thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1281
Rate :
 5
ความยาว : 14.31 นาที | Online : 2011-09-03  
    เสียง และการได้ยิน ตอน 2 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม  
    (ตอนต่อ) เสียงเป็นส่วนหนึ่งที่คนใช้ในชีวิตประจำวัน มนุษย์รู้จัก และคุ้นเคยกับเสียงอันมีเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงลม เสียงฟ้าผ่า เสียงฟ้าร้อง ฯลฯ เสียงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ เช่นเสียงจากยานพาหนะ เครื่องจักรกล เสียงดนตรี ฯลฯ มนุษย์รู้จักนำพลังงานเสียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อย่างหลากหลายวิธี พลังงานเสียงจึงมีประโยชน์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ชมเทคนิคการสอน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเรื่อง เสียง และการได้ยิน ของ ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เป็นตัวอย่งการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีมากค่ะ เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ ทำให้เด็กรู้ว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้เกียวกับเทคนิคที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตัวเอง ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย สำราญ วรรณสา (2011-09-29 17:53:19) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากๆ ครับ ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องเสียงได้มากขึ้น
เสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดย ไพรวัลย์ พรมสุ (2011-10-01 18:15:56) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากๆ ครับ ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องเสียงได้มากขึ้น
เสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดย ไพรวัลย์ พรมสุ (2011-10-01 18:15:56) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กสนใจและเข้าใจการเกิดของเสียงได้มากขึ้น
โดย ว่าที่ร.ต.อิศเรศ พรมพุ้ย (2011-10-01 19:07:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความร้ให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดในนักเรียนนอกจากนี้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ดีในการนำไปใช้ในการสอนในโรงเรียนและเผยแพร่ให้กับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ และดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและวงการศึกษา และดิฉันจะแนะนำให้เพื่อนครูในโรงเรียนได้รู้จักโทรทัศน์ครูอีกด้วย
โดย สมนึก ชูปานกลีบ (2011-10-12 13:25:37) [แสดงความคิดเห็น]
เสียงเป็นสิ่งที่คนเรานั้นใช้และสัมผัสอยู่ทุกวัน แต่บางคนนั้นไม่รู้จักว่าเสียงนั้นเกิดอย่างไร แต่เมื่อคุณเข้ามาเรียนรู้แล้วจะรู้ว่าเสียงนั้นเกิดมาจากแหล่งต่าง ๆ และเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากมาย และก็ยังดีมากๆ เสียงเป็นสิ่งที่คนเรานั้นใช้และสัมผัสอยู่ทุกวัน แต่บางคนนั้นไม่รู้จักว่าเสียงนั้นเกิดอย่างไร แต่เมื่อคุณเข้ามาเรียนรู้แล้วจะรู้ว่าเสียงนั้นเกิดมาจากแหล่งต่าง ๆ และเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากมาย และก็ยังดีมากๆ
โดย ไพรินทร์ เตจ๊ะนันท์ (2011-10-12 17:18:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีมากสอนให้นักเรียนได้ฝึการคิดการตั้งปัญหา การใช้เหตุผล นักเรียนฝึกตอบคำถามโดยใช้เหตุและผลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสสตร์นำความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆไปใช้สอนนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักคิดและแสวงหาความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของนักเรียยนดิฉันคิดว่าคุ้มค่ามากกับการได้มารับชมรายการในวันนี้
โดย กมลเนตร นาคสุวรรณ์ (2011-10-13 13:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีมากสอนให้นักเรียนได้ฝึการคิดการตั้งปัญหา การใช้เหตุผล นักเรียนฝึกตอบคำถามโดยใช้เหตุและผลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสสตร์นำความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆไปใช้สอนนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักคิดและแสวงหาความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของนักเรียยนดิฉันคิดว่าคุ้มค่ามากกับการได้มารับชมรายการในวันนี้
โดย กมลเนตร นาคสุวรรณ์ (2011-10-13 13:06:30) [แสดงความคิดเห็น]
การทดลองเรื่องเสียงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนในการดูเทคนิคในการสอนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนและมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นและวัสดุที่นำมาช้ในการทดลอง สอนให้รู้เทคนิคในการทดลองว่าจะต้องทำอย่างไร มีตัวแปรอะไรบ้างในการททดลองเรื่องเสียง และทำให้เด็กได้รู้จักการววิเคราะห์ การคิดในการเรียนเรื่องเสียงขึ้นมามากขึ้นและรู้จักคิดวิเคราะห์ในการาแก้ปัญหาในการทดลองที่ดีขึ้น
โดย สุพรรณี สิทธิวงศ์ (2011-10-14 09:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กๆ สนใจมากขึ้น มีเทคนิคที่ดีมากค่ะ จะจำและนำไปใช้ในอนาคตค่ะ อาจารย์เก่งจังเลยค่ะ :tv02:
โดย อรสา ฟักเชือก (2011-12-09 21:08:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากที่ได้ชมวิดีทัศน์เรื่องเสียงและการได้ยินตอน 2 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีมากสอนให้นักเรียนได้ฝึการคิดการตั้งปัญหา การใช้เหตุผล นักเรียนฝึกตอบคำถามโดยใช้เหตุและผลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสสตร์นำความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆไปใช้สอนนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักคิดและแสวงหาความรู้ สอนให้รู้เทคนิคในการทดลองว่าจะต้องทำอย่างไร มีตัวแปรอะไรบ้างในการททดลองเรื่องเสียง และทำให้เด็กได้รู้จักการววิเคราะห์ การคิดในการเรียนเรื่องเสียงขึ้นมามากขึ้นและรู้จักคิดวิเคราะห์ในการาแก้ปัญหาในการทดลองที่ดีขึ้น :tv07:
โดย วรรณพร รุ่งเรือง (2012-03-09 16:07:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดิฉันได้รับชมคลิปวิดีโอจากโทรทัศน์ครู เรื่องเสียง และการได้ยิน ตอน 2 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม ดิฉันชื่นชอบและสนใจเทคนิควิธีการสอนของคุณครูมาก ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และได้รับความรู้โดยตรง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการคิดการตั้งคำถาม การใช้เหตุผล นักเรียนสามารถตอบคำถามโดยใช้เหตุผลร่วมกันในห้องเรียนได้ สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการรับชมวิดิโอนี้ก็คือความรู้และเทคนิคการสอนของครู ซึ่งสามารถนำความรู้และเทคนิคของครูผู้สอนไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
โดย เมทินี อรุณคีรีโรจน์ (2012-03-10 07:44:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ข้าพเจ้าได้รับชมคลิปวิดีโอจากโทรทัศน์ครู เรื่องเสียง และการได้ยิน ตอน 2 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม ข้าพเจ้าคิดว่า เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ดีมาก ได้ให้นักเรียน ฝึกการตั้งปัญหา ซึ่งเชื่อมโยงกับการตั้ง สมมุติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ตามหลักการทดลองวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนรู้จักวิธีการทดลองอย่างถูกต้อง และเข้าใจเรื่องเสียง และการได้ยินเสียง ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
โดย ณัฐธิภา มากคล้าย (2012-03-31 16:58:25) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv03: :tv05: :tv10: :tv09: :tv07: :tv06: :tv15: :tv17: :tv18:
โดย ณัฐธิภา มากคล้าย (2012-03-31 16:58:53) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูปิยะพร เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีมาก มีการสอนสอนให้นักเรียนได้ฝึการคิดการตั้งปัญหา การใช้เหตุผล นักเรียนฝึกตอบคำถามโดยใช้เหตุและผล มีการนำสิ่งใกล้ตัวเช่น การแสดงอารมณ์ของคนรอบข้างมาใช้ในการเรียนการสอน มีการสอนที่หลากหลาย ในการทดลองครูต้องติดตามในการทดลอง เพราะนักเรียนยังมีประสบการณ์น้อยโดยครูต้องตรวจดูว่านักเรียนทำการทดลองถูกต้องไหม ฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาในการทดลอง รู้จักรู้จักคิดและแสวงหาความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่ายเป็นประโยชน์ดีมากค่ะ
โดย นางศิริพร นาคทั่ง (2012-04-05 10:27:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่มีการทดลองเรื่องเสียงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนในการดูเทคนิคในการสอนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนและมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นและวัสดุที่นำมาช้ในการทดลอง สอนให้รู้เทคนิคในการทดลองว่าจะต้องทำอย่างไร มีตัวแปรอะไรบ้างในการททดลองเรื่องเสียง และทำให้เด็กได้รู้จักการววิเคราะห์ การคิดในการเรียนเรื่องเสียงขึ้นมามากขึ้นและรู้จักคิดวิเคราะห์ในการาแก้ปัญหาในการทดลองที่ดีขึ้น
โดย ณัฐชยา ชุมศรี (2012-05-28 14:47:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณมากค่ะ
โดย เยาวภา มโนภิรมย์ (2013-08-25 20:12:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv