thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 118
Rate :
 0
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2011-08-03  
    ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : เรียนเรื่องทิวดอร์โดยใช้ไอซีที ตอน 2 - KS2 History : The Tudors using ICT 2  
    (ตอนต่อ) ดร.เพเลโนเป ฮาร์เน็ต และดร.ไมเคิล ไรลีย์ นักประวัติศาสตร์ประเมิน และวิพากษ์วิธีการสอนชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพระมเหสีของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ของไซมอน บอทเทน รองผู้อำนวยการ ไม่เฉพาะแนวคิดที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเท่านั้น บทเรียนนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาที่กำหนดไว้เพียง 1 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนแนวคิดการสอน แต่ตั้งข้อสงสัยว่ากรอบเวลา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะเป็นการเบนความสนใจของนักเรียน ออกจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือไม่ ติดตามชมตัวอย่างดีๆ ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กระตุ้น และส่งเสริมการเรียนในชั้นเรียน อาทิ วิธีใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอโครงสร้าง และทรัพยากรการเรียนรู้ของนักเรียน เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้กล้องวิดีโอ และวิธีใช้คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับการค้นคว้า รวมทั้งประเด็นคำถามเรื่องการสร้างสมดุลของหลักสูตร และการสนับสนุน ประเด็นหลัก ได้แก่ ประวัติศาสตร์กับเทคโนโลยี: ทั้งสองเรื่องผสมผสานกันได้อย่างลงตัวหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญ 2 คนทบทวนประสิทธิผลของบทเรียนนี้ในแต่ละขั้นตอน นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้กล้องวิดีโอราคาถูก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv