thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 365
Rate :
 3
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-08-03  
    ภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา : ผู้บุกรุกและผู้ตั้งรกราก ตอน 1 - KS2 Geography : Invaders and Settlers 1  
    เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนวิชาภูมิศาสตร์เรื่อง ผู้บุกรุก ผู้ตั้งถิ่นฐาน และการตั้งถิ่นฐาน ครูเดเบอราห์ ลอร์ด นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปยังเนินเขาหลังโรงเรียน ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นที่ราบซัมเมอร์เซตได้ชัดเจน นักเรียนได้มองเห็นหมู่บ้านต่าง ๆ และเส้นทางที่เชื่อมโยงหมู่บ้านเหล่านั้น เดเบอราห์มอบหมายงานให้นักเรียน โดยพวกเขาต้องบันทึกรายละเอียดภูมิประเทศ ที่สังเกตเห็นระหว่างขึ้นไปที่เนินเขา และกรอกลงในแผ่นงานพร้อมร่างแผนที่เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา ในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์อีก 2 คนร่วมเดินทางไปด้วยโดยพวกเขา ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการ และเนื้อหาในบทเรียน ติดตามชมวิธีที่นักเรียนใช้ขยายขอบข่ายความรู้ด้านสถานที่ และสิ่งแวดล้อมด้วยการศึกษาท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางภูมิศาสตร์ และทักษะภาคสนามด้วยการศึกษาทั้งลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพ และมนุษย์ รายการตอนนี้ยังกล่าวถึง การทำให้การเดินทางช่วงสั้น ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น การวิเคราะห์ความรู้ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิธีการร่างแผนงานและร่างแผนที่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
จากการรับชมวีดีโอเรื่องภูมิศาสตร์ ระดับปฐมศึกษา ผู้บุรุกและผู้ตั้งรกรากตอนที่ 1 และวิธีการจัดการเรียนการสอนของคุรครูนับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่จัดให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์จริง ซึ่งเป็นสถานที่จริง นักเรียนจะเกิดทักษะด้านการรับรู้ทางกายภาพของภมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างดี แต่ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องภูมิภาคทั่วไปในบริเวณรอบๆ ที่ศึกษาด้วย ในเรื่องตอนผู้บุกรุกและผู้ตั้งรกรากนั้นเป็นเรื่องที่นักเรียนควรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้นก่อนการเข้าสู่บทเรียนในเรื่องอื่นต่อไป เป็นตอนที่ดีมากที่นักเรียนควรได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
โดย รักยิ้ม ประดิษฐ (2011-10-13 14:08:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ
โดย ซูรายา หะมิ (2012-01-14 13:19:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv