความรู้ที่ได้คงทนด้วย
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2014-09-02 19:00:15) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ เป็นการนำสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาทำการทดลองจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน และทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีแก่นักเรียนมาก
โดย วิสันต์ หงษ์วิเศษ (2017-12-29 05:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของท่านอาจารย์แล้วน่าสนใจมากๆเป็นการสอนที่ทำให้ห้องเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ได้แสดงความคิดเห็น ได้คิดค้นเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ทให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าการสอนแบบบรรยาย และการสอนเรื่องไฟฟ้า เป็นเรื่องยากสำหรับการให้นักเรียนเข้าใจเป็น
โดย วิสันต์ หงษ์วิเศษ (2017-12-29 05:54:10) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv