thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 509
Rate :
 4
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-08-04  
    ศาสนา และจริยธรรม ประถมศึกษา : การสอนเรื่องอิสลาม - KS2 RE : Teaching about Islam  
    ติดตามชมหลักความเชื่อพื้นฐานของศาสนาอิสลาม โดยครูประถมศึกษาที่เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวเชคห์ จากเมืองเบอร์มิงแฮมเป็นเวลา 48 ชั่วโมง และได้รับคำแนะนำจากสถาบันมาตรฐานการศึกษา เรื่องการอยู่ร่วมกัน แม้จะมีความต่างทางเชื้อชาติ เนื่องจากนักเรียนที่นี่ร้อยละ 10 มาจากชุมชนที่มีความต่างของเชื้อชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยากให้ทุกคนในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณความเชื่อที่ต่างกัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเคารพซึงกันและกัน ติดตามเอดริส เกบี ครู และผู้ประสานงานด้านศาสนศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทววิทยา และยังเป็นชาวมุสลิมระหว่างการเตรียมการสอน เรื่องมัสยิดให้กับนักเรียนชั้นป.2 ก่อนจะไปเข้าสอนนักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนยังนำนักเรียนที่ "นับถือศาสนาเดียวกัน" ให้เข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียนศาสนาอื่นด้วย ประเด็นหลัก: บทเรียนเน้นศึกษารากของศาสนาอิสลาม และให้นักเรียนเมกกะได้ออกแบบเสื่อสำหรับสวดมนต์ด้วยตนเอง สำรวจบทความเกี่ยวกับความเชื่อในศาสนาอิสลาม เช่น การถือศีลอด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
:tv03:
โดย อัฟนาน สุมาลี (2011-09-05 07:04:56) [แสดงความคิดเห็น]
หน่วยงานที่จัดนิทรรศการโทรทัศน์ครูได้ให้สาระความรู้กับการนำไปปรับใช้ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ทำให้เห็นภาพและมีมุมมองที่จะนำไปปรับใช้สอนนักเรียนที่โรงเรียนและนำความรู้ที่ได้จากการดูวีดีโอไปรปรับแผนการสอนของตนเองด้วยค่ะและระบบการให้ข้อมูลของหน่วยงานครอบคุมกับการสอนที่ครูทั่วประเทศสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดได้เป็นอย่างดีค่ะและขอแสดงความคิดเห็นในการจัดนิทรรศการที่ไบเทคในครั้งนี้ด้วยค่ะ คือจัดเนื้อหาที่ครอบคลุมกับ 8 กลุ่มสาระได้ดีมากคะ
โดย สุปรีญา โสมมาก (2011-10-14 13:59:22) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv