thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 619
Rate :
 2
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-08-04  
    ศาสนาและจริยธรรม ประถมศึกษา : คู่มือการสอนเรื่องอิสลาม - KS2 RE : Teacher's Guide to Islam  
    ร่วมสำรวจความเชื่อพื้นฐาน ตามหลักศาสนาอิสลามที่ครูประถมศึกษาจำเป็นต้องรู้ ด้วยการใช้เวลา 48 ชั่วโมง ไปกับครอบครัวเชคห์ จากเมืองเบอร์มิงแฮม ร่วมเฉลิมฉลองวันอีด ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนรอมฎอน อันเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ประจำปีที่ชาวมุสลิมทุกคนร่วมกันถือศีลอด ฉลอง สักการะ และสวดมนต์ การถือศีลอด (Sawm) 30 วันเป็นหนึ่งในห้าเสาหลักของอิสลาม โดยอีก 4 เสาหลักได้แก่ ศรัทธาหรือพยาน (Shahadah) การทำละหมาด (Salah) ทาน (Zakah) และการแสวงบุญที่นครเมกกะ (Hajj) ครอบครัวเชคห์ พาเราเข้าร่วมพิธีกรรม และกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวโยงกับหลักพื้นฐานเช่น การตอบรับบทสวด การมอบของขวัญ และคัมภีร์อัลกุรอาน ประเด็นหลัก อิมราน โมกรา ผู้สอนวิชาศาสนศึกษาอธิบายว่าศาสนาอิสลามหมายถึง "วิถีการดำรงชีวิต" ได้อย่างไร ศึกษาความเชื่อที่เป็นหัวใจหลักของศาสนาอิสลาม นักเรียนอภิปรายถึงความเชื่อของพวกเขา และขยายขอบข่ายความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
มาชมนิทรรศการโทรทัศน์ครูเป็นครั้งแรก ได้ยินเรื่องราวการสอนมาพอสมควร รู้ข่าวโดยบังเอิญจากการได้ยินคนคุยกันที่งานสัปดาห์หนังสือที่มีนิทรรศการที่ไบเทค จึงทราบว่าจัดงาน มหกรรมของครู มาชมนิทรรศการต่างๆแล้วได้พอการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอการจัดการเรียนรู้และการประชุมสัมมนาเพื่อนครูทำให้ได้รับทราบว่าการเรียนรู้ในสมัยนี้เราสามารถใช้สื่อ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่นการใช้เครื่องมือดิจิตอลมาใช้ ดีมากเลยที่ได้รับสื่อและแผนการสอน
โดย กัลยา มั่นในธรรม (2011-10-12 12:50:26) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูเนรายการที่มีประโยชน์ต่อครูมาก เป็นรายกาที่ให้ความรู้ในรศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ให้พัฒนาตนเองมากขึ้น จะให้ได้รับความรู้และนำไปเผยแพร่ สอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกกทั้งได้พัฒนาการศึกษาของประเทสชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรื่องมากขึ้น ได้พัฒนาตนเอง พัฒนาคน พัฒนางาน การศึกษาจากโทรทัศน์ครูเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครูให้ทำภารกิจครูเต็มตามศักยภาพ โดยการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดย ทัศนีย์กุล ทองนาค (2011-10-12 12:55:04) [แสดงความคิดเห็น]
ศาสนาและจริยธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาในปัจจุบันนี้มีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมเป็นอย่างมากและซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณครูซึ่งนำไปใช้ในการจัดการสอนในห้องเรียนและสังคมเราทุกวันนี้ซึ่งเราในฐานะที่เราเป็นคุณครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากที่สุดควรจะให้เด็กๆตระหนักในเรื่องการสอนจริยธรรมให้นักเรียนอย่างมากๆ เพราะว่าทุกวันนี้เด็กจะไม่ค่อยมีจริยธรรมเพราะว่าสังคมโลกเปลี่ยนไป รายการโทรทัศน์ครูมีประโยชน์ต่อครูมากค่ะ
โดย วริศรา พรหมภักดี (2011-10-12 14:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์เป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อครูและนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างมาก ยอมรับว่ารู้จักรายการโทรทัศน์ครูมาก่อนแต่ไม่เคยแวะเข้ามาชมอย่างจริงจัง แต่พอได้ลองแวะเข้ามาชมแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราค้นหาอยู่กับมารวมอยู่ที่นี่หลายอย่าง น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับครูได้เลย ได้รับทั้งแนวความคิดที่จะนำไปประยุกค์ใช้ได้หลายอย่าง และข่าวสารที่่่ครบครัน สำหรับคนที่ประกอบวิชาชีพครู และนิสิตนักศึกษา หรือแม้แต่คนทั่วไป ขอให้รายการโทรทัศน์ครู อยู่เป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้กับครูต่อไปนานๆ
โดย มานัส โพธิ์ทอง (2011-10-12 21:54:06) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์เป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อครูและนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างมาก ยอมรับว่ารู้จักรายการโทรทัศน์ครูมาก่อนแต่ไม่เคยแวะเข้ามาชมอย่างจริงจัง แต่พอได้ลองแวะเข้ามาชมแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราค้นหาอยู่กับมารวมอยู่ที่นี่หลายอย่าง น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับครูได้เลย ได้รับทั้งแนวความคิดที่จะนำไปประยุกค์ใช้ได้หลายอย่าง และข่าวสารที่่่ครบครัน สำหรับคนที่ประกอบวิชาชีพครู และนิสิตนักศึกษา หรือแม้แต่คนทั่วไป ขอให้รายการโทรทัศน์ครู อยู่เป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้กับครูต่อไปนานๆ
โดย มานัส โพธิ์ทอง (2011-10-12 21:54:10) [แสดงความคิดเห็น]
ปลูกฝังคุณธรรมจริธรรรมแก่เกนักเรียนและอบรมระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนเป็รนรายการที่ให้ความรู้ที่ดีกับที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริธรรรมทำให้เด็กและครูมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทำให้สังคมเกิดความสงบสุขและทำให้เกิดประโยชน์สุขเป็นรายการที่มัประดยชน์ต่อครูและนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างมากยอมรับว่ารู้จักรายการการโทรทัศน์ครูมาก่อนแต่ไม่เคยแวะมาชมอย่างจริงจังแต่พอได้ลองแวะมาเข้าชมแวรู้สึกว่าสิ่งที่เราคันหาอยู่กับเรามารวมอยู่ที่นี้หลายอย่างนี้เองครับ
โดย วิชาญ กลิ่นศรีสุข (2011-10-14 10:17:54) [แสดงความคิดเห็น]
สำรวจของความเชื่อถือตามหลักศาสตร์อิสลามในการเฉลิมฉลองในเมืองเบอร์มึงแฮมซึ้งเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนรอบอันเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ประจำปีที่ชวนมุสลิมทุกคนคนกันถือศีลอด
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2011-12-22 09:26:33) [แสดงความคิดเห็น]
จริยธรรรมทำให้เด็ก พัฒนาตนเอง มากขึ้น จะให้ได้รับความรู้และนำไปเผย แพร่ เป็น การ อบรม ระ เบียบ วินัย ทำ ให้ นัก เรียน มี ศิลธรรม ใน ใจ
โดย นนทพัทธ์ (2012-02-01 11:31:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเรื่องนี้ทำให้ทราบถึงประเพณี ขนบธรรมเนียมของศาสนาอิสลามที่มีการขัดเกลาเด็ก สอนวิธีการฝึกความอดทน ให้เรื่องการอดอาหาร เพราะอีกหน่อยทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน หรือเกิดภัยพิบัติเราก็สามารถรับมือมันได้อย่างมีความเหมาะสม และไม่ต้องตื่นกระหนกต่อไป
โดย เมษปุณยาพร วาดเอื้อยวงศ์ (2012-03-27 09:12:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจที่ได้ดูวีดีโอเรื่องนี้ มีประโยชน์มากเพราะอยู่แวดล้อมกับชาวมุสลิม แต่ไม่เคยได้รู้ถึงความหมายของกิจกรรมทางศาสนาของเขา สิ่งที่อิสลามทำมีความหมายมากมายและเป็นสิ่งที่ดีต่อการหล่อหลอมชีวิตให้เป็นคนสงบ การควบคุมตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การแบ่งปัน คุณค่าของการมีกันและกัน วินัยบังคับตน คิดถึงคนอื่นแม้ไม่รู้จัก ใจกว้างขวาง ความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งใจและกาย ความถ่อมตัว ความอดทน การเชื่อฟังผู้ใหญ่ น่าชื่นชมมาก ถ้าพวกเขาใกล้ชิดพระเจ้าฟังเสียงพระองค์ถึงวันละ 5 ครั้ง พวกเขาจะรักคนอื่นแน่นอน ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่เป็นผู้ก่อการร้าย ไม่อ้างว่าฆ่าเพื่อพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นความรักและดีต่อทุกคน ให้โอกาสคนชั่วกลับใจ การแก้แค้นหรือตอบแทนคนชั่วเป็นงานของพระเจ้า ไม่ใช่มนุษย์ผู้เป็นบาปเหมือนกัน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ผู้พิพากษาคนบาปชั่วคือผู้ที่ไม่มีบาป ซึ่งมีผู้เดียวคือพระเจ้าผู้สร้างและผู้พิพากษา
โดย ลิณี จูตระกูล (2012-03-30 00:23:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคำนึงถึงสักเท่าไรนัก เกี่ยวกับมุสลิม แต่มุสลิมก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมาก ทั้งในแหง่ของมุมมอง มิติความเชื่อ วิถีชีวิต สถานะภาพทางสังคมและคำสอนทางศาสนาที่เรารับรู้แค่เพียงว่า มีความเร่งครัดเป็นอย่างมาก วีดีโอนี้ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้ดูสามารถรู้ เข้าใจและคิดวิเคราะห์ และสามารถรับรู้เรื่องราว มุมมองที่เราไม่เคยเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมาก่อน และเป็นประโยชน์ต่อการใช้สอนในโรงเรียน เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 02:39:26) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กแต่ละคนย่อมนับถือศาสนาที่ต่างกัน เมื่อเค้าใช้ชีวิตในครอบครัวที่แต่ต่างกัน เค้าย่อมที่จะมีความหลากหลายของการนับถือ การปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเค้ามีความคุ้นเคย มีความเข้าใจ เค้าจะสามารถสื่อ หรือบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ เมื่อมีความแตกต่าง ก็สมควรทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่าง และยอมรับความแตกต่าง นั้น การสอนในรูปแบบนี้ถือเป็นการสอนที่ดี ค่ะ :tv15:
โดย ลาตีพะห์ เจะหลง (2012-04-05 22:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
ทุกศาสนามีความมุ่งหมายเหมือนกันสอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัว ถ้าผู้นับถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน มีความรักให้แก่กัน ยึดหลักความเป็นจริง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน เข้าใจธรรมชาติ ยอมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถ้าสิ่งใดขัดแย้งกับผู้อื่นก็ฝังดินเสีย ทุกศาสนาสอนวิธีการดับทุกข์ ถ้าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มนุษย์ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดย เฉลิมศรี หะวานนท์ (2012-04-24 20:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่นำเสนอถึงวิถีชีวิตอิสลาม หลักคำสอนอิสลามที่มุสลิมต้องปฏิบัติ สำหรับชาวมุสลิมรายการนี้ถือว่าเป้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ต้องปฏิบัติแต่สำหรับคนต่างศาสนิกดูแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเขาจะได้รู้ถึงวิถีชีวิตมุสลิมที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวันและจะได้เห็นถึงความแตกต่างของศาสนาอื่นๆและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของศาสนาอื่นได้ดียิ่งขึ้น
โดย อาเรฟ หะยีหามะ (2012-05-29 21:22:17) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม หรืออิสลามศึกษา หรือศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีพอยู่ในโลกนี้อย่างสงบสุข ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติ ตั้งแต่อยู่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ โดยไม่ต้องพะวงถึงปัจจัย ระยะเวลา อุปสรรคและสถานที่ ถึงแม้จะไกลหรือยากเพียงใดก็ต้องขวนขวายมาให้ได้ เพราะสรรพสิ่งที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงสร้างไว้ทั้งปวงนั้น ล้วนเป็นขุมพลังแห่งความรู้ที่มากมายมหาศาล ซึ่งประชาชาติทั้งมวลต้องแสวงหา
ที่สำคัญต้องยึดหลักคำสอน 5 ประการเพื่อให้เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 21:37:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv