thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 445
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-09-05  
    รถประหยัดสุดโก้ Eco Car อ.ภูดิศ รอดอรินทร์ อ.บุญมา นาวาทอง (Think2Do)  
    ที่รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. งานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทำต่อเนื่องกันมา โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ความสนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เป็นวิธีการเรียน การสอนอย่างหนึ่ง ที่แทรกซึมความสนใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก และในการทำ Eco-car นี้ นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะคิดกลไกเครื่องยนต์ ให้ได้สมรรถภาพที่ดีที่สุด เป็นเหมือนกับการแข่งกับตัวเอง และโจทย์ที่ทางการแข่งขันให้มานั้น ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องคิดท้าทายที่เกิดขึ้น จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นที่นักเรียน และอาจารย์ร่วมกันคิด ร่วมกันทำจนเกิดเป็นความสำเร็จร่วมกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้

ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล

ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์

ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

สร้างคนให้เป็นคนได้นี่สุดยอดครับ
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-09-10 21:51:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นครูวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ติดตามรายการโทรทัศน์ครูทางเวปไซต์ มาตลอดค่ะ รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและทั้งต่อครูและนักเรียนของดิฉันมาก วันนี้ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมงานอบรมจากรายการโทรทัศน์ครู ในแต่ละหัวข้อได้ความรู้มากมายเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและบูรณาการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวดิฉันเองและนักเรียนตลอดจนเพื่อนร่วมงานซึ่งดิฉันภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการโทรทัศน์ครู
โดย ฉวีวรรณ เอี่ยมงาม (2011-10-12 17:09:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้เกียวกับเครื่องยนต์ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน รถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องพลังงาน ที่ขาดไม่ได้ก็คือราคาน้ำมันในปัจจุบันแพงมาก จึงต้องหันมาศึกษาและทำความเข้าใจรถที่ประหยัดพลังงาน หนึ่งในนั้นก็คือ eco car การได้รู้จัก eco car ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนจะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ได้
โดย สมพงษ์ พรมทองดี (2011-10-12 19:45:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันในฐานะครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่มีประโยชน์มากมาย สาระน่ารู้รวมทั้งวิทยาการ นวัตกรรมใหม่ๆ ต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายในโลกปัจจุบันและรายการ eco car เป็นอะไรที่น่าสนใจมากและท้าทายความสามารถของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในอนาคต และเป็นผลผลิตและสติปัญญาของคนไทย ที่สามารถพัฒนาเข้ากับยุคภาวะทางเศรษฐกิจค่อนข้างแปรผัน และค่าน้ำมันที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นรายการที่น่าสนใจมากๆ
โดย ประดับ ตันตะวาโย (2011-10-13 10:33:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากกการที่ได้รับรู้เรื่องของนศคนนี้และเรื่องEcocarเป็นแนวคิดที่น่าจะนำไปถ่ายทอดให้ นณ ที่ครุเองกำลังสอนอยู่ที่มีพฤติกรรมสึ่มเสื่ยงไม้ว่าจะเป็นเด็กแว้น หรือสก้อยโดยครูจะช่วยผลักดันในเด็กกกลุ่มนี้ได้มีแนวคิดในด้านที่เป็นประโยชน์ซึ่งคิดว่าจะเป็นแนวโน้มหนึ่งที่ทำให้เกิดจิตสำนึกในด้านบวกมากกว่าด้านลบ อีอย่างแนวคิดที่นศกลุ่มนี้ได้แสดงเป็นเหมือนดครงงานก็ยิ่งนับว่าเป็นการแสดงศักยภาพด้านการคิดค้นและด้านการพัฒนาดครงงานเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตรถประหยัดพลังงานแบบคนไทยไม่แน่ในอนาคตคนไทยจะมีอีโค่คาร์คันแรกดดยคนไทย นักเรียนไทยซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างแน่นอน ในฐานะครูคือความสุข ความภาคภูมิใจในผลผลิตที่สั่งสอนมา
โดย ศิริวัลย์ ภาระพงษ์ (2011-10-14 09:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมทีวีครูเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการนำสิ่งที่ตนเองชอบมาทำให้เกิดประโยชน์กับใครหลายๆคนสามารถสร้างแนวคิดที่ดีเพื่อสังคมโดยสร้างรถประหยัดพลังงานขึ้นมานอกจากจะได้รับประโยชน์แล้วยังทำให้รู้ว่าเด็กไทยเก่งแค่ไหนต้องขอบคุณอย่างมากที่นำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะ
โดย นลินรัตน์ หงษ์ทอง (2011-11-22 18:18:46) [แสดงความคิดเห็น]
การประหยัดพลังงานในทุกๆด้านในสมัยปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ว่าได้เนื่องจากมีการใช้พลังงานกันอย่างแพรหลายโดยเฉพาะด้านยานยนต์การสอนนักศึกษาช่างยนต์ให้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อย่างเดียวคงไม่พอ อาจารย์เก่งมากที่เหมือนกับจับจุดนักศึกษาได้ในเรื่องของความชอบความใส่ใจเฉพาะด้านการให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดจนสามารถทำ eco car ขึ้นมาได้จนเป็นที่ยอมรับของต่างชาติขนาดนี้ถือว่าสุดยอดทั้งนักศึกษาและอาจารย์แล้ว :tv15:
โดย วันเพ็ญ บุญทา (2012-04-15 20:51:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการสอนให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามความถนัดและความสามารถของพวกเค้า อาจารย์ผู้สอนมีจิตวิทยาในการสอน สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาช่างกลที่ชอบความเร็วความแรง ตระหนักถึงผลเสียของความเร็วความแรงเหล่านั้น แต่กลับหันมาสนใจและมีความคิดริเริ่มที่จะสร้างพาหนะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยลดโลกร้อนที่เรียกว่า Eco car เป็นการบูรณาการงานช่างเข้ากับชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยังสร้างจิตสำนึกในการรักษาระบบนิเวศ มีจิตสาธารณะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-19 19:39:26) [แสดงความคิดเห็น]
รถประหยัดสุดโก้ Eco Car อ.ภูดิศ รอดอรินทร์ อ.บุญมา นาวาทอง (Think2Do)
ดิฉันเป็นครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ติดตามรายการ โทรทัศน์ครูทางเวปไซต์ มาตลอดค่ะ รู้สึกว่ามีประโยชน์
เรื่องEcocar เป็นแนวคิดที่น่าจะนำไปถ่ายทอด เผยแพร่ ครูจะช่วยผลักดันในเด็กรู้เรื่องพลังงาน ที่ขาดไม่ได้ก็คือราคาน้ำมันในปัจจุบันแพงมาก จึงต้องหันมาศึกษาและทำความเข้าใจรถที่ประหยัดพลังงาน หนึ่งในนั้นก็คือ eco car การได้รู้จัก eco car ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนจะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ได้แสดงเป็นเหมือนโครงงานก็ยิ่งนับว่าเป็นการ แสดงศักยภาพด้านการคิดค้นเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตรถ ประหยัดพลังงาน นักเรียนไทยซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างแน่นอน ในฐานะครูคือความสุข ความภาคภูมิใจในผลผลิตที่สั่งสอนมา
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-21 22:22:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv