thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3154
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2011-09-01  
    Pop up...มีชีวิต ครูโสภา ทิมตระกูล รร.วัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์)  
    การเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โดยเฉพาะในเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำเป็นต้องให้เด็กนักเรียนนำความรู้เรื่องของภาษาไทย ที่ได้จากการเรียนทั้งหมด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง ครูโสภา ทิมตระกูล รร.วัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์) จังหวัด นนทบุรี จึงนำสื่อการเรียนรู้ที่เรียกว่า Pop up มาใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการอ่าน การเขียน และงานศิลปะ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ Pop up อีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
ช่วยได้มากค่ะสำหรับครูที่สอนไม่ตรงเอกแต่สอนวิชาภาษาไทยป. 2 อยากได้แผนการสอนภาษาไทยและวิดิโอการสอนค่ะ
โดย มาเรียม ลูกสะเดา (2011-09-02 13:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูโสภาด้วยคนนะคะ การสอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมปลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับการรวมความรู้เพื่อตอกย้ำ ซ้ำทวนให้เกิดความรู้ที่คงทนเพราะเด็กได้ร่ำเรียนในเนื้อหามาแล้วหลากหลาย ดังนั้นการที่ครูรู้จักเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ของห้องเรียนเราเองจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ห้องเรียนของครูโสภาเล็กกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาจากลีลาการสอนของครู และการเตรียมการสอนด้วยสื่อที่น่าสนใจ นักเรียนน่ารักกล้าแสดงความคิดเห็นจากการกระตุ้นของครู ที่สำคัญเป็นการนำคุณธรรมทั้งแปดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าดู โดยเฉพาะการนำศิลปะป๊อป-อัพมาใช้เป็นสื่อประกอบ ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์หรือความรู้เดิมในเนื้อหาภาษาไทย เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆได้รับรู้ว่าคุณธรรมสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์ได้จากความคิดของตนเอง แสดงออกได้โดยเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ครูต้องการให้เด็กเป็นได้ เพราะเราอยากให้ทุกคนเป็นคนดี ขอชื่นชมคุณครูโสภาจากใจจริงค่ะ
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2011-09-03 05:57:43) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากเลยคะคุณครูโสภา เด็กก็เก่งมากๆสามารถนำเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว จะนำเรื่องนี้ฉายให้เด็กดูด้วยจะได้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำหนังสือ ขอบคุณนะคะท่ีเป็นต้นแบบแนวคิดๆดีคะ
โดย สำราญ บุญสันเทียะ (2011-09-03 21:28:11) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยม
โดย Peeraya (2011-09-04 12:02:38) [แสดงความคิดเห็น]
good idea
โดย Peeraya (2011-09-04 12:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้ได้รับชม Pop up มีชีวิตของครูโสภา ทิมตระกูล ร.ร.วัดบางขนุน แล้ว รู้สึกประทับใจในความเป็นครูมืออาชีพที่ใช้เทคนิคที่มีอยู่แล้ว หลายๆคนเคยเห็น ทำได้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนได้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะ หลายอย่างในการปฏิบัติกิจกรรมเดียว จะพยายามให้ครูในโรงเรียนได้ศึกษาและนำไปปรับใช้
โดย ชุมพล ประเทพา (2011-09-04 20:50:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูโสภา ทิมตระกูล ร.ร วัดบางขนุน ที่นำเสนอ Pop up มีชีวิต ทำให้บทเรียนน่าสนใจ ตื่นเต้น และมีคุณค่ามาก สำหรับนักเรียนเป็นความโชคดีของนักเรียน ที่มีครูมืออาชีพเช่นนี้ และนับได้ว่ายังเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูที่ได้ชมด้วยเพราะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนได้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าประทับใจมากค่ะ ชื่นชมอีกครั้งค่ะ
โดย นันทนา ม่วงแก้ว (2011-09-05 20:54:14) [แสดงความคิดเห็น]
ทดลองทำแล้วได้ผลดีเยี่ยมคะ :tv15:
โดย ครูรส ไพเราะ (2011-09-07 13:44:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจค่ะ ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อกับการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยปริศนาคำทายซึ่งเด็กในวัยนี้จะชอบมาก และวิธีการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนได้คิดต่อยอดจากปริศนาคำทายเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องที่คุณครูสอน จากกิจกรรมPop up ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการทำงาน ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์น่าภาคภูมิใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิคราะห์ด้วยค่ะ
โดย อมรา มหามิตร (2011-09-10 11:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
เคยไปเยี่ยมชม รร.วัดบางขนุนบ่อยหลายครั้ง ไม่เคยรู้เลยว่ามีครูดีๆซ่อนอยู่
โดย marnoch rakdach (2011-09-10 17:05:54) [แสดงความคิดเห็น]
การกระตุ้นให้เด็กคิด แทนที่จะให้นักเรียนทำตามครูเพียงอย่างเดียว มีการใช้ปริศนาคำทาย / การ์ตูน มาเป็นตัวนำสู่การเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้ง
นักเรียน ได้สร้างงานศิลปะ (Pop up) จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาษาไทยคู่คุณธรรม ทำให้การเรียนเรื่องภาษาไทยและการเป็นคนมีคุณธรรมไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการทำงาน ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์
ชอชื่นฃมครูโสภา ทิมตระกูล และจะขอนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน :tv15:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2011-09-12 17:43:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากกับวิธีสอนที่นำงานศิลปะมาช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และการเรียนรู้แบบนี้จะทำให้เกิดความคงทนของความจำและความคิด
โดย สมจิตร วีระสัย (2011-09-12 18:20:56) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำไปลองทำกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนบ้านแพะ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ :tv02:
โดย สุปราณี ปิ่นนาค (2011-09-12 21:58:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับความรู้และจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนชั้นป.1เด็กจะได้สนุกและไม่เบื่อคะ
โดย สายฝน ศรีสุวรรณ (2011-09-16 20:08:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของท่านอาจารย์โสภา ทิมตระกูลที่นำการทายปัญหามาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียนทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและรู้จักคิดหลาย ๆ ด้านก่อนที่จะตอบ และการนำวิชาศิลปะเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุก มีความคิดสร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงานของตนเอง และชอบที่ท่านอาจารย์ถามนักเรียนจนรู้ถึงความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับศักยะภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล :tv15:
โดย สมจิตร วีระสัย (2011-09-17 06:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบตอนนี้มาก
โดย ชาคริต หะซัน (2011-09-19 16:09:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูโสภา ทิมตระกูล เป็นการสอนที่ดีมาก ที่ให้นักเรียนได้ใช้ปริศนาคำทาย การางงานศิลปะ (pop up) ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งองค์ความรู้ ทักษะ หลายอๆด้านในการปฏิบัติกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว ทำให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ และยังทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย
โดย รวีญา ขริบเอม (2011-09-20 21:13:56) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมวิธีการสอนของครูโสภาแล้ว ทำให้รู้สึกว่าการสอนวิชาภาษาไทยนั้นไม่ได้ยากเลยถ้าครูเรารู้จักการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ และมีกระบวนการสอนที่เป็นระบบจากการวางแผนและการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี และที่สำคัญคือครูได้ถ่ายทอดทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน และที่ครูจำเป็นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาคือ ทักษะการคิด แก่นักเรียน ดังที่ครูโสภา ได้นำกิจกรรมการทำหนังสือ pop up มาใช้พัฒนานักเรียนนอกจากจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตรฯ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาทั้งด้านทักษะทางภาษาไทยอย่างครบถ้วน
ทักษะการคิดต่าง ๆ ผลที่ได้คือนักเรียนมีความรู้ครบถ้วนทุก ๆด้าน ดิฉันเป็นครูสอนประจำชั้น (ทุกสาระฯ)
ชั้น ป.3-4 (คละชั้นเรียน) แต่วิชาที่เน้นมากที่สุดคือ วิชาภาษาไทย เนื่องจากนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า 100 % จึงมีปัญหาในด้านการใช้ภาษาไทย ดิฉันได้นำเกมต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจมาใช้พัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน เช่น เกมบันไดงู เกมคอมพิวเตอร์ เกมอักษรไขว้ ปริศนาคำทาย และ คำปริศนาจากภาพ เป็นต้น และได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียน เช่น สมุดภาพพลิกสำนวนไทย กิจกรรมภาษาน่ารู้ กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เป็นต้น ถึงแม้จะเป็นครูที่จบเอกชีววิทยามาก็ตาม แต่ดิฉันก็รักและตั้งใจที่จะสอนให้นักเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมและมีงานทำเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ครูโสภา เป็นครูที่เพิ่มแรงบันดาลใจ กำลังใจ และจุดประกายความคิดแก่ครูที่ไม่ชำนาญด้านการสอนภาษาไทยอย่างดิฉันได้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณค่ะ
โดย วิลัยพร หงุ่ยกระโทก (2011-09-21 00:09:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของท่านครูโสภา ทิมตระกูลที่นำการทายปัญหามาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียนทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและรู้จักคิดหลาย ๆ ด้านก่อนที่จะตอบ และการนำวิชาศิลปะเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุก มีความคิดสร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงานของตนเอง สมควรที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ
:tv15:
โดย ภรณี จำเริญนุสิต (2011-09-25 09:44:44) [แสดงความคิดเห็น]
ลักษระการสอนของครูโสภา เป็นการสอนในสิ่งที่ใกล้ตัว สื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมาเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ตามเนื้อหากิจกรรมที่ครูกำหนด วิธีการดังกล่าวสอดคล้องการการเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นสื่อ นักเรียนทุกคนได้แสดงออก กล้าคิด เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกด้านการคิดเพิ่มมากขึ้น โดยครูปรับบทบาทตนเอง ใช้คำถามปลายเปิด และนำสื่อภาพที่แสดงถึงคุณธรรม ๘ ประการมาใช้ในการสอน ดูแล้ววิธีการสอนของครุดีมาก เป็นประโยชน์กับคุณครูทั่วประเทศ สมควรเป็นแบบอย่าง
โดย อุไรวรรณ ชาญวิทยากร (2011-09-28 20:02:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาไทย โดยนำสื่อการเรียนรู้ที่เรียกว่า Pop up มาใช้ โดย ครูโสภา ทิมตระกูล รร.วัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์) จังหวัด นนทบุรี เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการอ่าน การเขียน และงานศิลปะ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ Pop up ทำให้การเรียนเรื่องภาษาไทยและการเป็นคนมีคุณธรรมไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการทำงาน ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ ดูแล้ววิธีการสอนของครุดีมาก เป็นประโยชน์กับคุณครูทั่วประเทศ น่าใช้เป็นแบบอย่าง :tv15:
โดย สุพรรณี สุทธินุ่น (2011-10-01 10:19:36) [แสดงความคิดเห็น]
ครูโสภา ทิมตระกูล รร.วัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์)มุ่งสอนในการเรียนรู้ที่เป็นเชิงสรุปและการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตอบคำถามต่าง ๆ ที่ครูตั้งขึ้นมาและแฝงไปด้วยคุณธรรมให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครูนำเอาสื่อการสอนที่เรียกว่า pop up เข้ามาในการเรียนการสอนทำให้เด็กเกิดการสนใจเรียนมากขึ้นเมื่อเด็กสนใจเรียนมากขึ้นก็ส่งผลทำให้เด็กเกิดการอยากรู้อยากเห็นทำให้เด็กกระตือรือร้นในการมุ่งหาคำตอบ ครูเขาเก่งในเรื่องสื่อที่นำมาประกอบในการเรียนการสอน
โดย บรรพต สูงเจริญ (2011-10-01 18:12:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาไทยโดยการนำสื่อการเรียนรู้เรียกว่า pop up มาใช้เป็นสิ่งที่ดีมากในการเรียนการสอน ทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการอ่าน พูด ฟัง เขียน และงาน ศิลปะ ซึ่งนอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ในการคิดประดิษฐ์ผลงานของตนเอง เด็กๆๆจะมีส่วนรวมในการทำกิจกรรมกลุ่มและยังส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยและ การสอนเช่นนี้ ยังเป็ยการสอนที่ทำให้เด็กนักเรียน มีคุณธรรม ไม่เกิดการเบื่อหน่าย :tv02: :tv03: :tv04: :tv08:
โดย อารีดา ณ ระนอง (2011-10-12 10:43:28) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมคณูโสภาแล้วทำให้ทราบการเรียนหลักภาษาที่ดีและมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้เด็กไทยเกิดหการเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพที่ดี สามารถนำความรู้ที่ครูสอนไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาตัวครูที่สามารถนำหลักจากที่ครูสอนนั้นได้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ผมยินยันการศึกษาของไทยไม่ได้น้อยหน้าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแน่นอน ถ้าเรายังมีโทรทัสน์ครูที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและเเรงใจในการพัฒนการศึกษาไทยให้เจริญ ขอบคุณ ครับ
โดย รวิศุทธิ์ วาดี (2011-10-12 10:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมคณูโสภาแล้วทำให้ทราบการเรียนหลักภาษาที่ดีและมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้เด็กไทยเกิดหการเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพที่ดี สามารถนำความรู้ที่ครูสอนไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาตัวครูที่สามารถนำหลักจากที่ครูสอนนั้นได้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ผมยินยันการศึกษาของไทยไม่ได้น้อยหน้าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแน่นอน ถ้าเรายังมีโทรทัสน์ครูที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและเเรงใจในการพัฒนการศึกษาไทยให้เจริญ ขอบคุณ ครับ
โดย รวิศุทธิ์ วาดี (2011-10-12 10:53:10) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบครูโสภาทำให้เรืวิธีการกลยุทธการใชสือในการนำนักเรียนในการอ่านเขียนและสนุกี่จะเรียนทำให้เรารู้ทักษะเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยที่เด็กไม่เบื่อหน่ายท่จะเรียนวิ๙๓ไทย นำเทคนฺคสือและกลญุทธของอาจารญ์โสภามาใช้กับเด็กที่อ่านไม่คล่องและยังทำให้ครูสสามาณถปรับปรุงการสอนของตัวครูเองให้บรรลุตามเป้าหมายที่เราคาดหวัง ทักษของครูโสภาจะทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกที่จะเรียนวิชาภาษาไทยและจะรักในความเป็นไทย
โดย พาซีย๊ะ บาฮะคีรี (2011-10-12 11:49:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูโสภาด้วยคนนะคะ การสอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมปลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับการรวมความรู้เพื่อตอกย้ำ ซ้ำทวนให้เกิดความรู้ที่คงทนเพราะเด็กได้ร่ำเรียนในเนื้อหามาแล้วหลากหลาย ดังนั้นการที่ครูรู้จักเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ของห้องเรียนเราเองจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ห้องเรียนของครูโสภาเล็กกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาจากลีลาการสอนของครู และการเตรียมการสอนด้วยสื่อที่น่าสนใจ นักเรียนน่ารักกล้าแสดงความคิดเห็นจากการกระตุ้นของครู ที่สำคัญเป็นการนำคุณธรรมทั้งแปดมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าดู โดยเฉพาะการนำศิลปะป๊อป-อัพมาใช้เป็นสื่อประกอบ ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์หรือความรู้เดิมในเนื้อหาภาษาไทย เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆได้รับรู้ว่าคุณธรรมสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์ได้จากความคิดของตนเอง แสดงออกได้โดยเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ครูต้องการให้เด็กเป็นได้ เพราะเราอยากให้ทุกคนเป็นคนดี ขอชื่นชมคุณครูโสภาจากใจจริงค่ะ
โดย อุษณีย์ ชูผล (2011-10-12 12:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูโสภาด้วยคนนะคะ การสอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาเป็นสิ่งทีที่เหมื่อนกับการรวมความรู้เพื่อตอกย้ำ ซื้ทวนให้เกิดความรู้ที่คงทนขอชื่นชมครูโสภา ทิมตระกูล ร.ร วัดบางขนุน ที่นำเสนอ Pop up มีชีวิต ทำให้บทเรียนน่าสนใจ ตื่นเต้น และมีคุณค่ามาก สำหรับนักเรียนเป็นความโชคดีของนักเรียน ที่มีครูมืออาชีพเช่นนี้ และนับได้ว่ายังเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูที่ได้ชมด้วยเพราะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนได้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าประทับใจมากค่ะ ชื่นชมอีกครั้งค่ะ
โดย ต่วนมารีนี เหล็มเด็น (2011-10-12 13:07:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก เป็นรายการที่ดีที่มีประโยชน์มาก และที่สำคัญคือครูได้ถ่ายทอดทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน และที่ครูจำเป็นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาคือ ทักษะการคิดมีการนำกิจกรรมการทำหนังสือ pop up มาใช้พัฒนานักเรียนนอกจากจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตรฯ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาทั้งด้านทักษะทางภาษาไทยอย่างครบถ้วน
ทักษะการคิดต่าง ๆ ผลที่ได้คือนักเรียนมีความรู้ครบถ้วนทุก ๆด้าน ดิฉันเป็นครูสอนประจำชั้น (ทุกสาระฯ)หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการต่อยอดของครูผู้เข้ารับชมรายการต่อไป
โดย นิรมล โพธะ (2011-10-12 13:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นทิคนิคการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้ดีเพราะมีสื่อในการเรียนการสอนที่ สร้างสรรค์ มีภาพประกอบที่สวยงามและสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กนักเรียนได้ดี ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย รู้สึกสนุกสนานและเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขอขอบพระคุณคุณครูที่แนะนำเทคนิคการสอนที่ดีและน่าสนใจอีกครั้งค่ะ
โดย สุชาวดี พูลภักดี (2011-10-12 13:51:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นทิคนิคการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้ดีเพราะมีสื่อในการเรียนการสอนที่ สร้างสรรค์ มีภาพประกอบที่สวยงามและสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กนักเรียนได้ดี ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย รู้สึกสนุกสนานและเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขอขอบพระคุณคุณครูที่แนะนำเทคนิคการสอนที่ดีและน่าสนใจอีกครั้งค่ะ
โดย สุชาวดี พูลภักดี (2011-10-12 13:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยนักเรียนได้เรียนรูหลากหลากในวิชาการเรียนการสอนในการใช้สื่อในการเรียนการสอนที่มากมายหลากหลายในการใช้สื่อPOP UP ในการช่วยสอนเป็นการเรียนการสอนที่ให้ความรูที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อนนักเรียนอย่างมากเป็นอย่างมากอยากให้จัดให้มีการอบรมสัมนาแบบนี้อีกเปนปรำจำทุกๆปีและอยากให้มีการให้มีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุดและอยากให้มีการจัดอบรมที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย วชิรา จะงาม (2011-10-12 13:54:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการรายการที่ดีมีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดี และควรมีการดำเนินรายการต่อยอดต่อไป มีการส่งเสริมและพัฒนาครูด้านสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพัฒนาครูให้เกดการพัฒนาตนเองนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์สนองนโยบายการปฎิรูปการเรียนณุ้ในทศวรรษที่ 2 เมื่อการจัดรายการแบบนี้เป็นการส่งเสริมด้นการศึกษาจึงควรมีการดำเนินการต่อไปและมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูสามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดี
โดย นิรมล โพธะ (2011-10-12 13:56:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รัลชมซีรีย์ตอนที่มีชื่อว่า "Pop up...มีชีวิต ครูโสภา ทิมตระกูล รร.วัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์)" ดิฉันมีความรู้สึกว่า การทำหนังสือแบบปอปอัพนี้ จากการสอนทำให้พบว่า การสอนโดยใช้สื่อประเภทนี้ ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนมากกว่าการสอนแบบปากเปล่า ซึ่งการสอนโดยใช้วิธีนี้อาจต้องใช้วลาค่อนขางมากนการเตรียมการสอน แต่ดิฉันคิดว่า หากเตรียมการสอนเหนื่อย แล้วนักเรียนมีควมสุขในการเรียนแบบนี้ ดิฉันก็ยอมเหนื่อยค่ะ
โดย ชุมดี ไทยกลาง (2011-10-12 14:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมหนังสือpop up มีเทคนิคและวิธีการในการทำที่ไม่ยาก สามารถทำเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยได้ และได้ผลิตสื่อการสอนเป็นหนังสือนิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว โดยใช้หลัก pop up เข้ามาช่วยทำให้เด็กๆสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น สื่อการเรียนรู้ นอกจากทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติได้แล้ว ยังทำให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และถ้าครูวางแผนการใช้สื่อการเรียนรู้ท่ี่ดีแล้ว สื่อนั้นยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียนได้อีกมาก
โดย จีรวรรน สุวรรณพาณิชย์ (2011-10-12 14:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้รับชมการสอนของคุณครูโสภา ทิมตระกูล โรงเรียนวัดบางขนุน แล้ว ดิฉันรู้สึกชื่นชมในความสามารถของคุณครูมาก ๆ ค่ะ คุณครูมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาก ซึ่งการนำ pop up มาเป็นสื่อการเรียนการสอน จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น สังเกตุได้จากลักษณะท่าทางของเด็กนักเรียนทุกคน ที่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก รวมทั้งคุณครูโสภาก็ตั้งใจสอน ดูแล้วเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ในการสอนนักเรียนที่โรงเรียนมาก ๆ ค่ะ เชื่อว่าหากนำการสอนของคุณครูไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนแล้ว เด็กนักเรียนที่โรงเรียนก็จะเกิดความสนใจเช่นเดียวกัน เป็นกำลังใจให้คุณครูโสภาเป็นคุณครูแบบอย่างที่ดีต่อไปนะคะ
โดย กุลวดี นุ่มทอง (2011-10-12 15:07:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่สำหรับครูที่สอนไม่ตรงเอกแต่สอนวิชาภาษาไทยป. 2 อยากได้แผนการสอนภาษาไทยและวิดิโอการสอนค่ะการพัฒนาตนเองนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์สนองนโยบายการปฎิรูปการเรียนณุ้ในทศวรรษที่ 2 เมื่อการจัดรายการแบบนี้เป็นการส่งเสริมด้นการศึกษาจึงควรมีการดำเนินการต่อไปและมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูสามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดี โดยการทำสื่อ put up เป็นสื่อที่ทำยากแต่เป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจต่อเด็กได้มากที่สุด
โดย ศริญญา ศรีทอง (2011-10-12 15:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจค่ะ ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อกับการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยปริศนาคำทายซึ่งเด็กในวัยนี้จะชอบมาก และวิธีการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนได้คิดต่อยอดจากปริศนาคำทายเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องที่คุณครูสอน จากกิจกรรมPop up ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการทำงาน อยากที่จะเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุข ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์น่าภาคภูมิใจ
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-10-12 15:19:03) [แสดงความคิดเห็น]
การนำศิลปะมาใช้บูรณาการกับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยให้การเรียนณุ้ของนักเรียนมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น โดยในเรื่องนี้ได้นำมาใช้บูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ในกลุ่มภาษาไทย ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยที่เด็กจะได้รับทั้งความรู้ในวิชานั้นๆ เข้าไปด้วย อีกทั้งการนำเทคนิคป๊อปอัพมาใช้จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการเป็นรายบุคคลได้อีกด้วย จึงรู้สึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
โดย นันทวดี ช้อยกิ่ง (2011-10-12 15:45:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่สำหรับครูที่สอนไม่ตรงเอกแต่สอนวิชาภาษาไทยป. 2 อยากได้แผนการสอนภาษาไทยและวิดิโอการสอนค่ะการพัฒนาตนเองนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์สนองนโยบายการปฎิfuyรูปการเรียนณุ้ในทศวรรษที่ 2 เมื่อการจัดรายการแบบนี้เป็นการส่งเสริมด้นการศึกษาจึงควรมีการดำเนินการต่อไปและมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูสามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดี โดยการทำสื่อ put up เป็นสื่อที่ทำยากแต่เป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจต่อเด็กได้
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-12 16:04:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจค่ะ ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อกับการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยปริศนาคำทายซึ่งเด็กในวัยนี้จะชอบมาก และวิธีการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนได้คิดต่อยอดจากปริศนาคำทายเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องที่คุณครูสอน จากกิจกรรมPop up ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการทำงาน อยากที่จะเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุข ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์น่าภาคภูมิใจ
โดย นารีรัตน์ อันชนะกรกิจ (2011-10-12 16:12:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่คุณครูดีมาก นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีสื่อดี ๆ ให้คุณครูได้ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนต่อไป คิดว่ายังมีคุณครูอีกหลายท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ และขอขอบคุณโทรทัศน์ครู ที่ได้ส่งแผ่นซีดีไปถึงโรงเรียน ให้คุณครูได้ใช้ประโยชน์ สำหรับวันนี้ได้มาศึกษาหาความรู้จากงาน educa 2011 จึงได้เห็นด้วยตนเองว่าสื่อจากโทรทัศน์ครูไทยนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเยอะ
โดย วิมลพร อยู่คงแก้ว (2011-10-12 16:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่คุณครูดีมาก นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีสื่อดี ๆ ให้คุณครูได้ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนต่อไป คิดว่ายังมีคุณครูอีกหลายท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ และขอขอบคุณโทรทัศน์ครู ที่ได้ส่งแผ่นซีดีไปถึงโรงเรียน ให้คุณครูได้ใช้ประโยชน์ สำหรับวันนี้ได้มาศึกษาหาความรู้จากงาน educa 2011 จึงได้เห็นด้วยตนเองว่าสื่อจากโทรทัศน์ครูไทยนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเยอะ ...ครูเคมี ระยอง
โดย มัจฉา กุนาคำ (2011-10-12 16:29:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ให้ความรู้ต่างๆที่มีเทคนิคการสอนที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการมากขึ้นวึ่งทำให้สามารถนำนักเรียนเข้าสู่เนื้อหาที่เรียนและให้ความสนใจเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างที่มีส่วนช่วยในการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมากและนักเรียนสามารถทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวครและนักเรียนให้มีประสิทธภาพมากและสักยภาพในการเรียนรู้สิ่งต่างที่เกี่ยวข้องกับภาไทยเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอยากให้มีสื่อแบบนี้อีก
โดย สมบูรณ์ศิริ สถานสถิตย์ (2011-10-12 16:30:09) [แสดงความคิดเห็น]
การเข้าชมสื่อครูเป็นสื่อที่ให้ความร้คุณครูดีมาก นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีสื่อดี ๆ ให้คุณครูได้ศ฿กษาหาความร้เพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนต่อไป คิดว่ายังมีคุณครูอีกหลายท่านที่ยังไม่มีโอกาสให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ และขอขอบคุณโทรทัศน์ครู ที่ได้ส่งแผ่นซีดีไปถึงโรงเรียน ให้คุณครูได้ใช้ประโยชน์ สำหรับวันนี้ได้มาศึกษาหาความรู้จากงาน educa 2011 จึงได้เห็นด้วยตนเองว่าสื่อจากโทรทัศน์ครูไทยนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเยอะ
โดย วารี บ่อพืชน์ (2011-10-12 17:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูโสภาการสอนวิชาภาษาไทยเป็นสิ่งที่เหมือนกับการรวมความรู้และซ้ำทวนเพื่อคงทนในเนื้อหามาและหลากหลาย การที่ครูรู้จักเลือกการสอนที่เหมาะสมจึงสำคัญมาก ครูโสภาทำให้การเรียนมีชีวิตเร้าความสนใจของเด็กได้ดีและการเตรียมการสอนด้วยสื่อที่น่าสนใจ นักเรียนกล้าแสดงแสดงออก ที่สำคัญเป็นการนำคุณธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกันได้การนำศิลปะป๊อป-อัพมาใช้เป็นสื่อประกอบ ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแทรกคุณธรรมมีการสร้างสรรค์จากความคิดของตนสามารถแสดงออกได้โดยเชื่อมโยงประสบการณ์ ขอชื่นชมคุณครูโสภาจากใจจริงค่ะ
โดย พรรณี อินทรพิทักษ์ (2011-10-12 17:29:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมดีมาก โดยเฉพาะการให้เด็กได้นำความรู้จากกระบวนการสอนมาสร้างPop up...มีชีวิต แสดงองค์ความรู้ของเด็กที่ได้รับโดยผนวกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน และได้แสดงออกโดยการนำเสนอผลงาน สร้างให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกทางความคิด ทำให้เด็กกล้าคิดและคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ต่อไป เด็กจึงสนใจใฝเรียนรู้อย่างหลากหลาย นับว่าสื่อโทรทัศน์ครูสามารถจุดประกาย ซึ่งอาจจะมีอยู่ในครูอยู่แล้ว แต่ถ้าได้รับชมสื่อชุดนี้ จะสร้างให้ครูกล้าที่จะนำวิธีการสอนอย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เมื่อเห็นภาพและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผู้เรียน :tv15:
โดย สมคิด จันขุนทศ (2011-10-12 20:43:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมดีมาก โดยเฉพาะการให้เด็กได้นำความรู้จากกระบวนการสอนมาสร้างPop up...มีชีวิต แสดงองค์ความรู้ของเด็กที่ได้รับโดยผนวกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน และได้แสดงออกโดยการนำเสนอผลงาน สร้างให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกทางความคิด ทำให้เด็กกล้าคิดและคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ต่อไป เด็กจึงสนใจใฝเรียนรู้อย่างหลากหลาย นับว่าสื่อโทรทัศน์ครูสามารถจุดประกาย ซึ่งอาจจะมีอยู่ในครูอยู่แล้ว แต่ถ้าได้รับชมสื่อชุดนี้ จะสร้างให้ครูกล้าที่จะนำวิธีการสอนอย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เมื่อเห็นภาพและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผู้เรียน :tv15:
โดย สมคิด จันขุนทศ (2011-10-12 20:43:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบสื่อการสอนของคุณครูโสภา ทิมตระกูล โรงเรียนวัดบางขนุน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างสื่อ POP UP ขึ้นเองได้ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความคิดสร้างสรรคื จินตนาการที่กว้างไกล ซึ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กนักเรียนสนใจในการเรียนภาษาไทย ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาภาษาไทยรู้สึกสนุกสนานและเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ
โดย สุภาภรณ์ บุดดี (2011-10-12 22:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ เป็นทิคนิคการสอนที่น่าสนใจมากครับ
ที่โรงเรียนก็ให้เด็กทำเหมือนกัน แต่ผมสอนศิลปะ เนื้อหา
ก็ไม่ค่อยมีต้องอาศัยครูภาษาไทยช่วย
มันต้องบูรณาการครับ ผมว่ารุ่ง
สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้ดีเพราะมีสื่อในการเรียนการสอนที่ สร้างสรรค์ มีภาพประกอบที่สวยงามและสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กนักเรียนได้ ดี ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย รู้สึกสนุกสนานและเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ เรียนเพิ่มมากขึ้นครับ ขอขอบพระคุณคุณครูที่แนะนำเทคนิคการสอนที่ดีและน่าสนใจอีกครั้งครับ
โดย พลากร ขุริมนต์ (2011-10-12 22:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ เป็นทิคนิคการสอนที่น่าสนใจมากครับ
ที่โรงเรียนก็ให้เด็กทำเหมือนกัน แต่ผมสอนศิลปะ เนื้อหา
ก็ไม่ค่อยมีต้องอาศัยครูภาษาไทยช่วย
มันต้องบูรณาการครับ ผมว่ารุ่ง
สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้ดีเพราะมีสื่อในการเรียนการสอนที่ สร้างสรรค์ มีภาพประกอบที่สวยงามและสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กนักเรียนได้ ดี ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย รู้สึกสนุกสนานและเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ เรียนเพิ่มมากขึ้นครับ ขอขอบพระคุณคุณครูที่แนะนำเทคนิคการสอนที่ดีและน่าสนใจอีกครั้งครับ
โดย พลากร ขุริมนต์ (2011-10-12 22:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและไม่เบื่อ ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้กับภาษาอังกฤษ
โดย จรรจนาทิพย์ ทำบุญ (2011-10-12 23:38:00) [แสดงความคิดเห็น]
การให้เด็กทำ Pop up ในการสรุปองค์ความรู้วิชาภาษาไทยของคุณครูโสภา ทิมตระกูล รร.วัดบางขนุน(ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์) ทำให้ห้องเรียนเล็กๆของคุณครูมีชีวิตชีวาขึ้นมา สังเกตจากเด็กๆจะตั้งใจทำ และภูมิใจในผลงานของตัวเอง มีความสุขที่จะนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆเห็น เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง น่าจะเป็นสื่อที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ ขอชื่นชมครูไทยที่ตั้งใจทำเพื่อเด็กและขอเป็นกำลังใจให้คุณครู ดิฉันจะนำไปใช้ค่ะ
โดย วราภรณ์ บู่ซัน (2011-10-13 06:11:36) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูผู้สอนมีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กประถมที่สนใจสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อที่สามารถเคลื่อนไหวและเสมือนของจริงทำให้บรรยากาศในการเรียนภาษาไทยมีชีวิตชีวา เด็สนใจ มีความสนุกสนานในการเรียน การใช้pop up ประกอบการเรียนนอกจากจะทำให้เด็กสนใจเรียนภาษาไทยสิ่งที่ได้นอกเหนือจากความรู้ภาษาไทยคือเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการเรียน เกิดทักษะด้านการคิดไม่ว่าจะเป้นการคิดสร้างสรรค์ การคิดหลากหลาย การแก้ปัญหา และการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ขอชื่นชมในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูอย่างมากคะ
โดย บูญฤดี อุดมผล (2011-10-13 11:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูทำให้เด็กเข้าใจง่ายทำให้วิชาภาษาไทยไม่น่าเบื่อ
โดย จิรดา แก้วขาว (2011-10-13 11:21:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็วทำให้วิชาภาษษไทยไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรม สนุกในการเรียนทำให้เกิดทักษะในชีวิต นักเรียนจะได้ไม่เบื่อ และคิดว่าวิชาภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิด กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเกิดจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดกรคิดที่หลากหลายทำงานร่วมกับเพื่อนได้ ขอชื่นชมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปให้ประโยชน์ในการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป
โดย จิรดา แก้วขาว (2011-10-13 11:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูทำให้ผู้ที่ได้ชมได้เทคนิคการสอนที่ดีมาก สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วมาก ทำให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ สนุกและมีความสุขกับการเรียน ทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่จะนำเทคนิคดี ๆ นี้ไปถ่ายถอดความรู้ให้กับผู้เรียนของตนเอง เทคนิคนี้ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย และอยากที่จะเรียนภาษาไทย ท้ายนี้อยากให้มีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาให้คุณครูได้นำกลับไปใช้ในการเรียนการสอนขของตนเอง อย่างแท้จริง
โดย นัฎชรี จันทร์เสงี่ยม (2011-10-13 12:40:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบชื่นชมผลงานการจัดทำสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ pop up ซึ่งทำให้นักเรียนได้สรุปเนื้อหาในบทเรียนซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (สมองซีกซ้าย) พร้อมกับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ตนเองชอบ (สมองซึกขวา) ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้อย่างคงทน (สมดุลระหว่างสมองทั้ง 2 ซีก) ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเทคนิคการจัดจัด pop up นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยโดยจะเป็นการสรุปสูตรคณิตศาสตร์ในบทเรียนแบบ mind map ผสมผานกับงานศิลปะให้เกิดความสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของนักเรียน
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2011-10-13 12:48:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบชื่นชมผลงานการจัดทำสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ pop up ซึ่งทำให้นักเรียนได้สรุปเนื้อหาในบทเรียนซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (สมองซีกซ้าย) พร้อมกับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ตนเองชอบ (สมองซึกขวา) ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้อย่างคงทน (สมดุลระหว่างสมองทั้ง 2 ซีก) ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเทคนิคการจัดจัด pop up นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยโดยจะเป็นการสรุปสูตรคณิตศาสตร์ในบทเรียนแบบ mind map ผสมผานกับงานศิลปะให้เกิดความสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของนักเรียน
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2011-10-13 12:48:49) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องช่วยให้เป็นการสื่อสารที่ดีสำหรับเด็กไทยให้ได้ใช้คำภาษาถ้อยคำให้ชัดเจนใช้คำได้ถูกต้องและสละสลวยมีเอกลักษณืของความเป็นไทยสงเสริมภาษาไทยให้คงอยู่เพราะปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่หันมาใช้ภาษาที่แปลกใหม่ผิดกับภาษาที่ถูกต้องดิฉันกลัวว่าเด็กรุ่นใหม่จะใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องและให้แต่คำที่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเด็กไทยในปัจจุบันหันมาใช้ภาษาต่างชาติมากขึนทำให้เด้กไทยเบื่อที่จะเรียนรู้วิชาภาษาไทย แต่ภาษาไทยป็นภาษที่สวยงามดิฉันในฐานะครุภาษาไทยคนหนึ่งอยากให้เด้กไทยได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยให้มากๆๆ
โดย ณัฐชนก แซ่ลิ้ม (2011-10-13 13:25:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูให้เด็กทำเป็น my map ซึ่งเข้ากับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นการง่ายที่เด็กจะได้เรียนรู้ตามศักยภาพของเขา ครูไม่มีความกดดัน เพราะในการเรียนที่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ซึ่งเข้ากับการเรียนรู้ตลอดชีวิ และตรงตามหลักพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ 2547 เพื้อให้เด็กเป็นคนดี มีความรู้ และเป็นคนเก่ง เพื่อให้เด็กมีความสุขในการเรียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อเป้นคนดี ของประเทศไทย
โดย ดรจวน สุดใจรัก (2011-10-13 14:27:53) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูโสภา ที่มีเทคนิคการสอนที่ดีและมีสื่อการสอนที่นักเรียนได้ลงมือสร้างเอง ทำให้นักเรียนภูมิใจและเรียนวิชาภาษาไทยอย่างสนุกมีความสุข เห็นคุณค่าของตนเอง รักภาษาไทยเรียนอย่างเข้าใจด้วย สื่อการสอนของคุณครูดิฉันเห็นแล้วตรงกับที่รอคอยมานานแล้วคะ ถึงแม้ไม่เก่งศิลปะแต่จะพยายามผลิตสื่อเป็นตัวอย่างแก้นักเรียนก่อน เสร็จแล้วจะให้นักเรียนผลิอสื่อที่น่าสนใจดั่งคุณครูโสภา ดีใจมากที่คุณครูได้ถ่ายทอดและนำเสนอสิ่งที่ดีแก่คุณครู เพื่อนำไปใช้ในการพัฒฯผูเรียนต่อไป :tv15:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-13 15:44:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเพิ่มความสนใจให้เด็กนักเรียน เพราะว่า ครูสามารถนำเสนอ เรื่องราวที่เราจะสื่อให้เด็กได้รู้ และเมื่อเด็กได้เห็นจากสื่อ ที่ครูนำเสนอเด็กจะมีความรู้สึกว่า เป็นสิ่งแปลกใหม่ น่าสนใจ และเด็กๆก็จะตั้งใจ ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เรานำเสนอ สื่อนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆได้หันกลับมาสนใจการเรียนมากขึ้น เพราะว่ามันไม่น่าเบื่อ เหมือนวิธีการสอนแบบเดิมๆ คิดว่า เราอาจจะนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ ที่เราต้องการ
โดย อุษา แสงอินทร์ (2011-10-14 11:17:30) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียน ชอบมากค่ะ
โดย ประเสริฐศรี สอนภักดี (2011-10-21 13:42:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะที่นำเสนอและเผยแพร่สิ่งดี ๆ จะนำไปใช้บ้างนะคะ
โดย ดรุณี แก้วสุข (2011-10-30 10:39:53) [แสดงความคิดเห็น]
อยากทำเป็นตั้งนานแล้วคะ :tv15: :tv02:
โดย สุกัญญา เจริญเขต (2012-01-13 14:26:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นไอเดียที่ดีมากค่ะ
โดย พาดีละ ยะมา (2012-01-14 16:31:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูแนวการสอนของครูโสภาแล้ว เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เป็นการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไม่น่าเบื่อ เพราะมีกิจกรรมที่เด็กได้ร่วมทำ ร่วมคิด
โดยการนำเข้าสู่บทเรียนของครูโสภานั้น ครูได้นำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้ปริศนาคำทาย ซึ่งเกิดจากการที่ครูโสภาได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆ มักจะชอบเล่นปริศนาคำทายกันจึงดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนไม่ได้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว ได้มีการโต้ตอบและแสดงออกในสิ่งที่ตนคิด ที่ตนสนใจ ได้ผลิตสื่อ Pop Up ด้วยตนเอง เป็นการได้ลงมือปฏิบัติ คิด วางแผน ว่าจะทำสื่อ Pop Up ออกมาในรูปแบบใด โดยที่ครูไม่ได้กำหนดกะเกณฑ์หรือบอกให้ทำ แต่ให้เด็กได้มีอิสระทางความคิด อีกทั้งยังเป็นการช่วยทบทวนสิ่งที่ตนได้เรียน โดยสื่อออกมาในรูปของสื่อ Pop Up ได้
การทำสื่อ Pop Up ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการอ่าน การเขียน และงานศิลปะ เป็นในรูปแบบบูรณาการ และเด็กได้ออกมานำเสนอผลงานที่ตนได้ทำ ทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าแสดงออก
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-01-14 19:22:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนภาษาไทยที่เรียนแล้วไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมที่เด็กได้ร่วมทำ ร่วมคิด ได้มีการโต้ตอบและแสดงออกในสิ่งที่ตนคิด ที่ตนสนใจและได้ผลิตสื่อด้วยตนเอง
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-01-20 14:14:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบชื่นชมความตั้งใจและผลงานของครูโสภาในการจัดทำสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ pop up ในการกระตุ้นให้เด็กระดับประถมศึกษาที่อาจมีสมาธิในการเรียนสั้นและไม่ต่อเนื่อง การที่จะทำให้เด็กสนใจการเรียนและเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้เป็นเรื่องยากแต่ถ้ารู้จักวิธีการเทคนิคที่ดีๆอย่างของครูโสภา แล้วนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน เชื่อว่านักเรียนต้องได้รับการพัฒนาที่ดีอย่างแน่นอน การเลือกเรื่องหรือความสนใจที่นักเรียนชอบหรือทำบ่อยๆเช่นปริศนาคำทาย สามารถทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพได้
โดย อัญชลี สุขยิ่ง (2012-02-01 09:33:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจค่ะ ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนวิชาภาษาไทย การจัดการเรียนคุณครูใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมดีมาก โดยเฉพาะการให้เด็กได้นำความรู้จากกระบวนการสอนมาสร้างPop up...มีชีวิต แสดงองค์ความรู้ของเด็กที่ได้รับโดยผนวกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน และแสดงออกโดยการนำเสนอผลงาน ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกทางความคิด และสิ่งที่ได้นอกเหนือจากความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคือเด็กสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน เกิดทักษะด้านการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดสร้างสรรค์ การคิดหลากหลาย การแก้ปัญหา และการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ขอชื่นชมในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเป็นอย่างมากคะ
โดย สมจิตร อนะวัชกุล (2012-02-15 18:37:11) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากๆๆ สามารถ นำสื่อการเรียนรู้ Pop up มาใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆๆ ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ Pop up อีกด้วย
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-02-25 18:36:37) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โดยเฉพาะในเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำเป็นต้องให้เด็กนักเรียนนำความรู้เรื่องของภาษาไทย ที่ได้จากการเรียนทั้งหมด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง ครูโสภา ทิมตระกูล รร.วัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์) จังหวัด นนทบุรี จึงนำสื่อการเรียนรู้ที่เรียกว่า Pop up มาใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการอ่าน การเขียน และงานศิลปะ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ Pop up อีกด้วย ซึ่งเป็นการสอนที่สื่อสามารถเคลื่อนไหวได้ทำให้เด็กเกิดความสนใจ มีทักษะในการเรียนรู้ และเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสมาธิ
โดย โกวิท ทองมาก (2012-02-26 09:48:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจัง ต้องเชื่อมโยงเก่ง
โดย ครูพี่กานต์ (2012-02-28 22:33:46) [แสดงความคิดเห็น]
Pop up มีชีวิต ของคุณครูโสภา ทิมตระกูล โรงเรียนวัดบางขนุนนั้น นอกจากสร้างประสบการณ์ด้านการอ่าน การเขียน รวมถึงงานศิลปะ ในการสร้างสรรค์งาน Pop up สังเกตดูแล้วเด็ก ๆ มีความสนุกและตั้งใจทำงานอย่างดี คิดว่าจะนำวิธีการสอนของท่านไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนควบคู่กับการสร้างสรรค์ Pop upด้วย
โดย ศศิธร สุตานันท์ (2012-03-02 21:10:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ เป็นสื่อที่ดี แต่นักเรียนน้อยจังห้องผม 36 คน เล่นเอาเสียงแหบเลย
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-03-02 21:47:51) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจค่ะ ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อกับการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยปริศนาคำทายซึ่งเด็กในวัยนี้จะชอบมาก และวิธีการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนได้คิดต่อยอดจากปริศนาคำทายเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องที่คุณครูสอน จากกิจกรรมPop up ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการทำงาน ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์น่าภาคภูมิใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิคราะห์ด้วยค่ะ
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-03-03 19:33:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนสอนที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียนภาษาไทย ดีจังที่มีรายการดีๆ
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-03-03 22:28:35) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูเตรียมสื่อ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีชีวิตชีวา น่าสนใจ เด็กชอบทุกคน ไม่เฉพาะเด็กชั้นอนุบาล ประถม และถ้าเด็กได้ฝึกทำ เชื่อมโยงเป็นการคิดของเขา เด็กจะได้รับการพัฒนาหลาย ๆด้าน (ครูขยันจังค่ะ)
โดย สุภาภรณ์ ปัญญานวล (2012-03-04 01:01:11) [แสดงความคิดเห็น]
ครูนำวิธีการประดิษฐ์สื่อป๊อปอัพ มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนซึ่งค่อนข้างจะทำยากแต่นักเรียนก็สามารถทำได้ และทำได้อยางสวยงาม ดีเยี่ยม มีความสุขในการทำงาน มีทักษะการทำงาน และนำเสนองานได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความมั่นใจในการนำเสนอผลงานได้อย่างดีเยี่ยมไม่เคอะเขิน นั่นแสดงถึงการที่ครูได้ฝึกฝนและเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกอย่างสมำเสมอ ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูในความตั้งใจถ่ายทอดมวลประสบการร์และองค์ความรู้ อีกทั้งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงาม แก่ลูกศิษย์ ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนไทยที่เก่งและมีคุณธรรรมที่ดีงาม :tv15:
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-03-04 21:20:10) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ดิฉันกำลังฝึกหัดทำอยู่ค่ะ จะนำไปสอนเด็กบ้าง คงจะชอบมากเลยค่ะ
โดย ธีรภัทร์ สุขไสยาสน์ (2012-03-31 23:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สื่อสามารถเคลื่อนไหวได้ทำให้เด็กเกิดความสนใจ มีทักษะในการเรียนรู้ และเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสมาธิ สื่อที่น่าสนใจมากและยังสามารถสร้างได้ง่าย รวมถึงยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆ วิชาได้ในอนาคต และยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการอ่าน การเขียน และงานศิลปะ เป็นในรูปแบบบูรณาการ และเด็กได้ออกมานำเสนอผลงานที่ตนได้ทำ ทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าแสดงออกอีกทางหนึ่งที่ดีมากๆ
โดย ศิรินภา สืบเผ่า (2012-04-02 11:58:04) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนน่าสนใจทุกขั้นตอนเช่นการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ปริศนาคำทายเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด การสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ การผลิตสื่อ Pop up มีชีวิต และการนำเสนอผลงาน ทุกกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความภูมิใจในผลงานของตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถนำเทคนิคการสอนที่ได้รับชมไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ดี ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ครูโสภานะคะ
โดย สุวรรณี นามมะกุนา (2012-04-03 23:02:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเข้าชมวิธีการสอนของครูโสภา ทิมตระกูล ในครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้และทำให้มีเทคนิคที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้สอนกับเด็กนักเรียนได้ ตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการนำเข้าสู่บทเรียน(การทายปริศนา) ขั้นสอน และขั้นสรุปบทเรียน ซึ่งทุกกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐานทั้ง 8 ประการ และนอกจากการนี้ยังเป็นการสอนภาษาไทยที่สามารถบูรณาการทั้งภายในสาระไม่ว่าจะเป็นด้านการเขียน การอ่าน การฟัง ดู พูดและภายนอกสาระ ซึ่งดิฉันจะนำเทคนิคการสอนของคุณครูไปปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนที่ดิฉันสอน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคุณครูโสภา ที่จุดประกายความคิดให้ดิฉันสามารถที่จะพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนของตัวเองต่อไป
โดย ปรารถนา เทพเทวธรรม (2012-04-04 11:02:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบสื่อการสอนของคุณครูโสภา ทิมตระกูล โรงเรียนวัดบางขนุน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างสื่อ POP UP ขึ้นเองได้ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความคิดสร้างสรรคื จินตนาการที่กว้างไกล ซึ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กนักเรียนสนใจในการเรียนภาษาไทย ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาภาษาไทยรู้สึกสนุกสนานและเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ
อยากทำเป็นตั้งนานแล้วค่ะ
โดย วิภา จำปาทอง (2012-04-21 16:31:54) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน Pop up...มีชีวิต ของคุณครูโสภา ทิมตระกูล แห่งโรงเรียนวัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์) แล้ว ก็รูสึกชื่นชมมากค่ะ คุณครูมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เป็นระบบ และมีเทคนิควิธีในการเร้าความสนใจของนักเรียนในความรับผิดชอบของคุณครูตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการประยุกต์ตัวชิ้นงานของนักเรียนในลักษณะของการสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดผ่านกิจกรรมฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นั่นคือ การจัดทำป๊อปอัพ เป็นวิธีการที่น่าสนใจ และเห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนทำกิจกรรมนี้อย่างมีความสุข ฝีกการทำงานเป็นทีมและความสามัคคีได้ด้วย ขอชื่นชมค่ะที่คุณครูได้ทุ่มเทกับการสรรค์สร้างเทคนิควิธีการสอนที่เยี่ยมยอดนี้มาได้ ขออนุญาตนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของดิฉันนะคะ ขอบพระคุณค่ะ และขอเป็นกำลังใจแด่คุณครูด้วยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-21 22:30:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โดยเฉพาะในเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำเป็นต้องให้เด็กนักเรียนนำความรู้เรื่องของภาษาไทย ที่ได้จากการเรียนทั้งหมด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง :tv06: และการนำกิจกรรมหนังสือpop up มีเทคนิคและวิธีการในการทำที่ไม่ยาก สามารถทำเป็นสื่อการเรียนการสอนและได้ผลิตสื่อการสอนเป็นหนังสือนิทาน
:tv02:สื่อการเรียนรู้ นอกจากทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติได้แล้ว ยังทำให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และถ้าครูวางแผนการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ดีแล้ว สื่อนั้นยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียนได้อีกมาก
โดย สมศรี ชุมสวัสดิ์ (2012-05-23 13:00:29) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้รับชมแล้วชอบมากค่ะ เป็นรายการที่ดีที่มีประโยชน์มาก และที่สำคัญคือครูได้ถ่ายทอดทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน และที่ครูจำเป็นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาคือ ทักษะการคิดมีการนำกิจกรรมการทำหนังสือ pop up มาใช้พัฒนานักเรียนนอกจากจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตรฯ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาทั้งด้านทักษะทางภาษาไทยอย่างครบถ้วน ทักษะการคิดต่าง ๆ ผลที่ได้คือนักเรียนมีความรู้ครบถ้วนทุก ๆด้าน ขอขอบคุณโทรทัศน์ครู ที่นำเทคนิคดีมาให้ค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-06-30 11:33:57) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้รับชมการสอนของคุณครูโสภา ทิมตระกูล โรงเรียนวัดบางขนุน แล้ว ดิฉันรู้สึกชื่นชมในความสามารถของคุณครูมาก ๆ ค่ะ คุณครูมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาก ซึ่งการนำ pop up มาเป็นสื่อการเรียนการสอน จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-05 21:25:12) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv