thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 453
Rate :
 3
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-08-04  
    ดนตรี ประถมศึกษา : จัดการชั้นเรียนดนตรี ประถมศึกษาตอนปลาย - KS1/2 Music : Managing Music at KS2  
    ครูระดับประถมศึกษาหลายคน จำเป็นต้องสอนวิชาดนตรีทั้งที่ผ่านการฝึกฝนด้านดนตรีมาน้อยมาก หรือไม่เคยเลย เฮเลน แม็กเกรเกอร์ ที่ปรึกษาด้านดนตรีระดับประถมศึกษาให้การสนับสนุน และคำแนะนำแก่สตีฟ โอเวนเมื่อเขาสอนวิชาดนตรีให้กับนักเรียนชั้นป. 6 ทั้ง 2 ห้องเรียน ชั้นเรียนของสตีฟ เริ่มต้นด้วยการแต่งเพลงประเภทป็อป โดยแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อยด้วยทำนองง่าย ๆ นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และมีโอกาสได้เล่นจังหวะเหล่านั้น ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ โอเวนสามารถประเมินทักษะ ด้านจังหวะทำนองของนักเรียนก่อนพวกเขาจะเริ่มบันทึกเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวโน้ต รายการตอนนี้เน้นคำศัพท์สำคัญที่ต่อมา จะกลายเป็นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ในรายการยังนำเสนอ: นักเรียนแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อย นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
ครูระดับประถมศึกษาหลายคน จำเป็นต้องสอนวิชาดนตรีทั้งที่ผ่านการฝึกฝนด้านดนตรีมาน้อยมาก หรือไม่เคยเลย เฮเลน แม็กเกรเกอร์ ที่ปรึกษาด้านดนตรีระดับประถมศึกษาให้การสนับสนุน และคำแนะนำแก่สตีฟ โอเวนเมื่อเขาสอนวิชาดนตรีให้กับนักเรียนชั้นป. 6 ทั้ง 2 ห้องเรียน ชั้นเรียนของสตีฟ เริ่มต้นด้วยการแต่งเพลงประเภทป็อป โดยแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อยด้วยทำนองง่าย ๆ นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และมีโอกาสได้เล่นจังหวะเหล่านั้น ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ โอเวนสามารถประเมินทักษะ ด้านจังหวะทำนองของนักเรียนก่อนพวกเขาจะเริ่มบันทึกเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวโน้ต รายการตอนนี้เน้นคำศัพท์สำคัญที่ต่อมา จะกลายเป็นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ในรายการยังนำเสนอ: นักเรียนแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อย นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการสอนดนตรี ผู้สอนต้องคำนึงถึง ความรู้สึกและจิตใจของผู้เรียนเพื่อเพิท่ศักยภาพทางด้านการฟัง และสามารนำมาใช้ในส่วนของรายวิชื่ออื่นได้ ถือว่าทักษะทางดนตรีเปนพื้นฐานของการเริ่มต้นการเรียนรู้ และเป็นการต่อยอดความรู้
โดย อรพรรณ ฉิมพลี (2011-10-13 14:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับเพราะเน้นคำศัพท์สำคัญๆจะกลายเป็นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ในรายการยังนำเสนอ: นักเรียนแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อย นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง ดีมาก :tv02:
โดย สิรวิชญ์ ไกรแถลง (2012-03-09 14:11:37) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางดนตรีนักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และมีโอกาสได้เล่นจังหวะเหล่านั้น ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ โอเวนสามารถประเมินทักษะ ด้านจังหวะทำนองของนักเรียนก่อนพวกเขาจะเริ่มบันทึกเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวโน้ต โดยการให้นักเรียนปรบมือตามจังหวะ และพร้อมกับการร้องคลอไปกับจังหวะ และการเคลื่อนไวร่างกายไปกับทำนองเพลง นักเรียนแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อย นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง ได้อย่างรวดเร็วเพราะมีการแบ่งช่วงการสอนออกเป้น 3 ส่วนทำให้นักเรียนเข้าได้เป็นอย่างขั้นตอนและได้ผลดี
โดย เพ็ญนภา รุ่งเรือง (2012-03-12 13:27:42) [แสดงความคิดเห็น]
การแต่งเพลงประเภทป็อป โดยแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อยด้วยทำนองง่าย ๆ นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และมีโอกาสได้เล่นจังหวะเหล่านั้น ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ โอเวนสามารถประเมินทักษะ ด้านจังหวะทำนองของนักเรียนก่อนพวกเขาจะเริ่มบันทึกเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวโน้ต เป็นสื่อที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี อาจจะเป็นเพราะความแปลกใหม่ หรือความอยากรู้อยากเห็น จึงทำให้เกิด การเรียนรู้และรับรู้ที่ดี
โดย ชูศรี ทองแดง (2012-05-01 21:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนคงต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่า"จังหวะ"และคำว่า"จังหวะเคาะ"เป็นอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร ในสารคดีนี้จังหวะคือรูปแบบจังหวะของคำหรือประโยคที่แต่งขึ้น ส่วนคำว่าจังหวะเคาะ เปรียบเสมือนการเต้นของหัวใจที่ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ 1...2...3...4... โดยครูจะให้เด็กสร้างจังหวะขึ้นมา แต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะใส่ทำนองให้ด้วย ซื่งข้ามขั้นตอน ในส่วนนี้ครูคงต้องใช้ความยืดหยุ่นในการสอน คาบต่อมา ช่วงแรก ครูพยายามแยกแยะจังหวะของท่อนธรรมดาและท่อนสร้อยออกจากกัน โดยทั้งสองท่อนนั้น จังหวะของคำจะต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน ข่วงที่สอง เด็กๆเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ในการสร้างจังหวะเคาะและจังหวะ ในสารคดี คุณครูมีความตั้งใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย ศักดิ์นิรันดร์ จิตต์สม (2012-05-08 14:05:04) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการแต่งเพลงประเภทปอ๊บโดยการมีการแต่งเนื้อเพลงในท่อนล่างเป็นท่อนสร้อยด้วยการใช้ทำนองง่ายๆทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป้นอย่างดีในเรื่องของการเละในเรื่องทำนองซึ่งได้มีการเปิดโอกาสในการไดมีการเจงหวะด้วยเครื่องคนตรีประเภทของการเคาะซึ่งสามารถประเมินผลด้วยทำนองหรือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการปรับกระบวนการและความยืดหยุ่นให้เกิดความสม่ำเสมอจากการที่ได้มีการเคาะจังหวะโดยได้มีการให้มีการสร้างจังหวะในเรื่องของความแปลกใหม่ๆอยูตลอดเวลา
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 13:57:25) [แสดงความคิดเห็น]
รูระดับประถมศึกษาหลายคน จำเป็นต้องสอนวิชาดนตรีทั้งที่ผ่านการฝึกฝนด้านดนตรีมาน้อยมาก หรือไม่เคยเลย เฮเลน แม็กเกรเกอร์ ที่ปรึกษาด้านดนตรีระดับประถมศึกษาให้การสนับสนุน และคำแนะนำแก่สตีฟ โอเวนเมื่อเขาสอนวิชาดนตรีให้กับนักเรียนชั้นป. 6 ทั้ง 2 ห้องเรียน ชั้นเรียนของสตีฟ เริ่มต้นด้วยการแต่งเพลงประเภทป็อป โดยแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อยด้วยทำนองง่าย ๆ นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และมีโอกาสได้เล่นจังหวะเหล่านั้น ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ โอเวนสามารถประเมินทักษะ ด้านจังหวะทำนองของนักเรียนก่อนพวกเขาจะเริ่มบันทึกเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวโน้ต รายการตอนนี้เน้นคำศัพท์สำคัญที่ต่อมา จะกลายเป็นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ในรายการยังนำเสนอ: นักเรียนแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อย นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการสอนดนตรี ผู้สอนต้องคำนึงถึง ความรู้สึกและจิตใจของผู้เรียนเพื่อเพิท่ศักยภาพทางด้านการฟัง และสามารนำมาใช้ในส่วนของรายวิชื่ออื่นได้ ถือว่าทักษะทางดนตรีเปนพื้นฐานของการเริ่มต้นการเรียนรู้ และเป็นการต่อยอดความรู้ ชอบมากคับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วีรสิทธิ์ จั่นเพชร (2014-02-23 01:11:29) [แสดงความคิดเห็น]
รูระดับประถมศึกษาหลายคน จำเป็นต้องสอนวิชาดนตรีทั้งที่ผ่านการฝึกฝนด้านดนตรีมาน้อยมาก หรือไม่เคยเลย เฮเลน แม็กเกรเกอร์ ที่ปรึกษาด้านดนตรีระดับประถมศึกษาให้การสนับสนุน และคำแนะนำแก่สตีฟ โอเวนเมื่อเขาสอนวิชาดนตรีให้กับนักเรียนชั้นป. 6 ทั้ง 2 ห้องเรียน ชั้นเรียนของสตีฟ เริ่มต้นด้วยการแต่งเพลงประเภทป็อป โดยแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อยด้วยทำนองง่าย ๆ นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และมีโอกาสได้เล่นจังหวะเหล่านั้น ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ โอเวนสามารถประเมินทักษะ ด้านจังหวะทำนองของนักเรียนก่อนพวกเขาจะเริ่มบันทึกเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวโน้ต รายการตอนนี้เน้นคำศัพท์สำคัญที่ต่อมา จะกลายเป็นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ในรายการยังนำเสนอ: นักเรียนแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อย นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการสอนดนตรี ผู้สอนต้องคำนึงถึง ความรู้สึกและจิตใจของผู้เรียนเพื่อเพิท่ศักยภาพทางด้านการฟัง และสามารนำมาใช้ในส่วนของรายวิชื่ออื่นได้ ถือว่าทักษะทางดนตรีเปนพื้นฐานของการเริ่มต้นการเรียนรู้ และเป็นการต่อยอดความรู้ ชอบมากคับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วีรสิทธิ์ จั่นเพชร (2014-02-23 01:12:35) [แสดงความคิดเห็น]
รูระดับประถมศึกษาหลายคน จำเป็นต้องสอนวิชาดนตรีทั้งที่ผ่านการฝึกฝนด้านดนตรีมาน้อยมาก หรือไม่เคยเลย เฮเลน แม็กเกรเกอร์ ที่ปรึกษาด้านดนตรีระดับประถมศึกษาให้การสนับสนุน และคำแนะนำแก่สตีฟ โอเวนเมื่อเขาสอนวิชาดนตรีให้กับนักเรียนชั้นป. 6 ทั้ง 2 ห้องเรียน ชั้นเรียนของสตีฟ เริ่มต้นด้วยการแต่งเพลงประเภทป็อป โดยแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อยด้วยทำนองง่าย ๆ นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และมีโอกาสได้เล่นจังหวะเหล่านั้น ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ โอเวนสามารถประเมินทักษะ ด้านจังหวะทำนองของนักเรียนก่อนพวกเขาจะเริ่มบันทึกเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวโน้ต รายการตอนนี้เน้นคำศัพท์สำคัญที่ต่อมา จะกลายเป็นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ในรายการยังนำเสนอ: นักเรียนแต่งเนื้อเพลงท่อนร้อง และท่อนสร้อย นักเรียนเรียนรู้เรื่องจังหวะเคาะและทำนอง และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการสอนดนตรี ผู้สอนต้องคำนึงถึง ความรู้สึกและจิตใจของผู้เรียนเพื่อเพิท่ศักยภาพทางด้านการฟัง และสามารนำมาใช้ในส่วนของรายวิชื่ออื่นได้ ถือว่าทักษะทางดนตรีเปนพื้นฐานของการเริ่มต้นการเรียนรู้ และเป็นการต่อยอดความรู้ ชอบมากคับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วีรสิทธิ์ จั่นเพชร (2014-02-23 01:12:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv