thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 715
Rate :
 4
ความยาว : 14.03 นาที | Online : 2011-08-12  
    สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด - KS3/4 PSHE : Tackling Drugs  
    ค้นหาว่าทำอย่างไรจะให้ความรู้ และทักษะแก่เด็กวัยรุ่น เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย ในโลกที่เต็มไปด้วยการใช้ยาเสพติด ติดตามชมแซลลี จอร์จ หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา แห่งโรงเรียนมัธยมชูเบอร์รีเนส ในเอสเซกส์ สอนนักเรียนชั้นม. 2 เรื่องการตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด แซลลีค้นคว้าข้อมูลมากมายมาใช้สอนชั้นเรียนระยะเวลา 100 นาทีของเธอ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับความสามารถได้เข้าร่วม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมฐานความรู้ ได้แก่ การตอบคำถามถูกหรือผิด เกมคัดแยก และการโต้วาทีเสริมประสบการณ์ อย่างไรก็ตามในชั้นเรียนเช่นนี้ยังมีคำถามยาก ๆ เกิดขึ้น ในรายการนี้คุณจะได้: เห็นตัวอย่างและแนวคิดการทำกิจกรรมที่ชัดเจนพร้อมวิธีการ การตรวจสอบการพัฒนาการอภิปราย คำแนะนำว่าควรรับมือกับปัญหายาก ๆ อย่างไร คำแนะนำวิธีการแนะแนวการพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่นักเรียนเพื่อให้พวกเขาปลอดภัย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
การเรียนการสอนในสมัยปัจจุบัน ถ้าไม่มีสื่อในการสอน ถ้าเราพูดปากเปล่าโดยไม่มีสื่อก็จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เพระเด็กจะได้ชินกับคำว่ายาเสพติด มาตลอด พอมาศึกษาของเรื่องโทรทัศน์ครู กิจกรรมที่อธิบายมาในเรื่องนี้ เค้าได้ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วม ซึ่งคิดว่าถ้านำไปใช้จริงจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของโทษ ผลกระทบ และกระบนการที่มีการสอนแบบหลากหลาย มาใช้ดัดแปลงในการสอนในชั้นเรียนปัจจุบันได้ดีกว่าให้ครูพูดอธิบายอย่างเดียว
โดย วันทนา สวนแก้ว (2011-10-13 09:39:01) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันสารเสพติดในประเทศแพร่หลายมากมายสิ่งที่ครุณครูทุกท่านควรกระทำมากที่สุดก็คือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเน้นให้นักเรียนได้เห็นโทษของสารเสพติดให้มากที่สุด :tv02:ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณรายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างมากที่จัดรายการดี ๆ มาส่งเสริมให้ครูทุกท่านได้มีเทคนิคที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในชั้เรียนได้อย่างสนุกสนานและเกิดผลสัมฤทธิ์แก่เด็กนักเรียนมากที่สุดและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือนักเรียนของเราทุกคนได้นำสิ่งที่เราสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณมากค่ะ
โดย ปราณี พรหมมี (2011-10-13 10:38:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาเรื่อง สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด ทำให้ดิฉันได้แนวการสอนที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและเกิดความเข้าใจโดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้นคำตอบด้วยตนเอง มีการเคลื่อนไหว มีการโต้ตอบและใช้ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนตลอดทำให้การเรียนสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะกิจกรรมวงกลม สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกวิชาจริง ๆ การเตรียมข้อมูลของครูผู้สอนที่ถูกต้อง จะทำให้ครูเกิดความมั่นใจในการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการชมเรื่อง เพศศึกษา 360 องคม ตอนที่ 1 :tv17:
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2011-11-08 21:13:43) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำให้นักเรียนมีความตระหนักในพิษภัยและโทษของยาเสพติด
โดย นายรูณ หงศาลา (2011-11-30 09:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เรารู้จักวิธีการรับมือยาเสพติดให้นักเรียนรู้จักโทษของยาเสพติดด้วย
โดย นูรือมา สะหะเม๊าะ (2012-01-13 20:01:11) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันและโทษของยาเสพติด
โดย นูรานี มิหิแอ (2012-01-16 14:30:15) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำให้นักเรียนมีความตระหนักในพิษภัยและโทษของยาเสพติด ดีมากค่ะ :tv04:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-01-16 17:12:45) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ และเป็นการเรียนที่สนุก :tv17:
โดย มาซีเตาะ หะโมะ (2012-01-20 14:57:07) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เรารู้ว่ายาเสพติดมีโทษอย่างไรและยาเสพติดบางชนิดสามารถให้โทษร้ายแรงถึงชีวิตได้และเราก็สาารถนำความรู้ที่ได้นำมาปฎิบัติในชีวิตประจำวันได้และได้แนะนำผู้อื่นถึงโทษของยาเสพติด
โดย เริงศิริ เต็งปะราแม (2012-01-24 01:51:43) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ทราบโทษของยาเสพติด
โดย สับรี มาหิเละ (2012-01-25 00:35:13) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันและโทษของยาเสพติด
โดย อารง สาอุ (2012-01-26 19:07:16) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-01-26 19:23:27) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันและโทษของยาเสพติด
โดย อับดุลเล๊าะ เจ๊ะโด (2012-01-27 03:04:51) [แสดงความคิดเห็น]
การให้ความรู้และการปฎิบัติตนของนักเรียนต้องให้ความรู้ที่ถุกต้อง ในการแก้ปัญหาของนักเรีนย
โดย ดนเลาะ ดะโอล่า (2012-01-28 08:48:01) [แสดงความคิดเห็น]
ยาเสพติดทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้สารเสพติด ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ชุมชน สังคมอย่างไร แต่เหนือสิ่งอื่นใด วัยรุ่นสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหายาเสพติด การเรียนการสอนที่สอนภาคปฏิบัติ ทำให้นักเรียนรู้สึกเห็นผลและโทษของมันได้ดีกว่า
โดย จันทร์สุดา วงศ์พิพันธ์ (2012-03-30 23:03:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาเรื่อง สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด ทำให้เห็นความแตกต่างของการสอนของไทยกับต่างประเทศ ประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นให้เด็กเรียนตามตำราเรียน ส่วนต่างประเทศใช้กิจกรรมที่ให้เด็กได้แสดงออก คิดวิเคราะห์ และยกเรื่องราวที่พบในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอนได้ ได้รู้ถึงวิธีการสอนที่หลากหลายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กไทยเราได้ แต่ก็อาจพบปัญหาในเรื่องการจัดเตรียมสื่อการเรียน เพราะบางโรงเรียนงบประมาณน้อย ทำให้การจัดเตรียมสื่อทำได้ลำบาก
โดย กำพล เลาหวัฒนภิญโญ (2012-03-31 00:08:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาเรื่อง สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด นั้น ทำให้มองเห็นถึงวิธีการที่นำมาใช้เพื่อให้นักเรียน เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติด ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ กัน โดยการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนทีีหลากหลาย การให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และทักษะต่าง ๆ แก่นักเรียน ครูผู้สอนมีการเตรียมตัว/ข้อมูลความรู้/กิจกรรมที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมมาเป็นอย่างดี ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น ทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดจากสารเสพติดและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำผู้อื่นและใช้ในชีวิตประจำวันได้ นับว่าเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่มีกิจกรรมที่หลากหลายทำให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนครบเวลาโดยไม่เบื่อเลย...คิดว่าจะนำไปใช้กับนักเรียนไทยบ้าง..เพราะปัญหายาเสพติดกับนักเรียนของเรายังมีอยู่...อยากให้ครูทุกคนร่วมมือกันให้ความสำคัญและให้ความรู้ที่ถูกต้องกับนักเรียน :tv15:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-03-31 14:10:17) [แสดงความคิดเห็น]
ครูที่ทำการสอนต้องมีการเตรียมตัวมาให้ดีและมีความเป็นกันเองกับนักเรียนมีการนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทำให้ไม่น่าเบื่อและเตรียมอุปกรณืมาให้พร้อมและเพียงพอสามารถให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีแต่ในบางโอกาสการสอนในเรื่องนี้ต้องไม่ไปพาดพิงถึงใคร และยิ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องระวังในเรื่องการดำเนินกิจกรรมต้องจบในชั้นเรียนจากการดูครูมีข้อมูลดีมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์นักเรียนสนุกสนานมีความคิดเป็นอิสระ
โดย ถนอมศรี จั่นแก้ว (2012-04-01 00:24:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจะทำให้นักเรียนมีความมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน รวมทั้งทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนานเป็นกันเองทั้งครูและนักเรียน จึงทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ความจำ ทักษะ และเจตคติแบบอัตโนมัติ เช่นการจัดการเรียนรู้เรื่องวยาเสพติดในบทเรียนนี้ คุณครูเตรียมการสอนมาดีมากสมควรเอาเป็นแบบอย่าง
โดย กิจจา ไชยเยศ (2012-04-01 14:44:19) [แสดงความคิดเห็น]
สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด ค้นหาว่าทำอย่างไรจะให้ความรู้ และทักษะแก่เด็กวัยรุ่น เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย ในโลกที่เต็มไปด้วยการใช้ยาเสพติด การตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ทำให้นักเรียนทุกระดับความสามารถได้เข้าร่วม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมฐานความรู้ ได้แก่ การตอบคำถามถูกหรือผิด เกมคัดแยก และการโต้วาทีเสริมประสบการณ์ อย่างไรก็ตามในชั้นเรียนเช่นนี้ยังมีคำถามยาก ๆ เกิดขึ้น เช่นการทำกิจกรรมพร้อมวิธีการ การตรวจสอบการพัฒนาการอภิปราย คำแนะนำว่าควรรับมือกับปัญหายาก ๆ อย่างไร คำแนะนำวิธีการแนะแนวการพัฒนาความรู้ ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด เช่น แข่งขันประกวดเรียงความเรื่อง ยาเสพติด
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2012-04-02 22:25:29) [แสดงความคิดเห็น]
สุขศึกษา กับปัญหายาเสพติด การที่สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย ในโลกที่เต็มไปด้วยการใช้ยาเสพติด พิษภัยยาเสพติด ทำให้นักเรียนทุกระดับความสามารถได้เข้าร่วม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหา โทษของยาเสพติดตามระดับสายชั้น การทำโครงงานเรื่องยาเสพติด การทำกิจกรรมพร้อมวิธีการ การตรวจสอบการพัฒนาการอภิปราย ครูคอยคำแนะนำว่าควรรับมือกับปัญหายาก ๆ อย่างไร คำแนะนำวิธีการแนะแนวการพัฒนาความรู้ ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ยกตัวอย่างข่าวเรื่องยาเสพติด ทั้งที่มีไว้ครอบครอง ขาย จำหน่ายจ่ายแจก โทษ นั้นเป็นอย่างไร และให้อ่านเสริม เรื่อง นำพุ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้
โดย วัชระ พุฒบานเย็น (2012-04-04 11:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ นักเรียนมีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้ โดยการนำประสบการณ์ ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ในตัวเองมาแบ่งปันให้เพื่อน ๆในห้องได้รู้มากขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เด็กเกิดการเรียนรู้โดยคุณครูไม่ต้องบอกความรู้ การเรียนรู้ในลักษณะนี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน นักเรียนอยากเรียน กล้าแสดงออก เคารพในความคิดเห็นของกลุ่ม และประการสำคัญ นักเรียนที่ตอบไม่ถูกก็ไม่รู้สึกเสียหน้าเพราะเพื่อนช่วยกันปรับคำตอบให้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วย เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น่านำไปปรับใช้ ตามบริบทของโรงเรียน
โดย สุวิทย์ ปานคะเชนทร์ (2012-04-08 09:45:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนท่ให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นประเภท โทษ พิษภัย ความรุนแรงการจัดกิจกรรมการสอนท่หลากหลายมีผลทำให้นักเรียนมีความรู้ท่ดี และถ้านำมาจัดกิจกรรมท่สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนในช่วงวัยอยากรู้อยากลองคือในช่วงชั้นท่ 3 และ4 จะทำให้ผู้เรียนรุ้และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในเรื่องของสารเสพติด และการใช้ทักษะท่ถูกต้องในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทุกประเภท และเป็นช่วงท่ดีท่ประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องของสารเสพติดท่ประกาศให้มีนโยบายกวาดล้างยาเสพติดเป็นวาระแห่ชาติปี2554 จึงกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และรู้พิษภัยของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นโทษท่ผู้เสพและผู้ค้าและผู้ผลิตจะได้รับ
โดย นารินทร์ โทนปัน (2012-04-22 05:38:11) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำให้นักเรียนมีความตระหนักในพิษภัยและโทษของยาเสพติดและ ทำให้นักเรียนป้องกันได้
โดย ชูชาติ โพธิ์ทอง (2012-10-03 10:42:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv