thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 969
Rate :
 5
ความยาว : 15.00 นาที | Online : 2011-09-01  
    คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 4 ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์  
    (ตอนต่อ) เนื้อหาที่นักเรียนป.6 ต้องจดจำ และทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้สับสนคือเรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพราะมีหลักสังเกตที่ยุ่งยากมากมาย คุณครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัด สุพรรณบุรี จึงนำกิจกรรมมาเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าด้วยกันเพื่อความท้าทายสนุกสนาน และเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ถึงรูปแบบ และที่มาของคำในภาษาต่างๆ นอกจากช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น ยังทำให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่จำเจอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เทคนิควิธีสอนทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ยอดเยี่ยมมากคะ
โดย สุกัญญา คุ้มอักษร (2011-09-05 13:01:48) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06: จากการที่ได้ติดตามรับชมโทรทัศน์ครูตอนคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 4 ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลย ทำให้ได้เทคนิคการเรียนและเทคนิคการสอนในฐานะที่ผู้ชมเป็นนักศึกษาครูก็รู้สึกว่าการสอนเป็นการสอนในรูปแบบที่ง่าย เข้าใจได้ง่าย เหมาะแก่การที่จะเผยแพร่หรือนำไปประยุกต์ใช้ ปรับใช้ เพิ่มทักษะการเรียน การสอนให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความสนใจหรือไม่ใข้ใจในเรื่องภาษาต่างประเทศที่มีในภาษาไทย
โดย โกวิท ทองมาก (2011-09-13 15:32:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูกาสอนคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 4 ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
(ตอนต่อ) เนื้อหาที่นักเรียนป.6 ต้องจดจำ และทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้สับสนคือเรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพราะมีหลักสังเกตที่ยุ่งยากมากมาย คุณครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัด สุพรรณบุรี จึงนำกิจกรรมมาเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าด้วยกันเพื่อความท้าทายสนุกสนาน และเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ถึงรูปแบบ และนำกิจกรรมมาให้นักเรียนเรียนอย่างหลากหลาย ไม่จำเจ เน้นกิจกรรมความร่วมมือกันให้เด็กมีคุณธรรมมีความสามัคคี รู้จักทำงานร่วมกันดี

:tv17:
โดย ลัดดาวัลย์ สิทธ์นุ่น (2011-10-01 08:21:06) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ ครับ ทำให้เด็กรู้จักสังเกตคำต่างๆ พาเด็กย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆ จะได้ชินกับภาษาไทยมากขึ้น เป็นการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ได้ดีครับ
โดย ว่าที่ร.ต.อิศเรศ พรมพุ้ย (2011-10-01 18:31:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูกิจกรรมการสอนของครูแล้วทำให้ได้เพิ่มทักษะการเรียนการสอนมากขึ้น คุณครูสอนเก่งมากค่ะ ปรบมือให้ดังๆๆ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2011-10-11 11:59:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดกิกรรมการจัดการเรียนการสอนคำภาษาต่างประเทสในภาไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนค่อนข้างเข้าใจยาก แต่กิจกรรมที่คุณครูจัดเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน จากเมื่อก่อนที่นักเรียนไม่เข้าใจคำภาษาต่างประเทศอ่านและเขียนยังไม่ถุกต้อง แต่เมื่อคุณครุได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนก็ได้รับความรู้และมีความสนุกสนาน การจัดกิจกรรมแบบนี้ทำให้ครูได้นำเทคนิคการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง
โดย จารึก โสนารถ (2011-10-12 15:23:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจเกี่ยวกับภาษาค่างประเทศ ทั้งการอ่านและการเขียน จะทำให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนุกสนาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ในชีวิตประจำวันการใช้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ สามารถจะนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร และเพื่อให้เกิดศักยภาพที่ดีสำหรับการเรียนการสอน
โดย สิริมา เก่งรัมย์ (2011-10-12 16:21:45) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยทำให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์มีทักษะในการอ่านมีทักษะในการเขียนภาษาต่างประเทศในภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักการอีกทั้งยังใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเด็กนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนและมีความสุขในการเรียนเกิดความชอบแความรักในรายวิชาภาษาไทยได้เป็นอย่างดีครูต้องเตรียมแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการสอน
โดย กาญจนา จันทมะโน (2011-10-12 17:00:06) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากภาษาไทย มีภาษาต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพล ปะปนอยู่ เช่นภาษาบาลี สันสกฤษ เขมร อังกฤษ ซึ่งทำให้ครูปสอนให้เด็กเข้าใจได้ยาก ต้องลำบากในการหาสสื่อ แต่เมื่อได้มาเข้าโครงการนี้ มทำให้ครูสะดวกสบายบขึ่น นักเรียนก้เข้าใจความหมายของคำมากขึ้น และสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจ ทำงานส่งครูได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถรู้คำในภาษาไทย ต่างประเทศ ได้อย่างลึกซึ่งได้ดียิ่งดขึ้น ทำให้นักเรียนไม่เบื่อการเรียน และมีความสุขในการเรียน
โดย บุญธรรม เจริญศิริ (2011-10-12 17:39:01) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัสน์ครูทำให้ครูได้ทราบเทคนิคต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กได้อย่างมีความสุข
โดย อรษา พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2011-10-12 19:58:51) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และจดจำ ได้อย่างยั่งยืน คุณครูมีความสามารถในการสอนทำทำให้เด็กไม่น่าเบื่อ น้ำเสียง และบุคลิกน่าสนใจดีมากค่ะ
โดย ศุจีภรณ์ อยู่สุข (2012-03-18 21:19:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูศรีอัมพรมีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจถึงภาษาต่างประเทศได้ดี เกิดความสนุกสนาน ดูจากน้ำเสียงของคุณครูศรีอัมพรนั้นทำให้นักเรียนไม่รู้สึกน่าเบื่อในการเรียน และการทำกิจกรรมแบบกลุ่มช่วยให้เด็กนักเรียนมีความสามัคคี ได้รู้จัำกระบบการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นการเรียนการสอนที่ดี และต้องขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่นำเสนอ เทคนิค วิธีการสอน แบบต่างๆมากมายจากครูที่มีความสามารถในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะ :tv03:
โดย วาสนา ปิ่นตุรงค์ (2012-04-06 22:50:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคำต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยนักเรียนมักสับสนกับการแยกแยะว่ามาจากภาษาชาติใดกัน โดยเฉพาะคำที่นำมาจากภาษาเขมร กับภาษาบาลีสันกฤต ซึ่งเมื่อได้ชมวีดีทัศน์นี้แล้ว ได้แนวทางการใช้เทคนิควิธีการโดยให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์แยกแยะคำว่ามาจากภาษาใด ใช้กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อสำหรับนักเรียน ทั้งครูศรีอัมพรมีบุคลิกที่ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรม ทำให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ
โดย อัมพาพรรณ ดวงกุลสะ (2012-04-10 13:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณเทคนิคการสอนที่ดีและจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขอชมคุณครู
โดย ทิวาห์ ปลั่งดี (2012-05-27 08:49:47) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv