thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 782
Rate :
 3
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-08-04  
    ดนตรี ประถมศึกษา : จัดการชั้นเรียนดนตรี ประถมศึกษาตอนต้น- KS1/2 Music : Managing Music at KS1  
    ครูระดับประถมศึกษาหลายคน จำเป็นต้องสอนวิชาดนตรีทั้งที่ผ่านการฝึกฝนด้านดนตรีมาน้อยมาก หรือไม่เคยเลย เฮเลน แม็กเกรเกอร์ ที่ปรึกษาด้านดนตรีระดับประถมศึกษา แนะนำกลเม็ดบางอย่างให้กับครูลูอิส ฮาร์วีย์เวลส์ สำหรับการสอนดนตรีให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ชั่วโมงเรียนนี้เป็นการศึกษาเสียงจากร่างกายทั้งเสียงดัง และเสียงเบาโดยลูอิสได้พัฒนากิจกรรมการสร้างตัวโน้ต ซึ่งให้นักเรียนจับคู่สร้างโน้ตดนตรีที่จะได้แสดงกันในเวลาต่อมา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา : การสอนดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษา คุณครูส่วนใหญ่ไม่มีความชำนาญ เนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาของไทย โดยมากไม่มีครูเฉพาะทาง ดังนั้นการสอนดนตรี ฟังดูอาจเป็นเรื่องง่ายแต่ความจริงแล้วไม่ง่ายเลย เนื่องจากถ้าเราไม่มีพื้นฐานทางดนตรีแล้ว ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คุณครูจะเกิดความไม่มั่นใจในการสอนได้
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ : ลำดับที่ ๑ เราควรปรับปรุงหลักสูตร และเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ๒ ให้เด็กๆเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว ๓. ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำจากคุณครูที่มีความชำนาญด้านดนตรี เพื่อเพิ่มความรู้ ความมั่นใจให้กับตัวเอง ๔ ใช้สื่อประกอบการสอน และ ๕ ในการสอนนั้น คุณครูควรทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้เด็กๆฝึกปฏิบัติซ้ำๆ โดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อร่วมกันประเมิน
โดย กัลยาณี หวีดินซุค (2011-09-04 09:54:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากบทความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางด้านดนตรีไม่เพียงพอต่อการศีกษาระดับประถมตอนต้น ดังนั้นคิดว่าควรมีการจัดอบรมครูเฉพาะทางนี้มากขึ้นค่ะ เพราะส่วนตัวแล้วเป็นครูดนตรีค่ะ เห็นว่ามีอบรมบ่อยมากค่ะ แต่ไม่ค่อยมีเรื่องดนตรีเลย มีก็ไม่ตรงงเท่าที่ควรค่ะ เพราะดนตรีสำหรับเด็กเล็กเป็นเรื่องละเอียดมาก ทั้งในเรื่องของทฤษฏีของโน้ตและยังร่วมถึงประวัติดนตรีท้องถิ่งตลอดจนเรื่องทักษะของการเล่นดนตรีด้วยค่ะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเรื่องดนตรีก็จะทำให้เด็กคิดว่าดนตรีเป็นเรื่องยากและจะไม่อยากจะเข้ามาเรียนวิชาดนตรีค่ะ
โดย นางสาวสุธิมา สียา (2011-10-12 11:50:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากบทความข้างตนแสดงให้ห็นว่าบุคลากรทางดนตรี ในประเทศไทยมีจำนวนน้อย และ ไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านดังนั้นกระผมมีความคิดเห็นว่าควรจัดให้มีการอบรม คุณครูดนตรีสำหรับเด็กประถามให้มากขึ้น เพราะปกติเวลามีการจัดอบรมไม่ค่อยมีหัวทางด้านดนตรีสำหรับเด็กประถม มากเท่าใดนัก ทำให้บุคลากรที่สอนดนตรีภายในโรงเรียนไม่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและกรารผลิตสื่อการสอน จึงทำให้เด็กนักเรียนมีการเรียงลำดับไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาดนตรี
โดย นรินทร์ สุขวิสุทธิโชติ (2011-10-12 12:09:28) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้ดนตรีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการด้านดนตรีเพราะดนตรีสำหรับเด็กเล็กเป็นเรื่องละเอียดมาก ทั้งในเรื่องของทฤษฏีของโน้ตและยังร่วมถึงประวัติดนตรีท้องถิ่งตลอดจนเรื่องทักษะของการเล่นดนตรีด้วยค่ะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเรื่องดนตรีก็จะทำให้เด็กคิดว่าดนตรีเป็นเรื่องยากและจะไม่อยากจะเข้ามาเรียนวิชาดนตรีค่ะ จัดให้มีการอบรม คุณครูดนตรีสำหรับเด็กประถามให้มากขึ้น เพราะปกติเวลามีการจัดอบรมไม่ค่อยมีหัวทางด้านดนตรีสำหรับเด็กประถม มากเท่าใดนัก ทำให้บุคลากรที่สอนดนตรีภายในโรงเรียนไม่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและกรารผลิตสื่อการสอน จึงทำให้เด็กนักเรียนมีการเรียงลำดับไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาดนตรี
โดย ศิกัลฎา เรืองภู (2011-10-14 09:48:58) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาดนตรีเป็นวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียน เพราะสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่ครูจะมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กรู้สึกเช่นนั้น สิ่งสำคัญของการสอนวิชาดนตรีให้เด็กสนุกคือ การที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง อาจใช้เครื่องดนตรีที่มีอยู่ในร่างกาย หรือส่ิงรอบตัว เช่น มือ การกระทืบเท้าให้เป็นจังหวะ หรือใช้กระป๋อง ไม้ไผ่ เป็นต้น ถ้าครูรู้จักนำส่ิงเหล่านนี้มาเป็นสื่อให้นักเรียนได้ฝึกเคาะจังหวะประกอบการร้องเพลง วิชาดนตรีก็จะเป็นวิชาที่สนุกสนาน นักเรียนชื่นชอบ และบอกคุณว่า "ครูขาหนูอยากเรียนกับครูอีกค่ะ" ขอเป็นกำลังใจให้กับครูดนตรีทุกคนค่ะ
โดย บุษยมาศ วิชัยดิษฐ์ (2012-04-18 22:35:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนดนตรีแล้วได้รับวิธีการสอนดนตรีที่ง่ายขึ้น การสร้างความสนใจให้เด็กๆการให้เด็กได้มีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติทำให้เด็กมีความสนุกสนานจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ววิชาดนตรีก็เป็นวิชาที่สำคัญแต่ทำไมดูในโรงเรียนปัจจุบันไม่มีครูเอกดนตรีเลย ใช่ว่าใครจะสอนก็ได้เพราะเนื้อหาวิชาดนตรียากพอสมควรสำหรับครูที่ไม่ได้จบเอกดนตรีไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ อยากให้มีการอบรมครูสอนดนตรีเพื่อที่จะได้นำความรู้มาจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
โดย อำพร เทพวงศ์ (2012-06-02 23:45:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ยอดเยี่ยมมากๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วม สนุก
โดย ประดิษฐ์ กุชโร (2012-06-22 15:13:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv