thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1673
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.41 นาที | Online : 2011-09-03  
    น้ำเต้าหู้กู้โลก ครูลัดดาวัลย์ พลอาจ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร (Think2Do)  
    การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวจุดประกายให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งคิดทดลองนำของที่เหลือใช้ ไม่มีประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้หัวข้อโครงงาน “คิดวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อน” ของคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ คุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร โดยคุณครูมีแนวคิดในการสอนเด็กๆ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ให้นักเรียนเรียนเชิงนิทรรศการ คือ มอบหมายงานให้เด็กไปค้นคว้า และบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ดังนั้นเด็กผู้หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มหนึ่ง จึงได้มองจากปัญหาใกล้ตัวว่า ที่บ้านเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งนั้นทำอาชีพขายน้ำเต้าหู้ หลังจากผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นน้ำเต้าหู้ที่เราดื่มกันอยู่ทั่วไปแล้ว มันจะเหลือกากถั่วเหลืองที่เราสามารถนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพที่ใช้ในการหุงต้มได้ โครงการน้ำเต้าหู้ทำแก๊สจึงเกิดขึ้นมา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
นักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ความรู้ในห้องเรียน การฝึกนำเสนอความรู้ และมาสู่การทำโครงงาน ที่ครูตั้งโจทย์กว้างๆให้นักเรียนมีโอกาาสเรียนรู้ตามรูปแบบความสนใจและปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน โครงงานที่นักเรียนคิดทำต้องบอกว่า เยี่ยมมากเลยค่ะ ใช้วัสดุธรรมชาติกับน้ำ และความคิด ความช่วยเหลือจากครอบครัวและคุณครู สามารรถผลิตแก๊สชีวภาพเบื้องต้นอย่างได้ผล อย่างน้อยก็ทอดไข่เจียวได้ดีเลยทีเดียว ครูลัดดาวัลย์ประสบความสำเร็จในการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนในคอร์สนี้แล้วค่ะ ขอชื่นชมทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูนะค่ะ

:tv17: :tv17: :tv17:
โดย กมลรัตน์ ฉิมพาลี (2011-09-04 01:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-09-10 23:46:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ คือครูมอบหมายงานให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในห้องเรียน และจากเพื่อนๆโดยครูจะอธิบายรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เพื่อชี้แนวทางให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิด สามารถที่จะเลือกโครงงานที่จะทำได้ สุดท้ายก็เลือกที่จะทำแก๊สชีววภาพจากกากถั่วเหลือง ที่เหลือจากการทำน้ำเต้าหู้ เป็นโครงงานที่ดีมาก สามารถช่วยลดโลกร้อนได้อีกหนึ่งแนวทาง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้ม เป็นการแสดงความสามัคคีของหมู่เพื่อน การช่วยเหลือจากคนในครบครัว และการแนะนำของครู ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้จะได้ผลดีมากกว่าการบอกความรู้ เยี่ยมครับ
โดย โยธิน น้อยเอี่ยม (2011-09-21 20:46:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมผู้ปกครองค่ะที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ ที่สำคัญโครงงานนี้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ที่สำคัญนักเรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-09-22 16:04:51) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมนักเรียนกลุ่มนี้ที่คิดทดลองนำของที่เหลือใช้ ไม่มีประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้หัวข้อโครงงาน โ€œคิดวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนโ€ ของคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ คุณครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร โดยคุณครูมีแนวคิดในการสอนเด็กๆ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ให้นักเรียนเรียนเชิงนิทรรศการ คือ มอบหมายงานให้เด็กไปค้นคว้า และบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ดังนั้นนักเรียนกลุ่มนี้ ได้มองจากปัญหาใกล้ตัวว่า ที่บ้านเพื่อน ทำอาชีพขายน้ำเต้าหู้ หลังจากผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นน้ำเต้าหู้ที่เราดื่มกันอยู่ทั่วไปแล้ว กากถั่วเหลืองที่เหลือเราสามารถนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพที่ใช้ในการหุงต้มได้ สุดยอด ค่ะ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-09-22 20:43:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:สุดยอดค่ะ ขอเชียร์ชาวกำแพงเพชรด้วยกัน :tv15:
โดย รุ่งฤดี มโนรัตน์ (2011-09-22 22:31:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี ฝึกให้นักเรียนคิดและสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งใกล้ตัว ดีมากค่ะ :tv15:
โดย ธิดารัตน์ มาราช (2011-09-24 11:59:50) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:เป็นการสอนที่น่าสนใจมากเลยค่ะ สุดยอดจริง ๆ ดูแล้วเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ปิดกั้นผู้เรียน ให้ผู้เรียนกล้าคิดที่จะทำ ที่สำคัญคือ ได้ทำให้ชุมชนที่อยู่มีส่วนร่วมไปกับการเรียนรู้ ไม่ได้เรียนรู้อยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียว นักเรียนก็ได้เรียนรู้ แถมชุมชนก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ลดปัญหาโลกร้อนอีกต่างหาก ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัวเลยนะค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีนะค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ขอชื่นชมจริง ๆ คุณครูก็เก่ง นักเรียนก็เก่ง คนไทย ถ้าตั้งใจทำอะไร ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ ขอชื่มอีกครั้ง และเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ อย่างนี้ต่อไปนะค่ะ :tv15:
โดย นิลุบล สาระ (2011-09-24 16:11:41) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของอาจารย์ท่านนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมาก ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการนำไปปรับใช้ในการสอนนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสนใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนไม่ครียดมากเกินไป มีการเลี่ยงวิธีการสอนโดยการบรรยาย ทำให้นักเรียนไม่เครียดเกินไป มีการจัดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น
- การจัดกลุ่มให้นักเรียนให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ช่วยเสริมการคิดและการทำงานร่วมกันของนักเรียน และบูรณาการกับรายวิชาอื่นด้วย
- การจัดนิทรรศการการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการศึกษา และกล้าแสดงออก
อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน โดยมีการถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน มีการพูดเกริ่น แล้วให้นักเรียนนำไปคิดต่อยอดต่อไป มีการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดอย่างเปิดกว้าง ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ซึ่งการสอนแบบนี้มีประโยชน์หลายด้าน ทั้งเป็นประโยชน์ในด้านความรู้กับนักเรียน นักเรียนได้มีการศึกษาค้นคว้า และได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจดี ทั้งยังมีความสนุกไปกับการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มอีกด้วย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานได้ด้วย และยังเป็นประโยชน์ด้านการนำของที่เหลือใช้มาผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วสามารถนำผลผลิตนั้นนำมาใช้ประโยช์ได้จริงๆภายในครัวเรือนด้วย เยี่ยมมากจริงๆเลยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์ (2011-09-26 12:12:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกันตัวผู้เรียน ไม่ได้เน้นการสอนเฉพาะในห้องเรียน เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ สอนให้เด็กรู้จักคิดนอกกรอบ รู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีมาแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ และช่วยโลกได้อีกด้วย
โดย เบญญาภา ประเสริฐพงษ์ (2011-10-02 08:15:19) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย เบญญาภา ประเสริฐพงษ์ (2011-10-02 08:16:20)
ชื่นชมกับผลงานที่นักเรียนของคุณครูลัดดาวัลย์ค่ะ ท่านได้เปลี่ยนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวเป็นการเรียนแบบบูรณาการกับวิชาอื่นๆ และยังให้ทำโครงงานที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวอีก ทำให้นักเรียนได้มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำโครงงานขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นที่ต้องเรียนแต่ในเนื้อหาบทเรียน ไม่ต้องเรียนแต่ในห้องสี่เหลี่ยม แต่เป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง เป็นน่ายกย่องมากค่ะ
โดย อนาวิล สินสิงห์ (2011-10-03 16:03:21) [แสดงความคิดเห็น]
ผลงานของนักเรียนนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากค่ะ นอกจากจะเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่แล้ว ยังเป็นการที่เรายังช่วยกันประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยและนักเรียนก็มีความสามารถมากๆเลยค่ะ
โดย ชฎาพร ยศนันท์ (2011-10-04 20:31:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15:
ยอดเยี่ยมมากๆ
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากเพราะฝึกให้ผู้เรียนเน้นการคิดกระบวนการความรู้และด้านทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การทดลองปฏิบัติจริงและการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์และผู้ปกครองซึ้งเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตเองชุมชนและโลกของเรา
โดย เบญจวรรณ กางพันเทศ (2011-10-04 23:02:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15:
ยอดเยี่ยมมากๆ
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากเพราะฝึกให้ผู้เรียนเน้นการคิดกระบวนการความรู้และด้านทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การทดลองปฏิบัติจริงและการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์และผู้ปกครองซึ้งเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตเองชุมชนและโลกของเรา
โดย เบญจวรรณ กางพันเทศ (2011-10-04 23:02:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15:
ยอดเยี่ยมมากๆ
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากเพราะฝึกให้ผู้เรียนเน้นการคิดกระบวนการความรู้และด้านทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การทดลองปฏิบัติจริงและการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์และผู้ปกครองซึ้งเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตเองชุมชนและโลกของเรา
โดย เบญจวรรณ กางพันเทศ (2011-10-04 23:02:51) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15:
ยอดเยี่ยมมากๆ
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากเพราะฝึกให้ผู้เรียนเน้นการคิดกระบวนการความรู้และด้านทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การทดลองปฏิบัติจริงและการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์และผู้ปกครองซึ้งเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตเองชุมชนและโลกของเรา
โดย เบญจวรรณ กางพันเทศ (2011-10-04 23:02:51) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15:
ยอดเยี่ยมมากๆ
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากเพราะฝึกให้ผู้เรียนเน้นการคิดกระบวนการความรู้และด้านทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การทดลองปฏิบัติจริงและการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์และผู้ปกครองซึ้งเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตเองชุมชนและโลกของเรา
โดย เบญจวรรณ กางพันเทศ (2011-10-04 23:02:51) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะได้จัดให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลอง และแก้ไขปัญหาในการทำโครงงานด้วยตัวเอง และยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนไปด้วย
โดย เบญจวรรณ อุทธโยธา (2011-10-05 14:46:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเรียนในห้องแล้วสามารถคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากค่ะ นอกจากนั้นแล้วยังช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมในภาวะโลกร้อนนี้ได้เป็นอย่างดี จากการทำโครงงานนี้ถึงแม้จะประสบปัญหาแต่พวกเขาก็สามารถหาทางแก้ไขได้ และที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งคือผู้ปกครองให้ความใส่ใจต่อการศึกษาอย่างมาก แนะนำ และติดตามการเรียนเป็นอย่างดียิ่ง :tv15:
โดย ธัญวรัตน์ พิณพาทย์ (2011-10-05 15:13:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17:ยอดเยี่ยมค่ะ^^เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นการบูรณาการที่สร้างสรร ก่อเกิดประชาคมแห่งการเรียนรู้ โดยเรียนรู้เป็นหมู่คณะ ช่วยกันแก้ปัญหาให้ระบบ และเรียนรู้จากประสบการณ์ จนได้สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งการเรียนการสอนแบบนี้เป็นการสอนแบบเปิดกว้าง เปิดโอกาศให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด ควรแก่การสนับสนุน และต่อยอดจิงๆค่ะ ชื่นชมค่ะ :tv15: :tv15:
โดย มณฑิตา สาสนะ (2011-10-05 16:55:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ คุณครูมีการคิดวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและคิดว่าการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นยากโดยจัดให้มีการจัดทำโครงงานโดยให้นักเรียนได้ เป็นผู้ริเริ่มและคิดว่าจะทำโครงงานเรื่องใดกันเอง ไม่มีการบังคับวิธีการใดๆทั้งสิ้นแต่ท่านจะคอยชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหา เป็นการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองไๆด้อย่างดีเยี่ยม และยังเป็นการให้เด็กได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานเป็นกลุ่มที่มีประสิะทธิภาพได้ด้วย
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv16: :tv16: :tv16: :tv16: :tv16:
โดย สุนทรียา จินะอิ (2011-10-05 21:03:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้จินตนาการในการเรียนรู้และที่สำคญที่สุดคือสอนให้นักเรียนปฏิบัติจริง รวมทั้งรู้จักการปรับใช้โดยเห็นคุณค่าของสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นค่าทำให้มันมีค่า
โดย นฤพนธ์ มนตรี (2011-10-05 21:24:07) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: วิธีการให้ความรู้ ครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบการบรรยายโดย ฝึกการมีกระบวนการในการคิดของผู้เรียนโดยผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
วิธีการใช้คำถาม เริ่มต้นของการสอน ครูมีการตั้งคำถามให้เด็กเปรียบเทียบการสอนที่ต้องบรรยายและคำนวณเพียงอย่างเดียวกับการที่ครูจะสอนโดยการทดลองเพิ่มเติมว่าแบบไหนน่าสนใจมากกว่า กันเป็นคำถามเกริ่นเรื่องเข้าสู่เนื้อหา และนอกจากนั้นก็ตั้งคำถามให้เกไปหาข้อมูลว่าเราสนใจที่จะทำโครงงานเรื่องอะไร ให้เด็กได้คิดอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ โดยให้เด็กมองจากสิ่งใกล้ตัว ของนักเรียน ว่ามีปัญหา หรือ สิ่งไหนที่สามารถนำมาใช้ทำโครงงานชิ้นนี้ได้ โดยเป็นคำถามที่ ให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหา จากคำถามนั้นด้วยตนเอง
เป็นการสอน ที่ดีค่ะ เเละน่าสนใจ เหมาะที่จะนำไปเป็นเเบบอย่างในการสอน อีกทางหนึ่งค่ะ :tv02:
:tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย เกศกนก มีสุขใจ (2011-10-06 03:11:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธึการสอนที่ดีมากค่ะ เพาระครูที่สอนมีความคิดและวิธีสอนที่หลากหายดีจึงทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อ เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นสำคัญดี โดยการฝึกในกระบวนการคิดโดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ น้องจากจะทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์ ได้รับความรู้แล้ว ยังเป็นการให้นักเรียนรู้จักฝึกคิด แก้ไขปัญหาอีกด้วย เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ :tv01: :tv15:
โดย จุฑามาศ ป่าสลุง (2011-10-06 09:16:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเชิงนิทรรศการของครูลัดดาวัลย์เป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจมาก ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการนำเสนอนิทรรศการ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ปิดกั้นความคิด ความรู้และความสามารถของผู้เรียน ให้นักเรียนได้ความรู้ที่แตกต่าง นอกกรอบ อีกทั้งครูลัดดาวัลย์ยังเป็นครูที่ปรึกษา แนะนำที่ดี คอยชี้แนวทางให้แก่ผู้เรียน :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย สิริยากร แซ่ย่าง (2011-10-06 19:48:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ การเรียนเชิงนิทรรศการ แบบนี้จะให้นักเรียนเกิดความกระตือรือล้นในการเรียน ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน การทำงานเป็นกลุ่ม สัมพันธภาพกับชุมชน ครูกำหนดเพียงหัวข้อกว้างๆ ทำให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด แสดงแนวคิดของตนเองผ่านทางผลงานได้อย่างเต็มที่ เมือทำงานเสร็จก็ยังเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญและรักในวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้มีความสุขในการเรียนต่อไปในอนาคต

สุดท้าย ขอชื่นชมผู้ปกครอง ที่ให้ความสนใจ ให้คำแนะนำบุตรหลาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก

:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv02:
โดย ทิพย์สุดา มากดี (2011-10-07 14:17:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์ลัดดาวัลย์ เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนเรียนรู้จากความต้องการ ความสนใจที่ตัวเองชอบและอยากทำ ทำให้นักเรียนมีความคิดที่สร้างสรรค์ การสอนของอาจารย์ลัดดาวัลย์ น่าสนใจมาก เหมาะกับการสอนในปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน ได้รับความรู้ ซึ่งสังเกตได้จากผลการสอนของอาจารย์ที่ทำให้นักเรียนสามารถคิดและทำโครงงานที่ดีและมีประโยชน์ได้ประสบผลสำเร็จ
โดย ทนิษฐา ชื่นจิตร (2011-10-07 15:39:07) [แสดงความคิดเห็น]
ครูลัดดาวัลย์ พลอาจ ได้ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเชิงนิทรรศนาการบุรณาการกับวิชาอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทำโครงงานเกี่ยวกับภาวะโรคร้อน โดยครูนั้นให้นักเรียนมองปัญหาใกล้ตัว ที่เกิดขึ้นในชุนชนหรือในครอบครัว สภาพแวดล้อมประกอบด้วยอะไรบ้าง มีอาชีพอะไรบ้าง ที่สามารถช่วยแก้ไขหรือลดปัญหาแวดล้อมได้ ถามให้คิดริเริ่ม คิดอย่างสร้างสรรค์ ครูนั้นให้นักเรียนมองปัญหาใกล้ตัว ที่เกิดขึ้นในชุนชนหรือในครอบครัว เช่น การนำกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการทำน้ำเต้าหู้ได้เป็นแก๊สชีวภาพไปผลิตแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือน นอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานแล้ว ยังถือเป็นการนำกากถั่วเหลืองที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ได้เสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มต่อหน้าชั้นเรียน เพราะได้ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเชิงนิทรรศนาการบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันจากโครงงานของแต่ละกลุ่ม อีกทั้งครูมีการชมเชยนักเรียนที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน มีความเป็นกันเองกับนักเรียน มีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใส และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแต่ครูนั้นได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเสมอ
โดย สิริภัค จิตติรัตนกุล (2011-10-07 16:18:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสังเกตการสอนของครูลัดดาวัลย์ พลอาจ ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าดีมากๆเลย เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการคิด การสืบค้นข้อมูล การทำงานกลุ่ม
แล้วทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การแก้ปัีญหา ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถาวรสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ และที่สำคัญอย่างยิ่งการทำโครงงานของนักเรียนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและยังบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆด้วย
โดย กนกพร เพียรสุข (2011-10-07 18:37:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของ ครูลัดดาวัลย์ ทำให้มองเห็นภาพของคำว่า บูรณาการ ได้อย่างแท้จริง
และผลประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงาน ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือชุมชน แต่เพื่อโลกของเรา ถึงจะมองว่าเป็นโครงงานชิ้นเล็กๆ แต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็ได้
โดยให้ผู้เรียนได้นำประสบการณ์และความรู้จากที่ได้การเรียนรู้ในหลายๆวิชามาจัดทำเป็นโครงงานขึ้น ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างอิสระ นักเรียนจึงสนุกกับการทดลองถึงจะมีปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง แต่สุดท้ายผลออกมาก็สำเร็จไปด้วยดี จากการที่นักเรียนได้ทำโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้นักเรียนเป็นคนมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มองเห็นปัญหาเล็กๆรอบตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาระดับโลก เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องเผชิญและแก้ไขปัญหา นักเรียนสามารถนำทักษะเหล่านี้มาปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนเพื่อลดปัญหาได้ :tv17: สุดยอด
โดย ผกามาศ เกิดผล (2011-10-07 19:04:38) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่ง คือ มีการเกริ่นนำก่อนเข้าสู่บทเรียน โดยการพูดโน้มน้าวเด็ก จากนั้นก็จัดกิจกรรมการเรียนโดยเป็นนิทรรศการให้เด็กค้นคว้าหาข้อมูลกัน แลกเปลี่ยนความรู้กันเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา จากนั้นครูก็พูดอธิบายให้เด็กคิดว่าจะทำโครงงานอะไร ซึ่งเป็นการสอนที่มีลำดับขั้นตอนที่ดีมาก โดยเริ่มจากงานง่ายๆไปจนถึงงานยาก แล้วจากการทำโครงงานนี้ถือว่าเป็นทุนในการต่อยอดในอนาคตที่ดีของเด็กอีกด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะต่างๆไปภายในตัว ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีม การฝึกคิดแก้ไขปัญหาต่างๆจากความรู้ที่มี ซึ่งก็คือการบูรณาการนั่นเอง
โดย ปวงเทพ สุขสมบูรณ์วงศ์ (2011-10-08 11:55:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้สังเกตการสอนของอาจารย์ลัดดาวัลย์เป็นวิธีการสอนที่ดีมากครับ เพราะได้เปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบเดิมซึ่งทำให้นักเรียนเครียดจึงคิดหาวิธีที่มีรูปแบบหลากหลายโดยใช้การทำโครงงานซึ่งเป็นวิธีที่ดีครับเพราะนักเรียนจะได้ศึกษาค้นหาความรู้และได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักคิด สังเกต วางแผน แล้วปฏิบัติลงมืออย่างจริง อีกทั้งยังให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของนักเรียนเองโดยที่ครูจะเป็นผู้คอยชี้นำแนะแนวทาง และหัวข้อที่ใช้ในการทำโครงงานก็เหมาะสมกับโลกปัจจุบันคือ การลดภาวะโลกร้อนทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและก็เป็นการทำโครงงานที่บูรณาการในการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ทรงยศ สะราคำ (2011-10-08 17:02:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อ.ลัดดาวัลย์เป็นการสอนที่มีการบูรณาการหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน เป็นการสอนที่ดีมากค่ะเพราะสามารถทำให้เด็กๆได้ใชิ้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดโครงงานที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนอกจากการทำโครงงานครั้งนี้จะได้ทั้งความรู้แล้วยังทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โดย สายชล สุกร (2011-10-08 19:27:36) [แสดงความคิดเห็น]
ครูลัดดาวัลย์เป็นครูที่เก่งมากค่ะ ครูสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เราจะเห็นได้จากในช่วงแรกครูใช้วิธีการสอนที่เน้นการบรรยายครูจึงพบว่าวิธีการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความเครียด ครูจึงได้เปลี่ยนวิธีการสอนมาเป็นแบบนิทรรศการ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนั้นรู้จักค้นคว้า คิด ปฏิบัติ รู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกของผู้เรียนอีกด้วย นอกจากนี้ครูยังมีรูปแบบวิธีการสอนที่ใช้โครงงาน ซึ่งวิธีนี้ครูจะเป็นผู้ที่คอยชี้แนวทางในการหาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเท่านั้น นั้นก็หมายความว่าทั้งหมดที่เหลือผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าข้อมูล ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ทำงานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนการทำงาน วิเคราะห์ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่สามารถช่วยพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี
โดย ปภัสรา มีรอด (2011-10-08 20:32:45) [แสดงความคิดเห็น]
ครูลัดดาวัลย์เป็นครูที่เก่งมากค่ะ ครูสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เราจะเห็นได้จากในช่วงแรกครูใช้วิธีการสอนที่เน้นการบรรยายครูจึงพบว่าวิธีการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความเครียด ครูจึงได้เปลี่ยนวิธีการสอนมาเป็นแบบนิทรรศการ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนั้นรู้จักค้นคว้า คิด ปฏิบัติ รู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกของผู้เรียนอีกด้วย นอกจากนี้ครูยังมีรูปแบบวิธีการสอนที่ใช้โครงงาน ซึ่งวิธีนี้ครูจะเป็นผู้ที่คอยชี้แนวทางในการหาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเท่านั้น นั้นก็หมายความว่าทั้งหมดที่เหลือผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าข้อมูล ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ทำงานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนการทำงาน วิเคราะห์ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่สามารถช่วยพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี
โดย ปภัสรา มีรอด (2011-10-08 20:32:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอ.ลัดดาวัลย์เป็นการที่ดีเพราะเป็นการสอนที่หลากหลาย สอนแบบบูรณาการกับวิชาอื่นๆและเป็นการเรียนแบบนิทรรศการ ให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดความริเริ่มสร้างสรรค์ คอยชี้แนะแนวทางให้ผูเรียนให้อิสระในการคิดริเริ่ม ผู้เรียนจึงมีความอยากรู้อยากเรียนมีการคิค้นโครงงานใหม่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นันทิยา ขอนทอง (2011-10-09 11:54:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอ.ลัดดาวัลย์เป็นการที่ดีเพราะเป็นการสอนที่หลากหลาย สอนแบบบูรณาการกับวิชาอื่นๆและเป็นการเรียนแบบนิทรรศการ ให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดความริเริ่มสร้างสรรค์ คอยชี้แนะแนวทางให้ผูเรียนให้อิสระในการคิดริเริ่ม ผู้เรียนจึงมีความอยากรู้อยากเรียนมีการคิค้นโครงงานใหม่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
โดย นันทิยา ขอนทอง (2011-10-09 11:55:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครูลัดดาวัลย์คุณครู ได้ใช้วิธีการสอนแบบให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดยทำในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม จัดในเชิงนิทรรศการซึ่งได้มอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยที่คุณครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้แนะแนวทางว่าจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างไร หาจากที่ไหน และหาจากใคร ซึ่งในส่วนอื่นๆนักเรียนเป็นตัวหลักสำคัญในการศึกษาค้นคว้าความรู้ ครั้งนี้คุณครูลัดดาวัลย์ได้มอบหมายให้นักเรียนทำโครงงานที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยในการนำหลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์มาเป็นแนวทางในการทำโครงงาน และโครงงานสามารถให้นักเรียนบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ ไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นโครงงานเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์โดยตรง ทำให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม และได้นำสิ่งที่เหลือทิ้งจากการประกอบอาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย โครงงานนนี้ถ้าต่อยอดคงจะเกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมมาก ซึ่งปัจจุบันพลังงานที่มีอยู่เริ่มที่จะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จึงต้องหาพลังงานมาทดแทน โครงงานนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดภาวะโลกร้อนและยังเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดดีๆที่จะผลิตพลังงานทดแทนมาใช้ในปัจจุบันได้ ถือว่าน้องกลุ่มนี้มีความคิดสร้างสรรค์มากเลยค่ะ และขอชื่นชมในการคิดทำสิ่งดีๆเพื่อโลกของเราค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv02: :tv02: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ปาล์ม ฟองเอม (2011-10-09 23:07:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูลัดดาวัลย์ เป็นการสอนที่หลากหลาย โดยสอนแบบบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ทำให้ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คอยชี้แนะให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความคิดอิสระในการคิดที่จะทำโครงงานจากสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ และนักเรียนมีความเสียสละ และมีความสามัคคีในการร่วมกันทำงาน เพื่อให้โครงงานมีความสำเร็จในการทำงานเพื่อให้ได้ประโยชน์การการทำโครงงานที่แท้จริง ดังนั้นการสอนแบบนี้ของคุณครูลัดดาวัลย์จึงใช้ได้จริงในการเรียนการสอน
โดย นัทญาภรณ์ ยอดสิงห์ (2011-10-12 11:07:14) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นับเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้เด็กทุกคนเข้าใจได้พร้อมกันทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพราะความยากในการเรียนที่ต้องอาศัยทักษะหลายๆด้านประกอบกันแต่การเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการทักษะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและในชีวิตประจำวันด้วยนับเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม รายการนี้เป็นรายการที่ดีทีสุด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยียม
โดย พรสวรรค์ กระจ่างสด (2011-10-12 11:53:15) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะต้องสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการสังเกต จดจำ นำไปใช้ ต่อจากนั้นนำความรู้ไปรปะยุกต์ใช้ในการเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้นสำคัญนักเรียนควรจะได้ลงมือปฏฎิบัติจริงเช่นการจัดดารเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งนักเรียนจะได้ทดลองนำวัตถุดิบจากที่มีในท้องถิ่นหรือจากการสังเคราะห์ขึ้นนำไปสู่ห้องเรียนแบบทดลองค้รคว้า วิธีการสอนแบบโครงงานเป้นวิธีสอนที่เหมาะกับการเรียนการสอนแบบ
วิทยาศาสตรื
โดย อรวรรณ มาทอง (2011-10-12 15:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนขอวคุณครูลาวัลย์เป็นการสอนที่ดีมากๆ เลยครับให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง เด็กได้ทดลองเเละนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ถือว่าเจ๋งสุดๆเลยก็กว่าได้ ถือว่าคุณครูเป็นครูต้นแบบของรายวิชาวิทยาศ่าสตร์เลยก็ว่าได้ครับ งานนี้ให้คะเต็มร้อยเลยครับ
ดังนั้นคุณครูกลุมสาระวิทยาศาตร์ทุกท่านน่านำเอาเทคนิคการสอนของคุณครูไปพัฒนา ปรับใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนของคุณครู เพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้การทำเต้าหู้ เจ๋งๆๆๆ อย่างนี้ต่อไป
โดย โชตอนันต์ เพ็ชรประเสริฐ (2011-10-12 16:52:15) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูดีมาก เป้นการสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สามรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้ที่นักเรียนลงมือปฏิบัติจะเป็นความรู้ที่ฝังแน่น ชื่นชมคุณครูจริง ๆ ที่ได้พยายามและให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ใช้กระบวนกลุ่ม ฝึกการเรียนรู้ที่เป็นทีม สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการกล้าแสดงออก ฝึกการคิดอย่างวิทยาศาสตร์
โดย อรุณี มั่นทัพ (2011-10-13 10:23:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีมาก เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กได้ค้นคว้าหาข้อมูลที่อยากเรียนรู้และสิ่งที่ตนเองสนใจ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียนมากยิ่งขึ้นในรายวิชาวิทยาศาสต์ และทำเป็นโครงงานให้เกิดประโยชน์ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากการประกอบอาชีพของครอบครัว ทำให้เกิดเป็นการต่อยอดจากกิจการของครอบครัวให้เกิดประดยชน์สูงสุด และมากที่สุด การเรียนการสอนนี้ก็ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ ซึ้งเป็นการเรียนรู้ทางปฏิบัติ และเข้ใจได้เป็นอย่างดี มากกว่าที่ครูจะมานั่งสอนทฤษฏี
โดย ภาวิณี ทองคำใส (2011-10-13 11:05:59) [แสดงความคิดเห็น]
รายการ น้ำเต้าหู้กู้โลก ครูลัดดาวัลย์ พลอาจ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เป็นรายการที่ดีที่เน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวจุดประกายให้นักเรียนคิดทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยการประยุกต์นำสิ่งของที่เหลือใช้ โดยการนำกากถั่วของน้ำเต้าหู้มาทำแก๊สหุ้งต้ม(แก๊สชีวภาพ) ซึ้งเป็นแนวทางที่ดีในการให้เด็กมีการคิดตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า พิสูจน์และทดลองจริงด้วยตนเอง โดยสามารถมาปรับและต่อยอดโครงการได้โดยและเป็นประโยชน์ต่อน.ร โรงเรียนและประเทศชาติต่อไป
โดย สมัชญา จะดอม (2011-10-13 12:02:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูค่ะ ที่มีแนวการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และนำความรู้เชิงวิทยาศาสตร์มาเข้าสุ่กระบวนการแล้วนำเสนอออกมาได้ดี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบูรณาการความรู้ทั้งจากในห้องเรียน จากตำราเรียน จากชีวิตจริง ออกมาเป้นโครงงานที่ประยุกต์และใช้ความรู้จากศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ซึ่งนอกจากคุณครูแล้ว ยังน่าชื่นชมนักเรียนด้วยที่รู้จักนำเอาสิ่งที่มีใช้ววิตประจำวันมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียนและเป็นการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
ขอชื่นชมทั้งคุณครูและนักเรียน และขอบคุณสถานีโทรทัศน์ครูที่นำเรื่องราวดีๆ มาถ่ายทอดค่ะ
โดย เนตรนภางค์ อุทโท (2011-10-13 14:38:59) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าหู้มีประโยนช์ต่อสุขภาพและร่างกายและเป็นเครื่องดื่มที่หาซื้อง่ายสะดวกในช่วงเวลาอันเร่งด่วนในมื้อเช้าสหรับเด็กๆในทุกระดับและทุกคนทุเพศที่สามารถดื่มได้ที่ครูได้มีการทดลองเพื่อนำกากที่เหลือของน้ำเต้าหู้มาเป็นกาชเพื่อมาเป็นการหุ้งต้มทำให้เด็กรู้จักและเข้าใจโครงการและให้เด็กนำไปทดลองใช้และเขียนรายละเอียดใบงานเป็นขั้นตอนหลังจากนั้นผลงานมาเล่าให้เพื่อนฟังจากการที่มาร่วมสัมมานาในกิจกรรมโทรทัศน์ครูทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กในการเรียนการสอนและนำไปใช้กับวิชาที่ครูสอน
โดย วรวรรณ ทองเหมือน (2011-10-14 11:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงงานที่ดี มีการบูรณาการการ นักเรียนได้ไปค้นหาวิธีการทำโครงงานลดภาวะโลกร้อน นักเรียนเกิดการเรียนด้วยตนเอง ด้วยวธีการค้นคว้า เกิดความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆได้ เป็นโครงงานที่ดี เหมาะที่จะนำไปเผยแพร่ การทำดครงงานเป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาความรู้ในการคิดแก้ใขปัญหาในห้องเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เร่องได้ง่ายในชีวิตประจำวันได้
โดย มาลี พงศ์เทพูปถัมภ์ (2011-10-14 17:05:23) [แสดงความคิดเห็น]
นายทนงศักดิ์ พินเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับเรื่องนี้เป็นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะต้องสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการสังเกต จดจำ นำไปใช้ ต่อจากนั้นนำความรู้ไปรปะยุกต์ใช้ในการเรียน :tv17: :tv13: :tv15: :tv08:
โดย ทนงศักดิ์ พินเกตุ (2011-11-28 14:17:00) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบการบรรยายโดยมีการฝึกให้มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดของผู้เรียนโดยผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
วิธีการใช้คำถาม เริ่มต้นของการสอนโดย ครูมีการตั้งคำถามให้เด็กเกิดกระบวนการคิดเปรียบเทียบเข้าสู่เนื้อหา และนอกจากนั้นก็ตั้งคำถามให้เกไปหาข้อมูลว่าเราสนใจที่จะทำโครงงานเรื่องอะไร ให้เด็กได้คิดอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ โดยให้เด็กมองจากสิ่งใกล้ตัว ของนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย สมาน ดอนชมไพร (2012-01-06 20:32:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ.....ฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการคิด และนักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าต้องการทำอะไรโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งเลยค่ะ :tv15: :tv15: :tv02:
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-01-15 02:24:15) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากเลยค่ะโครงการน้ำเต้าหู้ทำแก๊สเป็นวิธีการสอนที่ดีมากแล้วค่ะ
โดย ปาตีเมาะ กอเดร์ (2012-01-16 11:51:34) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด ให้นักเรียนมีการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เกิดทักษะล้วนๆครับ
โดย นิวัฒน์ แตงชัยภูมิ (2012-03-10 21:26:16) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันคนนิยมดื่มน้ำนมถั่วเหลืองกันมากซึ่งทำให้มีกากถั่วเหลืองเป็นปริมาณมาก แนวความคิดนำกากถั่วเหลืองมาทำให้เกิดประโยชน์อาจมีหลายวิธี แต่วิธีของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร โดยคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ เป็นวิธีที่น่าสนใจมาก คุณครูสามารถทำให้นักเรียนสังเกตสิ่งรอบตัวมาคิดในการทำโครงงานประกอบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กรบวนการกลุ่ม การขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และยังฝึกให้นักเรียนมีความอดทน เนื่องจากการทำโครงงานมักจะเกิดปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขอยู่เสมอ การทำโครงงานน้ำเต้าหู้กู้โลก จึงเป็นโครงงานที่ได้ประโยชน์คุ้มค่าจริงๆค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-03-15 19:24:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: ขอชื่นชมคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ ที่มีแนวทางในการจัดการเรียนที่ดี โดยได้จัดการเรียนเชิงนิทรรศการ ได้มอบหมายงานให้เด็กไปค้นคว้า และบูรณาการกับวิชาอื่นๆ และนักเรียนก็ได้ร่วมกันคิดพิจารณามองปัญหาใกล้ตัวและนำเอาสิ่งที่เหลือใช้ จากการทำน้ำเต้าหู้ของครอบครัวของเพื่อนนักเรียน คือ กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนโดยผ่านการทำโครงงาน เพราะนักเรียนจะได้ศึกษาค้นหาความรู้และนักเรียนได้ลงมือทำจริง รู้จักคิด สังเกตวางแผน นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองโดยที่ครูจะเป็นผู้คอยชี้แนะ
โดย สุจินดา สระคูพันธ์ (2012-03-30 23:08:25) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: ทีวีครูไม่เพียงแต่ให้โอกาสครู ยังให้โอกาสนักเรียนในการแสดงความรู้ความสามารถของนักเรียนด้วย และขอชื่นชมคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ ที่มีแนวทางในการจัดการเรียนที่ดี โดยได้จัดการเรียนเชิงนิทรรศการ ครูชี้แนวทางและเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดเอง ไม่จำกัดว่าเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แต่ครูเพียงแนะให้มองในสิ่งที่ใกล้ตัว แล้วได้มอบหมายงานให้เด็กไปค้นคว้า และบูรณาการกับวิชาอื่นๆ และนักเรียนก็ได้ร่วมกันคิดพิจารณามองปัญหาใกล้ตัวและนำเอาสิ่งที่เหลือใช้ จากการทำน้ำเต้าหู้ของครอบครัวของเพื่อนนักเรียน คือ กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนโดยผ่านการทำโครงงาน เพราะนักเรียนจะได้ศึกษาค้นหาความรู้และนักเรียนได้ลงมือทำจริง รู้จักคิด สังเกตวางแผน โดยบูรณาการกับรายวิชาอื่นด้วย และการดำเนินการก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองและผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมด้วย ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดี นักเรียนมีความสุข ภูมิใจที่ได้ทำโครงการน้ำเต้าหู้ทำแก๊ส และยังสามารถนำไปต่อยอดในการลดพลังงานได้อีกด้วย :tv15: :tv17:
โดย สุจินดา สระคูพันธ์ (2012-04-01 01:36:08) [แสดงความคิดเห็น]
ด้วยกระบวนการจัดการเรียการสอนของคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนไ้ด้เป็นอย่างดี เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากปัญหาหรือข้อสังเกตที่อยู่ใกล้ๆ ตัว ในรูปแบบโครงงาน นอกจากนี้ยังมีความเ็ป็นปัจจุบันเน้นการบูรณาการเข้ากับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในโลกของเรา ซึ่งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนใจของตนเองเป็นหลัก ก่อเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการเีรียนการสอนที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งให้กับคุณครูทุกๆ ท่าน
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2012-04-01 13:45:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวคิดของท่านคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน การสืบค้นและค้นคว้า การทดลอง วิเคราะห์การทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยให้นักเรียนทำโครงงาน และนอกจากนี้ยังนำไปบูรณาการรวมกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เน้นในเรื่องของการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีเรื่องของการใช้พลังงานชีวภาพ ซึ่งนอกจากการปลูกพืชเช่นต้นปาล์มแล้ว ยังสามารถนำสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีประโยชน์ใดๆ แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น กากถั่วเหลือง ซึ่งถ้าครูผู้สอนได้นำไปเปิดให้กับนักเรียนในโรงเรียนดู ก็อาจจะทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบโครงงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน ถ้านักเรียนสามารถทำโครงงานต่างๆ เสร็จสิ้น นักเรียนก็จะรู้สึกภูมิในผลงานของตนเอง มีความสุขที่ได้ทำโครงงานนี้ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานนี้ไปต่อยอดในการทำโครงงานอื่นๆ ได้อีกด้วย :tv09:
โดย พรมนัส ธนะกิจศิริ (2012-04-02 00:06:26) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ เป็นครูที่เก่งมาก ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนสามารถตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน การสืบค้นหาข้อมูลที่เกียวข้อง ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์การทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยนักเรียนทำงานได้อย่างเป็นระบบ และทำเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ บางครั้งงานนักเรียนก็เยอะเกินไป เพราะครูแต่ละกลุ่มสาระไม่บุรณาการ ทำให้นักเรียนเครียดกว่าเดิมได้ โดยภาพรวมขอชื่นชมครับ
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-04 17:07:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ เป็นครูที่เก่งมาก ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนสามารถตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน การสืบค้นหาข้อมูลที่เกียวข้อง ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์การทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยนักเรียนทำงานได้อย่างเป็นระบบ และทำเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ บางครั้งงานนักเรียนก็เยอะเกินไป เพราะครูแต่ละกลุ่มสาระไม่บุรณาการ ทำให้นักเรียนเครียดกว่าเดิมได้ โดยภาพรวมขอชื่นชมครับ
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-04 17:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวิดีโอแล้ว น่าสนใจมากสำหรับเทคนิครูปแบบการสอนของคณุครูลัดดาวัลย์ในรูปแบบโครงงาน โดยที่ครูเป็นผู้จุดประกายความคิดให้นนักเรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานออกมา โดยที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ร่วมกับเพื่อนๆและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยการจัดนิทรรศการ เพียงแค่ครูเป็นชี้แนะแนวทางแล้วให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์หลายๆด้าน ผ่านจากการทำโครงงานของนักเรียนเอง เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะทำให้นักเรียนรู้จักคิด สังเกต วางแผน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยที่ครูเป็นผู้ชี้แนะและความร่วมมือ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนจากผู้ปกครองด้วย
:tv17:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-04-07 10:59:13) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมค่ะ ในความเป็นนักคิดของนักเรียนกลุ่มนี้ เขาใฝ่รู้เข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อค้นหาคำตอบที่เขาสงสัย มีความเพียรพยายามและความอดทนในการทำงานจึงทำให้โครงงานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จ ชื่นชมผู้ปกครองของนักเรียนที่ทำน้ำเต้าหู้ขายค่ะ เขาไม่ปล่อยให้ลูกนอนอยู่บนเตียงยามเช้าแต่ให้ลูกมาช่วยงานเท่ากับเป็นการปลูกฝังวินัย ความอดทนให้กับลูก รวมทั้งผู้ปกครองอีกท่านที่สอนโดยไม่ทำให้เพียงแต่แนะนำแล้วให้ลูกทำเองสิ่งเหล่านี้อยากให้เกิดขึ้นทุกบ้าน จะช่วยทำให้เยาวชนของเรามีคุณภาพขึ้นอีกมาก สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือคุณครูค่ะยอดเยี่ยมขอยกนิ้วให้คุณครู วิธีการสอนโครงงานของคุณครูท่านนี้เป็นวิธีที่ดึงความคิดเด็กๆจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ชีวิตประจำวัน ทำให้เรื่องโครงงานที่คิดว่ายากกลับกลายเป็นเรื่องง่าย :tv18: :tv15:
โดย เสาวภา หนูหล้า (2012-04-07 19:04:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนเรียนรู้จากความต้องการ ความสนใจที่ตัวเองชอบและอยากทำ ทำให้นักเรียนมีความคิดที่สร้างสรรค์ การสอนของครูลัดดาวัลย์ น่าสนใจมากเหมาะกับการสอนในปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีความสุขและสนุกกับการเรียน ได้รับความรู้ ซึ่งสังเกตได้จากผลการสอนของครูที่ทำให้นักเรียนสามารถคิดและทำโครงงานที่มีประโยชน์
โดย อนัญญา เรืองเพ็ง (2012-04-08 23:24:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:เยี่ยมยอดมากทั้งคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง คุณครูได้สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การสอนแบบโครงงานเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และการเลือกดครงงานที่นำเศษวัสดุมาทำให้เกิดประโยชน์ ลดการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เป็นวิธีช่วยลดโลกร้อน ซึ่งนักเรียนที่ทำโครงงานนี้คงจะภาคภูมิใจมากๆ ขอชื่นชมอีกครั้งและคิดว่าครูลัดดาวัลย์คงจะทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นค่ะ
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2012-04-10 23:17:48) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเสสะเวชวิทยาเมื่อได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู เรื่อง น้ำเต้าหู้กู้โลก ครูลัดดาวัลย์ พลอาจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (Think2Do) ซึ่งผมชื่นชอบแนวคิดของท่านที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน การสืบค้นและค้นคว้า การทดลอง วิเคราะห์การทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยให้นักเรียนทำโครงงาน และนอกจากนี้ยังนำไปบูรณาการรวมกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เน้นในเรื่องการลดสภาวะโลกร้อนที่กำลังอยู่ในความสนใจปัจจุบันทำให้กระผมเกิดความตั้งใจที่จะนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนอย่างจริงจัง
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-14 00:21:18) [แสดงความคิดเห็น]
ส่งเสริมการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และลดภาวะโลกร้อน ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-04-18 17:03:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเต็มความสามารถ โดยนำปัญหาใกล้ตัวมาดำเนินการศึกษา มีครูคอยให้คำแนะนำปรึกษา กระตุ้นให้เกิดความสนใจ มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม นับว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้เหมาะสมกับวัย นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริง ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครูไทย ร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีในการศึกษาไทย :tv15: :tv15:
โดย วันเพ็ญ พานพิกุล (2012-04-25 16:01:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ น่าประทับใจมากครับ ครูสอนให้นักเรียนทำโครงงานโดยนำประเด็นภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหารุนแรงในปัจจุบันมาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขอชื่่นชมคุณครูครับที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนได้ทำโครงงานอย่างแท้จริง นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครับ
โดย สรรเสริญ วีระพจนานันท์ (2012-05-01 19:18:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการเรียนการสอนของคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร รู้สึกชื่นชมคุณครูนะครับที่ได้มีการบูรณาการเรียนการสอนออกนอกห้องเรียนโดยให้นักเรียนได้จัดทำโครงงาน โดยส่วนตัวมองว่าการทำโครงงานจะสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน การสืบค้นและค้นคว้า การทดลอง วิเคราะห์การทดลองตลอดจนการสรุปผลการทดลอง และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาสิ่งที่อยู่รอบๆตัว นำของเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ ผมขออนุญาตนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนผมบ้างนะครับ
โดย ขุนทอง คล้ายทอง (2012-05-08 10:12:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวจุดประกายให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งคิดทดลองนำของที่เหลือใช้ ไม่มีประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้หัวข้อโครงงาน โ€œคิดวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนโ€ ของคุณครูลัดดาวัลย์ พลอาจ คุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร โดยคุณครูมีแนวคิดในการสอนเด็กๆ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ให้นักเรียนเรียนเชิงนิทรรศการ คือ มอบหมายงานให้เด็กไปค้นคว้า และบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ดังนั้นเด็กผู้หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มหนึ่ง จึงได้มองจากปัญหาใกล้ตัวว่า ที่บ้านเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งนั้นทำอาชีพขายน้ำเต้าหู้ หลังจากผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นน้ำเต้าหู้ที่เราดื่มกันอยู่ทั่วไปแล้ว มันจะเหลือกากถั่วเหลืองที่เราสามารถนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพที่ใช้ในการหุงต้มได้ โครงการน้ำเต้าหู้ทำแก๊สจึงเกิดขึ้นมา
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:45:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม การเรียนการสอน ที่ใช้หัวข้อ น้ำเต้าหู้กู้โลก ของ ครูลัดดาวัลย์ พลอาจ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวจุดประกายให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งคิดทดลองนำของที่เหลือใช้ โดยคุณครูมีแนวคิดในการสอนเด็กๆ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ให้นักเรียนเรียนเชิงนิทรรศการ คือ มอบหมายงานให้เด็กไปค้นคว้า และบูรณาการกับวิชาอื่นๆ โดยมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้มองจากปัญหาใกล้ตัวว่า ที่บ้านเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งนั้นทำอาชีพขายน้ำเต้าหู้ หลังจากผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นน้ำเต้าหู้ที่เราดื่มกันอยู่ทั่วไปแล้ว มันจะเหลือกากถั่วเหลืองที่เราสามารถนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพที่ใช้ในการหุงต้มได้ โครงการน้ำเต้าหู้ทำแก๊สจึงเกิดขึ้นมา
โดย อัจฉรียา สิงห์แก้ว (2012-05-11 08:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของอาจารย์ท่านนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมาก ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการนำไปปรับใช้ในการสอนนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสนใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนไม่ครียดมากเกินไป มีการเลี่ยงวิธีการสอนโดยการบรรยาย ทำให้นักเรียนไม่เครียดเกินไป มีการจัดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น
- การจัดกลุ่มให้นักเรียนให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ช่วยเสริมการคิดและการทำงานร่วมกันของนักเรียน และบูรณาการกับรายวิชาอื่นด้วย
- การจัดนิทรรศการการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการศึกษา และกล้าแสดงออก
อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน โดยมีการถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน มีการพูดเกริ่น แล้วให้นักเรียนนำไปคิดต่อยอดต่อไป มีการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดอย่างเปิดกว้าง ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ซึ่งการสอนแบบนี้มีประโยชน์หลายด้าน ทั้งเป็นประโยชน์ในด้านความรู้กับนักเรียน นักเรียนได้มีการศึกษาค้นคว้า และได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจดี ทั้งยังมีความสนุกไปกับการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มอีกด้วย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานได้ด้วย และยังเป็นประโยชน์ด้าน
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-05-17 17:27:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม ตอนน้ำเตาหู้กู้โลก เป็นการสอนที่ดีมากโดยให้นักเรียนทำโครงงานโดยหัวข้อโครงงานนั้นครูให้นักเรียนเป็นคนคิดเองซึ่งการให้นักเรียนคิดเองจะทำให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด โดยครูทำหน้าที่ชี้เแนะว่าการทำโครงงานควรมองปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวหรือนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาใช้ประโยชน์ซึ่งกระบวนการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเป็นและแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงได้และยังทำให้เด็กได้รู้วิธีการประหยัดพลังงาน
โดย พัชรี ขรีดาโอ๊ะ (2012-05-28 18:33:42) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวรัฐนันท์ ทั่งทอง นักศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่2 จากการที่ได้ชมการเรียนการสอนของครูลัดดาวัลย์ พลอาจ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอนของครูในครั้งนี้คือจุดประกายให้นักเรียนนำสิ่งของที่เหลือใช้ไม่มีประโยชน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ "คิดวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อน" โดยมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเห็นว่าบ้านของเพื่อนมีอาชีพขายน้ำเต้าหู้ และเห็นว่ามีกากของถั่วเหลืองเหลืออยู่ จึงคิดนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพที่ใช้ในการหุงต้มได้ ดิฉันคิดว่านักเรียนกลุ่มนี้มีความคิดที่ดีมากในการแก้ปัญหาโลกร้อนและยังประหยัดพลังงาน และวิธีนี้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของหลายๆคนได้อีกด้วย
โดย รัฐนันท์ ทั่งทอง (2012-11-29 22:07:28) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอสมาภรณ์ บัวทอง นักศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่2 จากการที่ได้ดูน้ำเต้าหู้กู้โลก ครูลัดดาวัลย์ พลอาจ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรนักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ความรู้ในห้องเรียน การฝึกนำเสนอความรู้ และมาสู่การทำโครงงาน ที่ครูตั้งโจทย์กว้างๆให้นักเรียนมีโอกาาสเรียนรู้ตามรูปแบบความสนใจและปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน โครงงานที่นักเรียนคิดทำต้องบอกว่า เยี่ยมมากเลยค่ะ ใช้วัสดุธรรมชาติกับน้ำ และความคิด ความช่วยเหลือจากครอบครัวและคุณครู สามารรถผลิตแก๊สชีวภาพเบื้องต้นอย่างได้ผล
โดย อสมาภรณ์ บัวทอง (2012-12-03 15:37:01) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอสมาภรณ์ บัวทอง นักศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่2 จากการที่ได้ดูน้ำเต้าหู้กู้โลก ครูลัดดาวัลย์ พลอาจ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรนักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ความรู้ในห้องเรียน การฝึกนำเสนอความรู้ และมาสู่การทำโครงงาน ที่ครูตั้งโจทย์กว้างๆให้นักเรียนมีโอกาาสเรียนรู้ตามรูปแบบความสนใจและปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน โครงงานที่นักเรียนคิดทำต้องบอกว่า เยี่ยมมากเลยค่ะ ใช้วัสดุธรรมชาติกับน้ำ และความคิด ความช่วยเหลือจากครอบครัวและคุณครู สามารรถผลิตแก๊สชีวภาพเบื้องต้นอย่างได้ผล
โดย อสมาภรณ์ บัวทอง (2012-12-03 15:37:50) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวขวัญเรือน เนตรกาศักดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ จากการที่ได้ดูโครงงานน้ำเต้าหู้กู้โลกครูลัดดาวัลย์ พลอาจ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรทำให้ทราบถึงกระบวนการทำโครงงาน ขั้นตอน อย่างละเอียด รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่สำคัญ กากถั่วเหลือง เป็นสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำกลับมาทำแก๊สชีวภาพ มีเทน นำมาผลิิตแก๊สหุงต้มได้อย่างน่าอัศจรรย์ สร้างพลังงานใช้เอง ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน ขยายความรู้สู่คนรอบข้างได้ ชุมชน เพื่อนบ้าน โรงเรียน เป็นต้น เป็นต้นแบบทางความคิดที่ดีมาก ควรต่อยอดโครงงานนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ ความก้าวหน้าต่อไป
โดย ขวัญเรือน เนตรกาศักดิ์ (2014-02-22 08:34:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv