thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 853
Rate :
 4
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2011-09-01  
    อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ รร.วัดสวนส้ม  
    (ตอนต่อ) การเรียนเรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ในบางครั้งเด็กนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจ เพราะไม่รู้หลักการในการแต่งว่าเราควรจะแต่งอย่างไร จะใช้คำประเภทไหนมาแต่ง ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ รร.วัดสวนส้ม จังหวัด สมุทรปราการ ได้เห็นวิธีการสอนเรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ของ ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ ซึ่งได้นำเอาเมนูอาหารที่หลากหลายมาแต่งเป็น กาพย์ยานี ๑๑ จึงได้ทดลองนำมาใช้กับนักเรียน โดยแทนที่จะบอกเลยว่าจะสอนเรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ครูก็นำเมนูอาหารต่างๆที่หลากหลายมาเรียกความสนใจจากนักเรียน ซึ่งการนำเมนูอาหารมาร้อยเรียงให้คล้องจอง และสัมผัสกันเป็นวิธีการที่ช่วยทำให้เด็กเข้าใจหลักการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑ โดยที่ไม่ต้องท่องจำอีกต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจในคกคล้องจองมาก
ผู้เรียนสามารถนำคำที่กำหนดให้แต่งกาพย์ยานี 11ได้ดีจริงๆ จะนำไปใช้กับผู้เรียนค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2011-10-11 13:06:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการเรียนการสอนทางโทรทัศน์เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการสอนทางโทรท้ศน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนของตนเองซึ่งตัวครูเองมีความเข้าใจในตัวนักเรียนดียิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะดีขึ้นและนักเรียนจะเกิดการรักในการเรียนภาษาไทยยิ่งๆขึ้น เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนการร่วมทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆนักเรียน รักที่จะมาโรงเรียนและมีความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น
โดย ทิตยา บุญเสริม (2011-10-12 12:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกการเขียนกาพย์ยานีอีกด้วย
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-01-16 17:07:01) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ รร.วัดสวนส้ม จังหวัด สมุทรปราการ ได้เห็นวิธีการสอนเรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ซึ่งจากการที่ได้รับชมการเรียนการสอนทางโทรทัศน์เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเทคนิคการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนของตนเอง โดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู นักเรียนจะเกิด ความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนการร่วมทำกิจกรรมร่วมกับครู กับกลุ่มเพื่อนๆ เทื่อเข้าใจแล้วจะสามารถนำไปแต่งกาพย์ยายี11ได้ต่อไป จึงขอนำเทคนิคการสอนนี้ไปใช้ด้วยนะคะ
โดย ธนพร สินคุ่ย (2012-03-31 12:14:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และคำคล้องจ้องไปพร้อมกัน และนักเรียนก็มีความสนใจดี ช่วยให้นักเรียนเข้าใจดี
โดย สุภมาส ชังชั่ว (2012-04-30 20:06:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการเรียนการสอนทางโทรทัศน์เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการสอนทางโทรท้ศน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนของตนเองซึ่งตัวครูเองมีความเข้าใจในตัวนักเรียนดียิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะดีขึ้นและนักเรียนจะเกิดการรักในการเรียนภาษาไทยยิ่งๆขึ้น เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนการร่วมทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆนักเรียน รักที่จะมาโรงเรียนและมีความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น :tv18: :tv18:
โดย ขันธนา พันธะ (2012-06-24 21:59:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv