thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 484
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.31 นาที | Online : 2011-08-26  
    ปลดภาระ: เครื่องมือใหม่เพื่อช่วยสอน - Ease The Load : New Tools of the Trade  
    สารคดีชุดนี้ช่วยให้คุณสามารถรับมือกับงานหนัก และช่วยพัฒนาเรื่องการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตการทำงาน เนื้อหาของรายการจะนำเสนอการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในชั้นเรียน เราจะไปเชี่ยมชมโรงเรียนประถม มาร์ลโบโร ในซัลฟอร์ด เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์แลปทอปสามารถช่วยบรรเทางาน เรื่องการวางแผนงานที่มากมายของคุณครูได้อย่างไร ที่โรงเรียนประถมนิว มอสตัน ในแมนเชสเตอร์ ครูกำลังเรียนรู้ที่จะใช้กระดานอัจฉริยะในชั้นเรียน และที่โรงเรียนมัธยมเฟลส์เวิร์ธ ครูฝึกสอนที่เข้าสังเกตการณ์ในชั้นเรียนได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เครื่องมือที่ใช้ในห้องเรียนได้แก่ กระจกส่องด้านเดียว กล้องถ่ายวีดีโอ และหูฟัง สำหรับคุณครูที่ถูกสังเกตการณ์สอน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป - Primary ICT : Laptop Pros and Cons
การวางแผนสำหรับผู้อำนวยการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาแหล่งสื่อการเรียนการสอนในด้านไอซีที เพิ่มเติม

ไอซีที ประถมศึกษา : คำแนะนำการใช้กระดานไวท์บอร์ด - Primary ICT : Whiteboard Top Tips
การเอาชนะโรคกลัวกระดานไวท์บอร์ด ชมเคล็ดลับสุดยอดสำหรับผู้ใช้กระดานไวท์บอร์ดมือใหม่ ทำอย่างไรให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั่วโมงเรียน ที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดอย่างได้ผล เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : กลับสู่ระดับมาตรฐาน - Primary ICT : Back On Line
โรงเรียน ได้ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนอย่างไร ระบบการศึกษาในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียน เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ทักษะอ่านเขียน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนภาษา - Primary ICT : Literacy - Working with Words
วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ พร้อมกับให้คำแนะนำว่าจะทำให้การเรียนในวิชานั้น ๆ พัฒนาไปได้อย่างไร เพิ่มเติม

ไอซีที มัธยมศึกษา : การเรียนรู้เฉพาะตัวด้วยไอซีที ตอน 1 - Secondary ICT : Personalised Learning with ICT 1
เสนอแนะเรื่องเครือข่ายระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรในการจัดการแผนการเรียน ระบบการจัดการข้อมูล และรูปแบบของการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอน เพิ่มเติม

 
 
ผมสนใจตอนนี้มากเริมจากมีการเขียนแผนการสอน แล้วผู้ที่สั่งเขียนได้คิดถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาจึงใช้ ICT เข้ามาช่วย เช่นโปรแกรมช่วยเขียนแผนการสอน คอมพิวเตอร์โน็ตบุค ไม่ใช่ว่าจะแจกอะไรไม่รู้ให้นักเรียน ป1 ทั่วประเทศ ไม่รูว่าจะใช้ได้หรือปล่าว ชอบคำพูดที่ว่า ไม่ใช่ว่าแค่สร้างห้องพักครูสวยๆ ให้ครูอย่างเดียวต้องพิจารณาสิ่งที่มอบให้ครูทำด้ยแล้วก็ต้องมีเครื่องมืออำนวยความสะะดวกในการทำงานสิ่งนั้น อีกอย่างถ้าเข้าใจไม่ผินเว็บไซด์ของครูน่าจะเป็นของรัฐบาลกลางที่มีข้อมูลมาก ที่ีชอบที่สุดคือศึกษานิเทศก์ เขาทำงานไม่ใช่นั่งอยู่แต่ที่เขต และที่เก๋ที่สุดเลยคือมีสายด่วนช่วยเหลือครู น่าอิจฉาครูพวกนี้จังเลยนะ
โดย สมโภชน์ ดีเอี่ยม (2011-09-03 22:02:46) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่สองได้อย่างมีความสุข ซึ่งนักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่จำเป็นในสังคมปัจจุบัน เพราะประเทศไทยมีการก้าวเข้าสู่เวทีโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งไทยเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในกลุ่มเหล่านี้ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เเละใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเหมือนกับภาษาแม่ของตนเอง
โดย ธรรศ อนันต์ถาวร (2011-10-12 14:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
ในสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมเทคโนโลยี ทุกสิ่งต้องน่าสนใจเพียงพอมิเช่นนั้นจะไม่สามารถดึงความสนใจจากเด็กๆ ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น เกมส์ และมัลติมีเดียต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กช่างน่าสนใจและสนุกสนาน ถ้าการเรียนการสอนไม่สามารถสร้างความดึงดูดได้ก็ไม่มีใครเลยที่จะเรียนรู้มันได้อย่างเต็มใจกับเด็กในยุคนี้ ดังนั้นการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจและสามารถทำให้การเรียนการสอนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
โดย ปวริศา ห่วงสุวรรณ (2011-10-12 15:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนให้กับนักเรียนที่ดีมากค่ะ
โดย สุมิตรา ธีรหาญธนานนท์ (2011-10-12 19:54:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv