thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1849
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2011-09-03  
    รังไข่มดแดงเทียม ครูวินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม (Think2Do)  
    เรียนรู้ การสอนกระบวนการของธรรมชาติ โดยเทคนิคของครู วินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์ เพราะนักเรียนตั้งเป้าที่จะศึกษาถึงสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งทดแทนธรรมชาติ ในที่นี้คือรังมดแดง ที่กว่าจะก่อตัวกันขึ้นเป็นรังนั้นยากลำบาก จนกลายเป็นรังมดแดงเทียมที่ทำจากขวดพลาสติก ซึ่งเรื่องสีของขวดพลาสติกก็เป็นส่วนสำคัญต่อการที่มดจะมาอาศัยอยู่ และคำตอบก็คือขวดสีดำ เพราะมีความทึบแสงมาก เรื่องราวของเนื้อสัตว์ที่ใช้ใส่ในรังมดแดงเทียมนั้น ว่าเนื้อแบบไหนที่มดชอบที่สุด คำตอบก็คือเนื้อปลา ซึ่งมีคาวมากกว่า เนื้ออื่นๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เจ๋งครับ มีเด็กกำลังสนใจเรื่องมดพอดี เดี๋ยวให้นักเรียนมาลองดูกัน :tv15:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-09-03 22:08:19) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว ะรรมชาติ วิถีชีวิต และนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาช่วยในการพัฒนาความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากขึ้น ไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีราคาแพงมาก และต้องรอให้ถึงฤดูกาลจึงจะสามารถหาซื้อได้ โครงงานนี้น่าสนใจและได้ประโยชน์มากทีเดียวค่ะ เพราะนอกจากนักเรียนจะสามารถสร้างบ้านเทียมให้มดแดงได้แล้ว นักเรียนยังสามารถศึกษาวงจรชีวิตและขยายความรู้สู่ชุมชนได้อีกด้วยสามารถสร้างรายได้และไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมโลกตัวเล็กที่ขยันขันแข็งอีกด้วย จะรอติดตามผลโครงงานต่อไปนะค่ะ เผื่อจะได้กินไข่มดแดงตลอดปีค่ะ
โดย กมลรัตน์ ฉิมพาลี (2011-09-04 01:17:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก
โดย วลัยรัตน์ เมืองเงิน (2011-09-04 11:58:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนโครงงานที่ดีเหมาะสม เข้ากับธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกัน เรียนรู้ธรรมชาติ ได้รับประสบการณ์ตรงถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมากครับ
โดย พีรวิชญ์ เสือเผือก (2011-09-08 20:17:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ทั้งครูและนักเรียนเลยค่ะ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในชีวิตจริงแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติด้วย เป็นการสอนผ่านโครงงานที่น่าสนใจมากจริงๆ ค่ะ
โดย พรทิพย์ รินไธสง (2011-09-13 07:50:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างของการสอนโครงงานที่ดี มีปัญหาเกิดขึ้นและแก้ปัญหาไป ทำเรื่องง่ายไให้น่าสนใจ
โดย สุกัญญา ปัญญาวิศิษฏ์กุล (2011-09-14 20:54:39) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว วิถีชีวิตแบบธรรมชาติ และนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาช่วยในการพัฒนาความรู้ และอยู่ร่วมกัน ไข่มดแดงเป็นอาหารป่าตามธรรมชาติ ต้องรอให้ถึงฤดูกาลจึงจะสามารถหาได้ โครงงานนี้น่าสนใจและได้ประโยชน์มาก เพราะนอกจากนักเรียนจะสามารถสร้างบ้านเทียมให้มดแดงแล้ว นักเรียนยังสามารถศึกษาวงจรชีวิตและขยายความรู้สู่ชุมชนได้อีกและสามารถสร้างรายได้ด้วย สามารถนำรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวได้อีก ดีเยี่ยมเลยครับ
โดย ธีระศักดิ์ บุดดางาม (2011-09-15 04:00:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นการฝึกให้นัเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงทำให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ กระวนการทำงานกลุ่ม ซึ่งการศึกษาธรรมชาติที่ใกล้ตัวทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นตัวอย่างเรื่องรังไข่มดแดงเทียม นักเรียนจะได้ความรู้จากการสังเกต การตัั้้งสมมุติฐาน การทดลอง การบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุป หรือที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง นักเรียนสามารถนำโครงงานที่ทำขึ้นนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนของตนเองได้ สุดยอดไปเลยค่ะ
โดย จันทนา พวงเงิน (2011-09-16 10:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ แต่อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้อีกนิด โดยเฉพาะข้อสรุปที่ได้จากการทดลอง :tv18:
โดย รุ่งฤดี มโนรัตน์ (2011-09-18 21:31:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะครูผู้สอนได้ใช้วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย
โดย อมรรัตน์ จรรยา (2011-10-01 14:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนใช้วิธิการสอนที่ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนรู้จะรักธรรมชาติโดยนำกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์มาหาวิธีทดแทนสิ่งที่เรานำมาจากธรรมชาติ โดยนักเรียนก็ได้หาสิ่งที่ใกล้ตัวมาใช้ มีการเรียนรู้หาวิธีด้วยตนเองกระตุ้นความคิดที่จะหาคำตอบและแก้ไขได้ตลอดเวลา และเชื่อว่าครูวินัยยังมีวิธีการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้อีกหลายวิธีค่ะจะรอติดตามนะค่ะ:tv02:
โดย วาราตรี วนาภานุเบศ (2011-10-02 02:47:24) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่ดี มีการเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และนอกจากนี้ยังเป็นการทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม และเป็นการเรียนรู้ที่สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย สุพัตรา เอี่ยมจันทร์ (2011-10-04 23:00:08) [แสดงความคิดเห็น]
สอนดีค่ะ คนเรากอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรทดแทนบ้าง ถือว่าโครงงานดีเป็นโครงงานที่ดีทีเดียว และครูก็ยังสอนให้เด็กนักเรียนรักและหวงแหนธรรมชาติด้วย น่าชื่นชมค่ะ และยังสอนให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่เรียนอีกด้วย :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พจมาศ เหล่าแช่ม (2011-10-04 23:44:49) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้ดีมากเลยครับ กระตุ้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห์รู้จักวิธีการทำโครงงานวิทย์อย่างลึกซึ้งเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดหาแนวทางในการทดลองกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเอง Like :tv15: :tv15: :tv15: :tv04:
โดย พิพัฒน์พงศ์ พานนนท์ (2011-10-04 23:54:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมีวิธีการแทรกสอดให้เด็กรู้จักตอบแทนธรรมชาติ ให้เด็กได้คิดด้วยตัวเอง เป็นการเน้นที่ตัวผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์และคิดโครงงานที่ทำได้จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติใกล้ตัว
โดย วาลิณี ใบทองคำ (2011-10-05 11:27:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาทีเกิดขึ้น โดยที่มีครูครูให้คำปรึกษาโดยการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหาคำตอบของปัญหาเอง :tv15:
โดย สุดารัตน์ จอยศรีทอง (2011-10-05 12:15:42) [แสดงความคิดเห็น]
หน้าที่ของครูคือ"กระตุ้น"มากกว่าชี้แนะ :tv15:
ทำให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดเพิ่อแก้ปัญหา
โดย เอมฤดี ทองสา (2011-10-06 00:09:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จุฑามาศ คำมา (2011-10-06 02:38:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้คิดเป็นทำเป็น สุดยอดค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุพัตรา สิงหะกุลชร (2011-10-06 03:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนแบบใช้โครงงาน เป็นการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักการเแก้ปัญหา ซึ่งครูทำหน้าที่ได้ดีมาก รู้จักนำธรรมชาติรอบๆตัวมาช่วยในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นนักเรียน ให้ได้รู้จัดคิด รู้จักแก้ปัญหา ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ชื่นชมคุณครูค่ะ
โดย จุฑามาศ อุ่นคำยี่ (2011-10-06 10:30:13) [แสดงความคิดเห็น]
ครูวินัยสอนนักเรียนโดยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว เน้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนมาก สุดยอดมากค่ะ :tv15:
โดย รัชนีกร ขันทฤทธิ์ (2011-10-06 15:36:16) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีวิธีการสอนที่ดีมากเลยครับ เป็นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และปลูกจิตสำนึกการรักธรรมชาติ ชอบมากครับ
โดย สุรชัย หาใจดี (2011-10-06 15:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้ดีมากๆเรยค่ะ ชอบตรงที่บอกว่า ไม่ได้ชี้แนะ แต่ใช้การกระตุ้น ให้เกิดการคิดได้ด้วยตัวเอง :tv15: และที่สำคัญ เป็นการทำโครงงานจากสิ่งใกล้ตัว เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
โดย ภัณฑิลา แย้มพยุง (2011-10-07 11:02:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้โครงงาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เมื่อพบเจอปัญหาก็อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดมากกว่าการให้คำตอบ เป็นโครงงานที่ศึกษาได้จากสิ่งใกล้ตัวไม่ยุ่งยาก เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ^^ :tv03: :tv03:
โดย ปิยธิดา หอมบุปผา (2011-10-07 15:51:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติจริง จากการทำโครงงาน เมื่อมีปัญหาคุณครูก็จะช่วยในการแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่บอกความรู้แต่เป็นการกระตุ้นความรู้เพื่อให้ผเรียนเกิดความคิด เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย ดารารัตน์ ยี่คิ้ว (2011-10-07 20:05:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูเน้นไปที่การทดลอง ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เจอปัญหาจริง และได้หาทางแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ใช่เรียนแค่ในห้อง แค่ดูการสาธิตของครูเท่านั้น ชอบมากค่ะ :tv15:
โดย จีราพร บุตรวงค์ (2011-10-08 11:38:09) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นบ่อเกิดขององค์ความรู้
โดย ลินละดา จันทนะชาติ (2011-10-08 13:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ให้นักเรียนได้คิดและปฏิบัติจริงด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะนักเรียนจะได้ประสบการณ์และช่วยฝึกกระบวนการคิด และชื่นชมที่ครูคอยให้คำแนะนำนักเรียนอยู่เสมอและชอบความคิดของนักเรียนเรื่องรังไข่มดแดงเทียมและขอให้ประสบความสำเร็จในการต่อยอดโครงงานนี้ :tv03:
โดย ปวิตรา วงษา (2011-10-08 17:38:34) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งตรงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจรอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการสอนที่ดีค่ะ สมควรเอาเป็นแบบอย่าง น่าชื่นชมครูแบบนี้นะคะ ^^ :tv18:
โดย สิริวิมล ยืนสี (2011-10-09 11:37:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครู จะฝึกนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีวิธีการเรียนรู้ การคิด การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว โดยครูมีหน้าที่ช่วยให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
โดย พีรญา รินสาร (2011-10-09 20:16:56) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากธรรมชาติ สังเกตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น สามารถนำสิ่งที่สังเกตมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้
โดย ประภัสสร ไกรรัตน์ (2011-10-09 20:19:59) [แสดงความคิดเห็น]
เจ๋งอ่ะ เป็นเราคงไม่คิดเรื่องใกล้ตัวแบบนี้
โดย พชร หวานแช่ม (2011-10-09 20:33:12) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องใกล้ตัวนำมาทำโครงงาน และทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายได้ดีอีกด้วย :tv17:
โดย อดุลวิทย์ กุลวงศ์ (2011-10-10 12:35:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองและลงมือปฎิบัติจริง ทที่มีประโยชน์มากๆค่ะ
โดย ดวงจุฬา ขันสู้การ (2011-10-10 13:57:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมาก เเล้วยังฝึกให้นักเรียนได้รู้จักมีความกตัญญูต่อธรรมชาติสิ่งเเวดล้อมอีกด้วย :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv03: :tv03:
โดย วรพัชร รัตนวิโรจน์ (2011-10-10 21:48:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเน้นการ "กระตุ้น "ให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราห์แก้ปัญหา มากกว่า"ชี้แนะ" :tv15: ทำให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดของตัวเองมาขึ้น มากกว่าที่จะรับฟังแล้วนำไปปฏิบัติตลอดไม่รู้จักคิดเอง การสอนของครูเน้นให้นักเรียนคิดค้นทดลองด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนอเง เกิดเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป
โดย ดุษฎีพร สังข์สอาด (2011-10-11 20:15:28) [แสดงความคิดเห็น]
รังไข่มดแดงเทียมของอาจารย์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในศึกษาหาความรู้ได้อย่างแท้จริง ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักกระบวนการทำงานกลุมอย่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความเป็ประชาธิปไตยในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสมัครสมานสามัคคี สามารถเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความสุข เป็นการทำให้นักเรียนมัเจตคติที่ดีต่อวอชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้น
โดย นิรัญญา ทักษิณภาค (2011-10-12 09:24:22) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูไทยเป็นรายการทีดีทีสาระ นำเสนการสอนของครู แตละกลุ่มสาระเป็นอย่างดี ในรูปแบบการสอน เทคนิคการสอนในกลุ่มสาระตลอดจนการทำสื่อารเรียนการสอน นัวัตกรมที่นักเรียนสามารถ .. นำมาใช้ จริงในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ ต่อตัวผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการสอนของกลุ่มสาระของตนเองได้ และอยากให้เพิ่มเนื้อหาสาระในการจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวอยางในการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย ธีราพร ลูกจันทร์ (2011-10-12 13:25:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะ ที่ได้รับชมจากตอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง มีแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ที่หน้าสนใจ เป็นการได้เรียนรู้จริงนับเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไดเเปรียบ ทำให้ตัวครูเกิดแรงบันดาลใจในการนำไป ประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะส่วนตัวครูสอนคณิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นแรงกระตุ้นใหนักเรียนได้เรียนรู้จริงทำจริง นำความรู้มาประยุกต์ใช้ดิคออกแบบรังไขมดแดงเทียมจากของเหลือใช้ที่หาได้ง่ายๆ ดีมากค่ะ
โดย ชญานิษฐ ภู่ปาน (2011-10-12 15:42:29) [แสดงความคิดเห็น]
รังไข่มดแดงเทียมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้โดยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และรวมไปถึงการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
โดย สุภัค ปุตามา (2011-10-13 10:22:26) [แสดงความคิดเห็น]
รังไข่มดแดงเทียมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้โดยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และรวมไปถึงการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งที่นักเรียนได้รับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดเพื่อสร้างจินตนาการ และทำให้นักเรียนกล้าที่แสดงออกในการคิดเพื่อหาปัญหาและหาคำตอบ ส่วนรายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่เหมาะกับครูเป็นอย่างยิ่งและเป็นช่องทางที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
โดย สุภัค ปุตามา (2011-10-13 10:34:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมีการนำเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
โดย ประภาพร ภาคี (2011-10-13 12:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่ดูเป็นการสอนที่ดีโดยนำเอาสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วตามสิ่งแวดล้อนำเอามาทำเป็นสื่อการสอนที่มีชีวิตเป็นการฝึกทักษะการสังเกตให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาสิ่งที่อยู่รอบๆๆตัวเราทำให้นักเรียนเข้าใจเกียวกับบทเรียนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยเฉพะรังไข่มดแดงความจริงมันมีมานานแล้วแต่ถ่าเราไม่นำมาเป็นสื่อการเรียนเด็กนักเรียนก็ไม่เข้าใจว่ารังไข่มดแดงสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาได้เพราะนักเรียนจะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากเมื่อนำรังไข่มดแดงมาเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจว่ากระบวนการทางวิทยศาสตร์ไม่ใช่เรื่อใกลตัวอีกต่อไป
โดย ประภาพร ภาคี (2011-10-13 12:13:52) [แสดงความคิดเห็น]
จาการรับชมวีดีโอ เรื่องการเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งคือรังมดแดงนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบทเรียนที่สามารถทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญคือการสังเกตุ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นต่อไปได้ ข้าพเจ้าเห็นว่าการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้นจะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการสรุปผล สามารถนำเสนอผลการทดลองนั้นได้ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อตัวนักเรียนเอง
โดย สุนารี แสงสุข (2011-10-13 12:32:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการทำให้เข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรคโดยการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นรังไข่มดแดง เด็กจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย ปิยนุช รอดกระจับ (2011-10-13 13:52:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการทำให้เข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นรังไข่มดแดง และทำให้ทราบว่าสีดำจะทำให้มดแดงเข้ามาอยู่มากกว่าสีอื่นๆ การสอนแค่ทฤฏีจะไม่สามารถทำให้เด็กเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนจากประสบการณ์จริงเช่นนี้จะทำให้เด็กได้ลงมือทำจริง เด็กได้ทักษะการสังเกต การคิด การสังเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถเป็นตัวอย่างกิจกรรมให้เด็กคิดต่อยอดได้
โดย ปิยนุช รอดกระจับ (2011-10-13 13:58:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำเสนอในตอนนี้สามารถสะท้อนถึงการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ นำสิ่งที่ใกล้ตัวมาก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่น่าสนใจได้เป้นอย่างดี อีกอย่างสามารถสะท้อนถึงความสามารถของครูผู้สอนที่ให้ผู้เรียนหรือตัวนักเรียนนั้นเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติและความยั่งยืนขององค์ความรู้ว่ามนุษย์ต้องให้ความสำคัญถึงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาความรุ้ความสามารถผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
โดย อำพล ขวัญพัก (2011-10-13 17:18:03) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้แบบนำธรรมชาติและการคำนึงถึงปัจจัยสี่และอยูใกล้ตัวถือว่าเป็นเทคนิคที่ครูนำไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำรงชีพ และเป็นอาหารที่คนไทยทานอยู่บ้างแล้ว จึงขอชมเชยเทคนิคนี้เป็นการสร้างสิ่งที่ทดแทนในธรรมชาติที่มีอยู่ค่อนข้างน้อยและอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถือว่าเป็นการเลียนแบบได้ยอดยี่ยมจริง ๆ ดิฉันคิดว่าเทคนิคนี้จะสามารถนำไปพัฒนาและเลียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอันมีอยู่น้อย แต่คงต้องหวังพึ่ง
โดย ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล (2011-10-14 09:58:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวินิทรรศเรื่องรังไข่มดแดงเทียมซึ่งเป้นการเรียนแบบโครงงานวิทยาสาสตรื ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใกบ้ตัวทำให้นักเรียนได้เรียนรุ้อย่างมีเหตุผล โดยเรีรยนในเรื่องสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัวเป็นการเรียนรู้แบบยั่งยืน ซึ่งกระบวนการทั้งวิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนตั้งมีในการเป้นนักวิทยาศาสตร์เริ่มแรกควรเป็นการสังเกต การกำหนดปัยหา การตั้งสมมติฐาน เพื่อนำไปสู่การทดลอง รวบรวมข้อมุล และสรุปผปลเพื่อเป็นความรุ้ที่ยั่งยืน
โดย น.ส.พรนิภา ซ้ายก่า (2011-10-14 10:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศ์ครูเป็นรายการทีดีรายการหนึ่ง แต่เวลาในการออกอากาศนั้นเช้าไปนิดหนึ่งโดยผ่านช่อง 11 เวลา 5:30
นั้นเป็นวลาตื่นตอนไม่มีใครค่อยจะดูโทรทัศน์กันมากสักเท่าไหร่ อยากให้เปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นในตอนเย็นๆ เพราะว่าคนดูจะใช้เวลาในการชมมากกว่าในตอนเช้า
การออกอากาศที่เป็นตอนของครูชาวต่างชาติที่มีซับ ด้านล่างนั้น บางครั้งผู้ที่ดูมีอายุมาก อ่านซับไม่ทันและบางครั้งก็ตัวเล็กเกินไป ทำให้ไม่สะดวกในการรับชมรายการโทรทัศน์ครู อยากให้ทางผู้จัดได้ปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวกในการรับชมมากยิ่งขึ้นน
โดย อนงค์ หอมขจร (2011-10-14 14:10:38) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นการฝึกให้นัเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงทำให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ กระวนการทำงานกลุ่ม ซึ่งการศึกษาธรรมชาติที่ใกล้ตัวทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นตัวอย่างเรื่องรังไข่มดแดงเทียม นักเรียนจะได้ความรู้จากการสังเกต การตัั้้งสมมุติฐาน การทดลอง การบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุป หรือที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง นักเรียนสามารถนำโครงงานที่ทำขึ้นนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนของตนเองได้ นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่ควรยึดเป้นแบบอย่างได้เลยครับ
โดย สุรินทร์ สิมศิริวัฒน์ (2011-10-20 10:44:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมทีวีครูแล้ว เป็นการเรีนนรู้แบบธรรมชาติ เป็นการสอนที่ดีโดยการนำเอาสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วมาประยุกย์ใช้ในการเรียนและได้ฝึกทักษะให้แก่นักเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเองทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กับบทเรียนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นการทำให้เข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำเป็นตัวอย่างกิจกรรมให้เด็กคิดต่อยอดได้
โดย มณีรัตน์ พลูสวน (2011-11-23 08:24:08) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวที่มีอยู่ในธรรมชาติและนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาความรู้ จากการทำโครงงานรังมดแดงเทียม เป็นการเรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในการทำโครงงานก็ย่อมมีการเกิดปํญหาบ้าง ครูวินัย เกียรติอดิศรก็จะไม่บอกตรงๆแต่เพียงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแนวคิดมากกว่าจะชี้แนะ นักเรียนก็สามารถแก้ปัญหาได้ การสอนจากเรื่องยากๆทำให้เป็นเรื่องง่ายๆได้ ขอชื่นชมคุณครูครับ
โดย นายวชิรวิชญ์ ยะไข่ (2011-11-23 22:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนจากสิ่งใกล้ตัว จากธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง :tv02:
โดย กฤติมา กองทองนอก (2011-12-07 03:23:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-16 22:08:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมีการนำเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเป็นการฝึกทักษะการสังเกตให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาสิ่งที่อยู่รอบๆๆตัวเราทำให้นักเรียนเข้าใจเกียวกับบทเรียนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยเฉพะรังไข่มดแดงความจริงมันมีมานานแล้วแต่ถ่าเราไม่นำมาเป็นสื่อการเรียนเด็กนักเรียนก็ไม่เข้าใจว่ารังไข่มดแดงสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาได้เพราะนักเรียนจะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากเมื่อนำรังไข่มดแดงมาเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจว่ากระบวนการทางวิทยศาสตร์ไม่ใช่เรื่อใกลตัวอีกต่อไป
โดย บุญชัย ทรเทพ (2012-03-03 15:27:08) [แสดงความคิดเห็น]
ฉันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี จากการชมแล้ว เรื่องรังไข่มดแดงเทียมเป็นที่ดีมากเลยค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่ให้เราเรียนจากธรรมชาติใกล้ๆๆตัว และนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาช่วยในการพัฒนาความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากขึ้น ไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีราคาแพงมาก และต้องรอให้ถึงฤดูกาลจึงจะสามารถหาซื้อได้ โครงงานนี้น่าสนใจและได้ประโยชน์มากทีเดียวค่ะ เพราะนอกจากนักเรียนจะสามารถสร้างบ้านเทียมให้มดแดงได้แล้ว นักเรียนยังสามารถศึกษาวงจรชีวิตและขยายความรู้สู่ชุมชนได้อีกด้วยสามารถสร้างรายได้และไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมโลกตัวเล็กที่ขยันขันแข็งอีกด้วย การสอนโดยการกระตุ่นความคิดเป็ฌนวิธีที่ดีเหมือนกัน ซึ่งสามรถนำไปประยุกดต์ใช้ในการเรียนการสอนได้คะ :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย พรทิพย์ คลับคล้าย (2012-03-09 15:54:31) [แสดงความคิดเห็น]
รังไข่มดแดงเทียม เป็นการสอนที่ดีมีการนำเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆๆ เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเป็นการฝึกทักษะการสังเกตุในการแก้ไข้ปัญหา ด้วยวิธีต่างๆและยังมีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาสิ่งที่อยู่รอบๆๆตัวเราทำให้นักเรียนเข้าใจเกียวกับบทเรียนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยเฉพาะ รังไข่มดแดงความจริงมีมานานแล้วแต่ถ้าเราไม่นำมาเป็นสื่อการเรียนเด็กนักเรียนก็ไม่เข้าใจว่ารังไข่มดแดงสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาได้เพราะนักเรียนจะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากเมื่อนำรังไข่มดแดงมาเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจว่ากระบวนการทางวิทยศาสตร์ไม่ใช่เรื่อใกลตัวอีกต่อไป
ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆๆต่อไปนะครับ นายประเสริฐ ใจปิง :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ประเสริฐ ใจปิง (2012-03-11 19:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการทดลองที่ครบวงจรทำให้เกิดการคิดเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้น
โดย ณรงค์ศักดิ์ สาลี (2012-03-31 08:59:17) [แสดงความคิดเห็น]
รังไข่มดแดงเทียมเป็นเรื่องที่ดิฉันสนใจมานานแล้วเคยให้นักเรียนทดลองโดยการเลี้ยงในตู้ปลาแต่ก็ไม่เป็นผลการสอนของคุณครูเป็นการจุดประกายให้ดิฉันอีกครั้งอยากให้นักเรียนลองศึกษาดูเพราะที่ภาคอิสานไข่มดแดงเป็นอาหารที่มาราคาแพงมากถ้าเราสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ยิ่งจะทำให้เกิดประโยชน์มากสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้และบริเวณโรงเรียนที่ดิฉันอยู่มีต้นมะม่วงมากและดิฉันสังเกตว่านอกจากต้นมะม่วงแล้วยังมีต้นไม้อีกหลายชนิดที่มดแดงสามารถทำรังได้
โดย บุญสนอง สิรินันทเกตุ (2012-03-31 12:39:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะได้มีการนำเนื้อหาบูรณาการและใช้การสอบแบบโครงงาน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นการฝึกให้นัเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงทำให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ กระวนการทำงานกลุ่ม ซึ่งการศึกษาธรรมชาติที่ใกล้ตัวทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นตัวอย่างเรื่องรังไข่มดแดงเทียม นักเรียนจะได้ความรู้จากการสังเกต การตัั้้งสมมุติฐาน การทดลอง การบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุป หรือที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
โดย สุรชัย ผิวเหลือง (2012-04-03 00:06:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวิดีโอ การเรื่อง"รังไข่มดแดงเทียม"ของคุณครูวินัย เกียรติศร เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ โดยการนำเอาสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆและได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู็กับธรรมชาติมากขึ้น เกิดความเข้าใจในบทเรียนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดทำโครงงานของนักเรียนโดยที่ครูเป็นผู้คอยให้คำปรึกษา แนะนำ แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง :tv17:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-04-04 13:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวิดีโอ การเรื่อง"รังไข่มดแดงเทียม"ของคุณครูวินัย เกียรติศร เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ โดยการนำเอาสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆและได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู็กับธรรมชาติมากขึ้น เกิดความเข้าใจในบทเรียนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดทำโครงงานของนักเรียนโดยที่ครูเป็นผู้คอยให้คำปรึกษา แนะนำ แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง :tv17:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-04-04 13:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ เรื่อง รังไข่มดแดงเทียม เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เป็นการทำให้เข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงกเป็นการนำสิ่งที่ใกล้ตัว คือ รังไข่มดแดงเทียม มาเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆๆ เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเป็นการฝึกทักษะการสังเกตในการแก้ไขปัญหา ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประำจำวันได้
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2012-04-04 22:22:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชม ครูวินัย เกียรติอดิศร ที่ได้ใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ไม่เพียงแต่ศึกษาภายในตำราเท่านั้น โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงาน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนเอง โดยสามารถนำผลของการทำโครงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถต่อยอดไปเป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ได้อีกมากมาย และสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนได้ในอนาคต โครงงานเรื่องรังไข่มดแดงเทียม นี้มันสุดยอดจริงๆค่ะ :tv15: :tv15:
โดย ปวีณา คงไชยโย (2012-04-06 11:56:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยโครงงานเป็นการสอนที่ดีมากๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล หลักการ และเป็นการสอนที่ดี มีการนำเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนมีการฝึกทักษะการสังเกตให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาสิ่งที่อยู่รอบๆๆตัวเราทำให้นักเรียนเข้าใจเกียวกับบทเรียนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยศึกษาจากของจริง เป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจว่ากระบวนการทางวิทยศาสตร์ไม่ใช่เรื่อใกลตัวอีกต่อไป
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2012-04-06 19:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ เรื่อง รังไข่มดแดงเทียม โดยครูวินัย เกียรติอดิศร ที่ได้ใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านโครงงาน ไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาภายในตำราเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นวิธีการเรียนที่นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนเข้าใจเกียวกับบทเรียนที่มีอยู่โดยศึกษาจากของจริง นับว่าเป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนเข้าใจว่ากระบวนการทางวิทยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ซึ่งผลที่ได้จากโครงงานสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งสามารถต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมได้ ชื่นชมวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนคิดโครงงานของครูวินัย เกียรติอดิศร ค่ะ
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-04-07 20:08:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยโครงงานเป็นการสอนที่ดีมากๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล หลักการ และเป็นการสอนที่ดี มีการนำเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนมีการฝึกทักษะการสังเกตให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาสิ่งที่อยู่รอบๆๆตัวเราทำให้นักเรียนเข้าใจเกียวกับบทเรียนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยศึกษาจากของจริง เป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจว่ากระบวนการทางวิทยศาสตร์ไม่ใช่เรื่อใกลตัวอีกต่อไป ยอดเยี่ยม นอกจากได้รับความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วยัง สามารถขยายผลสู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ต่อไป
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-04-15 12:03:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการเรียนการสอน การสอนกระบวนการของธรรมชาติ โดยเทคนิคของครู วินัย เกียรติอดิศร โดยนักเรียนตั้งเป้าที่จะศึกษาถึงสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งทดแทนธรรมชาติ ในที่นี้คือรังมดแดง ที่กว่าจะก่อตัวกันขึ้นเป็นรังนั้นยากลำบาก จนกลายเป็นรังมดแดงเทียมที่ทำจากขวดพลาสติก ซึ่งเรื่องสีของขวดพลาสติกก็เป็นส่วนสำคัญต่อการที่มดจะมาอาศัยอยู่ และคำตอบก็คือขวดสีดำ เพราะมีความทึบแสงมาก เรื่องราวของเนื้อสัตว์ที่ใช้ใส่ในรังมดแดงเทียมนั้น ว่าเนื้อแบบไหนที่มดชอบที่สุด คำตอบก็คือเนื้อปลา ซึ่งมีคาวมากกว่า เนื้ออื่นๆ ถือว่าเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติและได้ใช้กระบวนการคิดถือว่าเป็นการสอนที่ดีอีกแบบ
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 22:01:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมนักเรียนและครูที่ได้ทำโครงงานที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเรา แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดิฉันจะนำเรื่องนี้ไปให้นักเรียนชมเพื่อนนักเรียนจะได้เข้าใจว่า โครงงานนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว และเราสามารถศึกษาคิดโครงงานได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา
โดย สิรินาถ. ชุมพาที (2012-05-21 10:06:25) [แสดงความคิดเห็น]
รังไข่มดแดงเทียม ครูวินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม (Think2Do)
เรียนรู้ การสอนกระบวนการของธรรมชาติ โดยเทคนิคของครู วินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์ เพราะนักเรียนตั้งเป้าที่จะศึกษาถึงสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะได้มีการนำเนื้อหาบูรณาการและใช้การสอบแบบโครงงาน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นการฝึกให้นัเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงทำให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ กระวนการทำงานกลุ่ม ซึ่งการศึกษาธรรมชาติที่ใกล้ตัวทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-28 01:09:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเกือบ 10 รอบได้ครับ รังไข่มดแดง การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวที่มีอยู่ในธรรมชาติและนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาความรู้เป็นสิ่งที่ดีมาก.เปิดให้เด็กดูทำให้เด็กนักเรียนได้อะไรมากมาย.ขอบคุณมากครับ :tv12: :tv12:
โดย ยุธยา คงพรม (2012-05-30 16:27:32) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เรียนรู้โดยนำธรรมชาติและการคำนึงถึงปัจจัยสี่และอยูใกล้ตัวถือว่าเป็นเทคนิคที่ครูนำไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำรงชีพ และเป็นอาหารที่คนไทยทานอยู่แล้ว เทคนิคนี้เป็นการสร้างสิ่งที่ทดแทนในธรรมชาติที่มีอยู่ค่อนข้างน้อยและอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถือว่าเป็นการเลียนแบบได้ยอดยี่ยมจริง ๆ และคิดว่าเทคนิคนี้จะสามารถนำไปพัฒนาและเลียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอันมีอยู่น้อย ซึ่งก็คงต้องค่อยๆศึกษาพัฒนาต่อไป ขอบคุณสำหรับแนวคิดนี้ครับ :tv03:
โดย วุฒิศักดิ์ สุภิษะ (2012-06-24 16:03:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีค่ะ ให้เด็กได้เรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเอง และทำให้เด็กกล้าเเสดงอออกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
โดย สุกัญญา เข็มเมือง (2013-01-02 20:34:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันว่าน่าสนใจ ดีนะสำหรับคลิปนี้และขอชื่นชม ครูวินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม (Think2Do) ที่ได้ทำในสิ่งที่ดีๆๆเช่นนี้
เป็นการ เรียนรู้ การสอนกระบวนการของธรรมชาติ โดยเทคนิคของครู วินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์ เพราะนักเรียนตั้งเป้าที่จะศึกษาถึงสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งทดแทนธรรมชาติ ในที่นี้คือรังมดแดง ที่กว่าจะก่อตัวกันขึ้นเป็นรังนั้นยากลำบาก จนกลายเป็นรังมดแดงเทียมที่ทำจากขวดพลาสติก ซึ่งเรื่องสีของขวดพลาสติกก็เป็นส่วนสำคัญต่อการที่มดจะมาอาศัยอยู่ และคำตอบก็คือขวดสีดำ เพราะมีความทึบแสงมาก
โดย สมฤทัย แสงเผ่น (2014-02-18 05:33:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันว่าน่าสนใจ ดีนะสำหรับคลิปนี้และขอชื่นชม ครูวินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม (Think2Do) ที่ได้ทำในสิ่งที่ดีๆๆเช่นนี้
เป็นการ เรียนรู้ การสอนกระบวนการของธรรมชาติ โดยเทคนิคของครู วินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์ เพราะนักเรียนตั้งเป้าที่จะศึกษาถึงสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งทดแทนธรรมชาติ ในที่นี้คือรังมดแดง ที่กว่าจะก่อตัวกันขึ้นเป็นรังนั้นยากลำบาก จนกลายเป็นรังมดแดงเทียมที่ทำจากขวดพลาสติก ซึ่งเรื่องสีของขวดพลาสติกก็เป็นส่วนสำคัญต่อการที่มดจะมาอาศัยอยู่ และคำตอบก็คือขวดสีดำ เพราะมีความทึบแสงมาก
โดย สมฤทัย แสงเผ่น (2014-02-18 05:34:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันว่าน่าสนใจ ดีนะสำหรับคลิปนี้และขอชื่นชม ครูวินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม (Think2Do) ที่ได้ทำในสิ่งที่ดีๆๆเช่นนี้
เป็นการ เรียนรู้ การสอนกระบวนการของธรรมชาติ โดยเทคนิคของครู วินัย เกียรติอดิศร รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์ เพราะนักเรียนตั้งเป้าที่จะศึกษาถึงสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งทดแทนธรรมชาติ ในที่นี้คือรังมดแดง ที่กว่าจะก่อตัวกันขึ้นเป็นรังนั้นยากลำบาก จนกลายเป็นรังมดแดงเทียมที่ทำจากขวดพลาสติก ซึ่งเรื่องสีของขวดพลาสติกก็เป็นส่วนสำคัญต่อการที่มดจะมาอาศัยอยู่ และคำตอบก็คือขวดสีดำ เพราะมีความทึบแสงมาก
โดย สมฤทัย แสงเผ่น (2014-02-18 05:34:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้คิดเป็นทำเป็น ไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีราคาแพงมาก และต้องรอให้ถึงฤดูกาลจึงจะสามารถหาซื้อได้ โครงงานนี้น่าสนใจและได้ประโยชน์มากทีเดียวค่ะ เพราะนอกจากนักเรียนจะสามารถสร้างบ้านเทียมให้มดแดงได้แล้ว นักเรียนยังสามารถศึกษาวงจรชีวิตและขยายความรู้สู่ชุมชนได้อีกด้วยสามารถสร้างรายได้และไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมโลกตัวเล็กที่ขยันขันแข็งอีกด้วย
โดย รัตณา เสาศิริ (2016-08-05 01:59:19) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv