thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1197
Rate :
 5
ความยาว : 14.32 นาที | Online : 2011-07-14  
    ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง  
    กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก  
     
Share |
 

ลูกเสือ กระบวนการสร้างคนพลเมืองดี อ.ธงชัย จันทา และอ.ทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 1 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
การนำเด็กมีปัญหาด้านภาษาไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ มาแก้ไขด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย โดยเริ่มให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดหนังสือ ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้นทีละน้อย เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 2 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
(ตอนต่อ) เด็กๆ จะต้องฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ ในโรงเรียน รวมถึงต้องคิดสร้างสรรค์กิจกรรมของตนเองขึ้นมา ผลของกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กๆ มีพัฒนาการอ่าน ต่อยอดไปจนถึงพัฒนาทักษะอื่นๆ ในภาษาไทย เพิ่มเติม

คุ้มค่าทัศนาจร : แคดเบอรี่ เวิลด์ - Worth the Trip : Cadbury World
ทัศนศึกษาเชิงธุรกิจ การเรียนรู้การบริหารและรูปแบบธุรกิจจากโรงงานช็อกโกแลตชื่อดัง แคดเบอรี่ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ทางทหารยุคโรมัน เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ดีมากค่ะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนที่เคยมีปัญหาพฤติกรรมได้คิดอีกมุมหนึ่งค่ะขอชมเชยน้องเหน่งนะคะหนูทำได้ดีมาก
โดย สุภาภรณ์ ปทุมเพชร (2011-07-15 11:49:12) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งอ่ะ โรงเรียนผมก็มีชมรมจิตอาสาอ่ะ :tv02: :tv01: :tv01:
โดย จิรเดช บุญศรี (2011-09-20 00:42:14)
เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ให้คุณค่าทางจิตใจทั้งกลุ่มผู้ทำกิจกรรมและผู้มีส่วนร่วมเยี่ยมมากขยายผลไปสู่ที่อื่นๆด้วยจะดีมาก
โดย วัชรกร ศิริคริสตธรรม (2012-03-31 22:27:56)
สุดยอดครับ...หากลุ่มนักเรียนมีจิตอาสาเพื่อสังคมไทยสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับ ส่วนใหญ่จะติดเพื่อน เล่นแต่เกมกันทั้งนั้น ถ้านักเรียนหลายๆ คนคิดได้อย่างน้องๆ กลุ่มนี้ ผมว่าเด็กไทยจะมีจิตอาสา และเป็นคนดีในอนาคตได้แน่ครับ จิตอาสาหรือจะเป็นจิตสาธารณะ อาจจะเริ่มต้นที่โรงเรียนก่อนก็ได้ครับ เช่น สอนน้องอ่านหนังสือ เล่นกีฬา เล่นดนตรี เป็นต้น เป็นการฝึกทั้งตนเอง และฝึกความเป็นผู้นำ ตามหลักการของประชาธิปไตยที่ดีมากครับ
โดย ศิริชัย โฉมวัฒนา (2011-08-13 20:59:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นจิตอาษาการทำความดีที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตทีเดียว
โดย จันทร์ทิพย์ สีดำ (2011-08-27 14:55:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรมจิตอาสา นี้ดีทำให้วัยรุ่นเด็กนักเรียน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมั่งสุมอบายมุขต่าง ๆ เป็นการสร้างเสริมความสามารถในการแสดงออกของตนเอง
โดย จิรเดช บุญศรี (2011-09-20 00:41:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูที่พูดตอนสุดท้ายใส่สูทสีชมพู พูดถูกครับว่า ครูควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถ และศักยภาพที่มีในตัว ออกมาอย่างเหมาะสม โดยทางโรงเรียนควรเปิดกว้างในเรื่องการแสดงออกของนักเรียนครับ :tv02: :tv03: :tv04: :tv05: :tv02:
โดย จิรเดช บุญศรี (2011-09-20 00:45:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม พบว่า ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง
กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก ชมรมจิตอาสา นี้ดีทำให้วัยรุ่นเด็กนักเรียน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมั่งสุมอบายมุขต่าง ๆ เป็นการสร้างเสริมความสามารถในการแสดงออกของตนเอง ถ้านักเรียนหลายๆ คนคิดได้อย่างน้องๆ กลุ่มนี้ ผมว่าเด็กไทยจะมีจิตอาสา และเป็นคนดีในอนาคตได้แน่ครับ จิตอาสาหรือจะเป็นจิตสาธารณะ อาจจะเริ่มต้นที่โรงเรียนก่อนก็ได้ครับ เช่น สอนน้องอ่านหนังสือ เล่นกีฬา เล่นดนตรี เป็นต้น เป็นการฝึกทั้งตนเอง และฝึกความเป็นผู้นำ ตามหลักการของประชาธิปไตยที่ดีมากครับ
โดย อภิชาติ สมปรารถนา (2011-10-04 14:05:45) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากๆ เหมาะสมที่ครูควรจะได้รับชม เพื่อที่จะได้นำเรื่อง สิ่งที่ได้เรียนรู้มา ไปใช้สำหรับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระ ต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป เพื่อพัฒนาประเทศ ด้านการศึกษาต่อๆไปอีก ยิ่งขึ้น
และตั้งใจจะไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครู ที่โรงเรียนต่อๆไปอีก เพื่อกระจายความรู้ด้านการเรียนการสอนไปสู่นักเรียนต่อไป ไม่สิ้นสุด
ในปีนี้มีโอกาสได้มางานสัมนา และรู้สึกประทับใจในกระบวนการถ่ายทอดมาก ขอบคุณค่ะ
โดย นิตยา ธิพรพรรณ (2011-10-12 13:31:26) [แสดงความคิดเห็น]
อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากคือกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนที่ไปเล่นดนดรีให้เด็กๆฟังการที่ทำให้เด็กมีความสุขและเห็นคุณค่าในตัวของเข้าเองจะทำให้เด็กเหล่านั้นเห็นคุณค่าในตัวเองและมีความสนุกสนานและในความสนุกสนานนั้นสิ่งที่ได้รับคือความรู้คู่ไปกับความสุขสนานด้วยดังนั้นการจัดการค่ายอาสานับเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนต่าง ๆ บูรณาการให้นักเรียนคิดและพัฒนาค่ายเพื่อน้องๆ
โดย สมพงษ์ พรมทองดี (2011-10-12 19:53:45) [แสดงความคิดเห็น]
การได้ัรับชมรายการนี้ทำให้ผมได้รู้ว่า กิจกรรมดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านกายและจิตใจ กิจกรรมบูรณาการในด้านนี้แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มจิตอาสาที่ได้ไปช่วยพัฒนาให้เด็กๆ ได้กระตุ้นอารมณ์และพัฒนาสมองไปด้วยในตัว... ได้เห็นถึงรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้ทั้งความรู้ความสนุนสนานไปด้วยกัน กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและน่าจะเป็นกลุ่มอาสาตัวอย่างที่น่านำไปใช้ในกลุ่มนักศึกษาที่มีใจอาสา ช่วยปลูกฝังเด็กๆ ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง ขอบคุณมากครับที่นำสิ่งดีดีมาให้ในครั้งนี้ :tv17:
โดย ทินภัทร เอื้อประเสริฐ (2011-10-15 15:10:26) [แสดงความคิดเห็น]
ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจที่แข็งแรงคับ
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-01-16 21:23:32) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่สายเกินไปสำหรับคนที่กลับตัวกลับใจ
จงเดินเข้าไปหาโอกาส เมื่อโอกาสมาถึง
จะทำให้ตนเองมีคุณค่ามากขึ้น
โดย นิเมาลานา สาและ (2012-01-18 01:46:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากกิจกรรมบูรณาการในด้านนี้แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มจิตอาสาที่ได้ไปช่วยพัฒนาให้เด็กๆ ได้กระตุ้นอารมณ์และพัฒนาสมองไปด้วยในตัว... ได้เห็นถึงรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้ทั้งความรู้ความสนุนสนานไปด้วยกัน กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและน่าจะเป็นกลุ่มอาสาตัวอย่างที่น่านำไปใช้ในกลุ่มนักศึกษาที่มีใจอาสา ช่วยปลูกฝังเด็กๆ ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็ง สุดยอดมากๆ สิ่งดีดีแบบนี้
โดย วศิน ลือลาภ (2012-01-18 17:44:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและกีฬา จะทำให้พฤติกรรมด้านทะเลาะวิวาท โดดเรียน มีพฤติกรรมการเรียนนั้นพัฒนาขึ้นในทางที่ดีขึ้น กิจกรรมด้านจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่เด็กวัยรุ่นได้เลือกที่จะปฏิบัติและเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความชอบที่แท้จริงไม่ถูกบังคับให้ทำกิจกรรม จะทำให้สุขภาพจิตของวัยรุ่นนั้นดี และส่งผลให้การแสดงออกทางพฤติกรรมดีขึ้นด้วย เช่น ตั้งใจเีรียนดีึขึ้น เห็นคุณค่าของชีวิตของตนเอง เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นได้ น่าชื่นชมและดีใจกับครูและผู้ปกครองอย่างยิ่ง
โดย ประภัสสร ผลสินธ์ (2012-03-31 20:40:36) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและกีฬา จะทำให้พฤติกรรมด้านทะเลาะวิวาท โดดเรียน มีพฤติกรรมการเรียนนั้นพัฒนาขึ้นในทางที่ดีขึ้น กิจกรรมด้านจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่เด็กวัยรุ่นได้เลือกที่จะปฏิบัติและเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความชอบที่แท้จริงไม่ถูกบังคับให้ทำกิจกรรม จะทำให้สุขภาพจิตของวัยรุ่นนั้นดี และส่งผลให้การแสดงออกทางพฤติกรรมดีขึ้นด้วย เช่น ตั้งใจเีรียนดีึขึ้น เห็นคุณค่าของชีวิตของตนเอง เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นได้ น่าชื่นชมและดีใจกับครูและผู้ปกครองอย่างยิ่ง
โดย ประภัสสร ผลสินธ์ (2012-03-31 20:40:39) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากๆ เหมาะสมที่ครูควรจะได้รับชม เพื่อที่จะได้นำเรื่อง สิ่งที่ได้เรียนรู้มา ไปใช้สำหรับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระ ต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป เพื่อพัฒนาประเทศ ด้านการศึกษาต่อๆไปอีก ยิ่งขึ้น
และตั้งใจจะไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครู ที่โรงเรียนต่อๆไปอีก เพื่อกระจายความรู้ด้านการเรียนการสอนไปสู่นักเรียนต่อไป ไม่สิ้นสุด การจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและกีฬา จะทำให้พฤติกรรมด้านทะเลาะวิวาท โดดเรียน มีพฤติกรรมการเรียนนั้นพัฒนาขึ้นในทางที่ดีขึ้น กิจกรรมด้านจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่เด็กวัยรุ่นได้เลือกที่จะปฏิบัติและเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความชอบที่แท้จริงไม่ถูกบังคับให้ทำกิจกรรม จะทำให้สุขภาพจิตของวัยรุ่นนั้นดี และส่งผลให้การแสดงออกทางพฤติกรรมดีขึ้นด้วย เช่น ตั้งใจเีรียนดีึขึ้น เห็นคุณค่าของชีวิตของตนเอง เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นได้ น่าชื่นชมและดีใจกับครูและผู้ปกครองอย่างยิ่ง สุดยอดไปเลยคะ
โดย ราตรี ติเพียร (2012-04-02 21:29:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อกิจกรรม ส.ส.ส. กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม ขอยกย่องผู้ที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาเนื่องจากเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและสร้างสรรค์การทำงานเพื่อสังคมนอกจากนี้ยังขอชมเชยน้องเหน่งที่รู้จักคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง จากการไปโรงพยาบาลและไปเจอเด็กน้อยที่มีโอกาสน้อยกว่าเขา ดังนั้นผมอยากให้ครูทุกท่านให้โอกาสเด็กที่มีปัญหาภายในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนทุกที่จะต้องมีปัญหาเด็กเกเรอยู่แล้วดังนั้นครูผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อและแม่คนที่สองของนักเรียนควรที่จะช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวและให้เวลา ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นเพื่อนให้กับนักเรียนก็จะช่วยให้นักเรียนไว้ใจและปรึกษากับคุณครูได้ซึ่งก็จะลดปัญหาของนักเรียนได้ในเวลาเดียวกัน เป็นกำลังใจให้กับคณะครูและน้องเหน่งด้วยนะครับ :tv15:
โดย วัฒนา ก้องแดนไพร (2012-04-03 08:22:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง :tv15: :tv15: เป็นการนำเครื่องเล่นทางดนตรีมาใช้สร้างกิจกรรมพัฒนาการหลายด้านเช่น มือ ร่างกาย สายตา และที่สำคัญพัฒนาสองให้สุขภาพจิตดี ดีใจแทนสังคที่มีเด็กๆ ที่เปิดโอกาสมอบโอกาสที่ดี สร้างสีสันที่ดีให้กับน้อง ๆ และเป็นจิตอาสาของพี่ ๆ เหล่าคนรวมพลไปสร้างความสนุกสนานและได้สาระประโยชน์ ไม่พึ่งพายาเสพติด และนอกากเรื่องเรียนยังเยสละไปมอบความสุขให้กับกลุ่มต่าง ๆ ให้หันมาเล่นดนตรีและเปลี่ยนจากเด็กเกเรมาเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม.........ดีใจแทนประเทศไทย
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-04-05 13:32:22) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ดูกิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแล้วนั้น ทำให้รู้ว่าการให้การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่โรงเรียน สถาบัน แต่เป็นที่ไหนก็ได้ และการมีจิตอาสาก็มีประโยชน์ช่วยให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมด้วย การมีส่วนร่วมเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคมก็จะทำให้เราได้คนดีๆ ไว้ในประเทศเราในอนาคตด้วย ดิฉันก็อยู่ชมรม กระปุกความดีเหมือนกันค่ะ ไปออกค่าย แจกของ อะไรประมาณนี้ค่ะ ขอชื่นชมน้องๆ ด้วยนะคะ
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 13:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม พบว่า ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง
กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก ชมรมจิตอาสา นี้ดีทำให้วัยรุ่นเด็กนักเรียน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมั่วสุมอบายมุขต่าง ๆ เป็นการสร้างเสริมความสามารถในการแสดงออกของตนเอง เด็กไทยปัจจุบันสิ่งที่ขาดมากที่สุด คือจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เด็กเก่งหาได้ง่ายแต่เด็กดีหาได้ยากมากในปัจจุบัน เด็กไทยวัยรุ่นควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อาจจะเริ่มต้นที่บ้านก่อนก็ได้ เช่น สอนน้องอ่านหนังสือ เล่นกีฬา ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน รดน้ำต้นไม้ ก่อน แล้วค่อย ๆ เป็นทำประโยชน์กับ โรงเรียน ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ สื่อชุดนี้ ถือเป็นสื่อที่ดีมาก
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-09 18:59:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการ กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก
กิจกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของนักเรียนอย่างเหน่งให้เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบได้ จากไม่เคยสนใจเรียนเลย แต่งจากคำพูดของเด็กที่ด้อยโอกาสเรียนเพียงประโยคสองประโยค เหน่งสามรถมารถปรับเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดี โดยอาศัยความเก่งและความสามารถเฉพาะตัว พาตัวเองไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์ เหตุการณ์อย่างนี้เปรียบเสมือนนักเรียนได้รับความรู้ตากประสบการณ์จริง การที่ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในความสามารถของตนเองเป็นเรื่องที่ดีสามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้
โดย อุไร เทพเกื้อ (2012-04-14 20:17:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง
การได้รับชมรายการโทรทัศนืครูในตอนกิจกรรมอาสาของ น้องเหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง การนำเอาตัวอย่างของน้องเหน่งมาถ่ายทอดนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนอาจจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเคยประสบกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนควรใส่ใจกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เมื่อเด็กได้มีเพื่อน ได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ทำ ซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้นในที่สุด ควรนำไปเป็นแบบอย่างหรือกรณีศึกษาเพื่อปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่สนใจเรียน เกเร เป็นต้น ขอบคุณที่นำเสนอเรื่องราวของน้องเหน่ง นะค่ะ
:tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-17 14:24:55) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแล้วนั้น ทำให้รู้ว่าการให้การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่โรงเรียน สถาบัน แต่เป็นที่ไหนก็ได้ และการมีจิตอาสาก็มีประโยชน์ช่วยให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมด้วย การมีส่วนร่วมเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคมก็จะทำให้เราได้คนดีๆ ไว้ในประเทศเราในอนาคตด้วย เ้ป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและรู้จักที่ตอบแทนสังคมอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:06:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ กิจกรรมจิตสาอา คนเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การดำรงอยู่ในสังคมบางครั้งก็จะต้องทำอะไรบางอย่างในการทำให้สังคมดีขึ้น ตอบแทนสังคม ซึ่งกิจกรรมอาสาของเด็กนักเรียนน้องเหน่งและเพื่อนๆ ก็ถือว่าเป็นอย่างนั้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำในสิ่งที่ตนเองรัก ตนเองชอบและแบ่งปันให้กับสังคม สุดยอดและยอดเยี่ยมมากครับ เชื่อว่าเมื่อเิติบโตจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือได้น้อยหากขาด โอกาสและการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆที่เกียวข้องที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างนี้ ชื่นชมในพลังของเยาวชนไทยมากครับ สู้ๆ เหนือสิ่งอื่นใดคือ ใจของเรา^^
โดย พงศกร (2012-04-21 12:05:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากกิจกรรมบูรณาการในด้านนี้แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มจิตอาสาที่ได้ไปช่วยพัฒนาให้เด็กๆ ได้กระตุ้นอารมณ์และพัฒนาสมองไปด้วยในตัว... ได้เห็นถึงรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้ทั้งความรู้ความสนุนสนานไปด้วยกัน กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจและน่าจะเป็นกลุ่มอาสาตัวอย่างที่น่านำไปใช้ในกลุ่มนักศึกษาที่มีใจอาสา ช่วยปลูกฝังเด็กๆ ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็ง สุดยอดมากๆ สิ่งดีดีแบบนี้
โดย วิลาวัลย์ นาคภพ (2012-05-05 19:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาคนเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการดำรงอยู่ของสังคมซึ่งในบางครั้งต้องรู้จักการทำอะไรให้สังคมดีขึ้นการตอบแทนสังคมจึงต้องย้อนกลับไปตอบแทนบ้างเราะถือว่าถ้าสังคมให้อะไรกับเราเราก็ควรให้อะไรกับสังคมบ้างการเติบโตของสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องมาจากการที่สมาชิกของสังคมให้ความร่วมมือกันหมั่นดูแลกันหมั่นสร้างรอยยิ้มให้เกิดแก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนใหญ่ต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจด้านความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 15:56:00) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีและดีใจ กับเด็กไทยที่เปลี่ยนแปลง
ครูชื่นชมพ่อแม่ยิ้มแฉ่ง ลูกเข้มแข็งเปลี่ยนแปลงตัวเอง
โดย ธนภรณ์ วรดี (2012-07-06 12:38:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการ กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก
กิจกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของนักเรียนอย่างเหน่งให้เป็นเด็ก ที่มีความรับผิดชอบได้ จากไม่เคยสนใจเรียนเลย แต่งจากคำพูดของเด็กที่ด้อยโอกาสเรียนเพียงประโยคสองประโยค เหน่งสามรถมารถปรับเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดี โดยอาศัยความเก่งและความสามารถเฉพาะตัว พาตัวเองไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์ เหตุการณ์อย่างนี้เปรียบเสมือนนักเรียนได้รับความรู้ตากประสบการณ์จริง อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปค่ะ
โดย เนตรดาว โพธิ์สา (2012-07-30 14:04:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกลุ่มนักเรียนที่น่ารักมากครับ มีความคิดจิตใจที่ดีและหาได้น้อยสำหรับกลุ่มที่จะมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ ซึ่งกลุ่มนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนในโรงเรียนและเพื่อนต่างโรงเรียน ให้เกิดความคิดที่อยากจะทำกิจกรรมจิตอาสามากยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่เป็นความภาคภูมิใจของตัวนักเรียนเอง ร่วมทั้งยังส่งความภาคภูมิใจไปถึงคุณครูผู้ดูแล ครูผู้ที่ได้รับทราบเรื่องราว บุคคลทั่วไปที่พบเห็นและผู้ปกครองของตัวนักเรียนเอง
โดย วิฑูรย์ ทั้งสนธิ์ (2012-08-16 20:27:26) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมกิจกรรมจิตอาสาตอนนี้แล้วจะนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่ดุแลอยู่เป็นครูประจำชั้นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควรแต่มีคุณธรรม มีน้ำใจ เมื่อไหร่เกิดปัญหาหรือนักเรียนไม่มีทางแก้ไขก็อาจจะนำเรื่องจิตอาสาเข้าไปปรับใช้โดยอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นจิตอาสาช่วยดุแลน้องๆระดับอนุบาล จิตอาสาพี่ชวนน้องซ้อมฟุตบอล เป็นต้นก้อเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำพหรับนำเป็นตัวอย่างเป็นอย่างยิ่ง..
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-10-03 17:36:18) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา
โดย อุมา ทองเกลี้ยง (2013-08-15 17:55:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง เหมือนโรงเรียนของเราเลยค่ะ มีกลุ่มจิตอาสา เหมือนกันเลยเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สสส (สร้างสรรค์สังคม) :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ละมัย รูปน้อย (2014-10-11 10:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv