thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4333
Rate :
 4
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2011-09-03  
    สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ  
    คุณครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ จะนำอุปกรณ์จริงจำนวน 10 รายการเช่น สบู่ นมสด ผงซักฟอก แล้วนำมาให้เด็กนักเรียนดู นักเรียนลองจัดจำแนกสารที่เห็นออกเป็นกลุ่มๆ ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับวิธีจัดจำแนกสารของกลุ่ม นักเรียนที่ครูสุ่มเลือกออกมานำเสนอ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การจัดจำแนกสารนั้น ควรต้องรู้ข้อมูลลักษณะสมบัติของสาร แล้วจึงควรใช้เกณฑ์จัดกลุ่มสารที่มีสมบัติ เหมือนกัน เข้าเป็นกลุ่มเดียวกันจึงจะถูกต้อง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่ชัดเจนดีมาก มีอุปกรณ์ในการจำแนกสารได้ครบ นักเรียนได้จำแนกสารได้จริง ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย ธารีรัตน์ เมธีธัญญรัตน์ (2011-09-05 13:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ชัดเจนดีมาก มีอุปกรณ์ในการจำแนกสารได้ครบ นักเรียนได้จำแนกสารได้จริง ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย ธารีรัตน์ เมธีธัญญรัตน์ (2011-09-05 13:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้านักเรียนระดับประถมศึกษาได้ผ่านกระบวนการทดลองอย่างครบวงจรลักษณะนี้ ครูระดับมัธยมศึกษาชื่นใจค่ะเรามาต่อเติมได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งคุณครูอังศนาเน้นประโยชน์ที่นักเรียนได้ศึกษาจากสารรอบๆตัว พวกนม สบู่ และครูก็ใช้สื่อของจริงได้อย่างเหมาะสม :tv17:
หากเด็กๆ ทุกคนได้มีโอกาสทดลองความสนุกจะเกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างแน่นอนนะค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-09-05 22:04:13) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้ว ผมรู้สึกประทับใจคูรครูเป็นอย่างมากที่ได้พยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนมาเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างที่ใ้ช้มีความหลากหลาย หาง่าย ราคาถูก เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นมื่อการเรียนรู้อื่นๆได้ดีอีกด้วย นอกจากนั้นในการตั้งคำถามของคุณครูประกอบกับสื่อ เช่นเมล็ดถั่วเขียวในหลอดพลาสติก จำลองการจัดเรียงตัวของอขงแข็ง ของเหลว และแก๊ส ยังช่วยฝึกให้เด็กได้คิด พิจารณา แล้วหาคำตอบ โว้วๆๆๆ ขออนุญาตนำไปใช้บ้างนะครับ :tv17:
โดย ธัชวุฒิ กงประโคน (2011-09-05 22:25:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชม คลิปวีดีโอ เรื่องสมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ รู้สึกประทับใจที่คุณครูอังศนา มาทอง ได้นำเอาของใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่าการเรียนวิทยศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เลิศหรู ก็สามารถสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและนักเรียนสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การทำแบบจำลองการเรียงตัวกันของอนุภาคของสาร เพียงใช้เม็ดถั่วเขียวกับกระปุกยา ก็ทำให้นักเรียนมองภาพออกได้ง่ายกว่าการใช้แบบจำลองจากภาพวาด 2 มิติ นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมและเกม เพื่อให้นักเรียนได้ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานโดยไม่เบื่อ เยี่ยมมากๆค่ะ :tv15:
โดย กาญจนา ทวีการ (2011-09-06 22:47:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าทึ่งมาก เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการสอน มีการตั้งคำถามเพื่อนเน้นทักษะการคิดของนักเรียน ดิฉันไม่ได้นั่งเรียนในชั้นเรียนเป็นเพียงแค่คนที่ดูวิธีการสอนยังรู้สึกว่าสอนได้สนุกมาก นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะหันไปคุยกันนอกเรื่อง เนื่องจากกิจกรรมของคุณครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา ถ้าไมีมีสมาธิหรือหันไปคุยกับเพื่อนจะไม่รู้เรื่องเลย และที่น่าทึ่งมากกว่านั้นคือการเลือกใช้สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อการสอนที่หาได้ง่ายและประหยัด ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่แพงๆ ก็สามารถจัดหาสื่อที่ทรงคุณภาพได้ และขออนุญาตนำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในการสอนที่โรงเรียนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย ไพรินทร์ ต๋าคำ (2011-09-14 13:58:49) [แสดงความคิดเห็น]
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ครูผู้สอนจัดสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้ จากการสืบเสาะหาความรู้ ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วม และปฏิบัติจริง และในกิจกรรมการเรียนการสอนจากวิดีโอนี้ มีกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การเล่นเกม เป็นการขยายความรู้ท่ีนักเรียนได้รู้จริง ในการแบ่งสถานะของสารทั้ง 3 สถานะ ทำให้นักเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยเอง เยี่ยมจริง ๆ เลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ :tv17:
โดย วิสันตรี รสดี (2011-09-16 22:05:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการสอน มีการตั้งคำถามเพื่อนเน้นทักษะการคิด เน้นกระบวนการ ทักษะการสังเกต ดิฉันไม่ได้นั่งเรียนในชั้นเรียนเป็นเพียงแค่คนที่ดูวิธีการสอนยังรู้สึกว่าสอนได้สนุกมาก นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะหันไปคุยกันนอกเรื่อง เนื่องจากกิจกรรมของคุณครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา ถ้าไมีมีสมาธิหรือหันไปคุยกับเพื่อนจะไม่รู้เรื่องเลย และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือการเลือกใช้สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อการสอนที่หาได้ง่ายและประหยัด ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่แพงๆ ก็สามารถจัดหาสื่อที่ทรงคุณภาพได้ซึ่งเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขออนุญาตนำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในการสอนที่โรงเรียนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย เสาวนี มรกตเขียว (2011-09-16 23:41:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายมีการเชื่อมโยงสิ่งของที่นักเรียนพบได้ในชีวิตประจำวันเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ เพราะบางครั้งครูส่วนใหญ่มองข้ามสิ่งของรอบๆตัวแต่กลับไปให้ความสำคัญกับเนื้อหรือทฤษฎีที่ไกลตัวเด็กทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ยาก ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนครูก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนตลอดมีการใช้คำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอันเป็นทักษะสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะนำหลักการสอนของครูมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนที่โรงเรียนนะค่ะ..ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
โดย จันทนา หน่อคำมา (2011-09-21 20:45:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชม คลิปวีดีโอ เรื่องสมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ รู้สึกประทับใจที่คุณครูอังศนา มาทอง ได้นำสื่อรอบตัวในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสื่อที่ทำได้ง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงๆ ก็สามารถสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและนักเรียนสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การทำแบบจำลองการเรียงตัวกันของอนุภาคของสาร เพียงใช้เม็ดถั่วเขียวกับกระปุกยา ก็ทำให้นักเรียนมองภาพออกได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมและเกม เพื่อให้นักเรียนได้ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานโดยไม่เบื่อ เยี่ยมมากๆค่ะ :tv15:
โดย สุพรรณี สุทธินุ่น (2011-09-27 14:15:16) [แสดงความคิดเห็น]
สอนดีมาก ขอนำไปเป็นตัวอย่างนะคะ :tv15:
โดย บุญธรรม จันทร์อิ่ม (รอดสิน) (2011-10-03 20:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการบูรณาการที่เข้าสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง ระหว่างครู นักเรียนกับผู้ปกครอง ได้รับแนวการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุด เป็นการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน นำวิธีการที่แปลกใหม่และประสบการณ์สอนจากเพื่อนครูไปใช้ และจะนำประสบการณ์จากการนำไปใช้ไปแนะนำเพื่อนครู จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ
โดย สุภา โตะหะ (2011-10-12 10:09:07) [แสดงความคิดเห็น]
สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
คุณครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ จะนำอุปกรณ์จริงจำนวน 10 รายการเช่น สบู่ นมสด ผงซักฟอก แล้วนำมาให้เด็กนักเรียนดู นักเรียนลองจัดจำแนกสารที่เห็นออกเป็นกลุ่มๆ ครูและนักเรียน
นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะหันไปคุยกันนอกเรื่อง เนื่องจากกิจกรรมของคุณครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา ถ้าไมีมีสมาธิหรือหันไปคุยกับเพื่อนจะไม่รู้เรื่องเลย และที่น่าทึ่งมากกว่านั้นคือการเลือกใช้สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อการสอนที่หาได้ง่ายและประหยัด ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่แพงๆ ก็สามารถจัดหาสื่อที่ทรงคุณภาพได้
โดย สงกรานต์ จำปา (2011-10-12 10:11:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอเรื่องสมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวันสามารถนำไปบูรณาการการเรยนการสอนในชั้นเรียนได้จริง
นำวิธีการสอนจากประสบการณ์ของเพื่อนครูไปใช้ได้จริงสามารถสร้างแบบจำลองการเรียงตัวกันของ
อดนุภาคของสารชนิดดต่างๆๆๆเพียงใช้แค่เม็ดถั่วเขียวกับกระปุกยานัก้เรียนสามารถมองเห็นภาพอนุภาคของสารที่มีการจัดเรียงตัวที่มีความแตกต่าฝงกันอย่างเนได้ชัดเจน และการเรียนการสอนเช่นนี้ยังส่งผลให้เด็กนักเรยนมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนในบทเรียนนี้ด้ดีย่งขึ้น :tv03: :tv04: :tv07:
โดย ยุภาวาดี รุ่งอินทร์ (2011-10-12 10:50:22) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เราร้เรื่องาวเกี่ยวกับการสอนเรื่องสารเคมีภายในบ้านเรือนได้มีประสิทธิภาพและทำให้นักเรียนเกิดความร้ความเข้าใจในการเลือกใช้สารเคมีที่มีใช้อยูภายในบ้านเรือนของเราหรือของนักเรียนเองกได้เราสามารถนำไปปรับในการเรียนการสอนในชั้นโดยให้นักเรียนมีการทดลองโดยใช้สารเคมีที่มีอย่ในบ้านเรือนของบ้านนักเรียนเองยกตัวอย่างเช่น มะนาว ขี้เถ้า เกลือแกง ผงชูรส น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก ไข่ดิบ น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ
โดย ทัศนียา สุมณฑา (2011-10-12 12:05:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้เข้ารับชมการนำเสนอเรื่องสารในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า สามารถนำไปใช้ในการจึดการเรียนารสอนได้ทั้งระดับชั้นประถมศกษาและมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำแบบการสอนของอาจารย์ไปใช้ได้ โดยมีการปรับปรุงเพื่องให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีอย่ในสถานศกษาและที่มีอยู่ในท้องถิ่นของขาพเจ้า เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดประดิษฐ์สื่อโดยมาจากความคิดของตนองทำให้ผูเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากขึ้น
โดย ภารดี แก้วประชุม (2011-10-12 12:08:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้วีดีโอเรื่องการจำแนกสารในชีวิตประจำวันครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นที่ตนเองสอนอยู่ให้สมารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยครูผู้สอนสามารถสอนให้นักเรียนเกิดทักษะทั้ง 13 ทักษะได้ โดยเฉพาะทักษะการจำแนก ทักาะการสังเกต ซึ่งนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในวัยช่างสังเกต ช่างจดจำ ครูต้องเน้นทักทักาะในการปฏิบัติให้มาก และเน้นในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นการนำสารต่าง ๆ มาใช้ตัวอย่างเช่น นำส้มสายชู เกลือแกง เป็นต้น เราสามารถนำมาใช้แทนสารเคมีได้
โดย นิตยา โสตทิพย์ (2011-10-12 12:31:06) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าครูวิภา เศษกลางจากโรงเรียนบ้านปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับ่ชมรายการแล้วมีความชื่นชมรายการโทรทัศน์ครู และมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนว่ามีเทคนิคการสอน มีความคิกสร้างสรรค์การใช้สื่อเข้าใจง่าย เหมาะสม มีความหลากหลาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีคุณภาพที่ดี มีกิจกรรมการเรียนรู้หลายกิจกรรม สามารถเลือกใช้ได้ การใช้โปรแกรมต่างๆ ทำให้มีความรู้ มีศักยภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
โดย วิภา เศษกลาง (2011-10-12 13:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างองค์ ความรู้เพื่อเป็นครู มืออาชีพ สาระ วิชา วิทยยาศาสตร์ ในการพัฒนานักเรียน ให้เกิดทักษะกระบวน ทางวิทยยาศาสตร์ เเละจิต วิยาศาสตร์ นำไปบูรนาการท้องถิ้น ได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อได้เป็นเหมาะสม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง นำไปใช้ประโยชน์ ในการ สอน กับนักเรียน ได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: อย่างดีมากให้ผู้เรียน ได้เรียน อย่างมีประสิทธ์ภาพ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ (2011-10-12 15:05:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ศึกษาจากวีดีทัศน์
สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในการศึกษาครั้งนี้ข้าพเจ้าสามารถนำไปบูรณาการการเรยนการสอนในชั้นเรียนได้จริง
นำวิธีการสอนจากประสบการณ์ของเพื่อนครูไปใช้ได้จริงสามารถสร้างแบบจำลองการเรียงตัวกันของ
อดนุภาคของสารชนิดดต่างๆๆๆเพียงใช้แค่เม็ดถั่วเขียวกับกระปุกยานัก้เรียนสามารถมองเห็นภาพอนุภาคของสารที่มีการจัดเรียงตัวที่มีความแตกต่างกันครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นที่ตนเองสอนอยู่ให้สมารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยครูผู้สอนสามารถสอนให้นักเรียนเกิดทักษะทั้ง 13 ทักษะได้
โดย ชลธิรา เล็กเจริญ (2011-10-12 15:51:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูการสอนของคุณครูอังคณานั้น ทำให้ทราบเกี่ยวกับการจำแนกสารพอสมควร ซึ่งตอนนี้ได้ทำการสอนนักเรียนอยู่ในเรื่องนี้พอดีก็จะทำให้ทราบเนื้อหาท่ชัดเจนมากขึ้นว่า การใช้สารต่าง ๆ นั้นเราสามารถจำแนกสารโดยใช้คุณสมบัติขิงสารต่าง ๆเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ เชน สมบัติความเป็นกรด-เบส สถานะของสาร การนำไปใช้ประโยชน์ การนำไฟฟ้า การนำความร้อน เป็นต้น ซึ่งการได้ดูรายการโทรทัศน์ครูทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนได้ดี เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์นั้น ต้องได้ทำการทดลองหรือปฏิบัติจริงถึงจะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น
โดย นพดล ปิ่นน้อน (2011-10-13 08:42:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่หาง่ายมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจ และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การทำแบบจำลองเรียงตัวของอนุภาคสารเพียงใช้เมล็ดถั่วเขียวหรือกระปุกยา
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2011-10-13 10:13:36) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการเรียนการสอนสมบูรณ์ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และจำแนกสารได้อย่างชัดเจนและยังทำให้เกิดความคิดต่อยอดได้และยังสามาถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง นำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันถ้าโรงเรียนสังกัดเอกชนมีห้องสื่อที่สมบูรณ์แบบๆเช่นเดียวกันนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้ดี โดยเฉพาะการเลืกใช้สื่อของครูอังคณาทำให้นักเรียนเข้าใจและสามาถจำแนกสารได้หลายอย่าง เลือกใช้ได้เหมาะสมมาก และจำไปเป็นแบบอย่างค่ะ
โดย ณงนภา บุญเงิน (2011-10-13 12:05:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมีประโยชน์ที่เด็กได้ทดลองด้วยตัวเองเกี่ยวกับเรื่องสาร ที่มีสมบัติอย่สามสถาน คือของแข็ง ที่มีรูปร่างและปริมาตรไม่เปลื่อยแปลง ส่วนที่อย่ในสถานะของเหลวที่มีรณุปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะที่บรรจุ แต่มีปริมาตรไม่แน่นอน ส่วนที่อย่ในสถานะของแก็ส ที่มีรูปร่างไมแน่นอนพุ่งกระจ่ายและปริมาตรไม่แน่นอน ส่วนเด็กที่ได้เรียนจะได้สัมผัสจริงแมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้เด็กกล้าแสดงออก และสามารถเข้าร็จักปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เด็กและครูต้องร่วมมือในการสร้างกิจกรรมร่วมกันเพื่อจะทำให้กิจกรรมนั้นได้สำเร็จด้วยดี
โดย บุญช่วย เต็มดวง (2011-10-13 12:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เรื่องสารและสมบัติของสารคุณครูผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนโดยใช้ของจริงในการใช้เป็นสื่อการสอนซึงทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับของจริงที่พบเห็นในชีวิตประจำวันผู้สอนได้จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนจำแนกสารออกเป็นประเภทต่างๆโดยเน้นเกณฑืต่างๆที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความเข้าใจในการจำแนกสารต่างๆที่มีอยู่โดยทั่วไปโดยสามารถเลือกไปใช้ประโยชน์ได้กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดย เบญจา แผ่แสงจันทร์ (2011-10-13 13:51:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดี และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในการสอนเรื่องสาร ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนค่อนข้างเข้าใจยาก ถ้าเรานำตัวอย่างที่ได้ในการชมโโยการนำสารต่างๆ มาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะหันไปคุยกันนอกเรื่อง เนื่องจากกิจกรรมของคุณครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา ถ้าไมีมีสมาธิหรือหันไปคุยกับเพื่อนจะไม่รู้เรื่องเลย และที่น่าทึ่งมากกว่านั้นคือการเลือกใช้สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อการสอนที่หาได้ง่ายและประหยัด ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่แพงๆ ก็สามารถจัดหาสื่อที่ทรงคุณภาพได้
โดย สุชาวดี ศรีโกศล (2011-10-13 16:21:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอังศนา มาทอง เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีสอนแบบ Inquiry-based Method ซึ่งคุณครูได้สร้างความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ก่อน แล้วจึงให้นักเรียนทำการทดลองเพื่อให้ได้ข้อค้นพบ จากนั้นจึงนำไปสู่การสรุปโดยครูจะเเน้นการถามคำถามให้นักเรียนคิดจนได้ข้อสรุป จะเห็นว่าเป็นการสอนที่ดีมาก เพราะนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยไม่ใช้เป็นการบอกจากครู อีกทั้งนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนและที่สำคัญคือนักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้มากกว่าจำความรู้
โดย ปรียา บุญญสิริ (2011-10-14 10:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักกการสังเกต รู้จักการทดลอง การใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การจัดจำแนกสาร ทำให้นักเรียนรู้จักสมบัติของสารในสถานะต่างๆ เช่น ของแข็ง, ของเหลว และแก๊ส จากการเรียนเช่นนี้ นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำไปใช้บูรณาการในรายวิชาอื่นๆได้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการทดลอง นักเรียนจะสนใจในการเรียนเช่นนี้มากขึ้น อีกทั้งยังทำให้นักเรียนรู้จักกระบวนการทำงานกลุ่ม รู้จักการอภิปรายอีกด้วย
โดย นรภัทร ตั้งสุปรีธาเมธ (2011-10-14 12:41:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากที่ช่วยให้ครูได้แสดงความสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ครูที่ดูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน พร้อมทั้งมีการแสดงสือที่เป็นประโยชน์ และมีการนำเอารายการทีวีของต่างประเทศและมีการแปลให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ชมหลายช่องทาง และมีการออกอากาศซ้ำ และมีการจัดรูปแบบรายการหลากหลาย มีประโยชน์สำหรับครู และนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เผยแพร่การทำงานของครู
โดย เยาวเรศ สังข์ทอง (2011-10-14 13:06:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของครูอังศนา มาทองใช้วิธีการสอนโดยใช้ของจริงเป็นสื่อในการสอนซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะการสังเกต การทดลอง การจัดจำแนกสาร ครูใช้คำถามในการสรุปเพื่อให้นักเรียนได้คิดและร่วมกันตอบคำถามเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องการที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองทำให้นักเรียนเกิดความสนุกและมีความสุขกับการเรียนสามารถนำไปบูรณาการการจัดการเรียนสอนกับรายวิชาอื่นได้การจัดการเรียนการสอนในกระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่มซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กมลเนตร นาคสุวรรณ์ (2011-10-16 11:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างวิธีการสอนที่ดีมากค่ะทำให้ได้แนวคิดและรูปแบบการสอนที่สามารถนำไปประยุกย์ใช้ในห้องเรียนได้จริงบางครั้งเราก็สอนโดยวิธีเดิมๆมานานจนลืมไปว่ายังมีวิธีการสอนอีกมากมายจากคุณครูอีกหลายๆท่านที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนั้นความเป็นครูจะไม่สามารถหยุดการเรียนรู้ได้เลยค่ะ ยิ่งสอนมานานเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องศึกษาค้นคว้ามากเท่านั้นเพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว ขอบคุณ อ.อังศนา มากๆๆค่ะ..ที่มาเป็นต้นแบบของการเรียนรู้แก่คุณครูในยุคปัจจุบันหนูจะนำตัวอย่างการสอนของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวการสอนของตนเอง เพื่อให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้ และมีทักษะกระบวนการเหมือนที่อาจารย์สอน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมยุคปัจจุบันได้ค่ะ
โดย อรัญญา อินทรชัย (2011-10-30 11:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีโอของคุณครูอังศนา รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ คุณครูนำสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเรามาประยุกต์ใช้ในการทดลอง ทำให้นักเรียนไม่ต้องนั่งจินตนาการอยู่กลางอากาศ แต่สามารถเห็นได้จริงๆ ที่สำคัญคือคุณครูมีความตั้งใจที่จะหาของที่มีอยู่รอบๆๆตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ
โดย สุรัยยา สาม่าน (2011-11-12 17:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมวิดีโอการสอน เรื่องสมบัติของสารและการแยกสารในชีวิตประจำวัน ของคุณครู อังศนา ดิฉันรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงรวมทั้งเป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกับกิจกรรมของครู ครูมีการตั้งคำถามเพื่อเน้นทักษะการคิด เน้นทักษะกระบวนการสังเกตเป็นสำคัญ ขณะที่ดิฉันได้รับชมวิดีโอการสอนของครูอังศนา ทำให้ดิฉันรู้สึกได้ว่าตนเองได้นั่งเรียนร่วมกับนักเรียนไปในขณะนั้นด้วยเลย เพราะได้รับความรู้และสัมผัสกับความสนุกสนาน นักเรียนจะไม่สามารถหันไปคุยนอกเรื่องกับเพื่อนได้เลย เนื่องจากกิจกรรมและเนื้อหาของครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ ครูมีการเลือกใช้สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อที่หาได้ง่ายและประหยัดไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงก็สามารถจัดหาสื่อที่ทรงคุณภาพได้ซึ่งเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และที่ดิฉันได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการได้รับชม TV ครู ก็คือสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และมีเทคนิคในการสอนเป็นอย่างดี
โดย เมทินี อรุณคีรีโรจน์ (2011-11-27 08:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับคุณครูอังศนาค่ะในการหาสื่อที่หาได้ง่ายรอบตัว หรือที่มีในครัวเรือนมาใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเมล็ดถั่วเขียวมาใช้ในทำแบบจำลองเป็นอนุภาคของสาร เพื่ออธิบายสถานะของสารทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2011-12-16 18:34:49) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากค่ะคุณครู เชื่อว่าถ้าได้นำไปเป้นแบบอย่างนักเรียนต้องสนุกและเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ขอบคุณมาก :tv18:
โดย เรวดี หน่อนารถ (2011-12-27 18:56:16) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สามารถนำของที่อยู่ใกล้ตัวของผู้เรียน มาประยุกต์กับเนื้อหาได้ยอดเยี่ยม จุดเด่นของอาจารย์ คือ อาจารย์สามารถอธิบาย และสรุปเนื้อหาได้อย่างชัดเจน
โดย มุตตาฆีน เจ๊ะและ (2011-12-27 20:47:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากบทเรียนเรื่องสถานะของสาร ของคุณครูอังศนา เป็นตอนที่มีประโยชน์ต่อครูท่านอื่น ๆ และตัวข้าพเจ้ามาก เมื่อข้าพเจ้าได้รับชมแล้วข้าพเจ้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ มีความละเอียดชัดเจนในด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประโยชน์ต่อนักศึกษาครุศาสตร์มากครับ และการอธิบายของคุณครูอังศนา ทำให้ข้าพเจ้านำไปปรับปรุงการเขียนแผนการสอนได้ครับ ขอบคุณมากครับ
โดย สิริชัย ชูดี (2012-02-01 11:06:38) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้เรียน สืบสวนสอบสวนหาความรู้ หรือ ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถใช้ความคิด สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของตนเองอย่างอิสระ ส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น ครูผู้สอนมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าตื่นเต้น น่าสนใจ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียนมีจุดเริ่มต้นที่เข้าเรื่อง และดำเนินบทเรียนอย่างมั่นใจ น่าติดตาม ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใส่ใจที่จะเรียนรู้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย แต่มีความสุขที่จะเรียนรู้
โดย นุชนาถ ประสงค์ผล (2012-02-21 15:58:20) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจคูรครูเป็นอย่างมากที่ได้พยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนมาเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างที่ใ้ช้มีความหลากหลาย หาง่าย ราคาถูก เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นมื่อการเรียนรู้อื่นๆได้ดีอีกด้วย นอกจากนั้นในการตั้งคำถามของคุณครูประกอบกับสื่อ เช่นเมล็ดถั่วเขียวในหลอดพลาสติก จำลองการจัดเรียงตัวของอขงแข็ง ของเหลว และแก๊ส ยังช่วยฝึกให้เด็กได้คิด พิจารณา แล้วหาคำตอบ :tv03:
โดย น.ส.สุชาดา นกทอง 534148045 สาขาวิท-เทคโน มรภ.เพชรบุรี (2012-03-10 22:04:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดี ในการสอนเรื่องสารสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเรื่องสารเป็นเรื่องที่นักเรียนค่อนข้างเห็นและเข้าใจได้ยาก ถ้าเรานำวิธีการที่ได้จากการชมโดยการนำสารต่างๆ มาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะกระตือรือร้นจะไม่หันไปคุยกันนอกเรื่อง เนื่องจากกิจกรรมของคุณครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา ถ้าไม่มีสมาธิหรือหันไปคุยกับเพื่อนจะไม่รู้เรื่องเลย และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ การเลือกใช้สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเป็นการเรียนรู้จากสื่อการสอนสิ่งใกล้ตัว ที่หาได้ง่ายและประหยัด ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่แพงๆ ก็สามารถจัดหาสื่อมาใช้สอนให้เกิดความรู้ที่คงทนได้
โดย ลัดดา จันทร์ศรี (2012-03-31 16:16:27) [แสดงความคิดเห็น]
หลักการสอนที่มีการนำสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ถือว่าการสอนของอาจารย์ท่านนี้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมาก ที่สำคัญที่สุดนั้นมีขั้นนำเข้าสู่บทเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น การสอนสถานะของสมบัติของสารถ้าเรียนเพียงแค่ในตำราอย่างเดียวนักเรียนก็ไม่สามารถเข้าใจได้ ท่านอาจารย์ได้นำของจริงมาให้นักเรียนได้สัมผัสและได้ทดลองก็ทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุพี ดาวขาว (2012-04-02 10:26:39) [แสดงความคิดเห็น]
สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ คุณครู จะนำอุปกรณ์จริง เช่น สบู่ นมสด ผงซักฟอก แล้วนำมาให้เด็กนักเรียนดู นักเรียนลองจัดจำแนกสารที่เห็นออกเป็นกลุ่มๆ ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับวิธีจัดจำแนกสารของกลุ่ม นักเรียนที่ครูสุ่มเลือกออกมานำเสนอ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การจัดจำแนกสารนั้น ควรต้องรู้ข้อมูลลักษณะสมบัติของสาร แล้วจึงควรใช้เกณฑ์จัดกลุ่มสารที่มีสมบัติ เหมือนกัน เข้าเป็นกลุ่มเดียวกันจึงจะถูกต้อง นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะหันไปคุยกันนอกเรื่อง เนื่องจากกิจกรรมของคุณครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา ถ้าไมีมีสมาธิหรือหันไปคุยกับเพื่อนจะไม่รู้เรื่องเลย และที่น่าทึ่งมากกว่านั้นคือการเลือกใช้สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อการสอนที่หาได้ง่ายและประหยัด ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่แพงๆ ก็สามารถจัดหาสื่อที่ทรงคุณภาพได้ สามารถใช้สิ่งจำลองภาพอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้ดีมากทำให้จำได้ตลอด เยี่ยมมากขอชื่นชมค่ะ
โดย ณัฐกานต์ คำภีระ (2012-04-03 21:44:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์ของ คุณครูอังศนา มาทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสัมชัญสมุทรปราการ
การทดลองการละลายน้ำ
ครูเริ่มจากการเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมเข้ากับการทดลองการละลายน้ำ โดยการนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการทดลอง และ บันทึกการทดลอง และ ให้เด็กออกมาพูดสรุปควมรู้ที่ได้
การทดลองกรด-เบส
ครูให้เด็กนำสารที่ต้องการหากรด-เบสมาทำการทดลองตามความต้องการของเด็ก และ ให้เด็กทำการทดลองเองเด็กจะรู้ว่าสารที่นำมามีสถานะเป็นกรด หรือ เบส และ ครูแนะนำให้เด็กรู้แก้ปัญหา
ประโยชน์ที่รับ
1.ได้ทราบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากกว่าการสอนแต่ในหนังสือ
2.ได้รับคามรู้เกี่ยวกับการปรับใช้เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาโดยยึดความรู้ที่นักเรียนจะได้รับเป็นสำคัญ
3.ได้ทราบว่านักเรียนมีความสนใจในการทดลองวิทยาศาสตร์มาก
อยากแนะนำคุณครูทุกคนว่าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ยังวิธีการสอน หรือ เทคนิคการสอนมากมาย เช่น การใช้สื่อ การสอนจากหนังสือ การทดลอง แต่อย่างไรก็ตามการที่จะสอนโดยวิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อนั้นๆ และ ต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการการสอนด้วย...นักศึกษาครู...
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-04-09 14:04:26) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องสมบัติของสารและการแยกสารในชีวิตประจำวัน ของคุณครู อังศนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้เรียน สืบสวนสอบสวนหาความรู้ หรือ ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถใช้ความคิด สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของตนเองมาใช้อย่างอิสระ ส่งผลให้ผู้เรียน เป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น ครูผู้สอนมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าตื่นเต้น น่าสนใจ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียนมีจุดเริ่มต้นที่เข้าเรื่อง และดำเนินบทเรียนอย่างมั่นใจ น่าติดตาม ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใส่ใจที่จะเรียนรู้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย รวมถึงผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณครับ
โดย วิมล ดีประดิษฐ์ (2012-04-22 07:34:22) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมแล้วทำให้เราได้แนวคิดว่าสื่อการสอนไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามถ้าหากเราเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับการสอนก็จะช่วยให้การสอนสามารถเข้าใจได้ง่าย ดัวเช่นการสอนเรื่องสมบัติของสารและการแยกสารของครูอังศนานั้นเป็นการเลือกสื่อที่หาได้ง่ายช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้จริงเพราะจากที่เขาได้พบเห็นจริงก็จะทำให้เด็กได้สามารถแยกสารได้ทั้งยังมีการเล่นเกมที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วยร่วมในการตอบคำถามจากการใบ้คำของเพื่อน นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-04-22 14:22:58) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วทำให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการสอน มีการตั้งคำถามเพื่อนเน้นทักษะการคิด เน้นกระบวนการ ทักษะการสังเกต ซึ่งการสอนสถานะของวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจินตนาการทำให้เด็กมองไม่เห็นภาพ ครูได้หาสื่อการเรียนการสอนที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันที่อยู่ใกล้ๆ ตัวมาทดลองให้เห็นโดยไม่ต้องจินตนาการต่อไปแล้ว นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะหันไปคุยกันนอกเรื่อง เนื่องจากกิจกรรมของคุณครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา ถ้าไมีมีสมาธิหรือหันไปคุยกันจะไม่รู้เรื่องเลย
โดย นิเวช รอดบำเรอ (2012-04-22 15:58:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดจำแนกสารนั้น ผู้เรียนต้องรู้ข้อมูลลักษณะสมบัติของสาร แล้วจึงใช้เกณฑ์จัดกลุ่มสารที่มีสมบัติ เหมือนกัน เข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน การเตรียมบทเรียนให้พร้อมเป็นสิ่งจำเป็นครูต้องเล็งเห็นผลของการเรียนรู้ และมีกลยุทธ์ในการทำให้สำเร็จ และต้องรู้วิธีการเชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกับบทเรียน มีการตั้งคำถามเพื่อนเน้นทักษะการคิด เน้นกระบวนการ ทักษะการสังเกต ซึ่งการสอนสถานะของวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้จินตนาการเข้ามาช่วยจะทำให้เด็กมองไม่เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ครูได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาเชื่อมโยงความรู้ได้เหมาะสมกับเน้ือหาจะทำให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้ดีและยั่งยืนคงทนขึ้น.. :tv15:
โดย วราภรณ์ สุดดี (2012-04-23 21:38:52) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องนี้ มีการสื่อภาพให้เด็กเห็นในทุกกระบวนการเรียนและในการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพราะสนุกและทำให้เด็กเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียน มีการคิดตามหลักและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กฟังอย่างตั้งใจและไม่เบื่อที่จะฟังเลย
โดย สราภรณ์ ปานพิมพ์ (2012-07-31 11:20:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำได้ในระยะยาว และมีสื่อที่หลากหลายและหาง่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงการการเตรียมความพร้อมของครู ทำให้เด็กได้เห็นสารต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจน และเกิดการเปลี่ยบเทียบและจัดหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน และในการสอนของครูครูจะคอยกระตุ้นนักเรียนในนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนอยู่ตลอดเวลาทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน และยังสามารถนำคว้ารู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ และทำให้นักเรียนเกิดการคิดตามหลักและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
โดย อุทุมพร มงคล (2012-11-20 13:14:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv