thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2151
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.07 นาที | Online : 2011-09-02  
    ครูระพีร์เว็บบล็อก : ภาษาไทยกับไอซีที ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง  
    การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 20 ต้องปรับวิธีให้เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียน นักเรียนจึงจะเข้าถึง และเห็นคุณค่าของภาษาไทย คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จึงนำเทคโนโลยีการสื่อสาร และไอซีทีมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อภาษาไทยกับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารผ่าน "ครูระพีร์เว็บบล็อก" Face book,Msn,email การใช้กล้อง VDO,กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง แม้แต่โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักเรียนทำงานผ่านเทคโนโลยีใกล้ตัว ทำให้การเรียนง่ายขึ้น การสอนง่ายขึ้น และช่องว่างระหว่างครูกับลูกศิษย์ลดน้อยลง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
การสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทันสมัยและสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ผลงานของอ.รพีร์ ถูกใจคุณครูและผู้เรียนแน่นอน แต่สงสารโรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์
โดย สุกัญญา คุ้มอักษร (2011-09-02 13:07:14) [แสดงความคิดเห็น]
โดนใจมากเลยค่ะ เพราะกำลังศึกษาการสอนที่ใช้ไอซีทีอยู่พอดี เมื่อได้ดูแนวทางของครูระพีร์แล้วพอได้แนวทางที่จะไปใช้ แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูมา นักเรียนที่เหมาะจะเป็นระดับม.ปลายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีวุฒิภาวะมากพอสมควร และมีเครื่องคอมฯใช้ ขอขอบคุณความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ ที่แบ่งปันกันค่ะ
โดย มาลี ผ่องศิริ (2011-09-12 18:53:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบอาจารย์มากเลยค่ะ
ที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบทเรียนภาษาไทย
ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และทำให้เด็กสามารถเห็นคุณค่าของภาษาไทยได้
มากด้วย :tv15:
โดย รัตนาพร พรมไชย (2011-09-20 18:49:12) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการของอาจารย์เหมือนกันกับที่อาจารย์สอนหนูโดยการอัดวิดีโอเพื่อให้เห็นจุดบกพร่องของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน และการใช้ Facebook ก็ถือเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งผ่านสื่อไอซีซึ่งเป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง
โดย ปรารถนา มาเพชร (2011-09-21 01:29:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนที่สอนได้ง่ายๆ เป็นเรื่องที่เด้กให้ความสนใจ สนุกสนานอยากเรียนรู้ เช่น Facebook เป็นสังคมออนไลน์ที่เด้กรู้จักดีและเป็นที่นิมในปัจจุบัน ก็ใช้การสื่อสารผ่านช่องทางนี้ในการเรียนการสอน เด็กๆ ก้มีความกล้าและสามารถปรึกษาปัญหาในการเรียนการสอนง่ายขึ้น ใกล้ชิดกับครูมากขึ้น อย่างที่เคยได้ยินมา ทุกสิ่งย่อมมีคุรถ้ารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ :tv17:
โดย เกรียงไกร เรือนน้อย (2011-09-24 13:09:07) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้ประเทศไทยเรามีครูที่เป็นครูจริง ๆ แบบนี้มากๆ เด็กไทยจะได้มีศักยภาพและคุณภาพทัดเทียมชาวโลกเขาซักที ขอยกให้คุณครูเป็นครูแห่งชาติค่ะ อยากให้คุณครูทุกคนควรเอาเยี่ยงอย่างไปใช้บ้างนะคะ
โดย ศิริวรรณ ศิริพงษ์เวคิน (2011-09-24 17:42:25) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมทาง TV เป็นการสอนภาษาไทยที่ต้องปรับวิธีให้เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียน นักเรียนจึงจะเข้าถึง และเห็นคุณค่าของภาษาไทย คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ นำเทคโนโลยีการสื่อสาร และไอซีทีมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อภาษาไทยกับนักเรียน การใช้กล้อง VDO,กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง แม้แต่โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักเรียนทำงานผ่านเทคโนโลยีใกล้ตัว ทำให้การเรียนง่ายขึ้น การสอนง่ายขึ้น และช่องว่างระหว่างครูกับลูกศิษย์ลดน้อยลง ขอชมว่าสุด ๆ ไปเลย
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-09-25 22:01:54) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครับ ทันสมัยกว่าหนุ่ม ๆ สาว ๆ อีกครับ
โดย ดามภ์ ภานิกรณ์ (2011-09-29 22:56:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมแล้วนำไปประยุกต์ใช้แล้วได้ผลตอบรับดีมากค่ะ
โดย จิราภรณ์ ลีวรรณ (2011-10-04 08:56:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสอนของอาจารย์ที่นำละครรามเกียรติ์มาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษษไทย นักเรียนทุกคนสนใจและชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก จากการรียนการสอนแบบเดิมที่นักเรียนเบือไม่อยากเรียนดิฉนได้นำการเรียนการสอนแบบของอาจารย์ไปปรับใช้ในวรรณคดีชั้นมัยมศึกษาตอนต้น นักเรียนสนใจ และทำให้นักเรียนบางคนที่ไม่กล้าแสดงออก กลับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กล้าแสดงออกซึ่งวิธีการสอนแบบนี้ สามารถนำปปรับใช้ในวิชาอื่นๆได้อีกด้วยและทำให้การทำงานในหมวดภาษาไทยยมีกิจกรรมสัมพันธ์มากขึ้น
โดย นันท์นภัส สิทธิวัฒน์กุลธร (2011-10-12 11:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทย เป็นแนวคิดที่ทันสมัย ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของครูที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูที่ไม่ยอมแพ้ต่อเทคโนโลยีความก้าวหน้า รู้เท่าทันวิทยาการและนำวิทยาการนั้นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาทั้งในส่วนเพื่อนครูที่ได้แนวคิดในการจัดทำสื่อการเรียนรู้และส่วนที่เป็นผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ทันสมัย
โดย กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ (2011-10-12 16:17:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาไทยกับไอที่ของคุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นการเรียนที่ทันสมัยเหมาะกับนักเรียนในยุคนีซึ่งมีความสามารถด้านไอทีเป็นอน่างมา วิธีการสอนของอาจารย์สามารถนำมาใช้ในการสอนของคุณได้จริงในยุคนี้ คุณครูต้องเป็นผู้ที่เทคโนโลยีจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนาน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น อยากเรียนอยู่ตลอดเวลาวิธีการสอนนีจึงเป็นวิธีการสอนที่ดี
โดย อัจฉรา พาลา (2011-10-13 10:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับครูได้ทุกที่ การนำเทคโนโลยีมาใช้จำเป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนแบบเดิม ๆ ที่อยู่แต่ในห้องเรียนมาเป็นเทคนิคนอกกรอบ ดิฉันดูแล้วรู้สึกชอบ เพราะตนเองสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี แต่ครูต้องทำการบ้านอย่างมาก เพือที่จะหาข้อมูลต่าง ๆ มาเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนค่ะ
โดย นุชนาฎ จันทร (2011-10-13 11:38:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก จะนำไปประยุกต์ใช้ในบางกิจกรรม เช่นการทำโครงงาน รายงาน ถ้านักเรียนได้ถามตอบผ่านโลกออนไลน์จะทำให้ลดการเขินอายต่อการถามตอบโดยตรง เป็นการลดภาวะเครียดได้อีกทางหนึ่ง นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้ใช้ความรู้ในโลกออนไลน์ ได้หาข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเป็นรูปแบบของรายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะทำให้นักเรียนได้ทำงานพร้อมกับการท่องไปในโลกอินเทอร์เน็ต เสมือนกับทำงานคราวเดียวแต่ได้ปรธโยชน์สองทางเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนมากค่ะ
โดย Kanthamas Santavisit (2011-10-13 13:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อเรื่องในบทเรียนนี้น่าสนใจและเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำเคญในการเรียนการสอน เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพราะเป็นวัยที่ต้องการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี เราสามารถนำเอาวิธีการสอนของท่านอาจารย์มาใช้ในการสอนจริงได้ดี แต่คุณครูก็ต้องรู้จักเลือกนำเทคโนโลยีและเรียนรู้เพิ่มเติมในการใช้สื่อให้หลากหลายมากขึ้นด้วย...การเรียนรู้แบบนี้จะทำให้ไม่น่าเบื่อ ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย ศศิกานต์ เอื้อประเสริฐ (2011-10-13 14:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาเรื่องในบทเรียนน่าสนใจมีความหลากหลายด้านการสอนสมัยปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สำคัยต่อการเรียนการสอน ในเนื้อเรื่องมีการปรับบทเรียนให้เข้ากับวัยของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพราะเป็นวัยที่ต้องใช้เทคโนโลยี เราสามารถนำเอาวิธีการสอนของอาจรย์นำไปปรับในการใช้สอนได้จริง แต่ว่าเราต้องรู้จักเลือกนำเทคโลโลยีและเรียนรู้เพิ่มเติมในการใช้สื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นวิชา ภาษาไทยของตัวดิฉันจะใช้ใด้ดีตรงที่ว่านักเรียนนิยมเล่นเฟชบุ๊คก็จะมาปรับใช้โดยให้นักเรียนเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้อง
โดย นันทิดา ธรรมสอน (2011-10-14 10:24:00) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านอ.ระพีร์ เป็นสุดยอดของครูภาษาไทยเลยค่ะ..จะนำเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการสอนนักเรียนค่ะ
โดย พัชรี น้อยธิ (2011-10-14 12:08:32) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาในบทเรียนน่าสนใจไม่น่าเบือ เพราะครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยใชนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นวัยที่ต้องการความท้าทายและความตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ ดังนั้นการที่ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองโดยการนำสื่อที่ทันสมัยดังกล่าวมาใช้จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งด้านคามรู้และอารมณ์ให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ การนำเทคนิคและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพครูในยุคไฮเทค
โดย วิริยรัตน์ อัตโน (2011-10-14 12:45:05) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ชมวิดีโอของครูระพีร์แล้วได้ทดลองนำไปใช้กับนักเรียนชั้นม.3 พอมาภาคเรียนนี้นำไปใช้กับนักเรียนชั้นม.5 โดยใช้การติดต่อสื่อสาร ส่งงาน แสดงผลงานของนักเรียนผ่านทาง FACEBOOK โดยครูได้อัพโหลดใบความรู้ รวมทั้งลิ้งค์บทความที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนไปแชร์ไว้ แล้ะที่สำคัญทำให้ครูเข้าถึงนักเรียนได้ง่ายขึ้น เมื่อนักเรียนติดปัญหาหรือข้อสงสัยก็ไม่ต้องรอพบครูเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น แต่นักเรียนสามารถสอบถามครูผ่านทาง FACEBOOK ได้เลยคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาฝึกสอนอย่างดิฉันเป็นอย่างมากค่ะ
โดย โยษิตา ลีวรรณ (2012-01-09 21:20:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับครูได้ทุกที่ การนำเทคโนโลยีมาใช้จำเป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนแบบเดิม ๆ ที่อยู่แต่ในห้องเรียนมาเป็นเทคนิคนอกกรอบ ดิฉันดูแล้วรู้สึกชอบ เพราะตนเองสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี แต่ครูต้องทำการบ้านอย่างมาก เพือที่จะหาข้อมูลต่าง ๆ มาเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนค่ะ ยอดเยี่ยมากเลยค่ะ
โดย จำนงค์ จั่นวิจิตร (2012-02-04 20:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของครูระพีร์ ปิยจันทร์มากเลยค่ะเป็นการสอนที่ทั่นสมัยมากเลยค่ะมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสอนภาษาไทยทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ไม่น่าเบื่อ เพราะมีการใช้ facebook และเทคโนโลยีอื่น เป็นสื่อกลางในการสอนนักเรียน ทำให้ครูและนักเรียนได้ไกล้ชิดกันมากขึ้น และทำให้เด็กกระตื้อรื้อร้นในการศึกษาด้วยตอนเอง นอกจากนี้เรายังสามารถนำไปบูรณาการใช้ในวิชาต่างๆได้อีกคลิป เป็นประโยชน์ต่อนักศึดษาสายครูอย่างมากเลยค่ะ :tv15:
โดย อ้อมใจ บัวล้อม (2012-03-10 11:55:53) [แสดงความคิดเห็น]
ธนพร ธนูทอง สาขาวิชาภาษาไทย ครูสอนสนุกมาก มีเทคนิคส่วนตัวในการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี มีการใช้เทคโนดลยีในการสอนที่เหมาะสมและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับวิชาภาษาไทย ทำให้นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียน และเป็นประโยชน์ในการเรียน ทำให้คนที่เข้ามาศึกษาคลิปนี้นำไปใช้ในการสอนได้จริง และมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ครูเป็นครูทีี่ไฮเทคนำสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
โดย ธนพร ธนูทอง (2012-03-15 07:53:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนภาษาไทยที่ต้องปรับวิธีให้เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียน นักเรียนจึงจะเข้าถึง และเห็นคุณค่าของภาษาไทย คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ นำเทคโนโลยีการสื่อสาร และไอซีทีมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อภาษาไทยกับนักเรียน การใช้กล้อง VDO,กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง แม้แต่โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักเรียนทำงานผ่านเทคโนโลยีใกล้ตัว ทำให้การเรียนง่ายขึ้น การสอนง่ายขึ้น และช่องว่างระหว่างครูกับลูกศิษย์ลดน้อยลง เป็นความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆค่ะ
โดย เจษฎาพร พรหมประเสริฐ (2012-03-31 14:03:50) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17:คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้นำการสอนภาษาไทยในอีกรูปแบบหนึ่งมานำเสนอ โดยสอนภาษาไทยผ่านระบบ ICT ปรับวิธีให้เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียน มาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อภาษาไทยกับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารผ่าน "ครูระพีร์เว็บบล็อก" Face book,Msn,email การใช้กล้อง VDO,กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง แม้แต่โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักเรียนทำงานผ่านเทคโนโลยีใกล้ตัว ทำให้การเรียนง่ายขึ้น การสอนง่ายขึ้น และช่องว่างระหว่างครูกับลูกศิษย์ลดน้อยลง และยังทำให้นักเรียนใช้ ICT ในทางที่เป็นประโยชน์ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-03-31 14:11:18) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาไทยกับไอซีที ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมาก ๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนที่สอนได้ง่าย ๆ เป็นเรื่องที่เด็กให้ความสนใจ สนุกสนานอยากเรียนรู้ ในยุคของสังคมออนไลน์ก็ใช้การสื่อสารผ่านช่องทางนี้ในการเรียนการสอน เด็ก ๆ ก็มีความกล้าและสามารถปรึกษาปัญหาในการเรียนการสอนง่ายขึ้น ใกล้ชิดกับครูมากขึ้น อย่างที่เคยได้ยินมา ทุกสิ่งย่อมมีคุณถ้ารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-03 10:09:32) [แสดงความคิดเห็น]
โอ์โฮ! คุณครูระพีร์ อัพตลอดเวลาเลยนะคะ ครูรุ่นใหม่อายเลยค่ะ เป็นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน สามารถเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที มีครูหรือไม่มีครูก็เรียนได้ เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจมากค่ะ โดยเฉพาะการเรียนในศตรรษที่ 21 ซึ่งช่วยสร้างคุณลักษณะของนักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นนักคิด สามารถสื่อสารได้ ฯลฯ นอกจากนี้ครูยังสามารถติดตามพฤติกรรมของนักเรียนได้ และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที จะเห็นว่าคุณครูไม่ได้สอนเพียงเนื้อหา แต่คุณครูยังเอาใจใส่ในรายละเอียดด้านจิตใจของนักเรียน และคอยติดตามนักเรียนอยู่เสมอ แต่ไม่ได้ติดตามในลักษณะจับผิด คุณครูเป็นกัลยาณมิตรจริงๆเลยค่ะ อยากให้มีคุณครูแบบคุณครูระพีร์เยอะๆค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-04 13:57:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชมรายการนี้ตอนของคุณครูระพีร์หลายครั้งมากค่ะ ศรัทธาในความเป็นคุรูของคุณครูระพีร์มาก ศรัทธา ชื่นชม มากๆ คุณครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมากๆ มีการประยุกต์ใช้ไอซีทีเข้ามา และคุณครูทำได้อย่างที่ยากจะเลียนแบบ แต่ดิฉันจะพยายามทำตามแนวทางของคุณครูนะคะ ดิฉันชื่นชมที่คุณครูมีความละเอียดอ่อนและพยายามเข้าถึงนักเรียนทุกคน มีความพยายามในการจัดสรรเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความจำเป็นทางบ้าน ดิฉันเองหลังจากที่ได้ชมรายการของคุณครูระพีร์ ได้แรงบันดาลใจค่ะ จากตอนแรกที่ไม่เคยใช้เฟสบุค แถมค่อนข้างรำคาญเพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรที่ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่พอได้ชมรายการตอนนี้ทำให้ดิฉันมีมุมมองใหม่ๆ ได้แนวคิดว่าต้องเข้าใจนักเรียนให้มากขึ้น จึงได้สมัครใช้เฟสบุค และขอให้นักเรียนที่ปรึกษาสร้างกลุ่มเฉพาะ รู้สึกได้เลยค่ะว่าใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้นจริงๆ คุ้นเคยกันมากขึ้น กำแพงที่มีก็น้อยลง และเราได้รับรู้แนวคิดและความรู้สึกของผู้เรียนได้มากขึ้นจริงๆ อันนี้ได้ทดลองมาเมื่อเทอมที่แล้วนะคะ ทดลองกับนักศึกษาที่ปรึกษาก่อน ในเทอมต่อๆไปก็ตั้งใจว่าจะทดลองเพิ่มกับนักศึกษาทุกกลุ่มที่สอนนะคะ ต้องขอบพระคุณคุณครูระพีร์มากๆค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากสำหรับดิฉันค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-06 02:46:55) [แสดงความคิดเห็น]
ทดลองใช้ในปีการศึกษา ๕๔ นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นค่ะ ส่งงานเพิ่ม 90 % :tv15:
โดย สุรางค์ แซ่โก (2012-04-17 23:54:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ :D) อ่านแล้ว น้ำตาจะไหล ชื่นใจค่ะ ความสุขของครู อยู่ที่ รู้ว่า ครูอย่างเราๆ เข้าใจกัน ยอมรับกัน รู้จักการนำแนวคิดไปปรับใช้ และกล้าอ้างอิง เป็นแบบอย่างที่ดีมากค่ะ คุณครูที่แสดงความคิดเห็นทุกท่าน เป็นกำลังใจทีสำคัญของกันและกันค่ะ ขอให้มีความสุขกับการทำงานยิ่งๆขึ้นไปนะคะ :D)
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2012-04-18 12:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ภาษาไทยกับไอซีที ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง เป็นการสอนที่ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ทำให้เด็กเกิดความสนใจสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะคุณครูระพีร์สามารถที่จะนำสิ่งที่เด็กในศตรรษที่ 21 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เข้าใจเด็ก และรู้จักยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของโลกได้ ทำให้คุณครูหลายท่านเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องของเทคโนโลยี ว่าไม่ควรมองข้ามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและไม่ควรคิดว่ามันเป็นสิ่งไกลตัวหรือป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย เพราะเทคโนโลยีจำเป็นกับคนทุกคน ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้ค่ะ :tv15:
โดย โสภิดา ศรีสงคราม (2012-04-20 18:44:19) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม ในความสามารถ ในความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครู โดยเฉพาะครูภาษาไทย ขอให้กำลังใจและจะนำวิธีการและเทคนิคต่างๆของครูระพีร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กประถมศึกษาให้มากที่สุด
โดย จันทนา ใจกว้าง (2012-04-24 13:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมในความสามารถของอาจารย์ระพีร์ ปิยันทร์ เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับครูได้ทุกที่ การนำเทคโนโลยีมาใช้จำเป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนแบบเดิม ๆ ที่อยู่แต่ในห้องเรียนมาเป็นเทคนิคนอกกรอบ ดิฉันดูแล้วรู้สึกชอบ เพราะตนเองสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี ขอให้กำลังใอรย์จารย์ที่เป็นครูผู้ให้อย่างแท้ริง ดิฉันะนำนำเทคนิคต่างๆที่ได้รับไปใช้กับลูกศิษย์คะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-04-25 11:03:56) [แสดงความคิดเห็น]
ศรัทธาในความเป็นคุรูของคุณครูระพีร์มาก ศรัทธา ชื่นชม มากๆ คุณครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมากๆ มีการประยุกต์ใช้ไอซีทีเข้ามา และคุณครูทำได้อย่างที่ยากจะเลียนแบบ แต่ดิฉันจะพยายามทำตามแนวทางของคุณครูนะคะ ดิฉันชื่นชมที่คุณครูมีความละเอียดอ่อนและพยายามเข้าถึงนักเรียนทุกคน มีความพยายามในการจัดสรรเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความจำเป็นทางบ้าน ดิฉันเองหลังจากที่ได้ชมรายการของคุณครูระพีร์ ได้แรงบันดาลใจค่ะ จากตอนแรกที่ไม่เคยใช้เฟสบุค แถมค่อนข้างรำคาญเพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรที่ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่พอได้ชมรายการตอนนี้ทำให้ดิฉันมีมุมมองใหม่ๆ ได้แนวคิดว่าต้องเข้าใจนักเรียนให้มากขึ้น จึงได้สมัครใช้เฟสบุค และขอให้นักเรียนที่ปรึกษาสร้างกลุ่มเฉพาะ รู้สึกได้เลยค่ะว่าใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้นจริงๆ คุ้นเคยกันมากขึ้น กำแพงที่มีก็น้อยลง และเราได้รับรู้แนวคิดและความรู้สึกของผู้เรียนได้มากขึ้นจริงๆ อันนี้ได้ทดลองมาเมื่อเทอมที่แล้วนะคะ ทดลองกับนักศึกษาที่ปรึกษาก่อน ในเทอมต่อๆไปก็ตั้งใจว่าจะทดลองเพิ่มกับนักศึกษาทุกกลุ่มที่สอนนะ
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-04-26 20:51:31) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับฟังสื่อในเรื่องของ ครูระพีร์เว็บบล็อก : ภาษาไทยกับไอซีที ของครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง คุณครูมีวิธีการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ คุณครูเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างช่วงอายุที่แตกต่างกันของนักเรียนและอาจารย์ ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น รวมทั้งทำให้ครูสามารถเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากขึ้น การเปิดเว็ปบล๊อกของคุณครูทำให้นักเรียนสามารถมาแสดงความคิดเห็น ทั้งในเรื่องเรียนรวมทั้งบางครั้งใจเรื่องส่วนตัวด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ :tv15: :tv15:
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-27 13:06:22) [แสดงความคิดเห็น]
ครูระพีร์เว็บบล็อก : ภาษาไทยกับไอซีที ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง
ครูนำความรูความสามารถมาใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมลงตัว การเรียนการสอนภาษาไทยในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถ้าครูยังมีเพียงชอล์กกับกระดานย่อมเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่ถ้าครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนอกจากจะทำให้นักเรียนสนใจแล้วการสอนของครูยังเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถ ความสนใจ ครูให้งานท่แตกต่างกัน นอกจากนั้นครูยังติดต่อกับนักเรียนได้ผ่านเทคโนโลยี จึงทำให้ครูเข้าถึงนักเรียนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเฉพาะในชั่วโมงสอนเพียงเท่านั้น การให้นักเรรียนดูการแสดงออกผ่านการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าคำสอน เพราะนักเรียนจะได้เห็นตัวตนในการแสดงออกที่มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร และนำไปพัฒนาได้ถูกต้อง ขอชื่นชมจริง ๆ จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยของตนเหมือนกน
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-05-28 11:27:39) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาไทยกับไอซีที เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับครูได้ทุกที่ การนำเทคโนโลยีมาใช้จำเป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนแบบเดิม ๆ ที่อยู่แต่ในห้องเรียนมาเป็นเทคนิคนอกกรอบ ดูแล้วรู้สึกชอบ เพราะตนเองสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี แต่ครูต้องทำการบ้านอย่างมาก เพือที่จะหาข้อมูลต่าง ๆ มาเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนค่ะ ยอดเยี่ยมากขอบคุุณมากคะคุณครูระพีร์
:tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-05-29 20:03:42) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยค่ะ อาจารย์ ในเมื่อเด็กไม่เข้ามาหาเราเพราะมีโลกไอทีดึงเขาไว้ เราก็ต้องไปเรียนรู้โลกเดียวกับเขา แล้วใช้โลกที่เด็กชื่นชอบให้เป็นประโยชน์กับการเีรียนการสอน จะนำแนวทางจากอาจารย์ไปใช้ค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย ธิดารัตน์ อิ่มใจ (2012-06-17 17:00:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการโทรทัศน์ครู "ครูระพีร์เว็บบล็อก" Face book,Msn,email การใช้กล้อง VDO,กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง แม้แต่โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักเรียนทำงานผ่านเทคโนโลยีใกล้ตัว ทำให้การเรียนง่ายขึ้น การสอนง่ายขึ้น และช่องว่างระหว่างครูกับลูกศิษย์ลดน้อยลง ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีความทันสมัยการที่ครูผู้สอนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ก็นับเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ขอให้มีการพัฒนาต่อไปเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและนักเรียนรักและชื่นชอบในวิชานี้ต่อไป
โดย น้ำผึ้ง ชุ่มชวย (2012-07-28 10:36:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูตระหนักว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก และมุ่งใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ที่กำลังมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็กยุคปัจจุบัน ทั้งสาระและกระบวนการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำได้น่าสนใจ ทั้งในทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การบูรณาการวิชาภาษาไทยเข้ากับวิชาหลักต่างๆ ของน.ร. (ปรับวิชาให้เข้ากับสาระของน.ร.แต่ละกลุ่ม) เป็นการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครูปัจจุบันต้องการ โดยที่ครูผู้สอนเป็นครูประจำกลุ่มสาระหลัก มากกว่าการใช้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ กระบวนการเริ่มด้วยการสำรวจวิธีการเรียนรู้ของน.ร. แต่ละคน แล้วจัดแยกเข้ากลุ่มที่ถนัดวิธีการเรียนรู้แบบเดียวกัน เช่น กลุ่มถนัดการอ่าน กลุ่มถนัดการปฏิบัติ สื่อที่เตรียมไว้บนblog มีความสำคัญ ครูจัดชุดที่ใช้เรียนร่วมได้ และมีส่วนที่จัดแยกให้ตามสาระของแต่ละกลุ่มที่เรียนโปรแกรมไม่เหมือนกัน แนวทางกรอบเดียวกัน แต่รายละเอียดเนื้อหาไม่เหมือนกัน มีพื้นที่พิเศษ ใน blog ให้น.ร. ทุกคนได้เขียนหาครู ซึ่งช่วยได้ดี เพราะน.ร. บางคน กลัวที่จะพูดกับครูโดยตรง การติดงานส่วนตัวที่ต้องช่วยครอบครัวอาจทำให้น.ร. ไม่สามารถทำงานตามที่ครูกำหนดได้ แต่ไม่มีโอกาสจะบอกครู ก็สามารถแจ้งทางส่วนที่ครูเปิดให้น.ร.ติดต่อได้ ทั้งการส่งการบ้าน การขออนุญาตส่งการบ้านหลังกำหนด เป็นการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เนต +การสื่อสารกันในหมู่น.ร. ทาง facebook ครูคอยติดตามอ่าน และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ตามโอกาสที่เห็นว่าเหมาะสม และอาจนำไปแจ้งฝ่ายที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหา (โดยเคารพในความเป็นส่วนตัวของ น.ร.)
ครูมีทัศนคติที่ดีต่อเด็ก เทคโนโลยี และใฝ่รู้ ดังข้อคิดที่น่าสนใจของครูคือ ต้อง โ€œรู้ทัน รู้เท่า รู้ล่วงหน้าโ€ ในการสอนเด็ก และครูเห็นว่า เด็กนอนดึก chat เพราะเหงา ภาพกิจกรรมที่ใส่ไว้ ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเด็กในปกครองได้ ว่ามาร.ร. หรือไม่ ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้เมื่อเด็กอ่านออกเสียง ก็มีแนบไว้ ทำให้ผู้ปกครองติดตามผลความก้าวหน้าทางการเรียนของ เด็กได้ +web blog, face book , e-mail เป็นช่องทางที่ครูจัดไว้เพื่อสื่อสารกับ เด็ก และผู้ปกครอง การใช้เครื่องมือสื่อสาร ใช้ทุกอย่างที่ใกล้ตัว รวมทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือที่บันทึกภาพและเสียงได้ การใช้กล้องวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ทุกอย่างเพื่อให้เด็กเห็นร่องรอยการเรียนรู้ของตนเอง เห็นข้อบกพร่องของตนเอง จะได้แก้ถูกจุด เช่นบันทึกเสียง น.ร. ได้ฟังของตนเองและเพื่อน และได้ฟังเสียงที่ควรแก้ไข การถ่ายวีดีโอ ทำให้เห็นภาพ รวมถึงบุคลิกภาพ ท่าทางที่ใช้ขณะพูด ครูไม่ต้องพูดอีก น.ร. จะแก้ไขเอง เพราะอยากมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นการให้ตนเองและเพื่อนช่วยกันแก้ไขบุคลิกภาพ มีการใช้กล้องดิจิตอล
โดย เบญจวรรณ โถนคำ (2012-10-03 09:39:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการส่งเสริมให้ครูเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เพื่อการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง แต่ให้มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ มิใช่เป็นตัวเป้าหมายของการเรียนเพียงอย่างเดียว ส่วนฝ่ายบริหารและวิชาการในร.ร. ต้องร่วมมือกัน ในการอำนวยความสะดวกในการมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีพร้อมให้ใช้ ค่ะ
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 13:03:21) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมโทรทัศน์ครูของครูระพีร์เว็บบล็อก : ภาษาไทยกับไอซีที ครู รร.สตรีอ่างทอง แล้ว ก็มีส่วนคล้ายกับการจัดการเรียนการสอนของดิฉัน แต่ว่าดิฉันยังมีการจัดทำได้เพียงเศษหรือส่วนหนึ่งเท่านั้น จึงต้องมีการปรับและประยุกต์ให้เหมาะสมในโอกาส ต่อไปค่ะ เพราะการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องปรับวิธีให้เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียน นักเรียนจึงจะเข้าถึง และเห็นคุณค่าของภาษาไทย คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ท่านได้นำเทคโนโลยีการสื่อสาร และไอซีทีมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อภาษาไทยกับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารผ่าน "ครูระพีร์เว็บบล็อก" Face book,Msn,email การใช้กล้อง VDO,กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง แม้แต่โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักเรียนทำงานผ่านเทคโนโลยีใกล้ตัว ทำให้การเรียนง่ายขึ้น การสอนง่ายขึ้น และยังสามารถลดช่องว่างระหว่างครูกับลูกศิษย์กับผู้ปกครองได้อีกด้วย
โดย สุภาวรรณ์ พิศดาร (2012-10-10 20:26:52) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการเรียนการสอนของครูระพีร์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รวดเร็วทั้งการเรียนการสอน การส่งงาน การเอาใจใส่ของครูในการเป็นที่ปรึกษาของนักเรียน มีประโยชน์มากๆ ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-10-16 16:01:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ กำลังสนใจจะนำไอซีทีไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาไทยระดับม.3 เลย คิดเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์ระพีร์ ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้เรียนรู้ และเป็นแนวทางปฏิบัติค่ะ ต้องลองผิดลองถูกดู ขอบคุณมากค่ะ
โดย มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2012-10-20 10:08:16) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่ทันสมัย ก้าวไกล และเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยค่ะ
โดย สมบูรณ์ สิงหรา (2012-10-27 23:12:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv