thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 105
Rate :
 0
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่เชื่อมโยงหลักสูตรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการเรียนภูิศาสตร์ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมมากค่ะ ซึ่งทรัพยากรที่อยู่ในโรงเรียนหรือรอบๆโรงเรยน เป็นสิ่งที่ครูควรใช้มากที่สุกฃดค่ะ เพราะอยู่ใกล้ตัวเรา เด็กนักเรียนสามารถสัมผัสได้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีครู เพราะถ้าหา่กครูสอนภูมิศาสตร์แล้วเด็กยังไม่เข้าใจ พวกเขาก็สามารถเรียนรู้เองได้โดยไม่ต้องมีครู ในเมืองนอกใช้หลักสูตรเมือง แต่เมืองไทยก็มีท้องถิ่นของเราซึ่งมีทรัพยากรมากมาย คร฿จึงควรนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมค่ะ :tv01: :tv02: :tv03:
โดย วารีมาศ รุจิวรรธนะกุล (2012-05-05 15:42:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv