thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1263
Rate :
 4
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2011-07-25  
    กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)  
    ปัญหาการสอนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ครูผู้สอนได้พบเห็นถึงปัญหาในหลายๆ ส่วนที่ยังหาวิธีแก้ไม่ได้ ทั้งปัญหาจากการสอนของตนเอง และปัญหาต่าง ๆ จากเด็กวัยประถม ทั้งการส่งเสียงดัง การไม่ยอมรับฟังผู้อื่นของเด็ก การมีสมาธิในการเรียนสั้น ทำให้ครูผู้สอนต้องขอให้มีการนิเทศขึ้น เพื่อหาที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ปรับปรุงเพิ่มเติม ในด้านการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยประเด็นในการนิเทศ อ.ไพลิน ชยามาศ รร.สาธิตพัฒนา ในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ โดยต้องใช้หลักการในการตั้งกฎกติกา การอยู่ร่วมกันขึ้นมา ทำให้จากการที่เด็กต้องเป็นผู้รับฟังเพียงอย่างเดียว พวกเขาสามารถที่จะร่วมแสดงออกทางความคิดในส่วนต่าง ๆ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสอน  
     
Share |
 

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม

พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม

นิเทศการสอนกับคาวลีย์ : ตั้งกฎโรงเรียนให้ได้ผล - Teaching With Cowley : School Rules OK
ชมการจัดการเรื่องความเครียดและกฎของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนบางแห่งมีกฎมากเกินไป จะพบว่ากฎที่กำหนดขึ้นอย่างรีบเร่งจะนำไปปฏิบัติยาก เพิ่มเติม

 
 
เห็นด้วยจริงๆ การเก็บเด็ก เป็นเรื่องสำคัญ การจัดที่นั่งก็สำคัญ การแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาในทันทีก็เป็นเรื่องสำคัญ คุณครูต้องมีอารมณ์ที่ดี อดทนค่ะ
โดย รมิดา ธณาธิปศิริสกุล (2011-08-01 23:16:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ การวางแผนก่อนการเรียนการสอนก็สำคัญ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ควรจะต้องมีเทคนิคต่างๆ ในการสอนให้มากครับ
โดย ศิริชัย โฉมวัฒนา (2011-09-02 22:21:27) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของคุณครูไพลินดีมากค่ะ
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-07 18:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะวิธีการสอนแบบนี้
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-07 18:14:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างหนึ่งของการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยค่ะ เพราะปัจจุบันการที่คุณครูบางท่านถูกนิเทศแบบจับผิดทำให้ครูไทยหลาย ๆ ท่านมีทัศนะคติเชิงลบกับการรับการนิเทศ เห็นด้วยกับรศ.ดวงกลม สินเพ็งที่ว่า "การนิเทศเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น คือการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ไม่ใช่ไปตรวจสอบ" แค่ประโยคนี้ก็ทำให้รู้สึกถึงความเป็นกัลยาณมิตรแล้วค่ะ เทคนิคการสอนของคุณครูไพลิน ชยามาศก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ สั้น ๆ ชัด ๆ ตรง ๆ ทำให้เด็กเล็กเข้าใจกฎกติการ สังเกตว่าจะมีช่วงที่เด็ก ๆ ได้ขยับตัวเข้ากลุ่ม จัดโต๊ะใหม่ เด็ก ๆ จะได้ไม่จำเจอยู่แค่การนั่งกับที่เดิมฟังคุณครูพูดอย่างเดียว เท่าที่เห็นเด็ก ๆ หลายคนท่าทางจะพลังเยอะจริง ๆ นะคะ ขยับตัวอยู่ตลอด คุณครูก็สยบด้วยการชื่นชมกลุ่มที่เรียบร้อยทันที ประทับใจการคุมชั้นป.1ของคุณครูไพลินจริง ๆ ค่ะ :tv15:
โดย รวิญา ชุมภูนท์ (2012-08-08 14:22:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปกัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)ปัญหาการสอนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1เนื่องจากนักเรียนยังเล็กอยู่การจัดกิจกรรมจึงทำให้เด็กเสียงดังวุ่นวายแต่ อ.ไพลิน จัดกิจกรรมได้ดีและหลากหลายแต่นักเรียนเสียงดังไม่ฟังใครเลยเมื่อได้รับการนิเทศเป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนพระพุทธศาสนาโดยให้นักเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มโดยการให้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นโดยไม่ยึดความคิดของตนเองนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน
โดย สุดารัตน์ พรหมมี (2012-08-31 18:26:45) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv